Témata
Zdroj: Sandvik Coromant

Stabilnější upichování a zapichování

Společnost Sandvik Coromant, specialista na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, vylepšila svou již po dlouhá léta zavedenou koncepci CoroCut 1-2 pro upichování a zapichování. Lepší stabilita, mnohem vyšší flexibilita a výrazné zvýšení produktivity, to jsou jen některé z mnoha výhod, které nabízí nový systém CoroCut 2.

Reklama

Koncepce CoroCut 1-2 již řadu let představuje základní instrument pro oblast upichování a zapichování a díky své vyhlášené univerzálnosti a spolehlivosti se v mnoha dílnách stala vysoce ceněným pomocníkem. Tuto koncepci nyní čeká zásadní modernizace a změna názvu na CoroCut 2.

Koncepci CoroCut 2 lze využít pro všechny typy upichovacích a zapichovacích operací tam, kde hloubka řezu umožňuje použití břitových destiček se dvěma řeznými hranami. (Zdroj: Sandvik Coromant)

Podle Jenny Clausové, produktové manažerky pro oblast upichování a zapichování ze společnosti Sandvik Coromant, nová koncepce CoroCut 2 disponuje všemi výhodami a vlastnostmi koncepce stávající, jež se vyznačuje univerzálností, hospodárností a bezpečností obráběcího procesu. Nová vylepšení vycházejí z úzké spolupráce společnosti Sandvik Coromant se zákazníky; s nimi firma sdílí své znalosti a zároveň se snaží pozorně naslouchat jejich potřebám a konstruktivním připomínkám.

Reklama
Reklama
Reklama

Zvýšená stabilita

Pro všechny upichovací a zapichovací operace je klíčovým požadavkem stabilita. Ze všeho nejdůležitější je udržet břitovou destičku v stanovené poloze a minimalizovat všechny možnosti jejího pohybu. Známé a osvědčené rozhraní se stabilizačním vedením, v minulosti dostupné jen u středně velkých a velkých břitových destiček, zajišťuje přesnější ustavení břitové destičky do stanovené polohy a činí ji odolnou proti působení bočních sil. Toto rozhraní se stabilizačním vedením bude nyní dostupné také u břitových destiček menší velikosti, čímž bude zajištěna náležitá stabilita všech prováděných operací.

Koncepce CoroCut 2 umožňuje zvýšit výkonnost u všech typů upichovacích a zapichovacích operací.

Vnitřní přívod řezné kapaliny a nová konstrukce

Vylepšené upichovací nožové planžety CoroCut 2 jsou nově opatřeny vnitřním přívodem řezné kapaliny a využívají modernější konstrukci upínací lamely, aby bylo možné dosáhnout vyšší upínací síly a zajistit lepší boční stabilitu, což je vítaná výhoda, provádí-li se před upichováním také zkosení hran. Modernizované nástrojové držáky s přesným přívodem řezné kapaliny nově využívají systém s upínáním pomocí šroubu, který – v kombinaci s novou konstrukcí lůžka břitové destičky s lineárním stabilizačním vedením – minimalizuje nežádoucí pohyb břitové destičky a zajišťuje konstantní velikost upínací síly.

Vylepšené upichovací nožové planžety CoroCut 2 jsou nově opatřeny vnitřním přívodem řezné kapaliny. (Zdroj: Sandvik Coromant)

Nové nástrojové třídy a geometrie

Dalšími důležitými součástmi připravované modernizace jsou nové, vylepšené nástrojové třídy a geometrie, včetně nové třídy GC1225, která je první volbou, dále hladicí úprava Wiper u všech upichovacích geometrií a výrazné vylepšení kvality ostří všech břitových destiček. Fredrik Selin, produktový a aplikační specialista ze společnosti Sandvik Coromant, vyzdvihuje patentovanou výrobní technologii, vyvinutou ve firmě. Díky lepší kvalitě polotovarů vyráběných touto novou výrobní technologií výrobce dosahuje vyšší konzistence kvality linie ostří. To znamená, že mohl zpřísnit tolerance a dosáhnout menšího zaoblení břitu než dříve, což v důsledku přináší delší a předvídatelnější životnost nástrojů.

Koncepci CoroCut 2 lze využít pro všechny typy upichovacích a zapichovacích operací s hloubkami řezu umožňujícími použití břitových destiček se dvěma řeznými hranami. Pro větší hloubky řezu je doporučeno použití příbuzných koncepcí CoroCut QD a CoroCut QF, první volbou pro výrobu vnitřních a čelních drážek malých průměrů je koncepce CoroCut QI.

Související články
Nová metoda soustružení v ose Y

Inovace málokdy vzniknou během jediného okamžiku. Většinou vyžadují spoustu práce a značné nasazení. Věděl to i americký vynálezce Thomas Edison, jemuž je připisován slavný citát „Genialita je 1 % inspirace a 99 % potu“. I když není jisté, že autorem těchto moudrých slov je právě on, na pravdivosti jim to neubírá a většina vynálezců by s nimi patrně souhlasila. Dobře to ví také Per-Anders Stjernstedt, hlavní inženýr ve společnosti Sandvik Coromant, která se specializuje na obrábění kovů. Jeho tým vyvinul novou pokrokovou metodu soustružení, jejíž hlavní principy vysvětluje tento článek.

Jak omezit vibrace při obrábění?

Při obrábění součástí pro letecký průmysl si technici nemohou dovolit chyby. Normy pro kontrolu kvality jsou u těchto součástí nesmírně náročné, což platí především při použití dlouhých nástrojů pro obrábění hlubokých a úzkých dutin. pro indexované frézování. Bezchybnou výrobu součástí pro letecký průmysl pro indexované frézování zajistí CoroMill MH20, tedy fréza s vysokou rychlostí posuvu z produkce společnosti Sandvik Coromant.

Vhodné nástroje a správné kalkulace

Podle zprávy zveřejněné společností McKinsey & Company čeká po skončení pandemie nemoci covid-19 na výrobce „nový standard“. Tím, že v některých odvětvích došlo k propadu příjmů, zatímco v jiných dochází k neočekávaným výkyvům poptávky, nutí krize průmyslové výrobce k diverzifikaci. James Thorpe, produktový manažer ze společnosti Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení mezi výrobci obráběcích nástrojů, v tomto článku objasňuje, proč pro překonání problémů souvisejících s diverzifikací se jako zásadní projeví výběr vhodných nástrojů a určení správných výpočtových vztahů pro nástrojové vybavení.

Související články
Další krok k bezobslužné výrobě

Studie čínské univerzity Beihang, publikovaná v časopise International Journal of Production Research, přímo spojuje prediktivní údržbu s kvalitou výrobků. Jak je však pro výrobce tato dosahovaná prediktivita a vynikající kvalita u operací využívaných při soustružení oceli slučitelná se snižováním počtu pracovníků na dílenských pracovištích nebo s bezobslužnou výrobou? Článek objasňuje důvody, proč jsou pro kvalitu obráběných součástí nezbytné vhodné nástroje ve spojení s procesy zabezpečenými proti selhání.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vítejte v továrně budoucnosti

Závod na výrobu nástrojů, který provozuje společnost Sandvik Coromant ve švédském městě Gimo, byl Světovým ekonomickým fórem zařazen mezi vyspělá zařízení Průmyslu 4.0.

Rozhodující krok

PrimeTurning, nová metoda soustružení vyvinutá společností Sandvik Coromant, pomohla indickému výrobci leteckých součástí, který musel čelit problémům s velkým objemem zakázek a obtížně obrobitelnými třídami ocelí, zvýšit produktivitu a zkrátit časy cyklů.

Rozšíření sortimentu univerzálních monolitních karbidových stopkových fréz

Společnost Sandvik Coromant, která se specializuje na obráběcí nástroje a nástrojové systémy, rozšiřuje svou řadu univerzálních monolitních karbidových stopkových fréz CoroMill Dura o nástroje vyvinuté speciálně pro obrábění hliníkových slitin.

Nové pojetí kontroly odvádění třísek

Společnost Sandvik Coromant představila novou metodu obrábění, která při soustružnických závitořezných operacích umožňuje řízené dělení třísek. Nový softwarový modul OptiThreading, který byl uveden na trh jako součást stávajícího softwaru CoroPlus Tool Path, pomůže výrobcům překonat jeden z nejtypičtějších problémů souvisejících se soustružením závitů – riziko hromadění a zasekávání třísek a s tím spojené prostoje.

Snazší obrábění hliníkových slitin

Automobilový průmysl má před sebou dilema hmotnosti. Například v roce 2017 vážila lehká užitková vozidla vyrobená ve Spojených státech v průměru 4 044 liber (přibližně 1 800 kg) – což ne vždy bylo v souladu s jejich názvem. Použití nových prvků a technologií je spojeno s růstem hmotnosti vozidel, avšak v zájmu životní prostředí je nutné, aby výrobci jejich hmotnost snižovali. Hliník jako lehký materiál může pomoci tuto situaci vyřešit, ale při jeho frézování, a obrábění obecně, může také docházet k problémům. Eduardo Debone, globální manažer pro segment automobilové výroby ve společnosti Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti obrábění kovů, zde rozebírá, jak by jejich řešení mohla nabídnout jediná fréza.

Nová generace mikrovrtáků

Společnost Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti řešení pro obrábění kovů, uvádí na trh dvě nové řady mikrovrtáků speciálně navržených pro přesné obrábění. Vrtáky CoroDrill 462 s geometrií -XM a CoroDrill 862 s geometrií -GM uvítají průmyslová odvětví, v nichž je vyžadována výroba drobných součástí, jako je výroba součástí pro medicínské účely a medicínské techniky, automobilový průmysl, elektronika nebo letecký průmysl. Tyto nové vrtáky, které byly navrženy tak, aby byly schopny pokrýt celou řadu různých obráběných materiálů, umožňují precizní práci všude, kde má naprosto zásadní význam přesnost.

Sandvik Coromant a Okuma zdokonalují automatizovanou výrobu nástrojů

Přední světový výrobce řezných nástrojů Sandvik Coromant a přední světový výrobce CNC obráběcích strojů Okuma realizovali společný projekt zaměřený na dosažení nejvyšší úrovně automatizace a flexibility výroby nástrojů. Cílem projektu označili vybudování „nejlepšího výrobního podniku na světě“..

Snadná cesta k digitálnímu obrábění

Ve výrobě mohou i nejmenší chyby znamenat vysoké výdaje. Aby tomu strojírenské podniky dokázaly spolehlivě předcházet, nabízí jim společnost Sandvik Coromant, která zaujímá vedoucí postavení v oblasti obrábění kovů, řešení pro digitální obrábění, která jim poslouží jako „oči a uši“. S využitím platformy CoroPlus tvořené připojenými nástroji a inovativním softwarem lze provést optimalizaci a zabránit poškození stroje, nástrojů a obráběných součástí – a zároveň skoncovat s nežádoucími prostoji ve výrobě.

900 000 nástrojových datových záznamů navíc

Nové rozhraní výrazně rozšiřuje datovou nabídku pro uživatele systému TDM. Ti mají nově k dispozici nástrojová data od více než 40 výrobců, tedy téměř pro každou obráběcí operaci.

Čištění upínacích kuželů nástrojů

Při obrábění je zpravidla věnována značná pozornost kvalitě řezných nástrojů a také způsobu jejich upnutí. Již menší pozornost ale bývá věnována rozhraní upínací kužel - vřeteno stroje. Přitom právě upnutí nástrojové sestavy ve vřetenu obráběcího stroje výrazným způsobem ovlivňuje jak celý proces obrábění, tak i trvanlivost ostří, bezpečnost a v neposlední řadě také životnost upínačů i drahých vřeten strojů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit