Témata
Reklama

Manažer je jen člověk, Část 7. Bez motivace není akce

Motivace je z dlouhodobého hlediska jedním z nejvíce diskutovaných témat. O motivaci mluvíme v kontextu svého vlastního fungování, v kontextu fungování s druhými lidmi, mluvíme o ní v práci, v rodině, u dětí i u dospělých. Proč tomu tak je?

Tento článek je součástí seriálu:
Manažer je jen člověk
Díly
Michaela Píšková

Po studiu psychologie a psychoterapeutických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity si Michaela vybrala cestu aplikované pracovní psychologie. Se svým týmem se věnuje poznání člověka za účelem posouzení jeho vhodnosti pro pracovní roli i za účelem jeho rozvoje. Trénuje lidi zejména v tématech komunikace, zvládání emocí a sebepoznání. Životním posláním Michaely je pomáhat druhým, realizovat jejich potenciál a podpořit je v tom, aby na sobě pracovali a rozvíjeli se jak po profesní stránce, tak po té lidské. 

Už samotný původ tohoto slova nám poskytne odpověď. Slovo motivace vychází z latinského movere tedy hýbati, pohybovati. Proto tedy, pokud chceme něco rozhýbat, chceme zkrátka zařídit, aby se něco dělo, je motivace nezbytná.

S motivací to však není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Často můžete slyšet věty jako „Potřeboval by namotivovat“ nebo „Motivujte svůj tým“ a podobné. Už ze samotné definice motivace to ale není možné, protože motivace je něco, co nám musí být vlastní. Co je naše, interní. Pokud se nad motivací zamyslíte, jistě si vzpomenete, že na každého platí něco jiného. A o tom to přesně je. Každý slyší na to, co s ním vnitřně rezonuje. Proto ve své podstatě nemůžeme motivovat druhého člověka. Můžeme ale rozeznít tu správnou strunu jeho vnitřní motivace. A pokud se nám to povede, dokážeme uvést věci do pohybu. Otázkou tedy je, která je ta správná struna vnitřní motivace a jak ji najít. Jak tedy na to?

Reklama
Reklama
Reklama

Umět naslouchat

U vás samotných stejně jako u druhých bude překvapivě platit stejný postup zjištění vnitřní motivace. A tím základním kamenem je rozhovor. Ať už váš vnitřní rozhovor se sebou samými, anebo rozhovor s druhými lidmi. Zásadní však je kvalita tohoto rozhovoru. Pokud se ale jedná o motivaci, je důležité ještě více než kdy jindy nepřinášet do rozhovoru žádné domněnky či předpoklady a obecné pravdy. Důležité je zůstat otevření a umět naslouchat. Obrňte se trpělivostí a připravte se na to být zvídaví jako malé děti. Tím nejdůležitějším je odstranit bariéry, které máte vy sami nebo druhá osoba v hlavě, a potom poskytnout prostor pro představivost a nechat ji vykreslit optimální stav. A to co nejdetailněji. V takovém rozhovoru potom vy sami nebo druhá osoba opravdu zjistíte, jaká jsou vaše či jeho nebo její vnitřní přání, a co by tedy mělo být tím motorem, který vás nebo druhé nastartuje. Až tedy odstraníte bariéru a vytvoříte detailní představu toho, jak má vše vypadat, ptejte se. Ptejte se na každý detail, na každou maličkost. Nepředjímejte. Pokud vám někdo řekne, že chce žít v horách, zkoumejte, jaké hory to budou, kde bude žít, co uvidí z okna. Zkoumejte každý detail. Rychle zjistíte, že to nejsou ty samé hory, jaké jste si představili vy sami. A současně tak pomůžete druhému jeho představu vykreslit. Naše představy se totiž stávají realitou teprve tehdy, pokud jim věnujeme dostatek pozornosti a vykreslíme je do detailu. Stejně jako při stavění domu. Bez detailních plánů sice budete vědět, jak by dům měl vypadat, ale nebudete schopni ho vybudovat. Proto potřebujete detailní plány. Protože chcete svou vizi zhmotnit a převést v život.

Je třeba najít ty, kteří v týmu dokáží vždy zdvihnout vlnu pozitivní energie.

Vnitřní motor

Z výše uvedeného vyplývá, že pokud budeme mluvit o týmové motivaci, dostáváme se ještě na méně pevnou půdu. Jak dokážete zjistit vnitřní motory jednotlivých lidí, pokud jsou ve skupině? Velmi obtížně. Musíte tedy znát vnitřní motivaci každého jednotlivce a teprve s tou později začít pracovat ve skupině. Přidat k ní projevy daného člověka ve skupině, jeho tendenci nechat se ovlivnit druhými, nebo naopak ovlivňovat druhé. Jeho schopnost odnést si do soukromého života energii a náboj, který ve skupině vznikl. Využít podpůrné prvky, které vám tým poskytne. Najít ty, kteří v týmu dokáží vždy zdvihnout vlnu pozitivní energie. Klíčem ale vždy bude začít od znalosti jednotlivců. Až ji budete mít, bude pro vás práce s týmem hračkou. A ke znalosti jednotlivců je nejsnazší cestou začít znalostí sebe. Pojďme tedy začít…

Můžeme začít

…pohodlně se posaďte. Zavřete oči. Představte si nyní, že jste se ráno vzbudili do nového dne. Do takového dne, ve kterém nemáte žádné starosti. Nemusíte řešit pracovní problémy, nemusíte řešit hypotéku, domácnost. Netrápí vás děti ani partner či partnerka. Žijete přesně na místě, které se vám líbí, a užíváte si každý den. A dnes je přesně jeden z takových dní. Je ráno a vy se do něj probouzíte. Jaký ten den bude? Co děláte? Jak trávíte svůj čas? A jaký máte sami ze sebe pocit? Věnujte této představě čas. Dostatek času. Nepospíchejte. Až bude představa opravdu perfektní, soustřeďte se na pocit, který máte v sobě. V každém kousku svého těla. Pocit, který vnímáte všemi svými smysly. Nadechněte se, vnímejte vůni. Před svým vnitřním zrakem vykreslete detailní obraz. Doplňte ho zvuky, které ho dokreslí. Dotkněte se prsty a vychutnejte ten kontakt. Polkněte a vychutnejte si tu chuť. Do nejmenšího detailu. A nyní otevřete oči. Jak byste popsali svoji představu? Které jsou nejdůležitější prvky? Co vše vaše představa zahrnuje? Popište si ji. Co nejdetailněji. Co první chcete udělat proto, aby se vaše představa stala každodenní realitou? Jaká je ta první věc, kterou můžete dnes udělat, abyste se o krok či dva přiblížili? Už víte? Skvěle. Pusťte se tedy do práce.

Institute of Applied Psychology

Mgr. et Mgr. Michaela Píšková (Slavíková), MBA

mp@psychometry.cz

Reklama
Související články
Lidé: Nejen je získat, ale i udržet

(Ne)dostatek pracovníků. To je problém, který musí dnes a denně řešit majitelé a manažeři snad všech výrobních firem. Univerzální recept jistě neexistuje, ale inspiraci lze čerpat u lidí s hlubokými zkušenostmi na trhu s lidskými zdroji. Jedním z nich je Jacek Kowalak, ředitel personálně poradenské agentury Randstad.

Manažer je jen člověk, Část 10. Vzdělávání v soft skills

Měkké vzdělávání bývá v technických profesích často takovou popelkou. Technika a věda míří stále kupředu, a proto je právě v této oblasti množství různých školení, kurzů a výukových programů širší než v některých jiných oborech. A protože lidé z technických profesí mají přirozený zájem právě o techniku, bývá oblast měkkých dovedností často zanedbávána. Dá se ale říci, že jsou v technických profesích měkké dovednosti méně důležité?

Manažer je jen člověk, Část 9. Vzdělávat se chytře

Současná doba je dobou neustálého růstu a rozvoje. Rostou firmy, sdružení, projekty, plány, a občas rostou i lidé.

Související články
Manažer je jen člověk, Část 8. Leadership nebo management?

V dnešní době jsou pojmy management a leadership hojně skloňovány. Ve světě se hovoří o významných inspirativních leaderech, kteří určovali trendy ve svém oboru. Jsou napsány knihy o tom, jaké vlastnosti měli, jak se dívali na svět, jakými zkušenostmi museli projít, aby se dostali na vrchol.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak přilákat mladé a talentované

Mladí lidé jsou dnes často nabádáni k tomu, aby pečlivě studovali, při studiu získávali potřebnou praxi a zkrátka dělali vše pro to, aby do budoucna měli uplatnění na pracovním trhu. Tento přístup je pochopitelně správný, nicméně v současné době, kdy se nezaměstnanost u nás pochybuje na minimu, je spíše na firmách, aby mladé a talentované zaměstnance pro svůj byznys ulovily.

Manažer je jen člověk, Část 2. Základ pro skutečného leadera

Být manažerem je někdy opravdu náročné. Být dobrým manažerem, to už je výzva. A být z manažera leaderem, to už je úkol jen pro ty nejlepší.

Průmysl ČR očima analytika pracovního trhu_1.díl

Ani před několika lety, kdy na úřadech práce stály fronty uchazečů o volná místa, nebylo obsazování náročných technických pozic nijak jednoduché. Již od roku 2011 byla česká výroba se strojírenstvím v čele ve velmi dobré kondici, hlad po lidech rychle rostl. Dnes, kdy je kvalifikovaných lidí obecně velmi silný nedostatek, je nabírání nových zaměstnanců v průmyslu ještě mnohem obtížnější.

Promluvy Štefana Kassaye: Sváteční gratulace ve znamení umělé inteligence

O průmyslových revolucích se toho již mnoho napsalo. Na toto téma jsme vyslechli na půdě Intercedu přednášku profesora Klause Mainzera, prezidenta Evropské akademie věd a umění, při příležitosti podepsání memoranda s vytyčením nosných bodů o šíření vědy a vzdělávání.

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Príhovor Štefana Kassaya:
Prečo vlastne študujeme?

Systémy vzdelávania vznikli za určitých a úplne odlišných daností a v inom historickom kontexte, skutočnosť by mohla byť tá, že celý rad medzinárodných podnikov so silnými duálnymi tradíciami vo svojich krajinách prejavuje veľký záujem o etablovanie duálneho systému na Slovensku a signalizuje ochotu podieľať sa na reforme učňovského vzdelávania.

Príhovor Štefana Kassaya:
Už neplatí, že remeslo má zlaté dno?

Postupne viac ako remeslo, nadobudlo „cvengot“ stredoškolské, vyššie a vysokoškolské vzdelávanie. Jadro problému signalizujú časté návraty k úvahám a pokusom o znovuzrodenie duálneho vzdelávania. Je to dobrá cesta? Sám som ňou ako učeň počas rokov 1955 až 1958 putoval. Vyučil som sa za sústružníka. Pracoval som vo veľkom známom slovenskom podniku, býval som v robotníckej ubytovni, nadobúdal prax a zarábal. Z výplaty mi časť automaticky ostávala v úsporách na vkladnej knižke, ktorú som dostal do rúk spolu s výučným listom.

Príhovor Štefana Kassaya, Osem desaťročí života

Ak zoberiem do úvahy, že mám za sebou osem desaťročí života, konečne by som sa mal sám voči sebe vyjadriť zreteľne a jednoznačne. Pravda, v tejto časti sebaspytovania mám na mysli výlučne pracovné záležitosti, napredované vo svojej profesii, napĺňanie vytýčených cieľov. Moja rodina i moje blízke okolie vedia, na akú veľkú úlohu, na ktorej pracujem dodnes, som sa podujal. A teraz by som čakal, že sa ma môj vnímateľ opýta, o čom to vlastne hovorím? Prílišná pracovná orientácia, absolutizovaná honba za chimérou, zafixovaným cieľom sa spravidla vypomstí.

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit