Témata
Reklama

Střední a východní Evropa potřebuje zefektivnit využití vody

I když ve střední a východní Evropě v současnosti existují značné zásoby vody, její nedostatek se v tomto regionu i po celém světě začíná do budoucna stávat významnou hrozbou.

Podle předpokladů OSN překročí do roku 2020 poptávka po vodě nabídku o 17 trilionů hektolitrů a do roku 2025 budou dvě třetiny světové populace čelit střednímu až vážnému nedostatku vody. V Evropě se 42 procent veškeré spotřebované sladké vody využije v zemědělství, 22 procent v průmyslové výrobě, 18 procent na výrobu energie a zbylých 18 procent na pití a komunální účely. Kdo bude ochoten snížit dosavadní podíl? Kde se případně pořídí další sladká voda?

Reklama
Reklama
Letecký pohled na čistírnu odpadních vod Nordkanal u města Kaarst v Severním Porýní-Vestfálsku

Vodní zdroje nejsou rozmístěny rovnoměrně

Ačkoliv se dnes zdá, že máme dostatečné zásoby, začínáme si čím dál více uvědomovat, že kvalitní čistá voda není neomezeným zdrojem. Kromě toho, že většina světových podzemních zdrojů se postupně odčerpává, zpracování povrchové vody pro naši spotřebu je čím dál obtížnější. Jedním z problémů střední a východní Evropy je také to, že vodní zdroje nejsou rozmístěny rovnoměrně a nejsou po celém regionu snadno přístupné. Využití vody je navíc v jednotlivých zemích značně rozdílné v závislosti na faktorech jako velikost a hustota populace, typ zemědělských aktivit, typ průmyslové výroby, velikost stopy při výrobě energie a požadavky na vytápění, ventilaci a klimatizaci.

Už mnohokrát se poukazovalo na to, že nerozumné hospodaření s vodou a komplikovanější dostupnost mají negativní dopad na všechny oblasti lidského života, a navíc si stále více uvědomujeme, jak silný vliv mají vodní zdroje na budoucí ekonomickou konkurenceschopnost. Vzhledem k tomu, že rozvojové regiony pokračují v růstu a jejich vodní zdroje jsou stále napjatější, budou se evropské země muset soustředit na zavedení nových technologií, které jim pomohou využívat vodu efektivněji.

Co povede ke změně?

Se zvyšováním zemědělské a průmyslové produkce, narůstáním naší populace a obohacováním našeho životního stylu o luxusní vymoženosti jako klimatizace a počítače exponenciálně narůstá spotřeba energie a vody. Jen málokdo si uvědomuje velice úzký vztah mezi vodou a energií, který existuje v naší infrastruktuře. Voda je nezbytná pro efektivní a spolehlivou výrobu energie a energie je nutná ke zpracování a přepravě vody. Problém spočívá v tom, že máme k dispozici omezené množství sladké vody, a proto si musíme při jejím rozdělování počínat chytře a proaktivně. Kdo však dnes tato rozhodnutí činí? Můžeme recyklovat současné vodní zdroje finančně efektivním způsobem, aniž bychom zvyšovali poptávku po vodě?

Dobrá zpráva nicméně je, že už nyní existují technologie na zpracování vody, které umožní přesměrovat a opětovně použít odpadní vodu průmyslového a komunálního původu, díky čemuž lze vytvářet udržitelnější zásoby vody. Prověřené technologie společnosti GE určené k opětovnému zpracování vody, pokrokové způsoby zpracování a recyklace odpadní vody umožňují obcím, podnikům a výrobcům energie po celém světě zavádět programy na udržitelné využívání vody, které vedou ke zefektivnění hospodaření s vodou, zvýšení ekonomické konkurenceschopnosti a umožní splnit stále přísnější ekologické regulace. Když lze navíc odpadní vodu zpracovat blízko místa užití, objevují se i další výhody v nesmírných úsporách díky nižším nákladům na přečerpávání a významnému snížení potrubních ztrát.

Pohled do nitra čistírny odpadních vod Nordkanal

Efektivní hospodaření s vodou

Podobně jako mnohé další rozvíjející se regiony střední a východní Evropa zatím zcela nechopila řešení otázek sledování a zdokonalování efektivity hospodaření s vodou. Veřejné zásoby vody se za poslední dvě desetiletí snížily, což vedlo k vyšším cenám vody a zavedení měření v některých oblastech. Vytvoření udržitelné ekonomiky s kapacitou růstu do budoucna bude vyžadovat udržitelné zásoby vody, protože pro významné globální korporace představují voda i energie zásadní faktory pro výběr místa působení. Několik zemí regionu jako například Polsko se již angažuje v přijímání moderních norem pro efektivní hospodaření s vodou, avšak stále před sebou máme velmi dlouhou cestu, chceme-li zvýšit obecné povědomí o těchto záležitostech.

Vodárna v obci Abrera, která je vybavena EDR technologií od GE, zásobuje kvalitní pitnou vodou pětinu Barcelony.

Střední a východní Evropa je oblastí se silným potenciálem rozvoje a v mnoha jejích zemích již nyní probíhá výrazný ekonomický růst. Když však vezmeme v úvahu dostupné přírodní zdroje, obrovskou pracovní sílu a blízkost velkých západoevropských trhů, má potenciál ještě rychlejšího rozvoje. Této silné konkurenční pozice by měl region plně využít ve svůj prospěch a k tomu bude potřebovat aktivní inovační řešení v oblasti energie a vody propojená s jasnou a silnou politickou koncepcí, která načrtne dlouhodobé vize a zlepší efektivitu prostřednictvím investic do správných technologií na správných místech.

Navíc se ve střední a východní Evropě významnou motivací pro změnu stala opatření EU ohledně životního prostředí. Konkrétně dva legislativní dokumenty – IPCC (Integrovaná prevence a omezování znečištění) a REACH (Registrace, hodnocení, autorizace a restrikce chemických látek) zvedají ekologické normy týkající se průmyslové odpadní vody. Dodržování těchto norem bude vyžadovat nová opatření pro zlepšení využívání vody.

Instalace kazety ZeeWeed 500

Vodní technologie udávají směr

Protože kvalita a zmenšující se zásoby vody představují problém pro průmyslovou výrobu z hlediska kontinuity provozu, inovace technologií na úpravu vody postupuje kupředu svižným tempem. Ultrafiltrační membrány patří k technologiím, které mohou pomoci tyto problémy vyřešit, přičemž současně naplňují nejpřísnější ekologické normy díky tomu, že zajišťují bezpečnou čistou vodu z odpadní vody pomocí filtrace namísto užití chemikálií.

Tyto membrány vyrábí závod GE v maďarském městě Oroszlany. Dodáváme je zákazníkům po celém světě a lze je použít pro zpracování sladké i mořské vody. V jedné polské elektrárně se například používají vodní ultrafiltrační membrány GE k zajištění napájecí vody do otevřeného chladicího okruhu. Systém je v provozu od roku 1999 a přefiltruje denně 5 600 kubíků odpadní vody z nedaleké obecní čistírny odpadních vod. Poskytuje elektrárně spolehlivý a ekonomický zdroj napájecí vody a snižuje její provozní náklady.

Zařízení na zpracování vody je již tak výkonné a kompaktní, že se celý systém snadno vejde do mobilního přívěsného vozu a lze jej flexibilně využít takřka při jakékoliv plánované i mimořádné situaci. Jednotky „Mobilní vodní flotily“ GE už fungují v Maďarsku a poskytují progresivní vybavení a inovativní řešení pro zpracování v zásadě jakéhokoliv vodního zdroje včetně řek, jezer, mořské vody, odpadní vody, studen a komunálních zařízení. Mobilní vybavení pro zpracování vody od GE se již prakticky osvědčilo, pomohlo například uhelné elektrárně zrušit nákladnou třítýdenní provozní odstávku díky tomu, že zajistilo 164 kubických metrů deionizované odkysličené vody za hodinu zpracováním vody z řeky, která pak mohla být využita na napájení parního ofukovacího systému. Během pouhých 48 hodin bylo vše vyřešeno a elektrárna si zachovala konkurenceschopnost, když mohla nadále fungovat, navíc s významnými úsporami.

Inovativní řešení pro zvýšení efektivity hospodaření s vodou jsou dostupné pokrokové technologie, které mohou zpracovávat vše od dodávek pitné vody až po nejkomplikovanější a nejproblematičtější, jako je odpadní voda, voda využívaná v petrochemickém průmyslu, při výrobě oceli nebo v energetice. Konstrukční inovace a vylepšení umožňují to, že voda se může opětovně použít, upravit a vrátit do průmyslového procesu, čímž se snižují provozní náklady i ekologická stopa.

Brad Becker je regionálním ředitelem sekce Water & Process Technologies v divizi GE Energy Power & Water v oblasti střední a východní Evropy, Ruska a SNS. Brad pracuje v GE Energy od roku 2010 a v rámci svého regionu je zodpovědný za 28 zemí, jak členských, tak nečlenských států EU. V tomto regionu dohlíží na aktivity GE týkající se zpracování vody, čištění odpadních vod a systémová řešení zaměřená na nejpalčivější světové problémy související s dostupností a kvalitou vody, bezpečností a vyšší produktivitou, snížením nákladů a ochranou životního prostředí.

Průzračnější budoucnost vody

Je zcela evidentní, že efektivita hospodaření s vodou je klíčem ke konkurenceschopné, udržitelné ekonomice. Země střední a východní Evropy čím dál více obracejí pozornost k významu efektivity a začíná se zcela jasně ukazovat, že technologie na zpracování vody budou mít stěžejní podíl na tom, aby regionu pomohly vytvořit udržitelné zásoby vody, které k perspektivní udržitelné ekonomice povedou.

Brad Becker

Markéta Rejmonová

marketa.rejmonova@grayling.com

Grayling Czech Republic 

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110611
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Servis / Zajímavosti
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit