Témata
Vydání #6
Červen 2011Téma měsíce

Třískové obrábění

CNC řízení
Lineární technika, odměřování

Články

Servis

Budoucnost vysokých škol

Ministerstvo školství vypracovalo věcný záměru vysokoškolského zákona. Ten vznikl na základě rozhodnutí vlády jenž učinila z reformy terciálního vzdělávání jednu z pěti hlavních priorit svého volebního období. Věcný návrh vycházející částečně z rakouského a anglického zákona je na stole od konce února 2011 a je možné k němu vznášet připomínky.

Frézovací centra horní gantry

Strojírna Tyc se prioritně zabývá produkcí a vývojem nových portálových center vlastního vývoje a konstrukce. Jedná se o plně řízená obráběcí centra a brusky na rovinné i tvarové plochy. Jako vedlejší činnost společnost pak nabízí modernizaci a generální opravy různých strojů.

Werkzeugmaschinen und mehr

Na světovou vrcholnou událost branže obráběcích a tvářecích strojů bude bezesporu po pět dní od 19. září upřena pozornost do metropole spolkové země Niedersachsen (Dolní Sasko). Zde se pod sloganem, jehož originální verzi jsme si vypůjčili do nadpisu, tedy Více než stroje" bude konat další ročník světové výstavy EMO, jejichž první ročník se datuje k roku 1975. Ta se koná v době opětovného růstu poptávek v oboru. Tento fakt se bezesporu projeví na úrovni vystavovaných exponátů a zájmu o ně ze strany vyššího počtu návštěvníků, než jsme byli svědky před dvěma lety v italském Miláně."

Česká republika je pro nás klíčová

O evropský region jeví firma Haas Automation nevídanýzájem, což se projevuje v jejích masívních otevírání rozsáhlých sítí firemních prodejen Haas (HFO) a intenzivní úsilí firma věnuje rozvoji programů technických vzdělávacích středisek Haas. Více informací o jejich aktivitách ve zdejším regionu přináší rozhovor s výkoným ředitelem Haas Automation Europe panem Peterem Zierhu.

Díly nejen pro energetiku

Důvodem návštěvy meziříčské firmy Sanborn byla skutečnost, že před nedávnou dobou pořídili multifunkční pětiosé obráběcí centrum, jedinečné tím, že je prvním typem tohoto stroje, jenž byl v Evropě prodán.

Nanovo a zodpovědně

Během zahájení Zákaznických dnů firmy Kovosvit MAS byly v polovině dubna spolumajitelem panem Františkem Komárkem oznámeny personální změny v managementu tohoto jihočeského výrobce obráběcích strojů. Jednalo se o pozice generálního a obchodního ředitele. K dalším změnám došlo v následujících dnech a týdnech. Svým veřejným prohlášením důrazně dementoval veškeré informace o možném prodeji této společnosti.

Střední a východní Evropa potřebuje zefektivnit využití vody

I když ve střední a východní Evropě v současnosti existují značné zásoby vody, její nedostatek se v tomto regionu i po celém světě začíná do budoucna stávat významnou hrozbou.

Moravské stroje s italským temperamentem

Čtvrtý měsíc letošního roku byl ve znamení konání zákaznických dnů u celé řady našich výrobců i obchodních zástoupení z komodity obráběcích strojů. Ty ve zlínském Tajmac-ZPS se tradičně konaly za velkého zájmu návštěvníků, jenž v letošním roce překonal počet 500 hostů z víc než 190-ti firem. Zvýšený zájem o prezentaci v rámci této akce byl taktéž ze strany dodavatelů a spolupracujících firem. Přímou prezentací se zde představilo 46 firem s více jak 96 zástupci. Tyto počty bezesporu potvrzují vzestupné oživení trhu.

Kamiony s APU už nepoběží naprázdno

Na výstavě k Hybrid Truck Users Forum v Dearbornu (USA) předvedl největší světový automobilový subdodavatel Delphi Automotive pomocný zdroj energie (APU) pro kamiony, první s palivovým článkem typu SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) na přímou přeměnu všech druhů automobilových paliv na elektrický proud.

Informační technologie

Softwarové sady zahrnují celý návrhový proces

Společnost Autodesk oficiálně představila portfolio oborově zaměřených návrhových sad Autodesk Design Suites 2012 pro navrhování, konstrukční práce a tvorbu v oblasti zábavního průmyslu.

Setkávání

Setkání lidí pracujících ve stejném oboru nebo se stejným softwarem zajisté bývají dobrou příležitostí pro výměnu zkušeností či získání nových poznatků. Mezi starostmi všedních dnů se nezřídka stávají i milým povzbuzením v další práci a o jejich smysluplnosti a potřebnosti svědčí to, že účastníci se na ně každoročně rádi vracejí. Z jednotlivých setkání se tak stává setkávání...

Jednu, nebo druhou?

TopSolid, komplexní CAD/CAM systém, je v současné době k dispozici ve dvou verzích. Jedná se o aktuální verzi 6.12 a konceptuálně zcela nově postavenou verzi 7.5.

CAM jako cesta k vyšší produktivitě

Pokud se podaří zajistit větší množství zakázek pro firmu, můžeme narazit na problém kapacity výrobních strojů a lidských zdrojů. Najednou je zapotřebí více strojů a více kvalifikovaného personálu pro jejich obsluhu. Ale je tomu vždy opravdu tak?

Nové verze programu pro inženýrské výpočty

V říjnu minulého roku uvedla společnost Siemens na trh novou verzi programu FEMAP v10.2. Nová verze obsahuje řadu nových funkcí, četná vylepšení podle požadavků uživatelů a zcela nový optimalizační modul.

CAD/CAM systém ve výrobě požárních dveří

Společnost Vipax se rozhodla investovat do moderních CNC strojů pro tváření plechu. Pro jejich řízení využívá CAD/CAM systém Radan.

Jeden CAM pro všechny technologie obrábění

Pokud se rozhodujete pro nějaký program na generování NC kódů pro CNC stroje a přitom se bojíte, aby ten levný fungoval, a zároveň se vám nechce dávat tolik peněz za ty drahé, můžete vyzkoušet CAM Express, který vyvíjí firma Siemens.

Management

Koučink na vysokých školách

Patří vysoce efektivní rozvojová metoda koučinku na vysoké školy? V jaké formě? Má se učit jako metoda, má se praktikovat koučinkový přístup při výuce nebo se pedagogové a členové akademického světa mají s využitím procesů a nástrojů koučinku rozvíjet? Je možné využít tento způsob i při hledání řešení vědeckých úkolů a pro řízení projektových výzkumných týmů? Odpověď je jednoduchá - ano!

Možnosti zvyšovania efektívnosti technologickej komunikácie

Predvýrobné aktivity sú veľmi dôležité z hľadiska veľmi výraznej možností ovplyvnenia všetkých prvkov tvoriacich celkovú výrobnú cenu plánovaného výrobku. Tým sa neznižuje význam nasledujúcich etáp až po predaj výrobku konečnému zákazníkovi a popredajnú starostlivosť - ktoré sú priamym pokračovaním predvýrobnej fázy - rovnako významné pre dobré postavenie producenta na trhu. Všetky činnosti potrebné pre efektívnu prácu nevyhnutných krokov v celom tomto reťazci si však vyžadujú zdieľanie kľúčových informácií.

Plánování kvality v předvýrobních etapách a vzdělávání

Proces vývoje nového výrobku není jen vlastní konstrukce výrobku a příprava výrobního procesu. Do tohoto procesu spadá celá řada různých dalších aktivit, které pomáhají zabezpečit výrobek a proces tak, aby v průběhu sériové výroby byla co nejvíce minimalizována nechtěná rizika a zákazník nebyl nespokojen. S přihlédnutím k  nákladům se pak také jedná o aktivity, které minimalizují možné budoucí náklady.

Trendy

Filtrační jednotky nové generace

Důležitou součástí obráběcích strojů jsou filtrační jednotky využívané pro odstraňování třísek z řezné kapaliny, která tak může být znovu využita při obrábění.

Produktivní a těžké obrábění

Výrobce CNC obráběcích strojů, společnost YCM, uvedla na trh pro rok 2011 několik novinek. Jedná se zejména o stroje s většími pracovními pojezdy pro obrábění rozměrných dílců, což je současný celosvětový trend ve výrobě CNC obráběcích strojů.

Dopravníkový systém na soustružnických automatech

Vertikální soustružnický automat IVS-200 od společnosti Yamazaki Mazak byl cíleně navržen pro plně automatický provoz za účelem snížení vedlejších časů. Hlavní charakteristikou koncepce stroje je rychlá výměna obrobků. S tím souvisí jejich mezioperační doprava. To je ideální úloha pro řetězový dopravníkový systém VarioFlow společnosti Bosch Rexroth.

Univerzální řada čelních fréz

Firma TaeguTec Ltd patří mezi největší světové výrobce řezného nářadí pro obrábění kovů a významné producenty základních surovin pro materiály vyráběné technologií slinování. Výrobní sortiment je rozdělen do škály produktových řad, které umožňují zákazníkům výběr optimálního řešení pro jejich výrobu.

Využitie akustických emisií v technológii hydroabrazívneho delenia

Tento článok pojednáva o problematike akustických emisií pri hydroabrazívnom delení. V úvode prináša teoretické poznatky o danej technológii a analýzu súčasného stavu výskumných prác týkajúcich sa tejto témy. V ďalších častiach popisuje vykonané experimenty, pri ktorých boli sledované prejavy akustickej emisie pri zmene rezných podmienok.

Virtuálně simulovat - reálně stavět

Historický vývoj ve všech jeho formách a podobách s sebou postupně přinášel milníky, které se zapisují do dobových materiálů a jsou symbolem toho určitého období. Současné 21. století je charakterizováno zvyšováním produktivity při současném snižováním nákladů s co nejmenšími dopady na životní prostředí. Jak toho všeho společně docílit? Odpověď je nasnadě - inovacemi stávajících technologií.

Broušení na hranici možností

Stále vyšší požadavky na přesnost, zcela nové produkty a enormní tlak na konečnou cenu výrobku jsou notoricky známé skutečnosti většině strojírenských firem. Zcela logicky, část jejich řešení přenáší zákazníci na výrobce obráběcích strojů a očekávají jejich podporu.

Čtyřosý CNC soustruh

Mori Seiki uvedla na trh CNC soustruh s řízením čtyř os NZL2500, který zajišťuje vysokou produktivitu při výrobě hřídelových a přírubových obrobků.

Výkonné multifunkční centrum

V rámci řady multifunkčních soustružnicko-frézovacích center Multicut Kovosvit MAS v loňském roce postavil 5 nových inovovaných strojů této řady - Multicut 500i, z nichž 2 stroje byly v provedení Power s možností výkonného soustružení přírubových součástí. Z původního drobného zákaznického požadavku a následné konstrukční úpravy se posléze stala nová regulérní verze stroje, disponující velkým rozsahem výkonu pro soustružení.

Kuličkové šrouby s rotační maticí

Pro realizaci rychlých posuvů při současném zajištění přesnosti a tuhosti pohybujících se prvků se jeví jako jedno z nejvhodnějších řešení kuličkový šroub.

Otočné stoly pro dynamickou výrobu

Otočné stoly přinášejí dynamiku do moderní sériové výroby, zejména pokud je díky kombinaci NC řízení a otočného stolu zvýšena produktivita samotného obráběcího stroje. Významnou roli přitom hraje i výkon, přesnost a především spolehlivost zařízení.

Preciznost gigantů

Obráběcí centrum StarragHeckert skupiny Sandvik Mining zajišťuje efektivní výrobu extrémně náročných pohonných komponentů a řezných nástrojů v hornictví.

Revitalizace strojního parku a obslužných procesů

I v nelehkých dobách odeznívající krize pokračuje ve firmě Toshulin proces revitalizace výrobních technologií, který byl započatý na sklonku roku 2007. Postupně jsou nahrazovány konvenční obráběcí stroje číslicově řízenými. Kromě toho jsou revitalizovány i obslužné procesy související s jejich provozem.

Opotřebení keramických vyměnitelných břitových destiček

Průběh opotřebení břitu keramických vyměnitelných břitových destiček při soustružení šedé litiny může být podstatně ovlivněn procesem broušení při jejich výrobě. Uvedeny výsledky provedených experimentů.

Využívání mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů

Výzkumné centrum pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při strojní fakultě ČVUT v Praze spolu s předním českým výrobcem obráběcích strojů firmou Tajmac-ZPS vyvinuli a aplikovali v rámci projektu Nové metody a postupy při využívání mechatronických prvků v konstrukci a stavbě obráběcích strojů" metody virtuálního modelování obráběcích strojů vhodné pro nasazení přímo ve vlastním vývoji Tajmac-ZPS."

Nová drátová řezačka v českých nástrojárnách

Nová typová řada elektroerozivních drátových řezaček Fanuc Robocut ? iE přináší nejen zvýšení přesnosti a produktivity díky inovacím uvnitř stroje, ale také zcela novou konstrukci stroje jako celku.

Automatický systém výdeje nářadí

Žijeme v době soustavného tlaku na zvyšování efektivity a produktivity - na straně jedné zvyšujeme výkon, na straně druhé se snažíme udržet náklady na uzdě. Společnost Pramet Tools dodává svým zákazníkům řešení pro obě strany této rovnice.

Výroba

Využití SW aplikací v oblasti zpracování plechu

V dnešním světě si těžko dokážeme představit moderní výrobu bez využití rozličných softwarových aplikací. V oblasti strojírenství, např. při zpracování plechu, se využívají na každém stupni výroby - od prostého kreslení vyráběných dílců, po zhotovení NC kódů pro programování stroje, přes potřebu získat nutné informace pro kalkulaci nákladů, apod.

Jsou Razor Blades" jen na holení?"

Historie jednobřitých žiletek - Razor blades, nebo dnes už častěji Single Edge Blades sahá k počátku, nebo přesněji ještě před počátek minulého století. Tento původně hygienický produkt prošel relativně dlouhým vývojem a dnes je v drtivé většině považován za nástroj pro průmysl, řemeslo nebo hobby.

Efektivní sběr dat ve výrobních provozech

Nový systém SKF Microlog Inspector pro sběr dat spojuje snadnost použití, dynamické funkce a kompatibilitu se zařízeními pracujícími pod operačním systémem Windows Mobile.

Vyspělá řešení snižují náklady na skladování

Toyota Material Handling (TMH) přichází na trh v segmentu vysokohustotního skladování s novými impulsy. Řada vozíků BT Vector do úzkých uliček nyní zahrnuje několik odlišných typů včetně osvědčeného modelu VCE150A a zbrusu nové generace strojů pro man-down i man-up manipulaci. Řešení s BT VNA vozíky díky několika unikátním technologiím pomáhají maximálně využívat kapacitu skladů a snižovat náklady.

Akademie tváření: Počítačová podpora v technologických procesech

Přinášíme vám další díl naší Akademie, kterou pro vás ve spolupráci s odborníky Ústavu strojírenské technologie FS ČVUT v Praze a technickými specialisty firmy Trumpf připravujeme již druhým rokem. V jednotlivých příspěvcích se postupně věnujeme konkrétní technologii/technologiím zpracování plechu, jež je/jsou představena/představeny jak po teoretické stránce, tak následně v konkrétních aplikacích na strojích Trumpf. Volba témat je v souladu s technickými možnostmi, které nabízejí stroje právě výše zmíněného výrobce, jež bezesporu představuje špičku v oboru, a proto se na ni i redakce při tvorbě Akademie tváření obrátila.

Tříhořáková automatická rotační pálicí hlava

Společnost Vanad, a.s. se sídlem v Golčově Jeníkově byla založena v roce 1994. Firma je stoprocentně vlastněna českým kapitálem. Od svého založení se společnost Vanad specializuje na výrobu a vývoj vysoce výkonných CNC strojů pro tvarové řezání plechů.

Komponenty pro provoz dopravníků a manipulátorů

Provoz v moderních výrobních závodech a automatizovaných skladech klade vysoké nároky na dopravníkové a mechanické manipulační systémy z hlediska jejich výkonnosti, všestrannosti a spolehlivosti.

Problematika proměnlivé viskozity kapaliny v montážním procesu

V mnoha aplikacích při výrobě elektroniky se používají epoxidové materiály a jiné montážní kapaliny. Viskozita těchto kapalin se v průběhu jejich životnosti mění, avšak velikost dávky musí zůstat konstantní. K vyrovnání uvedených vlastností daného materiálu je nutno přizpůsobit nastavení dávkovače nebo ovladače ventilu tak, aby bylo nanášené množství materiálu stále stejné.

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit