Témata
Reklama

Manažer je jen člověk, Část 9. Vzdělávat se chytře

Současná doba je dobou neustálého růstu a rozvoje. Rostou firmy, sdružení, projekty, plány, a občas rostou i lidé.

Tento článek je součástí seriálu:
Manažer je jen člověk
Díly
Daniela Kolomazníková

Od roku 1999 se zabývá otázkami výběru lidí, komunikace a managementu, převážně v komerční sféře. Při práci s lidmi ve firmách se Daniela věnuje všem důležitým aspektům, od správného výběru zaměstnanců, přes skupinový rozvoj a komplexní vzdělávací programy až po individuální formu konzultací v podobě koučingu a mentoringu.
Z předcházející praxe má Daniela zkušenosti s vedením malých a středních obchodně a projektově orientovaných týmů a komplexním řízením SMB firem v ČR a Evropě. Konzultace a školení provádí v češtině, angličtině a italštině.

Téměř by se dalo hovořit o módě. Je moderní rozvíjet se v nejrůznějších oblastech. A protože nabídka obvykle pokrývá poptávku, s jejím růstem se na současném trhu objevilo velké množství nejrůznějších kurzů, workshopů, tréninků a vzdělávacích programů. A s tím se také objevil problém, jak si vybrat takové vzdělávání, které bude opravdu fungovat a které vám něco přinese.

První úskalí na vás čeká již na začátku, při samotném výběru vzdělávacího programu. Množství nabízených programů je obrovské a existuje jen málo nápověd, jak vybrat ty opravdu kvalitní. Protože lidé dají na reference, často se na internetu a sociálních sítích objevují dotazy na kvalitu různých vzdělávacích programů. A obvykle jsou u nich vyjádřeny názory z obou krajních mezí – tedy ty do nebe vynášející i ty naprosto zatracující. Nic mezi tím. To vám ale ve výběru příliš nepomůže. Můžete samozřejmě pročítat všechny diskuze, ale ani to není asi to pravé. Dobré je hledat odborná vyjádření a názory lidí, kteří danou oblast opravdu znají.

Reklama
Reklama

Zkušenost a praxe

Co tedy můžete udělat? Hledejte, jak osoby kompetentní vyjadřovat se ke vzdělání, zkušené a mnoha kurzy protřelé, hodnotí jednotlivé dodavatele vzdělávání. To vám může napovědět. Ale hlavně experimentujte. Neváhejte domluvit si zkušební hodinu nebo alespoň možnost vidět záznam z výuky. Požádejte o kontakty na reálné a živé absolventy, kteří vám mohou odpovědět na vaše konkrétní dotazy. Pozvěte je na kávu a ptejte se i na nejmenší detaily. Věnujte dostatek času výběru samotnému, protože následná účast na vzdělávání, které nesplňuje vaše očekávání a nudí vás, je obrovskou ztrátou času, peněz a vaší další motivace.

Druhým úskalím je praktičnost. Množství teoretických kurzů je v mnohonásobné přesile oproti kurzům z praxe.Druhým úskalím je praktičnost. Množství teoretických kurzů je v mnohonásobné přesile oproti kurzům z praxe. A co doopravdy potřebujete? Získat encyklopedické znalosti, nebo si osvojit dovednosti? Tuto otázku si při výběru vzdělávání pokládejte vždy. Jakým způsobem budete dovednosti používat v praxi a jak s tím začít již při vzdělávání samotném? Už vás nejspíše nebude bavit studovat několik měsíců či let, abyste praktické výsledky viděli až po ukončení studia. Naopak, současný a ve své podstatě jediný rozumný trend, je přímé propojení vzdělávání s praxí. Díky tomu získáváte nejen vědomosti, ale hlavně dovednosti a zkušenosti. A teprve díky nim v každodenním životě budete nově získané informace používat v praxi. Nenechte se tedy zahltit teorií, a pokud to přednášející sám nedělá, buďte to vy, kdo se bude neustále ptát, jak vše, co slyšíte, převést do praktického života.

Udělat chybu není chyba

Nebojte se zkoušet. Opravdu si můžete dovolit chybu, pokud se jedná o chybu ve jménu růstu a rozvoje. Pokud díky ní objevíte nové cesty a stanete se někým lepším, je pro vás taková chyba neocenitelná. A současně tím také ukážete cestu ostatním. Protože pokud si dovolíte udělat chybu, následně se z ní poučíte a příště uděláte věci jinak a lépe než druzí, budete pro ně nedocenitelnou inspirací. Postavíte se totiž proti zažitému paradigmatu, že chybovat je špatné. Byla to často právě naše výchova, ve které zazníval apel na bezchybnost a dokonalost, která nás dovedla až k tomu, že jsme se chyb začali obávat a nikdy jsme se nenaučili plně využít jejich potenciál. Nebojte se proto vystoupit z řady a změnit tento hloupý návyk. Chybujte, protože díky tomu budete růst.

A jak zpracovat strach a obavy z nového, z experimentů, z chyb? I zde existuje jednoduchá nápověda. Víte, kdo se nebojí experimentovat, neustále prozkoumává vše nové a dělá spousty chyb? Malé děti. Dovolte si tedy být občas malými dětmi. Sami sebe se zeptejte, co by v dané situaci udělalo malé dítě. Jak by se chovalo a co vše by vyzkoušelo? Mělo by nějaké limity či omezení? Většina odpovědí na tyto otázky je jasná. A vypovídá o tom, že dovednost chybovat a z našich chyb růst, máme již od narození. Jen ji nesmíme potlačovat. Pokud stále ještě váháte, je čas pustit se do akce. Je čas zkusit něco nového. Začít právě teď. A vyzkoušet v praxi, kde jsou vaše hranice a co vše se můžete naučit. Sami. Protože vy sami jste sobě těmi nejlepšími učiteli. Neutečete před sebou. Nemůžete si lhát, pokud sami nechcete. Znáte se nejlépe na celém světě. Máte tedy vše pro to, abyste sami sebe vedli k tomu nejlepšímu. Nebojte se být sami sobě učiteli a leadery. Máte větší moc, než jste si kdy mysleli. Máte moc stát se tím, kým opravdu chcete být. Kdy tedy začnete?

Institute of Applied Psychology

Mgr. Daniela Kolomazníková, MBA

daniela.kolomaznikova@vzdelavanizazitkem.cz

Reklama
Související články
Lidé: Nejen je získat, ale i udržet

(Ne)dostatek pracovníků. To je problém, který musí dnes a denně řešit majitelé a manažeři snad všech výrobních firem. Univerzální recept jistě neexistuje, ale inspiraci lze čerpat u lidí s hlubokými zkušenostmi na trhu s lidskými zdroji. Jedním z nich je Jacek Kowalak, ředitel personálně poradenské agentury Randstad.

Manažer je jen člověk, Část 10. Vzdělávání v soft skills

Měkké vzdělávání bývá v technických profesích často takovou popelkou. Technika a věda míří stále kupředu, a proto je právě v této oblasti množství různých školení, kurzů a výukových programů širší než v některých jiných oborech. A protože lidé z technických profesí mají přirozený zájem právě o techniku, bývá oblast měkkých dovedností často zanedbávána. Dá se ale říci, že jsou v technických profesích měkké dovednosti méně důležité?

Manažer je jen člověk, Část 8. Leadership nebo management?

V dnešní době jsou pojmy management a leadership hojně skloňovány. Ve světě se hovoří o významných inspirativních leaderech, kteří určovali trendy ve svém oboru. Jsou napsány knihy o tom, jaké vlastnosti měli, jak se dívali na svět, jakými zkušenostmi museli projít, aby se dostali na vrchol.

Související články
Manažer je jen člověk, Část 7. Bez motivace není akce

Motivace je z dlouhodobého hlediska jedním z nejvíce diskutovaných témat. O motivaci mluvíme v kontextu svého vlastního fungování, v kontextu fungování s druhými lidmi, mluvíme o ní v práci, v rodině, u dětí i u dospělých. Proč tomu tak je?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak přilákat mladé a talentované

Mladí lidé jsou dnes často nabádáni k tomu, aby pečlivě studovali, při studiu získávali potřebnou praxi a zkrátka dělali vše pro to, aby do budoucna měli uplatnění na pracovním trhu. Tento přístup je pochopitelně správný, nicméně v současné době, kdy se nezaměstnanost u nás pochybuje na minimu, je spíše na firmách, aby mladé a talentované zaměstnance pro svůj byznys ulovily.

Manažer je jen člověk, Část 2. Základ pro skutečného leadera

Být manažerem je někdy opravdu náročné. Být dobrým manažerem, to už je výzva. A být z manažera leaderem, to už je úkol jen pro ty nejlepší.

Průmysl ČR očima analytika pracovního trhu_1.díl

Ani před několika lety, kdy na úřadech práce stály fronty uchazečů o volná místa, nebylo obsazování náročných technických pozic nijak jednoduché. Již od roku 2011 byla česká výroba se strojírenstvím v čele ve velmi dobré kondici, hlad po lidech rychle rostl. Dnes, kdy je kvalifikovaných lidí obecně velmi silný nedostatek, je nabírání nových zaměstnanců v průmyslu ještě mnohem obtížnější.

Několik manažerských postřehů…zapojení nových kolegů do procesu firmy

V minulém vydání MM Průmyslového spektra jsme spustili nový seriál nazvaný Manažérské postřehy…, který již svým názvem napovídá, čím se bude zabývat. Jeho autorem je ing. Martin Belza, dlouholetý vrcholový manažér celé řady společností, jenž o zde získané zkušenosti se bude v tématických vstupech dělit s našimi čtenáři.

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Inženýrská akademie ČR - Kvalitní vzdělávání

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit