Témata
Reklama

Využití SW aplikací v oblasti zpracování plechu

V dnešním světě si těžko dokážeme představit moderní výrobu bez využití rozličných softwarových aplikací. V oblasti strojírenství, např. při zpracování plechu, se využívají na každém stupni výroby - od prostého kreslení vyráběných dílců, po zhotovení NC kódů pro programování stroje, přes potřebu získat nutné informace pro kalkulaci nákladů, apod.

Firma Trumpf se snaží vždy mít v patrnosti celý řetězec zpracování plechu, tedy veškeré kroky - i mimovýrobní, kde může s úspěchem aplikovat své produkty.

CAD řešení - moduly programovacích systémů společnosti Trumpf obsahují vždy velmi uživatelsky příjemné CAD moduly, které jsou cíleně vyvinuty pro kreslení výrobků z plechu. Stále se opakující tvary, variantní řešení a standardizovaná  makra jsou automaticky součástí. Pokud uživatel upřednostňuje transfer výkresů z např. konstrukčních systémů v běžných formátech dxf, dwg, iges apod., je toho možné dosáhnout několika málo stisky tlačítka myši. Zároveň je možné použít u technologií Trumpf stejný výkres pro 2D zpracování (typicky děrovací lis nebo laser) i pro následnou operaci, jako je například ohýbání. Programovací a řídicí systémy Trumpf technologií jsou totiž kompatibilní.

Technologie - programovací SW TruTops Punch, TruTops Laser a TruTops Bend tvoří základ široké rodiny produktů firmy Trumpf. Jejich úkolem je generovat pro konkrétní stroj patřičný NC kód, který stroji nařídí, co, jakým způsobem, jakou technologií a v jakém množství má vyrobit určité díly. Nedílnou součástí programovacích SW je optimalizace využití materiálu, maximalizace produktivity výroby, ale hlavně zajištění procesně bezpečné výroby. V potaz musí brát druh a kvalitu materiálu, různé kritické tvary dílů, směr válcování plechu, vlastní tvary, které mohou být svou podstatou technologicky složité, manipulaci při odebírání, resp. stupeň automatizace. Nadřazeným faktorem je ale procesně bezpečná výroba. Veškerá nutná data a kombinace (zpravidla jsou jich stovky) se soustřeďují v tzv. technologických tabulkách, které pak definují stroji a obsluze druh a postup výroby a potřebné seřízení.

Protože platí, že vlastní stroj je nejdražší programovací pracoviště, rozmáhá se off-line programování i do oblastí, kde doposud bylo spíše používané programování přímo na stroji - typické pro ohraňovací lisy. Postup ohybů, zobrazení a přezkoušení možných kolizí, automatické korekce rozvinuté délky, aktivace vhodných nástrojů a generace výrobního plánu jsou jen některé z ohromných výhod systému stále více používaného systému TruTops Bend.

Reklama
Reklama
Pohled na automatizovaný skladovací FMC systém TruStore 3030 napojený na stroj TruMatic 7000 umožňující kombinované vysekávání a laserové řezání.

Mimovýrobní procesy - ke kalkulaci každé zakázky jsou zapotřebí určité informace (zpravidla doba zpracování, prostoje, dané provozní náklady, personální vytížení apod.), které je potřeba snadno a rychle získat a nezatěžovat tím vlastní programátory či technology. Program TruTops Calculate je řešením na míru pro tento účel. Jednoduchá obsluha, přesnost kalkulace a jasný, čitelný výstup jsou přednostmi tohoto řešení. Důležité a vhodné obzvláště při tvorbě nabídek na zakázkovou činnost.

PPS/ERP systémy - spojíme-li všechny výše uvedené moduly a přidáme-li komplexní výrobně obchodní požadavek na kontrolu a řízení výroby, vznikne nadřazený PPS/ERP systém TruTops Fab. Dokonalý přehled o výrobě, flexibilní plánování a k tomu vhodné řízení automatizace tvoří špičkový celek a zajišťuje maximální předpoklady pro produktivní výrobu.

Systém TruTops Fab a jeho moduly 

Firma Trumpf jako výrobce strojů na zpracování plechů, využila své know-how v  oblasti nasazení univerzálních systémů, které se starají o sběr potřebných dat. V roce 2002 již poprvé představila předchůdce dnes nabízeného systému TruTops Fab, jenž dokáže řídit, spravovat a plánovat různé výrobní i nevýrobní operace. Jeho výhodou je možnost přímého propojení s výrobními zařízeními Trumpf , a to bez dodatečného zásahu a zbytečného zdržování obsluhujícího personálu. Díky modulární stavbě softwaru si zákazník může zvolit jen ty moduly, které jsou pro jeho výrobu nezbytné. O nevýrobní složky se starají moduly Calculation, Customer, Purchasing a o výrobu Storage, Quickjob a Production.

Modul Calculation se dokáže postarat o kalkulace k veškerým pracovním operacím, které se na daném výrobku nacházejí. Předpokladem pro správnou funkčnost jsou samozřejmě přesná vstupní data, jež si systém dokáže přes rozhraní načíst (vyměňovat) s PPS/ERP systémem.

Nejpřesnějším zdrojem pro kalkulaci jsou samozřejmě DXF nebo GEO data, které lze následně použít i v programovacím systému TruTops.

Modul Customer spravuje databázi zákazníků i dodavatelů a stará se o správu přijatých, popř. vystavených zakázek. Zakázky zpracovává od A až do Z, tj. od poptávky přes objednání až po fakturaci a kontrolu platby.

Modul Purchasing se stará především o správu interních objednávek. Ve spolupráci s dalšími moduly TruTops Fab dokáže sledovat stavy zadaných artiklů a v případě dosažení hraniční hodnoty automaticky vystavit objednávku.

První ze tří dále uvedených výrobních modulů, modul Storage, lze nakonfigurovat podle vybavení zákazníka na tři různé stupně řízení.  První stupeň je řízení manuálního skladu, kdy je pomocí ručního zadávání na terminálu upravován stav materiálu ve skladu. Druhý je spojen s menším automatickým skladovým zásobníkem, který si sám spravuje a hlídá pohyb materiálu. Třetí stupeň řízení je pak spojen s velkým automatickým skladem o kapacitě až několika set skladovacích pozic. Tento prostor lze použít nejen jako sklad surového materiálu, ale lze v něm skladovat i vyděrované, vylaserované polotovary.

Modul Quickjob je nejčastěji využívanou částí TruTops Fab. Po vygenerování požadavku na výrobu obdrží Quickjob tyto informace přes rozhraní a pomocí filtrů je rozdělí do smysluplných výrobních bloků. K programování dochází v části systému TruTops, který je přímo napojen na modul Quickjob. Následně se výrobní balík deleguje na stroje. Po jeho zpracování na stroji dojde k automatickému zahlášení do systému Quickjob, který informace zpracuje a předá dál do nadřazeného PPS/ERP systému. Velice důležitou součástí je i sledování vytíženosti, seřizování a popř. poruchovosti stroje.

Modul Production  se využívá především v případech, kdy chce zákazník sledovat pomocí TruTops Fab i ostatní operace spojené s výrobou. Nejčastěji jde o operace svařování, ohýbání, broušení, lakování, expedice atd.

Logistický systém Stopa Compact v automatizované technologické lince LiftMaster Store s laserovými řezacími stroji TruLaser 3030.

Přednosti systému TruTops Fab

Mezi ně lze především řadit jednodušší plánování výroby a s tím spojené potvrzování dodacích termínů. Transparentní plánování kapacit ihned ukazuje nemožnost dosažení naplánovaného dodacího termínu. Přímým napojením skladového systému je zajištěn plynulý tok materiálu ve výrobě bez zbytečné manipulace. Dále díky přímému sledování může být značně zlepšeno vytížení jednotlivých pracovišť a zpřesněny údaje pro zpětné kalkulace.

Roman Haltuf

roman.haltuf@cz.trumpf.com

Luděk Finda

Trumpf Praha

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110645
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Výroba / Tváření
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit