Témata
Reklama

Jsou Razor Blades" jen na holení?"

Historie jednobřitých žiletek - Razor blades, nebo dnes už častěji Single Edge Blades sahá k počátku, nebo přesněji ještě před počátek minulého století. Tento původně hygienický produkt prošel relativně dlouhým vývojem a dnes je v drtivé většině považován za nástroj pro průmysl, řemeslo nebo hobby.

Zejména od sedmdesátých let minulého století se vývoj průmyslových žiletek zřetelně oddělil od vývoje žiletek pro holení. Přestože se tyto žiletky používají prakticky po celém světě, není bez zajímavosti všimnout si významného rozdílu mezi Spojenými státy a Evropou.

Jednobřité žiletky jsou především americkým fenoménem  a jejich hygienické provedení je zde stále možné koupit. V Evropě byly a jsou mnohem populárnější dvoubřité žiletky a dotaz na jednobřité žiletky by prodavačku v drogerii pravděpodobně uvedl do rozpaků.

Začišťování produktů po vyjmutí z formy

Asi není potřeba připomínat neobyčejně široké využití jednobřitých žiletek ve škrabkách nejrůznějších tvarů a velikostí. Najdeme je například ve firmách vyrábějících plastové výrobky, kde hrají významnou roli při začišťování produktů po vyjmutí z formy, při výrobě autoskel, dále při výrobě bytových doplňků a zrcadel, při výrobě reklamních polepů a v neposlední řadě i v úklidových firmách.

Reklama
Reklama
Jednobřité žiletky firmy Techni Trade

Konverting

Samostatnou kapitolou je využití jednobřitých žiletek v konvertingu, konkrétně pro dělení materiálu při převíjení fólií. Zde se také projevila americká obliba tohoto typu žiletky a možná současně i záliba v jednoduchosti. Tam, kde evropští výrobci slitterů využívají téměř bez výjimky některý z typů průmyslových dvoubřitých žiletek, je jednobřitá žiletka známkou mimoevropského původu, i když v současné době se může jednat jak o původního amerického výrobce, tak o výrobce inspirovaného touto technologií.

V každém případě však fazeta jednobřité žiletky umožňuje její snadné zasunutí na požadované místo v „hřebenu" a tím velmi jednoduchou, snadnou a rychlou změnu požadované šířky role, a to při zachování rozumných výrobních tolerancí.

Žiletky mají nejrůznější tvary a velikosti.

Žiletky s ostřím broušeným pod třemi úhly

Závěrem několik základních technických údajů. Jednobřité žiletky se vyrábějí ve dvou tloušťkách - 0,22 mm a 0,30 mm (Heavy Duty). Často je možné volit mezi hliníkovou nebo ocelovou fazetou, nicméně významnější bývá volba ostří. Ostří broušené pod dvěma úhly vykazuje maximální životnost a je velmi odolné proti poškození. Pro jemnější práce a tam, kde je požadován co nejpřesnější řez, se spíše hodí žiletky s ostřím broušeným pod třemi úhly.

Ing.  Petra Vostálová

p.vostalova@techni-trade.com

Techni Trade 

Diy E-shop 

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO .  

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110631
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Výroba / Spojování a dělení
Autor:
Firmy
Související články
Soustružení abrazivním kapalinovým paprskem zvyšuje trvanlivost

Soustružení abrazivním vodním paprskem je technologie, která spojuje kinematiku konvenčního soustružení s abrazivním vodním paprskem jako nástrojem. Toto spojení je výhodné zejména při obrábění těžkoobrobitelných materiálů, např. titanových slitin, kde nahrazuje hrubování konvenčním soustružením řezným nástrojem.

Řezání vodním paprskem šetří náklady

Podniky musí v současné době řešit výrobu komplexně. Výroba musí být pečlivě plánována a stále optimalizována, aby se výrobky firmy udržely na konkurenčním trhu. Speciální zařízení pro řezání vodním paprskem není pouze univerzálně použitelné, ale může též šetřit výrobní náklady i tam, kde se dosud tato technologie nepoužívala.

Harmonizace ve svařování

Mezinárodní harmonizace norem a pravidel pro svařování je důležitá z mnoha důvodů. Primárním důvodem je skutečnost, že svařování je považováno za "zvláštní proces" (EN ISO 9001), při kterém nelze zcela zjistit jakost po skončení procesu inspekcí, ale jakost musí být sledována před i v průběhu celého procesu svařování.

Související články
Aktuální možnosti v laserovém svařování

Laserové svařování lze v dnešní době považovat za velice moderní technologii. Vysoké svařovací rychlosti, štíhlý svar a z toho plynoucí výhody jsou pozitiva, která umožnila začlenění této metody do progresivních výrobních technologií. Tento článek si klade za cíl představit aktuální možnosti laserových svařovacích technologií.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
HiLASE - superlasery pro skutečný svět

Lasery nové generace, jež doposud nemají ve světě obdoby, se vyvíjejí a testují v nově postaveném centru HiLASE v Dolních Břežanech u Prahy. Využití najdou v průmyslu i ve výzkumu. V nové budově působí téměř 60 laserových specialistů a techniků, z nichž přibližně polovina je ze zahraničních, často i velmi renomovaných pracovišť.

Technologické lasery a trendy vývoje za rok 2015

Letošní rok v oblasti laserových technologií byl neobyčejně bohatý na nové poznatky a přinesl i řadu nových jevů v metodice dalšího vývoje. Vznikala nová komplexní střediska laserového výzkumu a nás může těšit, že ani Česká republika nezůstala pozadu. Rozvíjí se program HiLASE, zaměřený na laserové technologie a vývoj optických komponentů, a nedávno bylo slavnostně otevřeno i středisko ELI Beamlines – Extreme Light Infrastructure – jako součást evropského plánu budování center nové generace vybavených nejvýkonnější technikou vhodnou pro naplnění programu bádání až na samé hranici poznání.

Svařovací procesy MSG Tandem

Dnešní požadavky na spojovací procesy ve svařovací technice jsou značné a nároky se stále zvyšují. Poptávka po svařovacích procesech, které zaručují vynikající kvalitu svařování, rovněž zvýšení produktivity a hospodárnosti, neustále roste. Obzvláště v oblasti výroby vozidel není poptávka po vozidlech o nižší hmotnosti se stále menší spotřebou paliva ještě uspokojena.

Spojování a dělení trubek laserem

Nejenom elektronika a komunikační zařízení se svými novými iPady, iPhony a tablety jde cestou technologických inovací. Stejným směrem se ubírá i vývoj strojírenských technologií. V  MM Průmyslovém spektru chceme ukázat na vybraných technologiích, případně na jejich navazujících operacích, inovační pokrok, jaký byl za poslední dobu vykonán. Toto vydání časopisu je zaměřené na spojování a tvarové dělení, proto jsme o názor na jednu z technologií z tohoto oboru, technologii spojování a řezání trubek dutých i otevřených profilů, požádali pana Romana Haltufa, ředitele firmy Trumpf Praha.

Svařování mostních konstrukcí

Společnost OK-BE, s.r.o., vznikla v roce 1993 v Novém Kníně v okrese Příbram. Název společnosti vznikl spojením zkratek slov ocelové konstrukce a betony, čímž se firma zabývá dodnes. Za poměrně krátkou působnost si společnost vydobyla pevné místo na trhu kvalitou a výhodností svých nabídek prací, zejména ve výrobě, provádění povrchové ochrany a montáži ocelových konstrukcí.

Školení, kvalifikace a certifikace pracovníků NDT

Pracovník provádějící kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů musí mít specifické znalosti týkající se vad svarových (pájených) spojů a jejich vyhodnocování, musí samozřejmě umět obsluhovat zařízení pro zkoušení a musí mít znalosti potřebné pro interpretaci výsledků zkoušení. Pracovníky pro kontrolu a zkoušení svarových (pájených) spojů lze pro jejich činnost připravit několika způsoby. (dle ČSN EN ISO 9712)

Perspektivní metoda spojování materiálů

Článek pojednává o progresivní technologii spojování - přivařování svorníků - a má za úkol přiblížit tento způsob svařování širší veřejnosti.

Nástroj pro monitorování procesu svařování

Základním indikačním bodem spolehlivosti finálního produktu je zavedení a dodržování normativních předpisů. Jedním z indikátorů v oblasti svařování a svařovaných konstrukcí je použití souboru norem ČSN EN ISO 3834, které zabezpečují požadavky na jakost při tavném svařování kovových materiálů. Normativy jasně definují kvalifikační/kvalitativní požadavky a soubor nezbytných opatření pro kompletní tok výrobku, až k jeho finálnímu stavu.

Plazmatron a jeho využití ve strojírenském průmyslu

Běžně se setkáváme se třemi skupenstvími hmoty - jsou to pevné látky, kapaliny a plyny. Existuje však ještě čtvrté skupenství - plazma - ionizovaný plyn obsahující ionty, elektrony a případně neutrální atomy a molekuly.

Základní principy ověřování stálosti vlastností základního materiálu

V tomto článku je popsán souhrn požadavků kladených na výrobce ocelového základního materiálu použitého ve stavebnictví, tak aby se zabezpečilo posouzení původu stavebního výrobku jako celku uváděného na trh EU již od prvopočátku.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit