Témata
Reklama

Dopravníkový systém na soustružnických automatech

Vertikální soustružnický automat IVS-200 od společnosti Yamazaki Mazak byl cíleně navržen pro plně automatický provoz za účelem snížení vedlejších časů. Hlavní charakteristikou koncepce stroje je rychlá výměna obrobků. S tím souvisí jejich mezioperační doprava. To je ideální úloha pro řetězový dopravníkový systém VarioFlow společnosti Bosch Rexroth.

Vertikální soustružnické automaty jsou ideální pro obrábění středních a velkých dávek sériových dílů. Svisle uložené vřeteno s odpovídajícími pojezdy v osách XY umožňuje sklíčidlem sejmout odebrat obrobek přímo z paletky (vozíku) nebo dopravníku. Tím se ušetří nákladné zakládací a odebírací zařízení. Vedle nižších investičních nákladů je redukce vedlejších časů a zvýšení produktivity hlavním přínosem této koncepce.

Optimalizace procesních časů
Při vývoji stroje IVS-200 s automatickým zakládáním bylo třeba optimalizovat procesní časy, mimo jiné také díky výkonnému vysokootáčkovému vřetenu. Dalším podstatným cílem vývoje, který přispěl ke snížení vedlejších časů, byl nárůst zrychlení/zpomalení vřetena, jakož i pohonů pojezdových os.

K vynikajícím vlastnostem tohoto stroje patří otáčky vřetena až 7 000 min-1, zrychlení z 0 na 5 000 min-1 za 1,8 sekundy a doba přepnutí jen 0,17 sekundy. Rychloposuv 110 m.min-1 v ose X a zrychlení 0,9 G stanovují nová měřítka pro manipulaci s obrobkem.

Přísun obrobků
Způsob přívodu přísunu obrobku do zakládacího prostoru tohoto vertikálního soustružnického automatu je volitelný podle specifik dané aplikace. Od gravitačních skluzů až po paletkové dopravníkové systémy jsou všechny možnosti otevřené. Jelikož má rychlé přivedenírychlý přísun obrobku zásadní vliv na vedlejší časy výroby, je s ním počítáno jako s důležitou součástí celkového konceptu stroje. Z tohoto důvodu Mazak nabízí standardizované řešení na bázi modulárního destičkového dopravníku VarioFlow jako opci.

Řešení na míru z modulárního systému
Princip dopravníkového systému VarioFlow je založen na plastovém článkovém řetězu s destičkami vedeném v hliníkovém profilu pomocí kluzných lišt. S komponenty, jako jsou zatáčková kola, pohonné jednotky a stopery, nabízí VarioFlow ideální moduly pro zákaznická řešení dopravníkových tras i poměrně složitých uspořádání. Díky kompatibilitě s ostatními dopravníkovými systémy Bosch Rexroth a hliníkovým profilovým systémem mohou být i specifické úlohy řešeny pomocí standardních stavebnicových komponentů namísto konstrukce atypů. Téměř uzavřený povrch řetězu umožňuje transport i malých dílů přímo na řetězu, pokud to jejich geometrie umožňuje. Další možností transportu dílů je použití opracovaných plastových paletek (vozíků), jako je tomu v případě standardního transportu obrobku u soustružnického automatu IVS-200.

Reklama
Reklama
Řetězový dopravníkový systém VarioFlow

Ve spolupráci se společností Bosch Rexroth vzniklo speciální uspořádání dopravníku, které má oddělené zakládací a odebírací pozice pro obrobek a které přesně zapadá do zástavby zakládacího prostoru stroje. Po odebrání obrobku pick-up vřetenem je prázdná paletka odvezena pryč ze zakládacího prostoru, pomocí ostré zatáčky otočena o 180° a přivezena protějším dopravníkem zpět do zakládacího prostoru. Zároveň přijíždí nová paletka s obrobkem určeným k opracování. Tímto způsobem je vždy k dispozici prázdná a plná paletka. Zcela tak odpadají prostoje způsobené čekáním na příjezd paletky s obrobkem. Dopravníkový systém VarioFlow tak přispívá k realizaci zkrácení doby výměny obrobku, v ideálním případě za méně než 5 sekund.

Standardní varianty pro samostatné a sdružené stroje
Podle požadavků bývají vertikální soustruhy používány buďto samostatně, v páru nebo je více strojů uspořádaných do série. Pro obrobky, které je třeba opracovávat jak z čelní, tak zadní strany, je obvyklá kombinace dvou nebo více strojů v závislosti na počtu a rozdělení výrobních operací. Mazak nabízí dvě standardní verze pro transport obrobků na paletkách s univerzální upínací přírubou. Tato upínací příruba je stavitelná pro uchycení různých dílů i s poměrně složitou geometrií.

K závádění přísunu obrobků pro samostatný stroj se používá dopravník ve tvaru L s pohonem zatáčkovým kolem. K propojení dvou strojů opracovávajících jak přední, tak zadní část obrobku se dopravníková trať prodlouží od zakládacího prostoru prvního stroje k protějšímu stroji, kde se obrobek zakládá obráceně k opracování z druhé strany.

U této varianty se používá namísto pohonu zatáčkovým kolem tzv. spojovací pohon, který má výhodu větší tahové síly řetězu a automatické kompenzace prodloužení řetězu, ke kterému po delší době provozu dochází. Obě varianty jsou vybaveny okapovými vanami pro zpětný odvod chladicí emulze.

Dopravníkový systém VarioFlow

Řetězy s kalenými nerezovými destičkami
Vedle standardních 90 mm řetězů a robustních, médiím odolných kluzných lišt z PVDF (polyvinylidenfluorid) mohou být pro zvláště nepříznivé podmínky použity řetězy s kalenými, nerezovými destičkami na povrchu řetězu, jakož i ocelové kluzné lišty. Potřebné stopery (zarážky) a držáky koncových spínačů pocházejí ze standardní stavebnice dopravníkových systémů Bosch Rexroth. Díky osvědčené T drážce velikosti 10 mm jsou všechny komponenty systému navzájem kompatibilní. To platí rovněž pro hliníkový profilový systém, což usnadňuje integraci tzv. obracecí stanice. Ta je sestavena převážně z pneumatických komponentů Bosch Rexroth a je integrována do spojovacího dopravníku mezi stroji pro opracování přední a zadní části obrobku. Stanice zajišťuje obrácení obrobků o 180°.

Připravenost pro všechny úkoly
U mnoha aplikací jsou propojovány více než dva stroje navzájem. Zde je modularita VarioFlow rozhodující výhodou při realizaci individuálních uspořádání dopravníkových tras a propojení. Dr. W. Kaestner, vedoucí technického oddělení společnosti Yamazaki Mazak v německém Göppingenu, k tomu říká: „Přivádění Přísun obrobků pro vertikální soustružnické automaty je třeba často navrhovat s ohledem na konkrétní aplikaci. Proto je pro nás zvláště důležité, aby vedle standardních řešení pro samostatné stroje a dvojice strojů byl k dispozici otevřený stavebnicový systém, se kterým půjde realizovat takřka každá úloha. Flexibilita transportního systému VarioFlow nám dává možnosti propojovat stroje v libovolném uspořádání, integrovat další procesy nebo vytvářet propojení s výrobními linkami. Dokonce lze snadno provádět úpravy a rozšíření dopravníků i dodatečně např. o zásobníky (buffery) nebo o identifikační systém. Našim zákazníkům to poskytuje nesmírnou flexibilitu."

Dopravníkové systémy VarioFlow umí pracovat soběstačně s řídicí technikou založenou na PLC řízení Rexroth CL151Indralogic. Vybavené přídavnými I/O moduly může řízení přebrat všechny funkce systému včetně handshake procesu s dialogovým programovatelným řízením Mazaku. Bosch Rexroth tak dodává kompletní řešení od softwaru po hardware k transportu obrobků pro vertikální soustružnický automat od firmy Mazak.

Michaela Vítek Měsíčková

michaela.vitek.mesickova@boschrexroth.cz

Bosch Rexroth 

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110644
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit