Témata
Reklama

Broušení na hranici možností

09. 06. 2011

Stále vyšší požadavky na přesnost, zcela nové produkty a enormní tlak na konečnou cenu výrobku jsou notoricky známé skutečnosti většině strojírenských firem. Zcela logicky, část jejich řešení přenáší zákazníci na výrobce obráběcích strojů a očekávají jejich podporu.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde studuje kombinovanou formu doktorského studia. V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Eva Klocová

Od roku 2018 pracuje na pozici obchodního zástupce společnosti Heidenhain, v oboru Motion Control Machine Tools od roku 1997. V rámci své profese se kromě podpory výrobců a dovozců obráběcích strojů věnuje aktivně především podpoře technického vzdělávání na českých technicky orientovaných školách. Je autorem projektu Sinumerik Cup.
Od roku 2019 je ředitelkou neziskové organizace Skills Czech Republic, z.ú., která připravuje studenty strojírenských oborů pro mezinárodní soutěže WorldSkills. Věří, že díky poctivému tréninku a kvalitnímu národnímu finále o mistra ČR ve frézování a soustružení budou naši mladí lidé do 25 let připraveni zvládnout vysoké nároky strojírenských „Skills“ této prestižní mezinárodní soutěže, ne nadarmo přezdívané olympiáda řemesel.

To jsou výzvy, které leží před vývojovými pracovišti vyspělých technických firem. Ruku v ruce by měli spolupracovat výrobci komponent, nástrojů, strojů, systémů řízení a další, kteří jsou součástí řetězce procesů, na jejichž konci je konkurenceschopný produkt. Zde bezesporu platí lidové úsloví o společném táhnutí za jeden provaz. Firmy ve svých dalších vývojích vycházejí ze zkušeností a reakcí zákazníků, jež postupně sbírají, aby se svými produkty uspěly na vyspělých trzích.

Synergie zkušeností

To bezesporu platí i o pětiosém multifunkčním obráběcím centru Multicut MCU 630V-5X z dílny společnosti Kovosvit MAS, a. s., které od roku 2006, kdy bylo poprvé uvedeno na trh, získalo desítky spokojených zákazníků a které se s ohledem na své zaměření nepyšní množstvím vyrobených kusů, ale v tomto případě především vysokou kvalitou produktu. V tomto vztahu se sází především na individuální přístup výrobce k zákazníkovi. A právě odvětví, jako jsou automobilový průmysl, energetika, letecký průmysl a v neposlední řadě medicínská technika, očekávají vedle vysoké spolehlivosti a preciznosti také co nejlepší poměr mezi cenou a výkonem. Právě tyto požadavky si dal za cíl Kovosvit MAS, a. s., a oslovil uživatele v daných segmentech nabídkou stroje MCU 630V-5X, jenž je vybaven řídicím systémem Sinumerik 840D sl a pohony Sinamics z produkce společnosti Siemens. Tuhost stroje je zajištěna bezkonkurenční robustní nosnou konstrukcí, která přináší stabilitu a dlouhodobě stálé kvality obrábění rovinných i obecných tvarových ploch.

Reklama
Reklama
„Při vývoji stroje jsme spolupracovali s řadou firem a výzkumných organizací. Díky tomu vzniklo několik variant stroje MCU 630VT-5AX," říká vedoucí elektrokonstrukce společnosti Kovosvit MAS, a. s., Ing. Miroslav Kopal.

A jak to vše tehdy bylo? O vzpomínky na první kroky vývoje tohoto výjimečného stroje jsme požádali vedoucího elektrokonstrukce společnosti Kovosvit MAS, a. s., Ing. Miroslava Kopala. „Při vývoji stroje jsme spolupracovali s řadou firem a současně s výzkumným centrem VCSVTT. Díky této spolupráci vzniklo několik variant stroje  MCU 630V-5X. Nejzajímavější je bezesporu ta, u které jsou otáčky osy C zvýšeny na 500 min-1.. Stroj se tak stává multifunkčním a na jedno upnutí lze vedle frézování, vrtání či závitování provádět dokonale také soustružnické operace. Vedle enormní flexibility je toto dokonalým předpokladem zejména pro výrobu komplexních obrobků, u kterých  je kladen mimořádný důraz na přesnost a preciznost provedení," vysvětluje pan Kopal.

Smysl multifunkčních strojů

Co tím vlastně míníme, pokud v dnešním kontextu hovoříme o multifunkčním obráběcím stroji? O krátké zamyšlení jsme požádali Ing. Jana Smolíka, Ph.D., zástupce vedoucího výzkumného centra VCSVTT při ČVUT, Fakultě strojní. Na této škole zároveň vede i Ústav výrobních strojů a zařízení.

Multifunkční obráběcí stroj je stroj připravený plnohodnotně provádět více druhů obrábění. Důležité je slovíčko „plnohodnotně", tedy s řeznými parametry, jaké by byly uplatněny pro příslušnou řeznou operaci, pokud by se prováděla na standardním, nemultifunkčním obráběcím stroji, tedy na soustruhu nebo na frézce. Zásadní význam z hlediska konkurenceschopnosti dnes mají multifunkční stroje, které umožňují především plnohodnotně provádět frézovací a soustružnické operace. Zásadními výhodami užití multifunkčních strojů je: 1. snížení množství potřebných strojů pro výrobu jedné součásti, 2. menší podíl manipulace a zkrácení vedlejších časů, 3. minimalizace znovuustavování obrobků, jejich přeupínání, 4. maximální souběh prováděných operací. Tyto výhody vedou ke zvýšení přesnosti výroby (jeden pracovní prostor, jedno upínání, jeden souřadný systém pro všechny operace, společné teplotní podmínky všech operací), zvýšení výrobního výkonu, zvýšení hospodárnosti výroby a v neposlední řadě také k ekologičtější a energeticky méně náročné výrobě, neboť místo strojů dvou vyrobíme a užíváme stroj jeden. Je patrné, že přirozenou genezí se dnes ustavily v oblasti malých a středně velkých strojů dvě principiálně odlišná koncepční provedení multifunkčních obráběcích strojů. Zaprvé jde o obráběcí centra vycházející primárně ze soustruhů, resp. přední část stroje obsahuje zpravidla soustružnické vřeteno s vodorovnou osou, a zadruhé jde o stroje vycházející z frézovacích strojů, ale rozšířené o rychlé otočné stoly. První uvedenou kategorií obráběcích multifunkčních center vycházejících ze soustruhů je především třeba neustále zdokonalovat v oblasti stavby a dostatečné statické a dynamické tuhosti nosné struktury nesoucí frézovací vřeteno a dále je patrný rostoucí tlak na rozšiřování těchto strojů o vyvrtávání, o provedení s prodlouženými zdvihy a o další speciální obráběcí operace, jako je např. výroba ozubení odvalovacím frézováním. Příkladem takovéhoto stroje je právě např. stroj Multicut MCU 630V-5X z produkce Kovosvit MAS, a. s. Naopak v současnosti nejslabším článkem multifunkčních obráběcích center vycházejících primárně z horizontálních nebo vertikálních frézovacích strojů jsou otočné stoly neschopné zajistit dokonalé parametry pro konturování na jedné straně a karuselování na straně druhé. Mezi pionýry a nejznámější takovéto stroje, se schopností otočného stolu pracovat v režimu karuselování, tedy vysokých otáček pro soustružení, patří bezpochyby stroje Mazak Variaxis 630-5X II T nebo Okuma MU-500VA-L. Jedná se principiálně o pětiosé stroje, které dokážou v dané velikosti obrobků plnohodnotně frézovat a soustružit a výrobci s těmito modely strojů slaví nebývalý úspěch. Schopnost nabízet takovéto provedení pětiosého vertikálního stroje se dnes již stalo zásadním konkurenčním faktorem, a proto mu bylo ve vývoji společnosti Kovosvit MAS, a. s., věnováno patřičné úsilí a pozornost. Výsledkem je představovaný stroj MCU 630V-5X.

Zodpovědnost na řídicím systému

S multifunkčními stroji je spojena i otázka, jak tyto stroje řídit. Každá z obou základních technologií má své specifické vlastnosti, které musí řešit řídicí systém. Firmy, jež jsou výrobci strojů a současně si pro tyto stroje „vyrábějí" i řídicí systém (např. Mazak, Okuma či Mori Seiki), jsou v určité výhodě, protože si systém se všemi dokonalostmi i nedokonalostmi nakonfigurují na svůj stroj a předloží toto řešení zákazníkovi. Avšak podle slov Ing. Jiřího Urbana z brněnské kanceláře společnosti Siemens tato praxe není většinová, a tudíž požadavky výrobců strojů jsou přenášeny na výrobce systémů.  „Samozřejmě tyto požadavky nejsou mezi výrobci strojů nijak koordinovány, spíše naopak. Každý by totiž chtěl vidět na řídicím systému svůj rukopis. Díky bohu, že dlouhodobým vývojem přece jenom došlo k určité standardizaci ve vlastnostech pro určité technologie, takže lze poměrně snadno definovat systém pro jednu technologii tak, jak jsme toho u některých výrobců svědky," konstatuje ing. Urban. 

Společnost Siemens se systémy Sinumerik si ve své padesátileté historii prošla obdobím, kdy byly vyráběny specializované systémy pro frézování, soustružení, broušení a další. Posléze došlo k integraci všech těchto požadavků do jednoho softwarového řešení a Sinumerik 840D pokrývá v základu všechny technologie. Teprve dle konkrétního stroje a výrobce se systém v detailech dolaďuje - buď si výrobce toto doladění provede sám, nebo ve spolupráci s odborníky ze společnosti Siemens.  Jak ale tvrdí ing. Urban, výsledkem těchto činností nakonec byl vždy jednotechnologický řídicí systém.

Dvě technologie najednou? Proč ne.

Sinumerik 840D sl se softwarem Sinumerik Operate  přináší poměrně revoluční změnu. Řídicí systém je ve svém softwaru koncipován tak, že umožňuje výrobci definovat systém pro práci ve dvou technologiích současně. Při uvádění do provozu se Sinumeriku sdělí, jaká technologie bude hlavní a jaká vedlejší. To ve svém důsledku dává prostor pro optimální použití Sinumerik Operate jak na strojích vycházejících ze soustruhů nebo karuselů (jako příklad můžeme uvést právě Multicut 500 firmy Kovosvit MAS, a. s., nebo Turnmill firmy Tajmac-ZPS, a. s.), tak na strojích, u nichž je kořen ve frézovacích centrech (např. MCU 630V-5X). 

Řídicí systém je potom vybaven:  

 • - standardními cykly pro soustružení i frézování včetně grafické podpory;
 • - nástrojovým hospodářstvím, které zohledňuje různé typy nástrojů (frézy, vrtáky, soustružnické nože a jiné) a při zadávání korekcí si není nutné vypomáhat různými „berličkami" (např. zadání soustružnického nástroje jako frézy spoloměrovou korekcí);
 • - Ovládací obrazovky jsou rovněž koncipovány pro práci vobou technologiích (simulace, grafická podpora);
 • - Advanced Surface pro frézování;
 • - transformace pro soustružení i frézování.

Pokud se koncový uživatel rozhodne pro pořízení pětiosého obráběcího centra, rozhodně by neměl připustit žádný kompromis. Podle Ing. Kopala je Sinumerik Operate tím, kdo dokáže přesvědčit o správnosti volby. K výbavě stroje pak ing. Kopal dodává: „Technické možnosti řídicího systému a přívětivé uživatelské prostředí jsou stále důležitější. Sinumerik nabízí nyní svým uživatelům díky variantě Operate nové prostředí pro obsluhu a zároveň také novou programovou strukturu, která svou logikou velice připomíná funkce typické pro PC. Protože si naši kolegové prostředí nových ovládacích obrazovek již vyzkoušeli, můžeme od nich slyšet, že si občas připadají, jako když sedí doma u vlastního počítače. Ovládání je opravdu velmi intuitivní."

Pětiosé multifunkční obráběcí centrum MCU 630VT 5AX je vlajkovou lodí jihočeského výrobce obráběcích strojů Kovosvit MAS, a. s. Skelet stroje dostatečně vypovídá o tuhosti stroje. Je zde patrná koncepce horní gantry a otočně-sklopný stůl.

Kombinace ISO a grafického programování

Pro Sinumerik Operate jsou charakteristická různá programovací prostředí. ShopMill/ShopTurn s grafickou podporou je již známé programování pomocí pracovních kroků a program Guide s podporou cyklůz namená čisté DIN/ISO programování. Pokud se uživatel rozhodne pro práci se ShopMillem, otevře se mu pracovní plocha s celou řadou grafických animovaných prvků. To napomáhá obsluze, aby bez předchozích odborných znalostí během velmi krátkého času uživatelské obrazovky s přehledem zvládla. Na rozdíl od grafického programování již takovou volnost neposkytuje program Guide, kde jsou vyžadovány základní znalosti G kódu. Ale i v této variantě uživatelům pomáhá velmi zdařilá grafická podpora - můžeme s jistou nadsázkou říci, že program Guide je účinnou kombinací základních ISO znalostí i dovedností a grafického programování.

Sinumerik Operate posunul laťku na pomyslných stojanech. Hlavně díky své přehlednosti, grafickému provedení i optimalizované funkčnosti, a to vše na základě odezvy z praktické sféry - tedy od koncových uživatelů. „Toto lze všechno shrnout do jedné věty: To není sen, to je Sinumerik Operate!" konstatují s nadsázkou Eva Klocová a Jiří Urban.

Sinumerik Manufacturing Excellence

Pod tímto názvem se skrývá portfolio služeb, které společnost Siemens nabízí jak výrobcům obráběcích strojů, tak i jejich uživatelům. Siemens doprovází stroj prakticky po celou dobu jeho života - od vzniku prvních idejí a koncepcí přes období nasazení do provozu až po eventuální retrofit. A to vše nezávisle na použité technologii, stupni automatizace a plánovací, resp. výrobní strategii.

Významnou částí  Sinumerik Manufacturing Excellence je blok Machine Development. Zde se podle slov ing. Urbana nabízí účast společnosti Siemens na simulaci, konstrukci a uvedení do provozu nového stroje. „V nejjednodušším případě je Siemens připraven být nápomocen radou při výběru a dimenzování pohonů, naše služba může ale pokrýt také vývoj řídicího systému nebo jeho části, koncept obsluhy a bezpečnosti, návrh rozváděče i kompletní PLC/CNC/HMI programování."   Zvláště významnou pozici při vývoji stroje zaujímá Siemens Mechatronic Support. Jedná se o inteligentní alternativu k metodě „pokus - omyl", se kterou se i teď v praxi při vývoji nových strojů často setkáváme. Nové kreativní strojní koncepce jsou zde na počítačovém modelu srovnávány a testovány za nesrovnatelně nižších finančních a časových nároků. Výsledkem je potom stavba reálného prototypu s vlastnostmi otestovanými na virtuálním modelu.

Sinumerik MDynamics

Základní význam pro frézování ve třech a pěti osách má nový technologický paket Sinumerik MDynamics, jehož možnosti využívá v plné míře i nové obráběcí centrum MCU630VT-5AX. Díky němu je možné na stroji dosáhnout kratších obráběcích časů, přesnosti a vysoké kvality povrchu, což splňuje vysoké požadavky zákazníků segmentu, pro které jsou pětiosé stroje určeny. „Vlastnosti technologického paketu pro frézování jsou mimo jiné umocněny také funkcí Advanced Surface, která nabízí nové řízení pohybu. Velkou výhodou je optimalizovaná look-ahead funkce a nový kompresor. Díky těmto novinkám lze opakovaně docílit ideální kvality povrchu obrobků, požadované rychlosti obrábění spolu s vysokou přesností. Další příjemnou uživatelskou novinkou je integrovaná funkce omezení ryvu (JERK). Tato funkce velmi významně šetří mechaniku stroje, protože i při extrémní dynamice umožňuje jemné zastavení i rozjezd," přibližuje vlastnosti nového technologického paketu Ing. Eva Klocová a dodává: „Můžeme bez nadsázky říci, že tato funkce zajišťuje to, že se stroj cítí jako v bavlnce."

Sinumerik Operate nabízí uživatelům velice příjemnou obsluhu - například nástrojové hospodářství je zcela jasné a přehledné.

Význam spolupráce výzkumné a výrobní základny

Vývoj nových a zdokonalených obráběcích strojů je dnes nemyslitelný bez uplatnění pokročilých metod simulací, výpočtů, konstruování a virtuálního testování. Společnost Kovostit MAS, a. s. v oblasti špičkových technologií podpory vývoje dlouhodobě spolupracuje s Výzkumným centrem pro strojírenskou výrobní techniku a technologii (VCSVTT) při Fakultě strojní ČVUT. Dr. Smolík z tohoto výzkumného centra představuje běžnou praxi vývoje nových CNC strojů: „Dnes jsou využívány především metody virtuálního prototypování, kdy je paralelně s konstrukcí stroje vytvářen jeho matematický model zahrnující dynamické chování nosné struktury, dynamický model servopohonů včetně jejich zpětnovazebného řízení a dále jádro reálného řídicího systému značky Siemens či Heidenhain. Tyto modely tak umožňují například společnosti Kovosvit MAS, a. s., již ve fázi návrhu a vývoje stroje predikovat dosažitelné parametry přesnosti, jakosti a výkonu při obrábění na budoucím reálném stroji."  Reálný důkaz jeho tvrzení pak můžeme nalézt právě ve vývoji prezentovaného pětiosého multifunkčního centra Multicut MCU 630VT 5AX, kde byly tyto postupy s úspěchem uplatněny.

Eva Klocová

eva.klocova@siemens.com

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

KOVOSVIT MAS 

Siemens 

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO .  

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110635
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Trendy / Obrábění
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

 • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
 • Vysoký podíl redakčního obsahu
 • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

   Předplatit