Témata
Reklama

Využití SW aplikací v oblasti zpracování plechu

V dnešním světě si těžko dokážeme představit moderní výrobu bez využití rozličných softwarových aplikací. V oblasti strojírenství, např. při zpracování plechu, se využívají na každém stupni výroby - od prostého kreslení vyráběných dílců, po zhotovení NC kódů pro programování stroje, přes potřebu získat nutné informace pro kalkulaci nákladů, apod.

Firma Trumpf se snaží vždy mít v patrnosti celý řetězec zpracování plechu, tedy veškeré kroky - i mimovýrobní, kde může s úspěchem aplikovat své produkty.

CAD řešení - moduly programovacích systémů společnosti Trumpf obsahují vždy velmi uživatelsky příjemné CAD moduly, které jsou cíleně vyvinuty pro kreslení výrobků z plechu. Stále se opakující tvary, variantní řešení a standardizovaná  makra jsou automaticky součástí. Pokud uživatel upřednostňuje transfer výkresů z např. konstrukčních systémů v běžných formátech dxf, dwg, iges apod., je toho možné dosáhnout několika málo stisky tlačítka myši. Zároveň je možné použít u technologií Trumpf stejný výkres pro 2D zpracování (typicky děrovací lis nebo laser) i pro následnou operaci, jako je například ohýbání. Programovací a řídicí systémy Trumpf technologií jsou totiž kompatibilní.

Technologie - programovací SW TruTops Punch, TruTops Laser a TruTops Bend tvoří základ široké rodiny produktů firmy Trumpf. Jejich úkolem je generovat pro konkrétní stroj patřičný NC kód, který stroji nařídí, co, jakým způsobem, jakou technologií a v jakém množství má vyrobit určité díly. Nedílnou součástí programovacích SW je optimalizace využití materiálu, maximalizace produktivity výroby, ale hlavně zajištění procesně bezpečné výroby. V potaz musí brát druh a kvalitu materiálu, různé kritické tvary dílů, směr válcování plechu, vlastní tvary, které mohou být svou podstatou technologicky složité, manipulaci při odebírání, resp. stupeň automatizace. Nadřazeným faktorem je ale procesně bezpečná výroba. Veškerá nutná data a kombinace (zpravidla jsou jich stovky) se soustřeďují v tzv. technologických tabulkách, které pak definují stroji a obsluze druh a postup výroby a potřebné seřízení.

Protože platí, že vlastní stroj je nejdražší programovací pracoviště, rozmáhá se off-line programování i do oblastí, kde doposud bylo spíše používané programování přímo na stroji - typické pro ohraňovací lisy. Postup ohybů, zobrazení a přezkoušení možných kolizí, automatické korekce rozvinuté délky, aktivace vhodných nástrojů a generace výrobního plánu jsou jen některé z ohromných výhod systému stále více používaného systému TruTops Bend.

Reklama
Reklama
Pohled na automatizovaný skladovací FMC systém TruStore 3030 napojený na stroj TruMatic 7000 umožňující kombinované vysekávání a laserové řezání.

Mimovýrobní procesy - ke kalkulaci každé zakázky jsou zapotřebí určité informace (zpravidla doba zpracování, prostoje, dané provozní náklady, personální vytížení apod.), které je potřeba snadno a rychle získat a nezatěžovat tím vlastní programátory či technology. Program TruTops Calculate je řešením na míru pro tento účel. Jednoduchá obsluha, přesnost kalkulace a jasný, čitelný výstup jsou přednostmi tohoto řešení. Důležité a vhodné obzvláště při tvorbě nabídek na zakázkovou činnost.

PPS/ERP systémy - spojíme-li všechny výše uvedené moduly a přidáme-li komplexní výrobně obchodní požadavek na kontrolu a řízení výroby, vznikne nadřazený PPS/ERP systém TruTops Fab. Dokonalý přehled o výrobě, flexibilní plánování a k tomu vhodné řízení automatizace tvoří špičkový celek a zajišťuje maximální předpoklady pro produktivní výrobu.

Systém TruTops Fab a jeho moduly 

Firma Trumpf jako výrobce strojů na zpracování plechů, využila své know-how v  oblasti nasazení univerzálních systémů, které se starají o sběr potřebných dat. V roce 2002 již poprvé představila předchůdce dnes nabízeného systému TruTops Fab, jenž dokáže řídit, spravovat a plánovat různé výrobní i nevýrobní operace. Jeho výhodou je možnost přímého propojení s výrobními zařízeními Trumpf , a to bez dodatečného zásahu a zbytečného zdržování obsluhujícího personálu. Díky modulární stavbě softwaru si zákazník může zvolit jen ty moduly, které jsou pro jeho výrobu nezbytné. O nevýrobní složky se starají moduly Calculation, Customer, Purchasing a o výrobu Storage, Quickjob a Production.

Modul Calculation se dokáže postarat o kalkulace k veškerým pracovním operacím, které se na daném výrobku nacházejí. Předpokladem pro správnou funkčnost jsou samozřejmě přesná vstupní data, jež si systém dokáže přes rozhraní načíst (vyměňovat) s PPS/ERP systémem.

Nejpřesnějším zdrojem pro kalkulaci jsou samozřejmě DXF nebo GEO data, které lze následně použít i v programovacím systému TruTops.

Modul Customer spravuje databázi zákazníků i dodavatelů a stará se o správu přijatých, popř. vystavených zakázek. Zakázky zpracovává od A až do Z, tj. od poptávky přes objednání až po fakturaci a kontrolu platby.

Modul Purchasing se stará především o správu interních objednávek. Ve spolupráci s dalšími moduly TruTops Fab dokáže sledovat stavy zadaných artiklů a v případě dosažení hraniční hodnoty automaticky vystavit objednávku.

První ze tří dále uvedených výrobních modulů, modul Storage, lze nakonfigurovat podle vybavení zákazníka na tři různé stupně řízení.  První stupeň je řízení manuálního skladu, kdy je pomocí ručního zadávání na terminálu upravován stav materiálu ve skladu. Druhý je spojen s menším automatickým skladovým zásobníkem, který si sám spravuje a hlídá pohyb materiálu. Třetí stupeň řízení je pak spojen s velkým automatickým skladem o kapacitě až několika set skladovacích pozic. Tento prostor lze použít nejen jako sklad surového materiálu, ale lze v něm skladovat i vyděrované, vylaserované polotovary.

Modul Quickjob je nejčastěji využívanou částí TruTops Fab. Po vygenerování požadavku na výrobu obdrží Quickjob tyto informace přes rozhraní a pomocí filtrů je rozdělí do smysluplných výrobních bloků. K programování dochází v části systému TruTops, který je přímo napojen na modul Quickjob. Následně se výrobní balík deleguje na stroje. Po jeho zpracování na stroji dojde k automatickému zahlášení do systému Quickjob, který informace zpracuje a předá dál do nadřazeného PPS/ERP systému. Velice důležitou součástí je i sledování vytíženosti, seřizování a popř. poruchovosti stroje.

Modul Production  se využívá především v případech, kdy chce zákazník sledovat pomocí TruTops Fab i ostatní operace spojené s výrobou. Nejčastěji jde o operace svařování, ohýbání, broušení, lakování, expedice atd.

Logistický systém Stopa Compact v automatizované technologické lince LiftMaster Store s laserovými řezacími stroji TruLaser 3030.

Přednosti systému TruTops Fab

Mezi ně lze především řadit jednodušší plánování výroby a s tím spojené potvrzování dodacích termínů. Transparentní plánování kapacit ihned ukazuje nemožnost dosažení naplánovaného dodacího termínu. Přímým napojením skladového systému je zajištěn plynulý tok materiálu ve výrobě bez zbytečné manipulace. Dále díky přímému sledování může být značně zlepšeno vytížení jednotlivých pracovišť a zpřesněny údaje pro zpětné kalkulace.

Roman Haltuf

roman.haltuf@cz.trumpf.com

Luděk Finda

Trumpf Praha

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110645
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Výroba / Tváření
Autor:
Firmy
Související články
Chytré stroje přivádějí továrny k životu

Bezpečné balicí stroje připojené k Ethernetu zvyšují produktivitu, zlepšují flexibilitu, snižují komplexnost konstrukce a řeší problémy pracovníků v provozu.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

Je zaškrabávání nezastupitelná metoda?

V minulém vydání jsme uvedli 1. díl pohledu do minulosti i současnosti řemeslné výroby obráběcích strojů. Nyní vám přinášíme pokračování tohoto článku o unikátní metodě – technologii zaškrabávání.

Související články
Na cestě ke zrození stroje,
Část 1. Průzkum trhu

Série 10 článků, jejichž autorem je konstruktér Michal Rosecký, popisuje postup výroby obráběcího stroje. Krok po kroku nás provází tímto náročným procesem, v jehož závěru je po stránce vývoje a výroby rentabilní moderní výrobní zařízení s inovativními prvky, o které trh projeví zájem a po uvedení do provozu přinese zákazníkovi deklarovanou profitabilitu a návratnost investic.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

MSV představí svět budoucnosti

Mezinárodní strojírenský veletrh vstupuje do svého již 61. ročníku. Během let se z něj stal nejrenomovanější oborový veletrh. Je tedy jasné, že řídit jej tak, aby renomé neztratil, není nic snadného a vyžaduje to člověka nejen schopného, ale i zkušeného. Současný ředitel, Ing. Michalis Busios, bezesporu splňuje obojí. Dokladem je skutečnost, že pro veletrh úspěšně pracuje již od roku 2008.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Opřít se o silného partnera

V dnešní době hospodářského růstu mnoho firem přemýšlí o rozšíření výroby. To se však neobejde bez úvah o tom, kde získat prostředky na nové stroje a zařízení. Řešení má jméno SGEF.

Integrovaný obvod o tloušťce jedné molekuly

Lidstvo již zvládlo přeměňovat světlo na elektřinu a vytvořit akumulátory, v nichž nedochází k chemickým reakcím. Problémem však je, že tyto přístroje mají velmi nízkou účinnost. Nejlepších parametrů by se dosáhlo při použití polovodičů o tloušťce jediné molekuly. A ty se nyní naučili vyrábět vědci z ruského institutu MISiS, který je partnerem ruské korporace pro atomovou energii Rosatom.

Novinky ze světa 3D tisku

V uplynulém měsíci se v české kotlině seběhlo několik akcí, jejichž společným jmenovatelem byl průmyslový 3D tisk. Představeny byly nové produkční 3D tiskárny, profesionální tiskové materiály a zapomenout nesmíme ani na největší z těchto akcí, výstavu a konferenci 3dexpo.

Diskutovaný Průmysl 4.0

Fenomén Průmysl 4.0, nastínění možných směrů vývoje a příprava společnosti na změny způsobené novými technologiemi – to jsou diskutovaná témata konferencí a seminářů současnosti. Podpora výzkumu a vývoje se musí soustřeďovat na technologicky významné oblasti vycházející z potřeb české průmyslové praxe. Odborníci zdůrazňují potřebu vzdělávání a zvyšování kvalifikace zaměstnanců.

Řízení podniku podle ROI - OHLASY ČTENÁŘŮ

Množství ohlasů čtenářů na články, které v průběhu jejich postupné publikace přicházely, překročilo stovku. Věříme, že někteří čtenáři zareagují i na závěrečný článek, k němuž je tato příloha. Velmi si vážíme velké otevřenosti všech stanovisek. Abychom nic netlumili a na druhé straně nikomu v podniku jeho působnosti neublížili, uvádíme reakce anonymně. Plné znění reakcí, z nichž některé překračují i jednu stránku standardního textu, by stěží někdo četl. Vybíráme z nich proto vždy jen věty, charakterizující jádro. Pokud některé z ohlasů nezařazujeme, je tomu tak buď proto, že souhlasné příp. nesouhlasné stanovisko nebylo dle našeho názoru zdůvodněno věcně, nebo proto, že v rozsáhlém příspěvku bylo pro nás jádro obtížné identifikovat.

Evropa inovuje: Spojené království

Londýnská vláda může inspirovat tu naši v oblasti vědy a výzkumu, v oblasti spolupráce univerzit a podniků, jakož i v transferu akademických výsledků do průmyslových aplikací. V těchto oblastech za Spojeným královstvím v poměrovém hledisku zaostáváme. Pojďme společně nahlédnout pod pokličku inovací made in UK.

Příprava pracovníků pro výrobu technologií vstřikování plastů

Následující příspěvek představuje jeden ze způsobů přípravy pracovníků ve firmách, jejichž hlavní pracovní náplní je technologie vstřikování plastů

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit