Témata
Reklama

Manažer je jen člověk, Část 10. Vzdělávání v soft skills

Měkké vzdělávání bývá v technických profesích často takovou popelkou. Technika a věda míří stále kupředu, a proto je právě v této oblasti množství různých školení, kurzů a výukových programů širší než v některých jiných oborech. A protože lidé z technických profesí mají přirozený zájem právě o techniku, bývá oblast měkkých dovedností často zanedbávána. Dá se ale říci, že jsou v technických profesích měkké dovednosti méně důležité?

Tento článek je součástí seriálu:
Manažer je jen člověk
Díly
Daniela Kolomazníková

Od roku 1999 se zabývá otázkami výběru lidí, komunikace a managementu, převážně v komerční sféře. Při práci s lidmi ve firmách se Daniela věnuje všem důležitým aspektům, od správného výběru zaměstnanců, přes skupinový rozvoj a komplexní vzdělávací programy až po individuální formu konzultací v podobě koučingu a mentoringu.
Z předcházející praxe má Daniela zkušenosti s vedením malých a středních obchodně a projektově orientovaných týmů a komplexním řízením SMB firem v ČR a Evropě. Konzultace a školení provádí v češtině, angličtině a italštině.

Právě naopak. Měkké dovednosti jsou v technických oborech jednou z nejdůležitějších věcí, která se promítá do celého fungování organizace. Je tomu tak proto, že lidé v těchto profesích často více než kde jinde závisí jeden na druhém a práce jednoho přímo ovlivňuje práci druhého. A zde vstupují na scénu soft skills. Protože právě díky nim se lidé dokáží správně domluvit, naladit svá očekávání, vyjednat optimální podmínky a nastavit procesy tak, aby vše spělo k dobrému výsledku.

Reklama
Reklama
Reklama

Co vás ve škole nenaučí

Kdy naposledy se vám stalo, že projekt nedopadl přesně tak, jak jste chtěli? A pokud věci nespěly ke správnému závěru, čím to bylo způsobeno? Technikou? Zadáním? Anebo právě „oblíbeným“ lidským faktorem? Většinou to bývá právě ten těžko uchopitelný lidský faktor. Ale je vážně tak těžko uchopitelný? K tomu, abychom se naučili s druhými lidmi fungovat tím nejlepším možným způsobem, vede bohužel poněkud kostrbatá cesta. Je to dané už naším systémem vzdělávání. Na základní škole vás naučí počtům, čtení, chemii a podobným dovednostem. Následně na střední škole vás jistě naučí potřebné odborné dovednosti, v případě technických oborů se tedy bude jednat nejspíše o znalosti a dovednosti technické. No a na vysoké škole to bude o větším prohloubení vaší odbornosti. Na žádné z uvedených institucí vás ale nenaučí, jak mluvit s druhými lidmi. Nenaučí vás, jak vyjednat přesně to, co potřebujete. Nikdo vám nepoví, jak získat souhlas a ověřit porozumění. Z nějakého záhadného důvodu se předpokládá, že tyto dovednosti budete nějak sami umět. Ale ono tomu tak v reálném životě nebývá. Právě naopak.

Měkké dovednosti jsou v technických oborech jednou z nejdůležitějších věcí, která se promítá do celého fungování organizace.

Nejen o komunikaci

Na co by se tedy technicky orientované firmy měly zaměřit v oblasti soft skills? Obecně na dovednosti spojené s komunikací, nastavováním projektů z pohledu lidských zdrojů a práce s nimi a také například na pozitivní psychologii a motivaci pracovníků managementu. A přestože jsou měkké dovednosti často lidem v technických profesích vzdálené, je možné připravit vždy takový program, který bude opravdu sedět i těm nejzarytějším technokratům. Stále častěji se v takovém případě používá tým více lektorů, kteří takové měkké vzdělávání připravují. Jeden z nich je obvykle technicky obeznámený s celým odvětvím klienta a jeho typickými charakteristikami, druhý je naopak etablovaný v rovině měkkých dovedností. Takto připravené vzdělávání je pak pro posluchače přesně tím, co potřebují slyšet, protože oba lektoři hovoří „jejich jazykem“ a současně dokáží i poněkud vzdálená témata zařadit do praxe konkrétní společnosti.

Stroje se řídí, lidé se vedou

Často také mezi lidmi z technických profesí panují obavy, jak bude lidmi takové měkké vzdělávání vnímáno. Pokud ale sami posluchači na vlastní oči vidí, jakou změnu v praxi může osvojení si měkkých dovedností přinést, jsou veškeré obavy rychle rozpuštěny. A jaká tedy témata lidé z technických profesí nejčastěji řeší? Jedná se hlavně o motivaci zaměstnanců, správnou komunikaci, budování týmu a podporu loajality, nastavení odměňování, vyjednávání a argumentaci, management a leadership, ale také třeba o time management. V podstatě neřeší jiná témata než lidé z netechnických profesí, protože ať už se pohybujete v jakékoliv oblasti, stále jsou kolem vás lidé, se kterými je třeba pracovat a na jejichž výkonech jste více či méně závislí. A to je dobré nezapomínat, protože i velký Tomáš Baťa říkal, že „Stroje se řídí a lidé se vedou“. A k tomu, abyste byli schopni lidi opravdu efektivně vést, slouží právě měkké dovednosti.

Institute of Applied Psychology je česká firma s tradicí od roku 2008. Využívá psychologii aplikovanou do firemního prostředí k poznání stávajících i nových zaměstnanců a jejich rozvoji. Za tímto účelem vyvíjí vlastní psychodiagnostické metody, ať už pro online, či pro offline využití. Všechny získané dovednosti předává v rámci vzdělávání manažerům a HR pracovníkům.

Institute of Applied Psychology

Mgr. Daniela Kolomazníková, MBA

mp@psychometry.cz

Reklama
Související články
Lidé: Nejen je získat, ale i udržet

(Ne)dostatek pracovníků. To je problém, který musí dnes a denně řešit majitelé a manažeři snad všech výrobních firem. Univerzální recept jistě neexistuje, ale inspiraci lze čerpat u lidí s hlubokými zkušenostmi na trhu s lidskými zdroji. Jedním z nich je Jacek Kowalak, ředitel personálně poradenské agentury Randstad.

Manažer je jen člověk, Část 9. Vzdělávat se chytře

Současná doba je dobou neustálého růstu a rozvoje. Rostou firmy, sdružení, projekty, plány, a občas rostou i lidé.

Manažer je jen člověk, Část 8. Leadership nebo management?

V dnešní době jsou pojmy management a leadership hojně skloňovány. Ve světě se hovoří o významných inspirativních leaderech, kteří určovali trendy ve svém oboru. Jsou napsány knihy o tom, jaké vlastnosti měli, jak se dívali na svět, jakými zkušenostmi museli projít, aby se dostali na vrchol.

Související články
Manažer je jen člověk, Část 7. Bez motivace není akce

Motivace je z dlouhodobého hlediska jedním z nejvíce diskutovaných témat. O motivaci mluvíme v kontextu svého vlastního fungování, v kontextu fungování s druhými lidmi, mluvíme o ní v práci, v rodině, u dětí i u dospělých. Proč tomu tak je?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak přilákat mladé a talentované

Mladí lidé jsou dnes často nabádáni k tomu, aby pečlivě studovali, při studiu získávali potřebnou praxi a zkrátka dělali vše pro to, aby do budoucna měli uplatnění na pracovním trhu. Tento přístup je pochopitelně správný, nicméně v současné době, kdy se nezaměstnanost u nás pochybuje na minimu, je spíše na firmách, aby mladé a talentované zaměstnance pro svůj byznys ulovily.

Manažer je jen člověk, Část 2. Základ pro skutečného leadera

Být manažerem je někdy opravdu náročné. Být dobrým manažerem, to už je výzva. A být z manažera leaderem, to už je úkol jen pro ty nejlepší.

Průmysl ČR očima analytika pracovního trhu_1.díl

Ani před několika lety, kdy na úřadech práce stály fronty uchazečů o volná místa, nebylo obsazování náročných technických pozic nijak jednoduché. Již od roku 2011 byla česká výroba se strojírenstvím v čele ve velmi dobré kondici, hlad po lidech rychle rostl. Dnes, kdy je kvalifikovaných lidí obecně velmi silný nedostatek, je nabírání nových zaměstnanců v průmyslu ještě mnohem obtížnější.

Promluvy Štefana Kassaye: Sváteční gratulace ve znamení umělé inteligence

O průmyslových revolucích se toho již mnoho napsalo. Na toto téma jsme vyslechli na půdě Intercedu přednášku profesora Klause Mainzera, prezidenta Evropské akademie věd a umění, při příležitosti podepsání memoranda s vytyčením nosných bodů o šíření vědy a vzdělávání.

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Príhovor Štefana Kassaya:
Prečo vlastne študujeme?

Systémy vzdelávania vznikli za určitých a úplne odlišných daností a v inom historickom kontexte, skutočnosť by mohla byť tá, že celý rad medzinárodných podnikov so silnými duálnymi tradíciami vo svojich krajinách prejavuje veľký záujem o etablovanie duálneho systému na Slovensku a signalizuje ochotu podieľať sa na reforme učňovského vzdelávania.

Príhovor Štefana Kassaya:
Už neplatí, že remeslo má zlaté dno?

Postupne viac ako remeslo, nadobudlo „cvengot“ stredoškolské, vyššie a vysokoškolské vzdelávanie. Jadro problému signalizujú časté návraty k úvahám a pokusom o znovuzrodenie duálneho vzdelávania. Je to dobrá cesta? Sám som ňou ako učeň počas rokov 1955 až 1958 putoval. Vyučil som sa za sústružníka. Pracoval som vo veľkom známom slovenskom podniku, býval som v robotníckej ubytovni, nadobúdal prax a zarábal. Z výplaty mi časť automaticky ostávala v úsporách na vkladnej knižke, ktorú som dostal do rúk spolu s výučným listom.

Príhovor Štefana Kassaya, Osem desaťročí života

Ak zoberiem do úvahy, že mám za sebou osem desaťročí života, konečne by som sa mal sám voči sebe vyjadriť zreteľne a jednoznačne. Pravda, v tejto časti sebaspytovania mám na mysli výlučne pracovné záležitosti, napredované vo svojej profesii, napĺňanie vytýčených cieľov. Moja rodina i moje blízke okolie vedia, na akú veľkú úlohu, na ktorej pracujem dodnes, som sa podujal. A teraz by som čakal, že sa ma môj vnímateľ opýta, o čom to vlastne hovorím? Prílišná pracovná orientácia, absolutizovaná honba za chimérou, zafixovaným cieľom sa spravidla vypomstí.

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit