Témata
Reklama

Nanovo a zodpovědně

Během zahájení Zákaznických dnů firmy Kovosvit MAS byly v polovině dubna spolumajitelem panem Františkem Komárkem oznámeny personální změny v managementu tohoto jihočeského výrobce obráběcích strojů. Jednalo se o pozice generálního a obchodního ředitele. K dalším změnám došlo v následujících dnech a týdnech. Svým veřejným prohlášením důrazně dementoval veškeré informace o možném prodeji této společnosti.

Nejen tato skutečnost byla důvodem, proč jsme 100% spolumajitele strojírenské firmy Kovosvit MAS Ing. Františka Komárka požádali o rozhovor. Zajímal nás další osud této fabriky, která by se podle jeho slov měla opět vrátit ke svým baťovským kořenům.

Reklama
Reklama
„Chci, aby společnost Kovosvit MAS byla do tří až pěti let zdravou společností vykazující růst, rozvíjející se a přinášející zisk, který bude dále investován,“ říká v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum spolumajitel firmy Kovosvit MAS Ing. František Komárek.

MM: Prosím konkretizujte změny, které nyní ve své firmě Kovosvit MAS realizujete a jaké důvody vás k tomu vedly?

Ing. Komárek: Jedná se o personální změny ve vedení společnosti. K 18. 4. 2011 na základě dohody skončil ve funkci generálního ředitele Ing. Libor Kuchař. Ke dni 30. 4. 2011 skončil ve funkci obchodního ředitele také Ing. Daniel Merta, jehož od 1. 5. 2011 nahradil Ing. Václav Sváček. Zatím poslední změnou ve vedení společnosti bylo nahrazení výrobního ředitele Ing. Pavla Prokopa Ing. Jaroslavem Pekarovičem. Ing. Prokop bude ve firmě zastávat nyní funkci ředitele strategie od 1. 6. 2011. Personální změny ve společnosti jsem uskutečnil zejména proto, že jsem nebyl ve shodě se stávajícím managementem ohledně strategie a budoucího vývoje společnosti. Nelze řídit společnost pouze ekonomickými nástroji a podle čísel, minimálně na stejnou rovinu stavím mezilidské vztahy a jejich fungování uvnitř společnosti. Rovněž zastávám názor, že management firmy musí respektovat zájmy akcionáře.

MM: Na zahajovacím projevu zákaznických dnů jste hovořil o návratu k baťovským kořenům. Co konkrétně si pod tím ve spojitosti se současnou podobou firmy máme představit?

Ing. Komárek: Návrat k tradičním hodnotám, kdy zdravá společnost může fungovat pouze tehdy, jsou-li uvnitř zdravé procesy mezilidských vztahů a každý jednotlivec ví, proč ve firmě pracuje a jaké jsou jeho cíle. To je princip synergie. Pro mne je nejdůležitější člověk, ať již pracuje v jakékoli pozici. Hodně důležitá je pro mne i samotná značka MAS, protože jde o celosvětově známou značku a historicky jsou po světě tisíce těchto strojů.

MM: Jak konkrétně se vy osobně chcete podílet na chodu firmy?

Ing. Komárek: Jsem předsedou představenstva společnosti a nyní jsem představenstvem pověřen řízením společnosti do doby, než nastoupí nový generální ředitel, nebo minimálně po dobu, než nastavíme zdravé principy fungování v mezilidských vztazích a zcela logického vyžadování zodpovědnosti konkrétních lidí. Vrcholový management musí komunikovat se středním a nižším, to je základní princip mé práce. Na to jsem byl zvyklý, jsem zvyklý a vždy se mi tento způsob komunikace a řízení vyplatil.

MM: Co špatného a naopak co dobrého si z předchozího období odnášíte ve vztahu k odvolanému managementu?

Ing. Komárek: Předchozímu managementu nelze upřít zásluhy na udržení společností během krize a udržení nákladů společnosti v rozumné míře. Krize, která se segmentu obráběcích strojů dotkla velmi citelně a mnoho firem pohřbila, znamenala však také hodně velký a pozitivní tlak na restrukturalizaci firmy. I přes ještě nyní doznívající hospodářskou krizi se managementu během krize podařilo společnost ekonomicky stabilizovat, udržet náklady a dokonce snížit její zadlužení. Na druhou stranu se zde ne moc dobře hospodařilo s personálními kapacitami společnosti a s lidmi jako hlavním know-how společnosti. Mezilidské vztahy na pracovišti považuji za velmi důležité.

MM: Jak chcete změnit přístup k zákazníkovi?

Ing. Komárek: Firma se musí především ještě více orientovat na zákazníka a jeho potřeby. Kovosvit MAS musí být stoprocentně zákaznicky orientovaná společnost s velkým důrazem na postprodejní servis a služby. V tomto směru máme před sebou neskromné a nemalé cíle.

MM: Stávající výrobní sortiment Kovosvitu MAS se nachází v silném konkurenčním prostředí. Jaká z této pozice vede cesta – tlak na ceny při zachování kvality stávajícího sortimentu, či produkty s vysokým podílem customizace a vysokou přidanou hodnotou?

Ing. Komárek: Kovosvit MAS má široký sortiment výrobků, díky němuž dokáže lépe reagovat na poklesy jednotlivých segmentů trhu. Další výhodou je možnost komplexní dodávky zákazníkovi a pokrytí jeho nejrůznějších potřeb nejen v oblasti obrábění. Díky vysoké znalostní úrovni personálu společnosti může firma konkurovat sofistikovanějším řešením, poskytnutím předprodejních a postprodejních služeb a také produkty s vyšší přidanou hodnotou a s větší mírou customizace. U jednodušších strojů je to hlavně tlak na snížení nákladů výroby při zachování kvality produktu. Za tím vším ovšem musí být již zmiňovaný zákaznicky orientovaný přístup.

MM: Prosím představte novou tvář vaší firmy – ideovou i personální.

Ing. Komárek: Společnost, která je ve svém segmentu spolehlivým, inovativním dodavatelem výrobků a služeb, se zaměstnanci, kteří jsou loajální, erudovaní a schopni plnit náročné požadavky zákazníků.

MM: Děkuji za rozhovor.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110614
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Servis / Rozhovor
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit