Témata
Reklama

Koučink na vysokých školách

Patří vysoce efektivní rozvojová metoda koučinku na vysoké školy? V jaké formě? Má se učit jako metoda, má se praktikovat koučinkový přístup při výuce nebo se pedagogové a členové akademického světa mají s využitím procesů a nástrojů koučinku rozvíjet? Je možné využít tento způsob i při hledání řešení vědeckých úkolů a pro řízení projektových výzkumných týmů? Odpověď je jednoduchá - ano!

Výuka koučinku jako metody

Seznámit studenty s metodou koučinku samostatným souborem přednášek a cvičení s sebou přináší mnoho výhod. V této oblasti se nabízí několik variant. Studenti se naučí myslet novým velmi efektivním způsobem, který jim přinese nejen uvědomění si sama sebe, ale přinese jim i nový rozměr v jejich hodnotovém systému. Díky novým pohledům na situace, jim tento přístup umožní lépe definovat své cíle a postupovat k jejich dosažení rychleji a snadněji. Mají šanci se stát úspěšnějšími a spokojenějšími. Najdou si své vlastní způsoby k učení, uvědomí si, co je pro ně důležité a nastaví si lépe svůj vlastní kariérový růst. Představitelé některých našich vysokých škol seznámení s koučinkem již do výuky zařazují.

Reklama
Reklama
Ing. Milena Židlická, kouč certifikovaný EricksonCollege, člen Mezinárodní federace koučů

Integracekoučinkového přístupu do výuky

Jestliže pedagogové přistoupí na myšlenku, že dnešní mladí lidé ovlivnění počítačovými hrami a prudkým rozvojem technologií vůbec myslí trochu jiným způsobem než ostatní populace, pak bude pro ně velmi jednoduché přistoupit i na myšlenku, že je nutné způsob výuky tomuto jinému myšlení přizpůsobit. Dnešní mladí lidé jsou zvyklí se učit hrou doslova a do písmene. Jsou zvyklí vstupovat do dění, chtějí ho ovlivňovat, chtějí přispívat svými názory a chtějí být respektováni víc, než generace mladých lidí v minulosti. A k tomu se způsob výuky musí přizpůsobit. Koučovací přístup je právě ten optimální způsob, kterým lze výuku vést. Interaktivní, otevřený, vstřícný, nehodnotící, bezpečný, nemanipulující, podporující.

Koučink jako metoda osobního rozvoje

I vyučující na vysokých školách jsou jenom lidé a mají pocity jako my všichni ostatní. Něco je přestává bavit, o něčem si myslí, že neumí nebo že nevědí, v něčem jsou nejistí; potřebují něco vyřešit, někam se posunout, něčeho dosáhnout. Když koučink úspěšně podporuje lidi v podnikání nebo v životě, proč by nedokázal podporovat lidi ve školství či ve výzkumu. Naopak, v této oblasti by efektivita koučinku mohla být ještě více zřejmá než v jiných oblastech. Rychleji a snadněji si vědec přijde na správný přístup, vhodné řešení či nový pohled.

Rozvoj týmů a projektové řízení

Metoda koučinku má svoji samostatnou větev - týmový koučink. Co je to tým - skupina lidí, kteří mají společný cíl. Není jasnější příklad týmu než skupina vědců, kteří jdou za společnou vidinou. A nezáleží na tom, o jaký cíl se jedná. Tým, zvláště vědecký, je složen z velmi silných individualit - a to přináší problémy komunikační i věcné. Jak je sladit? Jak dát všem prostor a přitom se neodchylovat od hlavní cesty? Která z cest je ta správná? Oslovte externího kouče nebo doporučte vedoucímu týmu, aby přijal koučovací principy. Tým, jehož jste členem nebo který vedete, bude úspěšný.

Ing. Milena Židlická

kouč certifikovaný EricksonCollege

člen Mezinárodní federace koučů

externí lektor MÚVS při ČVUT v Praze

S disciplínou koučinku jste se na stránkách MM Průmyslového spekra setkávali již v minulosti. V letošním roce jsme opět profesionální koučerkou Ing. Milenu Židlickou požádali o přípravu seriálu, tentokráte se věnujícímu koučinku v oblasti školství. Dnes již existují skupiny koučů, kteří se věnují konkrétním školám v rámci definovaných projektů a pracují na integraci koučinkového přístupu do systému školy. Jaké zkušenosti máte v této  oblasti vy? Zašlete nám svůj názor. K tomu je vám k dispozici e-mail: koucink@mmspektrum.com. Děkujeme.

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110632
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Management / Lidské zdroje
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit