Témata
Reklama

Automatický systém výdeje nářadí

Žijeme v době soustavného tlaku na zvyšování efektivity a produktivity - na straně jedné zvyšujeme výkon, na straně druhé se snažíme udržet náklady na uzdě. Společnost Pramet Tools dodává svým zákazníkům řešení pro obě strany této rovnice.

Zvyšování produktivity je realizováno prostřednictvím vývoje a výroby nástrojů na obrábění se stále lepšími parametry a vlastnostmi. V části rovnice zaměřené na náklady pak najdeme systém Pramet ProLog, který slouží jako automatický skladovací, výdajový, kontrolní, evidenční a objednávkový systém. V této případové studii si představíme jeho roli při nacházení úspor nákladů v prostředí strojírenské firmy z Polska.

Rok 2009 – před zavedením ProLogu Ve stručné historii se podívejme na vývoj stěžejních ukazatelů v oblasti spotřeby výrobních nástrojů, konkrétně vyměnitelných břitových destiček (dále jen VBD), u uvedené firmy:

• sortiment VBD v běžném skladu: 310 různých typů;

• nákup VBD: 254 530 eur (cca 6,15 milionu Kč).

Rok 2010 – zavedení ProLogu

Z důvodu vysokých nákladů na VBD pro výrobní činnost bylo ve firmě rozhodnuto umístit do výrobních prostor automatizovaný výdejní systém Pramet ProLog. V přípravné fázi byly firmou nastoleny zásadní požadavky na automatizovaný výdejní systém:

• plná kontrola nad tokem a stavem zásob;

• možnost výdeje po jednom kuse VBD;

• sledování spotřeby VBD na zaměstnance a výrobní stroj;

• okamžitá inventura VBD;

• automatické generování objednávek jednotlivým dodavatelům;

• pokrytí dvousměnného provozu.

Reklama
Reklama
Obr. 1. Automatický skladovací, výdajový, kontrolní, evidenční a objednávkový systém Pramet ProLog

Týmem pracovníků společnosti Pramet Tools bylo navrženo řešení v podobě jednoho výdejního zařízení Smart Drawer s řídicí jednotkou osazenou speciální zásuvkou pro výdej po jednom kuse VBD, speciální velkokapacitní zásuvkou pro výdej po celé krabičce VBD a řadou standardních zásuvek. Uvedená jedinečná konfigurace umožňovala skladovat až 5 360 kusů VBD ve 236 samostatně uzamykatelných pozicích, přičemž 1 280 kusů VBD bylo možné vydávat po jednom kusu. Identifikace pracovníků byla realizována čtečkou magnetických karet. Každý pracovník měl v systému přidělen výrobní stroj, případně si stroj zvolil na dotykové obrazovce výdejního zařízení.

Systém Pramet ProLog byl do výrobních prostor firmy nasazen na konci roku 2009, kdy byli proškoleni všichni zaměstnanci výroby a pracovník skladu. Po nezbytné zkušební době došlo v lednu 2010 k plnému nasazení systému a zaměstnancům byl nadále znemožněn výběr VBD z běžného skladu.

Rok 2011 – po zavedení ProLogu

Po ročním fungování systému Pramet ProLog byly vyhodnoceny původní požadavky a klíčové ukazatele spotřeby VBD ve firmě. Při stejném objemu výroby jako v roce 2009 vykazovala spotřeba VBD v roce 2010 radikální pokles:

• sortiment VBD v zařízení ProLog: 155 různých typů (původně 310 typů);

• nákup VBD: 76 360 eur (cca 1,85 milionu Kč).

Automaticky kontrolovaným výdejem byl u 155 typů VBD zjištěn v roce 2010 nulový pohyb. Jelikož rozsah a objem výroby zůstaly zachovány, je zřejmě, že těchto 155 typů odebírali zaměstnanci v roce 2009 pro svou soukromou potřebu a firma jako celek je pro svůj výrobní program vůbec nepotřebovala. Už jen tento fakt podtrhl výrazný přínos nasazení systému Pramet ProLog.

Vedle podstatného zúžení typů skladovaných VBD došlo také ke snížení spotřeby VBD nezbytných pro výrobu o 27 %. Investice do pořízení a zavedení systému Pramet ProLog se firmě vrátila ve velmi krátkém časovém horizontu, neboť již v pátém měsíci si na sebe systém „vydělal“ a začal firmě šetřit náklady.

Obr. 2. Přenosné skenovací zařízení Supply Scanner

Supply Scanner

Přenosné skenovací zařízení Supply Scanner je ideálním prostředkem, jak zajistit automatickou kontrolu otevřených skladů ve firmě. Díky použití bezdrátové technologie není obsluha tímto zařízením fyzicky vázána jen na jedno místo, ale obslouží kompletně celý sklad. Tím je zajištěn absolutní přehled nad tokem zásob i komplexní řízení skladového hospodářství. Díky mobilní skenovací pistoli mohou pracovníci nejen rychle vydávat a vracet jednotlivé položky skladu, ale rovněž provádět inventuru z jakéhokoli místa provozního prostředí. Zařízení Supply Scanner může rozšířit možnosti stávajícího zařízení Pramet ProLog, ale stejně tak může fungovat jako samostatné zařízení.

Obr. 3. On-line kalkulačka

Spočítejte si úspory na on-line kalkulačce

Prostředí každé společnosti je odlišné, a proto je výše uvedená případová studie pouze příkladem a nedává konkrétní odpověď na otázku, jaký je skutečný potenciál úspor. Právě pro tyto případy je k dispozici internetová kalkulačka, s jejíž pomocí lze rychle a jednoduše zjistit přínos výdejového systému Pramet ProLog v konkrétních podmínkách. Pomocí on-line kalkulátoru je možné spočítat nejen orientační cenu sestavy zařízení Pramet ProLog, ale i předpokládané snížení zásob, snížení roční spotřeby nebo návratnost investice – podle toho, jaké množství zboží by mělo být přes zařízení vydáváno. Tak si lze snadno udělat obrázek i o časovém vývoji rentability uvažovaného zařízení.

Výpočet se dá provádět opakovaně pro různé varianty sestav zařízení či různé množství zboží. Díky přehledné tabulce a ilustračním grafům je vždy názorně patrný vývoj klíčových ukazatelů. Příslušný odkaz najdete na internetové adrese uvedené v záhlaví tohoto článku.

Radel Hudos

radek.hudos@pramet.com

Pramet Tools 

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO


 

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110603
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit