Témata
Reklama

Nové verze programu pro inženýrské výpočty

09. 06. 2011

V říjnu minulého roku uvedla společnost Siemens na trh novou verzi programu FEMAP v10.2. Nová verze obsahuje řadu nových funkcí, četná vylepšení podle požadavků uživatelů a zcela nový optimalizační modul.

FEMAP je jedním ze série modulárních programů řady Velocity společnosti Siemens PLM Software. Jedná se o konečnoprvkový pre- a postprocesor, tedy program, který vytváří konečnoprvkový model (finite element analysis model) inženýrských výrobků a systémů a zobrazuje výsledky řešení. V nové verzi se vývojáři zaměřili na úpravu geometrie, postprocesing nosníkových elementů a celkové vylepšení výkonu při zpracování výsledkových dat. Dále zefektivnili práci v uživatelském prostředí, především rozšířením interaktivního nástroje Meshing Toolbox a přidáním zcela nového nástroje PostProcessing Toolbox. Dostupný je rovněž zbrusu nový modul pro optimalizaci topologie při daných okrajových podmínkách. Podívejme se krátce na jednotlivé nové funkce.

Reklama
Reklama
Obr. 1 a, b. Příklad použití příkazu Feature Editing. Vypuklá část uprostřed obrázku vlevo (tvořená 11 plochami) je přesunuta jedním příkazem doprava, zároveň dojde k automatickému přesíťování. Výsledek jediného příkazu je na obrázku dole.
Obr. 1 a, b.

Úprava geometrie a síťování pomocí Meshing Toolbox

V nástroji Meshing Toolbox se objevily tři nové položky: Geometry Editing, Feature Editing a Mesh Surface. Geometry Editing umožní efektivní řezání povrchů a jejich další dělení v okolí otvorů pro následné vytvoření souměrné sítě.

Feature Editing umožňuje editovat vlastnosti 2D a především 3D geometrie. Konkrétně může uživatel posunout, zvětšit nebo zmenšit otvory a výstupky, měnit délku výstupku i celé části, tloušťku stěny, natočit stěnu solidu atd. V této souvislosti připomeňme, že všechny nástroje v Meshing Toolbox jsou interaktivní a při úpravě geometrie dochází zároveň k úpravě navazující sítě.

Mesh surface umožňuje interaktivní síťování povrchů. Uživatel zadáním nebo změnou parametrů síťování na vybraných površích automaticky vytváří novou síť. Při přesíťování program vždy smaže starou síť a podle zadání uživatele připojí (nebo nepřipojí) přesíťovanou část na okolní síť.

PostProcessing Toolbox

Zcela novým nástrojem ve verzi 10.2 je PostProcessing Toolbox, jehož prostřednictvím uživatel ovládá zobrazení výsledků výpočtu. Samotné parametry pro zobrazení výsledků zůstávají nadále i na svém původním místě - tedy ve View Options pod zkratkou F6. Nicméně PostProcessing Toolbox se stává efektivnějším nástrojem, protože pro zobrazení výsledků nabízí dva nové přívlastky: interaktivní a kontextový. V interaktivním režimu uživatel při změně parametru zobrazení vidí změnu na obrazovce okamžitě. Nemusí tedy potvrzovat OK ani pro další změnu vyvolávat příslušné okno znovu, opět zadávat změnu, potvrzovat atd. V kontextovém režimu se uživateli nabízejí jen ty parametry, které se uplatní při daném typu zobrazení výsledku. Uživatel si tedy nemusí pamatovat umístění všech parametrů a hledat mezi nimi.

Postprocesing nosníkových elementů

FEMAP v10.2 umožňuje zobrazit napětí (osové, smykové, Von Mises aj.) na průřezu nosníku. Uživatel si sám může zvolit, který vypočtený výsledek se do zobrazeného napětí promítne - osová nebo posouvající síla, ohybové momenty, krouticí moment nebo jejich libovolná kombinace.

Obr. 2. Příklad zobrazení Von Misesova napětí na průřezu zužujícího se nosníku

Podpora řešiče Nastran

Nově FEMAP podporuje rigid element RBE1. Zároveň bylo menu pro zadávání rigid elementů RBE1, RBE2, RBE3 zjednodušeno. Pro řešič NX Nastran podporuje FEMAP kontakt typu Edge-Face, tedy spojení hrany jednoho povrchu s jiným povrchem (solidem). Kombinace FEMAP a NX Nastran tak řeší klasický problém při modelování MKP, jakým je spojení 2D a 3D sítě.

Různá vylepšení

Nový příkaz Distance Between Nodes měří vzdálenost mezi dvěma uzly ve zvoleném souřadnicovém systému. Zároveň příkaz vypíše také vzdálenost uzlů po provedeném výpočtu a rozdíl vzdáleností před výpočtem a po výpočtu.

Příkaz Check, Coincident Nodes provádí spojování uzlů (merge). Příkaz byl ve verzi 10.2 zcela přepracován. Nový „chytrý" algoritmus zabraňuje degeneraci elementů při chybném zadání příliš velké tolerance pro spojování uzlů. Příkaz je velmi obecný, nabízí několik způsobů pro určení čísla výsledného uzlu (číslo po spojení) a několik způsobů pro určení umístění výsledného uzlu.

Nově je pro potřeby zobrazení k dispozici obecná řezná rovina Model Clipping Plane, která řeže celý model a lze ji jednoduše posouvat.

Uživatel nyní může v preferencích zadat požadované rozlišení pro tisk a tvorbu obrázků. Jemnost rozlišení není nikterak omezena, jediným omezujícím faktorem je výkon počítače a tiskárny. Jinými slovy, rozlišení obrázku není omezeno rozlišením obrazovky. Uživatel tedy může lehce vytvořit ostrý obrázek pro velkoformátovou prezentaci, například plakátu na konferenci.

Optimalizace

Poslední novinka je pravděpodobně tou nejdůležitější: modul topologické optimalizace. Modul spolupracuje s řešičem NX Nastran. Dokáže optimalizovat tvar konstrukce dle zadaného parametru (tuhost, hmotnost, vlastní frekvence) při splnění omezujících podmínek (snížení objemu, omezení posuvu). Typickým optimalizačním režimem je maximalizace tuhosti při současném snížení objemu. Modul nepřidává hmotu k původnímu modelu, hmotu jen odebírá. Optimalizační modul je samostatným programem, a proto - na rozdíl od ostatních novinek ve verzi 10.2 - je nutné jej dokoupit.

FEMAP verze 10.2 představuje s ohledem na úpravu geometrie s automatickým přesíťováním a postprocesing další vývojový krok v základních funkcích pre- a postprocesoru. Nový optimalizační modul přináší kvalitativní skok ve výpočetních možnostech programu.

Ing. Petr Pich, Ph.D.

urbankova.eva@siemens.com

Siemens PLM Software 

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO .  

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110625
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit