Témata
Reklama

Manažer je jen člověk, Část 1. Úvodní

Pamatuji si jako včera, když jsem se poprvé potkal s panem strojařem, velkým praktikem a zároveň odborníkem i znalcem, prof. Jiřím Markem z VUT v Brně. Zadání od tehdejšího ředitele společnosti bylo jasné; potřebujeme psychologicky poznat několik osob (Jiří byl mezi nimi), abychom je mohli rozvíjet.

Tento článek je součástí seriálu:
Manažer je jen člověk
Díly
Petr Pacher

Vystudoval všeobecné lékařství, které ho následně přivedlo k psychologii a managementu. Výkonnostní psychologii používá mnohem raději než klinické přístupy. Kompiloval řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuje zejména výzkumu v oblasti psychodiagnostiky, konverzační hypnózy a vývoji nových metod pro vzdělávání formou výcviku. Učí na několika vysokých školách jak v ČR, tak i zahraničí. Smysl života vidí ve „vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti tak, že když je použijí v praxi, získají lepší mnohem výsledky, než získávali dosud.

Když jsme procházeli on-line dotazníky, bylo vše v pořádku. Jakmile jsme se setkali osobně pro interpretaci výsledků a doplnění závěrečné zprávy o psychologickém interview, měl jsem na výzvu Jiřího vysvětlit, jak je možné reliabilně měřit lidskou osobnost. Že měření probíhá ve strojařině, nebylo nutné vysvětlovat, na to je odborník. Na mně bylo dokázat, že to jde i v psychologii. Začal jsem mluvit o psychodiagnostice a psychometrii. Po jeho porozumění jsem mohl kompetentně interpretovat výsledky a Jiří byl ochoten připustit, že výsledky jsou spolehlivé a shodují se s jeho přesvědčením o vlastní osobě. Stali se z nás velcí přátelé a posléze jsme společně napsali knihu „Selský rozum“, do které jsme vepsali vše, na co narážíme ve firmách, bez ohledu na jejich velikost. Vše, co se stále opakuje a činí v organizacích velké obtíže. Trochu jsme si z toho udělali legraci a náš text doprovodil ilustracemi skvělý karikaturista Robert Jindra. Dále se Jiří, k mému překvapení a obdivu, rozhodl na Univerzitě aplikovaného managementu vystudovat profesní doktorát, přičemž disertaci zaměřil na průnik psychologie, resp. lidského chování, do objednávání a koupě velkých karuselů, a jeho výzkum přinesl skvělé výsledky.

Reklama
Reklama
Nelze být každému psychologem, ale lze prostě umět zvládnout svoje ego do té míry, abych připustil, že někdy potřebuji vyměnit roli manažera či lídra za roli kamaráda.

Technici a psychologie

Co z toho příběhu plyne? Že lidé technicky orientovaní a extrémně kompetentní právě z pohledu specialistů často opomíjejí společenské vědy, konkrétně psychologii. Dokonce často slýchám, že pro ně psychologie představuje pavědu. Na druhé straně jsou to oni, kdo se v momentech, kdy se necítí dobře, často uchylují k potlačování svých nepříjemných pocitů, protože jim nerozumí. Jsou to oni, kdo se chovají spíše introvertně, protože vlastní uzavřenost před světem je pro ně místem bezpečí a jistoty. Jsou to také oni, kdo, když mají vést a rozvíjet svěřené týmy či jednotlivce v organizaci, přistupují k tomu spíše intuitivně. Zažívám to, když konzultujeme ve strojírenských firmách nebo trénujeme v manažerských programech lidi ze strojírenské, výrobní oblasti či obecně z odvětví průmyslu.

O to více mě těší, když takovým lidem můžeme být prospěšní tím, že jim pomůžeme rozvíjet jejich odbornost a kompetentnost. Vždyť sám Tomáš Baťa říkal: „Než něco řeknu, musím přemýšlet, co mi ten druhý na to odpoví,“ a také: „Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele.“ Nebo: „Pokud chceš vybudovat velký podnik. Vybuduj nejdřív sebe!“ V tom všem najdete psychologii. Jde o umění komunikace, vytváření vzájemného porozumění a budování a rozvoj vztahů – to je celá jedna kapitola aplikované psychologie. Jde také o vybudování sebe samotného; tedy dokázat si poradit s vlastním egem, umět s ním správně a zdravě hospodařit způsobem, který je prospěšný mně i ostatním. Buddha seděl pod stromem šest let, než na to přišel, a někteří lidé se to učí celý život.

Zvládnout vlastní ego

Psychologie je přítomna všude kolem nás, protože vůlí ovládané chování a prožívání je vlastní každé myslící bytosti. Když pominu role z denního života (rodič, dítě, kamarád, příbuzný apod.) a zaměřím se na role profesní, pak platí, že čím více jsou moje profesní role závislé na spolupráci s ostatními, tím více potřebuji akcentovat svoji kompetenci mu porozumět. Tedy nejen tomu, co říká, ale umět se podívat na svět jeho očima, skutečně jej pochopit. Právě proto, abych mu mohl zadávat úkoly a očekávat, že je splní řádně a včas. Abych s ním mohl komunikovat o tom, co budeme dělat zítra, a mohl oprávněně očekávat, že přijde s něčím novým, něčím, co nám v organizaci prospěje. Na druhé straně, abych uměl rozpoznat, že dnes není ve své kůži a místo úkolování potřebuje vyslechnout, protože to, co se mu stalo/děje, sám nezvládá ustát, natož aby to dokázal sám vyřešit.

A teď si představme, že máme v týmu více lidí, tedy se daná situace násobí právě jejich počtem. Nelze být každému psychologem, ale lze prostě umět zvládnout svoje ego do té míry, abych připustil, že někdy potřebuji vyměnit roli manažera či lídra za roli kamaráda, kolegy, případně táty, protože ten jeho jej nenaučil to, co od něj nyní firma potřebuje. Uvedl jsem několik citátů od Baťů, dovolím si jedním skončit: „Hlavní úlohou organizátora, který chce vytvořit velký podnik, je vybudování morální a psychologické základny pro zdárný rozvoj pracovníků.“

Petr Pacher studoval všeobecné lékařství, které jej přivedlo k psychologii a managementu. Aplikovanou psychologii používá raději než klinické přístupy. Kompiloval řadu psychodiagnostických metod, kterými prošlo několik stovek tisíc osob. Se svým týmem se věnuje zejména výzkumu v oblasti psychodiagnostiky, konverzační hypnózy a vývoji nových metod pro vzdělávání formou výcviku. Učí na několika vysokých školách. Smysl života vidí ve vzdělávání lidí pomocí výcviku, kterým si zafixují nové znalosti a dovednosti, při jejichž použití v praxi získají mnohem lepší výsledky než předtím.

Psychometry

Mgr. et Mgr. Petr Pacher, Ph.D., MBA

pp@psychometry.cz

Reklama
Související články
Lidé: Nejen je získat, ale i udržet

(Ne)dostatek pracovníků. To je problém, který musí dnes a denně řešit majitelé a manažeři snad všech výrobních firem. Univerzální recept jistě neexistuje, ale inspiraci lze čerpat u lidí s hlubokými zkušenostmi na trhu s lidskými zdroji. Jedním z nich je Jacek Kowalak, ředitel personálně poradenské agentury Randstad.

Digitalizace stravenkových systémů

Zaměstnanecké stravování v současné době legislativně podporují vlády 40 zemí světa, přičemž tento systém funguje již přes 50 let. S přicházejícím vývojem technologií se velká část poskytovatelů zaměstnaneckých benefitů rozhodla své produkty digitalizovat.

Manažer je jen člověk, Část 10. Vzdělávání v soft skills

Měkké vzdělávání bývá v technických profesích často takovou popelkou. Technika a věda míří stále kupředu, a proto je právě v této oblasti množství různých školení, kurzů a výukových programů širší než v některých jiných oborech. A protože lidé z technických profesí mají přirozený zájem právě o techniku, bývá oblast měkkých dovedností často zanedbávána. Dá se ale říci, že jsou v technických profesích měkké dovednosti méně důležité?

Související články
Manažer je jen člověk, Část 9. Vzdělávat se chytře

Současná doba je dobou neustálého růstu a rozvoje. Rostou firmy, sdružení, projekty, plány, a občas rostou i lidé.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Manažer je jen člověk, Část 8. Leadership nebo management?

V dnešní době jsou pojmy management a leadership hojně skloňovány. Ve světě se hovoří o významných inspirativních leaderech, kteří určovali trendy ve svém oboru. Jsou napsány knihy o tom, jaké vlastnosti měli, jak se dívali na svět, jakými zkušenostmi museli projít, aby se dostali na vrchol.

Manažer je jen člověk, Část 7. Bez motivace není akce

Motivace je z dlouhodobého hlediska jedním z nejvíce diskutovaných témat. O motivaci mluvíme v kontextu svého vlastního fungování, v kontextu fungování s druhými lidmi, mluvíme o ní v práci, v rodině, u dětí i u dospělých. Proč tomu tak je?

Manažer je jen člověk, Část 6. Adaptace nového pracovníka

Výběrové řízení máte úspěšně za sebou. Pozici jste obsadili, nová posila vašeho týmu podepsala smlouvu a nastoupila. Může se zdát, že je „ruka v rukávu“ a máte vyhráno… Nenechte se mýlit!

Jak přilákat mladé a talentované

Mladí lidé jsou dnes často nabádáni k tomu, aby pečlivě studovali, při studiu získávali potřebnou praxi a zkrátka dělali vše pro to, aby do budoucna měli uplatnění na pracovním trhu. Tento přístup je pochopitelně správný, nicméně v současné době, kdy se nezaměstnanost u nás pochybuje na minimu, je spíše na firmách, aby mladé a talentované zaměstnance pro svůj byznys ulovily.

Manažer je jen člověk, Část 5. Specifika náboru v dnešní době

Řada představitelů firem žije v přesvědčení, že „chybí lidi“. V důsledku toho personalisté často přijímají i uchazeče, kteří na danou pozici nejsou vhodní, jen aby obsadili prázdné místo.

Výzkum a vývoj: nedostatek lidí

Ačkoli zahraniční firmy s oblibou otvírají svá vývojová centra v České republice, v poslední době narážejí na nedostatek expertů. Počet absolventů českých technických škol totiž stále klesá a situaci komplikuje i rostoucí fluktuace.

Manažer je jen člověk, Část 4. Plánování, které opravdu funguje

Vzpomeňte si na své pracovní dny. Kdy naposledy jste v rámci svého dne dělali něco bez plánu? Kdy naposledy jste se prostě ráno vzbudili a řekli si „uvidíme, co vše se dnes bude dít“? Že už je to opravdu dlouho?

Manažer je jen člověk, Část 2. Základ pro skutečného leadera

Být manažerem je někdy opravdu náročné. Být dobrým manažerem, to už je výzva. A být z manažera leaderem, to už je úkol jen pro ty nejlepší.

Inovace v boji proti stresu

V dnešní době každodenního stresu, formální logiky, razantního rozvoje vnějších technologií a neustálého zapojení vědomí se často stává, že lidé aktivně potlačují své pocity a věnují se spíše neustálému chodu myšlenek. Alespoň tak to většinou bývá ve střední a západní Evropě.

Času je málo a mzdy stoupají

„Nejsou lidi…,“ to je povzdech, který dnes můžeme slyšet bezmála v každé výrobní firmě. A pokud se týče lidí technicky fundovaných, platí to dvojnásob. Je na vině konjunktura, anebo se dá situace vyřešit větší motivací? Kde hledat příčiny současného stavu a co mohou firmy udělat proto, aby lidé byli? Na to jsme se zeptali Martina Ježka, obchodního ředitele společnosti Grafton Recruitment.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit