Témata
Reklama

Nová řada přenosných měřicích ramen Hexagon Absolute Arm pro špičkové 3D měření

Společnost Hexagon uvedla na trh novou generaci přenosných měřicích ramen Absolute Arm. Ta je postavená na detailně promyšlené konstrukci, vytvořená na platformě pokročilých technologií a díky tomu nabízí vylepšení všech funkcí. Nová ramena Absolute Arm zajistí vysokou produktivitu měření, výraznou flexibilitu a praktičnost celého procesu měření. Generace ramen Absolute Arm je přímým nástupcem ramen značky ROMER.

KOMERČNÍ ČLÁNEK

Mimořádnou vlastností ramena Absolute Arm je modulární konstrukce zápěstí, díky které lze sejmout laserový skener RS5 a rukojeť. Dochází tak k výraznému usnadnění měření zejména ve stísněných prostorách. Rukojeť je k dispozici v několika velikostech a uživatel si může vybrat tu nejvhodnější. Nové zápěstí je opatřeno LCD displejem, který zobrazuje výsledky měření a lze jím přepínat profily a provádět kalibraci přímo na místě měření. Funkce displeje tak eliminují čas strávený změnou mezi sledováním ramena a počítače.

Reklama
Reklama

Hexagon Absolute Arm řady 85 s laserovým skenerem RS5

Konstrukce systému sestává z karbonových trubek, proto je rameno pevné a tepelně stabilní za jakýchkoliv okolních podmínek. Mezi hlavní funkce patří absolutní enkodéry ve všech kloubových spojeních, které jsou výhradním řešením společnosti Hexagon. Absolute Arm je tak jediným měřicím ramenem, u kterého je plně eliminováno referencování a nutnost zahřívání před měřením. Rameno má jedinečný systém vyvážení Zero-G s otočnou rukojetí snižující tření a tím únavu uživatelů. Mezi měřeními nebo při přepravě jej lze bezpečně uložit a uzamknout pomocí prvků HomeDock a SmartLock. Díky zavedenému a spolehlivému softwarovému rozhraní RDS je kompatibilní se všemi významnými metrologickými softwary.

Rameno také nabízí zpětnou vazbu pomocí funkcí vizuální, akustické a haptické odezvy, nově s technologií Bluetooth. Rameno Absolute Arm je plně přizpůsobitelné díky snadno vyměnitelné sadě Control Pack zajišťující wi-fi konektivitu a bateriové napájení. Uživatelé se tak díky zcela přenosnému bezdrátovému měření vyhnou nepohodlnému množství kabelů na podlaze.

Měřicí rameno Absolute Arm je dostupné také jako 6osý model. Je určené k použití především tam, kde není tolik důležité laserové skenování. Má stejnou funkcionalitu měření jako 7osé modely. Lze jej doplnit o základní laserové skenování s doplňkovým laserovým skenerem HP-L-8.9.

Tři typy měřicích ramen Absolute Arm jsou dostupné ve třech různých úrovních přesnosti a sedmi velikostech modelů, s měřicími rozsahy od 1,2 do 4,5 m. Výsledkem měřicích ramen Hexagon Absolute Arm je celkem jedinečných 36 konfigurací a tím ideální rameno pro každou aplikaci.

Vyrokorychlostní skenování s laserovým skenerem RS5

Laserový skener RS5 je vlajkovou lodí 3D bezkontaktního měření. Je navržený pro rychlou a snadnou digitalizaci povrchů a různých prvků bez ohledu na materiál nebo povrchovou úpravu. Díky širokému laserovému paprsku lze díly skenovat s méně průchody, a tím za kratší dobu. Skener lze z ramena sejmout a opět nasadit i během měření bez nutnosti rekalibrace. Vše bez zmenšování šířky laseru pro dosažení vyšší snímkovací frekvence.

Laserový skener RS5 je vrcholem technologie 3D skenerů a v kombinaci se 7osým ramenem Absolute Arm poskytuje špičkové řešení mobilního měření.

Laserový skener RS5

Více informací o přenosných měřicích ramenech Absolute Arm a laserových skenerech najdete zde.

Reklama
Související články
Konference představila průmyslové měřicí systémy

V září se poprvé konala společná uživatelská konference tří divizí nadnárodního koncernu Hexagon nazvaná HxGN Local, která účastníkům představila novinky, zajímavosti tipy a triky z oblasti 3D měření, softwarových a hardwarových řešení.

Přesné upínání pro měřicí techniku

Měřicí technika je jednou ze základních součástí průmyslových výrobních procesů, výzkumu a vývoje i mnoha dalších aplikací. Kromě řídicí technologie patří mezi další klíčové požadavky možnost automatizace a vhodnost pro Průmysl 4.0.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Související články
Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Multisenzorová souhra - měřicí stroje s pevným portálem

Po mnoho let se souřadnicové měřicí stroje společnosti Werth Messtechnik GmbH osvědčují při měření s více snímači umístěnými na dvou nezávislých osách. Nebezpečí kolize mezi snímačem a obrobkem se tak podstatně sníží, protože senzory, které nejsou používány, jsou zasunuty.

Expimer - expresní zařízení pro rychlé stanovení materiálových vlastností

Expimer, prezentovaná instrumentovaná měřicí soustava pro stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou, může být alternativním způsobem, jak rychle definovat materiálové vlastnosti. Celý proces spočívá v tom, že na základě parametrů získaných v průběhu makroprocesu automatizovaného vtlačovaní indentoru kulového tvaru (ABI) do povrchu materiálu bez porušení konstrukce, lze rychle zjistit požadované materiálové vlastnosti. Tato metoda je jedinečná vzhledem k jednoduchosti, rychlosti vyhodnocení, manipulovatelnosti a užitečnosti pro stanovení mechanických vlastnosti materiálů během jejich vývoje, výroby a zejména v pracovních podmínkách provozu.

Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

Vyšší kvalita kontroly textury a tvaru povrchu

Vývoj měřicí techniky pro kontrolu jakosti povrchu sledující zvýšení technologické úrovně a rozsahu měřených vlastností se v poslední době soustřeďuje na zjednodušení seřizování a obsluhy přístrojů, tedy praktické zvýšení jejich využitelnosti ve velkosériové výrobě.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit