Témata
Reklama

Problematika proměnlivé viskozity kapaliny v montážním procesu

V mnoha aplikacích při výrobě elektroniky se používají epoxidové materiály a jiné montážní kapaliny. Viskozita těchto kapalin se v průběhu jejich životnosti mění, avšak velikost dávky musí zůstat konstantní. K vyrovnání uvedených vlastností daného materiálu je nutno přizpůsobit nastavení dávkovače nebo ovladače ventilu tak, aby bylo nanášené množství materiálu stále stejné.

V běžné praxi technik v pravidelných intervalech zastavuje montážní linku, aby ověřil velikost dávky montážní kapaliny a na základě svých znalostí a zkušeností provedl ručně nové nastavení. To lze udělat jedním ze dvou způsobů: zvýšením tlaku vzduchu, aby bylo zajištěno vytlačení materiálu přes dávkovací hrot, nebo prodloužením doby, po kterou je tlak na materiál vyvíjen. Výrobci často dávají přednost zvýšení tlaku před prodloužením doby dávkování, aby udrželi přijatelnou rychlost provozu montážní linky.

Reklama
Reklama
Obrázek Dávkovač Ultimus V automaticky nastavuje parametry dávkování tak, aby byla zachována stejná velikost dávky

Ruční nastavování dávkovače

Zastavení montážní linky snižuje průměrnou dobu využití výrobní linky a ruční nastavování zvyšuje pravděpodobnost vzniku zmetků v důsledku odchylek dávkovaného objemu. Dalším faktorem, který komplikuje výrobu, je skutečnost, že řada materiálů mění svou viskozitu nepravidelně, v nelineárních poměrech. Jako příklad uveďme materiál s použitelnou životností čtyři hodiny. První dvě hodiny se viskozita nemění, takže velikost dávky zůstává konzistentní a není nutná žádná úprava nastavení. Během třetí hodiny však začne materiál měnit viskozitu, v první půlhodině pomalu a v druhé půlhodině rychleji. Úpravu by bylo nutné provést po 30 minutách, poté znovu po 45 minutách a po 60 minutách. V průběhu poslední hodiny by bylo třeba znovu nastavit tlak vzduchu nebo dobu dávkování na desetiminutové (nebo dokonce častější) intervaly.

Bez ohledu na to, zda zvolíme přizpůsobení času nebo tlaku k zachování jednotné velikosti dávky, lze dobu strávenou nastavováním a poté ověřováním výsledků přičíst k výrobním ztrátám. Mnohé z těchto materiálů jsou navíc finančně nákladné, takže pokud stříkačka s materiálem zatuhne dříve, než je spotřebováno celé její množství, je veškerý zbytek nutno zlikvidovat a zvyšují se výrobní náklady.

Automatické nastavování

Společnost Nordson EFD proto vyvinula vysoce přesný dávkovač Ultimus V, který řeší problémy spojené s viskozitou tím způsobem, že nastavuje parametry dávkování v průběhu celé životnosti kapaliny automaticky tak, aby byla zachována stále stejná velikost dávky. Dávkovač Ultimus V je oproti běžným dávkovačům s analogovým pneumatickým ovládáním vybaven elektronickým pneumatickým ovladačem technologie EFD. Všechny parametry dávkování včetně času, tlaku a podtlaku jsou tedy řízeny elektronicky a výsledkem je výjimečná přesnost, opakovatelnost a kontrola postupů.

Stanovení viskozity a nastavení dávkovače

Při použití dávkovače Ultimus V je v první řadě nutno stanovit fluidní křivku kapaliny a vysledovat změny profilu viskozity v časové ose. Tyto údaje lze často získat od výrobce kapaliny, v ostatních případech je třeba tyto parametry vysledovat a vypočítat ve vlastním provozu. Po stanovení křivky viskozity kapaliny přichází na řadu využití obslužného softwaru dávkovače Ultimus V, kde lze nastavit všechny parametry (čas, tlak a podtlak), které jsou nutné k přidělení každého intervalu viskozity a jejich uložení. Tyto úkony lze provést buď přímo na řídicí jednotce, nebo ji uživatel může prostřednictvím konektoru RS-232 připojit k osobnímu počítači nebo PLC a dávkovač Ultimus V naprogramovat v počítači prostřednictvím softwaru EFD User Interface.

Naprogramování křivky viskozity

Dávkovač Ultimus V je vybaven funkcí Auto Increment (automaticky řízený přírůstek), která využívá 400 paměťových buněk, v nichž jsou uložena jednotlivá nastavení Pressure (tlak), Dispense Time (doba dávky), Vacuum (podtlak) a Trigger (spouštěč). Hodnotu parametru Trigger lze nastavit buď na počet cyklů dávkování, které se uskuteční v každém intervalu (režim Count Mode), nebo na dobu vyjádřenou ve vteřinách, která v každém intervalu uplyne (režim Timer Mode). Po uplynutí nastaveného intervalu přejde Ultimus V k další paměťové buňce a uloženým nastavením.

Přístroj Ultimus V je jedinečný v tom, že umožňuje, aby byl pro každý přírůstkový krok u spouštěče nastaven jiný interval. Tímto zdokonalením se snižuje počet intervalů nutných pro každou křivku viskozity; tak lze do 400 paměťových buněk přístroje Ultimus V uložit více křivek.

Po naprogramování příslušných nastavení do paměťových buněk je možné toto nastavení uložit v řídicí jednotce nebo do PC pro příští použití daného materiálu. Obslužný software navíc disponuje praktickou funkci offset, která umožňuje všechna nastavení v paměti snadno přizpůsobit nepatrným odchylkám mezi různými šaržemi kapalin či změnám teploty výrobního prostředí.

Výhody automatického nastavování dávkovače

Pomocí automatického nastavování dávkovače lze významně zvýšit produktivitu při současné úspoře času i nákladů a zvýšit výrobu, protože montážní linku není třeba při nastavování v důsledku změn viskozity zastavovat ani nová nastavení ověřovat. Kromě toho dávkovač Ultimus V umožňuje větší spotřebu materiálu před uplynutím jeho využitelné životnosti, a tedy výrobu většího množství výrobků při stejném množství spotřebovaného materiálu, což přináší další finanční úspory a snížení zmetkovitosti.

-at-

czechrepublic@nordsonefd.com

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110604
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Výroba / Průmyslové kapaliny
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit