Témata
(Zdroj: Sandvik Coromant)

Nová generace mikrovrtáků

Společnost Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti řešení pro obrábění kovů, uvádí na trh dvě nové řady mikrovrtáků speciálně navržených pro přesné obrábění. Vrtáky CoroDrill 462 s geometrií -XM a CoroDrill 862 s geometrií -GM uvítají průmyslová odvětví, v nichž je vyžadována výroba drobných součástí, jako je výroba součástí pro medicínské účely a medicínské techniky, automobilový průmysl, elektronika nebo letecký průmysl. Tyto nové vrtáky, které byly navrženy tak, aby byly schopny pokrýt celou řadu různých obráběných materiálů, umožňují precizní práci všude, kde má naprosto zásadní význam přesnost.

Reklama

Rozměry zařízení se v celé řadě průmyslových odvětví zmenšují. Nejzřetelněji je to patrné u elektroniky, kde moderní zařízení nabízejí více možností při menších vnějších rozměrech. Další takovou oblastí je výroba medicínské techniky, kde si sílící trend miniinvazivní chirurgie žádá použití technik, které minimalizují velikost a rozsah řezů prováděných operatérem, což klade vyšší nároky na chirurgické nástroje. Jak se velikost technických zařízení zmenšuje a úroveň jejich propracovanosti se zvyšuje, výrobci požadují nástroje schopné vyrobit menší a komplikovanější součásti.

Specialisté na vrtání pojem „mikrovrtání“ obvykle používají v případě, hovoří-li o výrobě děr menších než 3 milimetry v průměru. To se může týkat děr, s nimiž se často setkáváme v elektronickém průmyslu, kde jsou obrobky silné jen několik setin milimetru, ale mnohem běžnější je v leteckém průmyslu, oblasti výroby forem a zápustek a ve výrobě medicínské techniky.

CoroDrill 462 a 862 reprezentují další generací mikrovrtáků v nabídce společnosti Sandvik Coromant. Tyto vrtáky, které jsou k dispozici v nových geometriích a dodávají se v široké škále průměrů a hloubek vrtání, ve srovnání se stávajícím sortimentem vynikají bohatší nabídkou produktů.

Jsou speciálně upravené tak, aby umožnily překonání problémů vznikajících při mikrovrtání. Například podobně jako u aplikací prováděných nástroji větších rozměrů je i při vrtání hlubokých děr pomocí mikronástrojů důležité zajistit kvalitní přívod řezné kapaliny umožňující účinně odvádění třísek. Jak vrták CoroDrill 462, tak i 862 mohou při použití vnějšího přívodu řezné kapaliny snadno vyvrtat díry s hloubkou až devítinásobek průměru (xD) a pro vrtání děr o průměru 1.00 mm a větším a hloubky vrtání až 16xD jsou k dispozici také v provedení s vnitřním přívodem řezné kapaliny. Použití účinného přívodu řezné kapaliny nejenže nástrojům pomáhá vyvrtat hlubší díry, ale také prodlužuje jejich životnost a snižuje riziko hromadění a zasekávání třísek.

Společnost Sandvik Coromant uvádí na trh nové nástroje pro přesné obrábění. (Zdroj: Sandvik Coromant)

První z vrtáků, CoroDrill 462, umožňuje vysoce produktivní výrobu děr do průměru 3.00 mm. Tento vrták je ideální pro vrtání slepých i průchozích děr a je vhodný pro obrábění různých typů materiálů dle ISO, včetně ISO P, M, K, N, S, O a H. S možností hloubky vrtání až 6xD nabízí koncepce CoroDrill 462 výrobcům všestranné řešení pro vrtání.

Vrták CoroDrill 862 je ideální pro výrobu děr v rozmezí průměrů 1.00 mm až 3.00 mm a s vnitřním přívodem řezné kapaliny jej lze použít pro vrtání všech typů materiálů. Kromě konvenčního vrtání lze vrtáky CoroDrill 862 použít pro řadu dalších vrtacích úloh, včetně vrtání křížících se děr, vrtání ve svazku a vrtání do konvexních a konkávních povrchů.

Kromě toho, že jsou vrtáky CoroDrill 462 a 862 k dispozici stejně jako ostatní celistvé nástroje ze slinutých karbidů ve standardním, skladově dostupném provedení, lze u nich také provádět individuální zakázkové úpravy. Jako součást své nabídky poskytuje společnost Sandvik Coromant výrobcům, kteří vyžadují individuální přístup k mikrovrtání, možnost individuální konfigurace nástrojů na základě průměrů, funkční délky, délky stupňů o stanoveném průměru a průměru stopky.

Navíc mají zákazníci možnost zakoupit vrtáky CoroDrill 862 s břity armovanými polykrystalickým diamantem (PCD).

PCD je až 100x odolnější proti opotřebení otěrem než slinuté karbidy. Kromě toho jsou nástroje z PCD přesnější a lze s nimi dodržet přísnější tolerance než s nástroji ze slinutých karbidů. Zákazníci, kteří chtějí vyvrtat malé díry do všeobecně známých obtížně obrobitelných materiálů, jako jsou titan, hliník, sklo nebo keramika, by proto měli zvážit použití PCD vrtáků.

Vrtáky CoroDrill 462 a 862 začínají novou epochu mikrovrtání,“ říká James Thorpe, globální produktový manažer ze společnosti Sandvik Coromant. „Od uvedení našich posledních mikrovrtáků jsme provedli významná vylepšení s cílem nabídnout našim zákazníkům více možností. Ať už vyrábíte luxusní hodinky, nebo letecké součásti, je v dnešním výrobním prostředí poptávka po jemných a složitých součástech větší než kdy dříve. Vzhledem k tomu, že se výrobky neustále zmenšují a obsahují složitější součásti, jsme si vědomi toho, že i my se musíme přizpůsobit a zajistit, aby naše vrtáky byly schopné obrábět menší díry. Aplikace, které vyžadují použití mikrovrtání, jsou extrémně rozmanité, a proto máme ve své nabídce kromě bohaté škály standardních nástrojů i více možností úprav podle požadavků zákazníka.“

Vrtáky CoroDrill 462 a 862 nahradí v nabídce společnosti Sandvik Coromant aktuální sortiment vrtáků R840 a stávající mikrovrtáky 862.

Chcete-li se o vrtácích CoroDrill 462 s geometrií -XM a CoroDrill 862 s geometrií -GM dozvědět více, navštivte webové stránky společnosti Sandvik Coromant.

Komerční článek

Související články
Rozšíření sortimentu univerzálních monolitních karbidových stopkových fréz

Společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, rozšiřuje svou řadu univerzálních monolitních karbidových stopkových fréz CoroMill Dura o nástroje vyvinuté speciálně pro obrábění hliníkových slitin.

Nové pojetí kontroly odvádění třísek

Společnost Sandvik Coromant představila novou metodu obrábění, která při soustružnických závitořezných operacích umožňuje řízené dělení třísek. Nový softwarový modul OptiThreading, který byl uveden na trh jako součást stávajícího softwaru CoroPlus Tool Path, pomůže výrobcům překonat jeden z nejtypičtějších problémů souvisejících se soustružením závitů – riziko hromadění a zasekávání třísek a s tím spojené prostoje.

Snazší obrábění hliníkových slitin

Automobilový průmysl má před sebou dilema hmotnosti. Například v roce 2017 vážila lehká užitková vozidla vyrobená ve Spojených státech v průměru 4 044 liber (přibližně 1 800 kg) – což ne vždy bylo v souladu s jejich názvem. Použití nových prvků a technologií je spojeno s růstem hmotnosti vozidel, avšak v zájmu životní prostředí je nutné, aby výrobci jejich hmotnost snižovali. Hliník jako lehký materiál může pomoci tuto situaci vyřešit, ale při jeho frézování, a obrábění obecně, může také docházet k problémům. Eduardo Debone, globální manažer pro segment automobilové výroby ve společnosti Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti obrábění kovů, zde rozebírá, jak by jejich řešení mohla nabídnout jediná fréza.

Související články
Nová metoda soustružení v ose Y

Inovace málokdy vzniknou během jediného okamžiku. Většinou vyžadují spoustu práce a značné nasazení. Věděl to i americký vynálezce Thomas Edison, jemuž je připisován slavný citát „Genialita je 1 % inspirace a 99 % potu“. I když není jisté, že autorem těchto moudrých slov je právě on, na pravdivosti jim to neubírá a většina vynálezců by s nimi patrně souhlasila. Dobře to ví také Per-Anders Stjernstedt, hlavní inženýr ve společnosti Sandvik Coromant, která se specializuje na obrábění kovů. Jeho tým vyvinul novou pokrokovou metodu soustružení, jejíž hlavní principy vysvětluje tento článek.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak omezit vibrace při obrábění?

Při obrábění součástí pro letecký průmysl si technici nemohou dovolit chyby. Normy pro kontrolu kvality jsou u těchto součástí nesmírně náročné, což platí především při použití dlouhých nástrojů pro obrábění hlubokých a úzkých dutin. pro indexované frézování. Bezchybnou výrobu součástí pro letecký průmysl pro indexované frézování zajistí CoroMill MH20, tedy fréza s vysokou rychlostí posuvu z produkce společnosti Sandvik Coromant.

Vhodné nástroje a správné kalkulace

Podle zprávy zveřejněné společností McKinsey & Company čeká po skončení pandemie nemoci covid-19 na výrobce „nový standard“. Tím, že v některých odvětvích došlo k propadu příjmů, zatímco v jiných dochází k neočekávaným výkyvům poptávky, nutí krize průmyslové výrobce k diverzifikaci. James Thorpe, produktový manažer ze společnosti Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení mezi výrobci obráběcích nástrojů, v tomto článku objasňuje, proč pro překonání problémů souvisejících s diverzifikací se jako zásadní projeví výběr vhodných nástrojů a určení správných výpočtových vztahů pro nástrojové vybavení.

Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Rozhodující krok

PrimeTurning, nová metoda soustružení vyvinutá společností Sandvik Coromant, pomohla indickému výrobci leteckých součástí, který musel čelit problémům s velkým objemem zakázek a obtížně obrobitelnými třídami ocelí, zvýšit produktivitu a zkrátit časy cyklů.

Snadná cesta k digitálnímu obrábění

Ve výrobě mohou i nejmenší chyby znamenat vysoké výdaje. Aby tomu strojírenské podniky dokázaly spolehlivě předcházet, nabízí jim společnost Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti obrábění kovů, řešení pro digitální obrábění, která jim poslouží jako „oči a uši“. S využitím platformy CoroPlus tvořené připojenými nástroji a inovativním softwarem lze provést optimalizaci a zabránit poškození stroje, nástrojů a obráběných součástí – a zároveň skoncovat s nežádoucími prostoji ve výrobě.

Sandvik Coromant a Okuma zdokonalují automatizovanou výrobu nástrojů

Přední světový výrobce řezných nástrojů Sandvik Coromant a přední světový výrobce CNC obráběcích strojů Okuma realizovali společný projekt zaměřený na dosažení nejvyšší úrovně automatizace a flexibility výroby nástrojů. Cílem projektu označili vybudování „nejlepšího výrobního podniku na světě“..

Vstupenka na EMO Hannover 2019 zdarma!

Ve spolupráci s odborným svazem německých výrobců obráběcích strojů VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken) a českým zastoupením Deutsche Messe CZ vám opět nabízíme opět bezplatné permanentní elektronické vstupenky, podléhající registraci přes internetovou stránku veletrhu (eTickets) - platné po celou dobu konání veletrhu.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Na konstrukci záleží - maximalizace výkonu výrobní linky

V současné době moderních výrobních technologií požadují různá průmyslová odvětví rychlá a efektivní řešení pro hromadnou výrobu. Pro tento účel byly navrženy výrobní linky. Ty se skládají z několika zpravidla jednoúčelových strojů vybavených různými typy nástrojů pro různé obráběcí operace, jako jsou soustružení, vrtání, frézování anebo vyvrtávání. Každý jednotlivý stroj může být vybaven několika vřeteny s řeznými nástroji pro obrábění různých povrchů obrobku, což znamená, že současně může pracovat i několik desítek nástrojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit