Témata
Reklama

Manažer je jen člověk, Část 2. Základ pro skutečného leadera

Být manažerem je někdy opravdu náročné. Být dobrým manažerem, to už je výzva. A být z manažera leaderem, to už je úkol jen pro ty nejlepší.

Tento článek je součástí seriálu:
Manažer je jen člověk
Díly
Daniela Kolomazníková

Od roku 1999 se zabývá otázkami výběru lidí, komunikace a managementu, převážně v komerční sféře. Při práci s lidmi ve firmách se Daniela věnuje všem důležitým aspektům, od správného výběru zaměstnanců, přes skupinový rozvoj a komplexní vzdělávací programy až po individuální formu konzultací v podobě koučingu a mentoringu.
Z předcházející praxe má Daniela zkušenosti s vedením malých a středních obchodně a projektově orientovaných týmů a komplexním řízením SMB firem v ČR a Evropě. Konzultace a školení provádí v češtině, angličtině a italštině.

Pokud by existoval návod na to, jak se z řadového manažera stát opravdovým leaderem, stáli byste o něj? A pokud byste ho měli, řídili byste se jím? Jestli jste si právě teď odpověděli dvakrát ano, jsou tyto řádky právě pro vás. V opačném případě už nemusíte číst dále a můžete svůj čas, kterého se vám jistě dlouhodobě nedostává, věnovat něčemu jinému.

Reklama
Reklama
Na rozdíl od velkého množství krátkodobých rolí je role leadera dlouhodobá. Abyste byli opravdu dobrými leadery, je nutné být jimi stále.

Vidím, že pokračujete ve čtení. Asi se chcete stát excelentním manažerem a leaderem. Nejspíše neočekáváte, že se mi podaří poskytnout vám instantní návod, ve kterém se dočtete jak na to. Ale možná, a já doufám, že ano, se mi podaří přivést vás k zamyšlení nad jedním z těch nejdůležitějších faktorů, které dělají skvělé leadery.

Nehrát jen roli

Na rozdíl od velkého množství krátkodobých rolí je role leadera dlouhodobá. Nemůžete jím být jen na hodinku denně. Nebo lépe, můžete. Ale nebude to fungovat a druzí vám to nebudou věřit. A nikdo z nás nechce vynakládat energii na něco, co nebude fungovat. Tady přichází největší úskalí a tím je dlouhodobost. Abyste byli opravdu dobrými leadery, je nutné být jimi stále a po dlouhou dobu. Protože leader vede a jde příkladem, je jasné, že bude neustále pod drobnohledem. Jak to ale udělat, abyste nevypadli z role? Jak zařídit, aby vás lidé nezastihli nepřipravené, a vy jste stále byli tou vůdčí osobností? Asi jediným osvědčeným návodem je ztotožnit se s rolí leadera tak, že se stane vaší novou přirozeností. Zkrátka, že nebudete muset vstupovat do role, ale budete to vy. Opravdoví, autentičtí. Ale…

Být neustále tím, kdo vede a určuje směr, je i pro ty nejotřelejší borce velkým oříškem. Stojí to totiž energii. Spoustu energie. A se zrychlující se dobou a zvyšujícími se požadavky roste i naše spotřeba energie. Když začínáme na vedoucí pozici, máme energie spoustu a nic pro nás není problém. Jak ale dny postupují, energie ubývá a my nestíháme regenerovat. Začínají nám pomalu docházet baterky. A následně fungujeme jen na automatický mód. Pomalu nám začínají docházet nápady a ztrácí se inovace. V tomto nouzovém režimu dokážeme fungovat poměrně dlouho. Míra naší i zaměstnavatelovy nespokojenosti však stále stoupá, až dosáhne kritického maxima. V lepším případě to bude náš zaměstnavatel, kdo se s námi z důvodu nespokojenosti rozloučí. V tom horším vyhoříme. A odtud už není cesty zpět. Z vyhoření se nedá vrátit. Doba potřebná pro regeneraci je pak velmi dlouhá a lidé jako další pracovní pozici nejčastěji volí něco nového a úplně jiného. K těmto scénářům ale vůbec nemusí dojít a lze jim snadno zabránit.

Potřebné nadechnutí

Začněme tím, že budete věnovat pozornost svému aktuálnímu stavu. Nemyslím tím nyní zdravotní stav, i když ten je také důležitý, ale stav duševní. Zastavte se a položte si otázku, jak spokojení vnitřně jste? Máte tak naspěch, že si nemůžete dovolit ani zamyslet se nad odpovědí na tuto otázku? Pak máte problém! Znalost sebe sama v daném okamžiku a práce s naším vnitřním nastavením by měly patřit do základního repertoáru leadera. Vaše postoje, gesta, pohyby, naladění, pocity, to vše se promítá do vašeho jednání a vystupování. A nejen, že se to promítá. Řeč vašeho těla a vnitřní naladění je asi pětkrát silnější než jakákoliv slova, která řeknete. Pokud chcete, aby vaše slova měla váhu, začněte svým vnitřním naladěním. Začněte o sebe pečovat, abyste mohli pečovat o druhé. Nemusí se jednat o nic složitého. Stačí jen 15 minut denně. Může to být součástí vašeho rituálu snídaně stejně jako poklidné večeře. Důležité je umět se vrátit sám k sobě. Naučit se pracovat se svými pocity a emocemi. Proto se v moderním vzdělávání věnujeme vždy ihned na začátku rozvíjení schopnosti naladit se na sebe, uklidnit se a pečovat o svoji duši. Protože stávat se dobrým manažerem a leaderem začíná vždy u osvojení si schopnosti provádět kvalitní duševní hygienu.

Dovolte mi na závěr jeden příklad z praxe, který všichni známe a na kterém je vidět, že péče o sebe sama by měla být na prvním místě. Jistě jste letěli někdy letadlem. A nejspíše ne jednou. Věnovali jste někdy pozornost bezpečnostní instruktáži? Protože v ní dostanete návod, abyste v případě potřeby nasadili kyslíkovou masku nejprve sami sobě a až poté pomáhali ostatním. Pokud nebudete vy sami mít kyslík, začnete se dusit a pak už nepomůžete nikomu. Je to logické, řeknete si. A stejně logické je to i s duševní hygienou pro dobré manažery. Je naším kyslíkem, díky kterému se můžeme nadechnout a pomáhat druhým. A proto se ptám, už jste se dnes nadechli?

Univerzita Aplikovaného Managementu (UAM) spolu s Institutem Aplikované Psychologie (IAP) představují unikátní koncept náboru, podpory, rozvoje a vzdělání pracovníků ve firmách. Zabýváme se vyhledáváním vhodných pracovníků, jejich kvalitním testováním a etablováním ve společnosti, identifikací jejich kompetencí a potenciálu a návrhy jejich dalšího rozvoje ve formě akreditovaného vzdělávání orientovaného na praxi.

Institut Aplikované psychologie

Mgr. Daniela Kolomazníková, MBA

daniela.kolomaznikova@vzdelavanizazitkem.cz

Reklama
Související články
Lidé: Nejen je získat, ale i udržet

(Ne)dostatek pracovníků. To je problém, který musí dnes a denně řešit majitelé a manažeři snad všech výrobních firem. Univerzální recept jistě neexistuje, ale inspiraci lze čerpat u lidí s hlubokými zkušenostmi na trhu s lidskými zdroji. Jedním z nich je Jacek Kowalak, ředitel personálně poradenské agentury Randstad.

Manažer je jen člověk, Část 10. Vzdělávání v soft skills

Měkké vzdělávání bývá v technických profesích často takovou popelkou. Technika a věda míří stále kupředu, a proto je právě v této oblasti množství různých školení, kurzů a výukových programů širší než v některých jiných oborech. A protože lidé z technických profesí mají přirozený zájem právě o techniku, bývá oblast měkkých dovedností často zanedbávána. Dá se ale říci, že jsou v technických profesích měkké dovednosti méně důležité?

Manažer je jen člověk, Část 9. Vzdělávat se chytře

Současná doba je dobou neustálého růstu a rozvoje. Rostou firmy, sdružení, projekty, plány, a občas rostou i lidé.

Související články
Manažer je jen člověk, Část 8. Leadership nebo management?

V dnešní době jsou pojmy management a leadership hojně skloňovány. Ve světě se hovoří o významných inspirativních leaderech, kteří určovali trendy ve svém oboru. Jsou napsány knihy o tom, jaké vlastnosti měli, jak se dívali na svět, jakými zkušenostmi museli projít, aby se dostali na vrchol.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Manažer je jen člověk, Část 7. Bez motivace není akce

Motivace je z dlouhodobého hlediska jedním z nejvíce diskutovaných témat. O motivaci mluvíme v kontextu svého vlastního fungování, v kontextu fungování s druhými lidmi, mluvíme o ní v práci, v rodině, u dětí i u dospělých. Proč tomu tak je?

Jak přilákat mladé a talentované

Mladí lidé jsou dnes často nabádáni k tomu, aby pečlivě studovali, při studiu získávali potřebnou praxi a zkrátka dělali vše pro to, aby do budoucna měli uplatnění na pracovním trhu. Tento přístup je pochopitelně správný, nicméně v současné době, kdy se nezaměstnanost u nás pochybuje na minimu, je spíše na firmách, aby mladé a talentované zaměstnance pro svůj byznys ulovily.

Času je málo a mzdy stoupají

„Nejsou lidi…,“ to je povzdech, který dnes můžeme slyšet bezmála v každé výrobní firmě. A pokud se týče lidí technicky fundovaných, platí to dvojnásob. Je na vině konjunktura, anebo se dá situace vyřešit větší motivací? Kde hledat příčiny současného stavu a co mohou firmy udělat proto, aby lidé byli? Na to jsme se zeptali Martina Ježka, obchodního ředitele společnosti Grafton Recruitment.

Průmysl ČR očima analytika pracovního trhu_1.díl

Ani před několika lety, kdy na úřadech práce stály fronty uchazečů o volná místa, nebylo obsazování náročných technických pozic nijak jednoduché. Již od roku 2011 byla česká výroba se strojírenstvím v čele ve velmi dobré kondici, hlad po lidech rychle rostl. Dnes, kdy je kvalifikovaných lidí obecně velmi silný nedostatek, je nabírání nových zaměstnanců v průmyslu ještě mnohem obtížnější.

Několik manažerských postřehů…zapojení nových kolegů do procesu firmy

V minulém vydání MM Průmyslového spektra jsme spustili nový seriál nazvaný Manažérské postřehy…, který již svým názvem napovídá, čím se bude zabývat. Jeho autorem je ing. Martin Belza, dlouholetý vrcholový manažér celé řady společností, jenž o zde získané zkušenosti se bude v tématických vstupech dělit s našimi čtenáři.

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Inženýrská akademie ČR - Kvalitní vzdělávání

Inženýrská akademie ČR je organizace sdružující lidi se společným zájmem – podporovat výzkum, vzdělávání a inovace. Najdeme zde špičkové odborníky z různých oborů. V našem seriálu dáváme slovo těm z nich, jejichž oblasti působnosti mohou být pro naše čtenáře zvlášť zajímavé.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit