Témata
Reklama

Manažer je jen člověk, Část 8. Leadership nebo management?

V dnešní době jsou pojmy management a leadership hojně skloňovány. Ve světě se hovoří o významných inspirativních leaderech, kteří určovali trendy ve svém oboru. Jsou napsány knihy o tom, jaké vlastnosti měli, jak se dívali na svět, jakými zkušenostmi museli projít, aby se dostali na vrchol.

Tento článek je součástí seriálu:
Manažer je jen člověk
Díly
Michaela Píšková

Po studiu psychologie a psychoterapeutických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity si Michaela vybrala cestu aplikované pracovní psychologie. Se svým týmem se věnuje poznání člověka za účelem posouzení jeho vhodnosti pro pracovní roli i za účelem jeho rozvoje. Trénuje lidi zejména v tématech komunikace, zvládání emocí a sebepoznání. Životním posláním Michaely je pomáhat druhým, realizovat jejich potenciál a podpořit je v tom, aby na sobě pracovali a rozvíjeli se jak po profesní stránce, tak po té lidské. 

Lidé se v nich zhlížejí a sami by si přáli být jako oni. Důležité je ale nezapomenout ještě na druhý způsob vedení lidí, který může být u životních cest velikánů, jimiž inspirativní leadeři jsou, upozaděn. A tím je management.

Jaké jsou tedy rozdíly mezi managementem a leadershipem? Ve kterých případech vedení lidí zvolíme přístup jako leader, a ve kterých naopak budeme manažery? A jak, nebo zda vůbec, lze tyto dva způsoby vedení kombinovat? Těmto tématům se pojďme věnovat v aktuálním článku ze seriálu Manažer je také jenom člověk.

Reklama
Reklama
Reklama

Manažer nastavující (bezpečné) mantinely

Když se řekne management, pravděpodobně se vám hned vybaví pojem kontrola. Kontrola a nastavená pravidla jsou nepochybně jednou z jeho nedílných součástí. Aby však uplatňovaná kontrola dávala smysl, potřebujete mít nastavený směr – vědět, kam jdete, a proč. Pokud to víte, dokážete na tomto základě vytvořit plán, rozdělit činnost mezi jednotlivé role, které potřebujete zapojit, aby bylo reálné plán naplnit. U činností potřebujete mít dále definované výsledky, frekvenci a způsob jejich podávání, a potřebujete také leccos vědět o klientech. Pak už přichází na řadu podpora daného člověka v jeho roli prováděná takovým způsobem, aby měl tento člověk vše potřebné k naplnění výsledků. Je tedy zapotřebí poskytnout mu kontrolu postupu, jeho vyhodnocování a zpětnou vazbu.

Pokud kontrola probíhá jako normální součást spolupráce a druhému dáte více prostoru pro sebevyjádření, inspirujete ho skrze to, kým jste a kam směřujete.A v neposlední řadě je také nutná podpora vzniku systému umožňujícího srozumitelné a efektivní předávání informací, díky čemuž bude možné opakovat činnosti vedoucí k výsledku. Díky tomu pak každý (i nový pracovník) bude vědět, jak na to, a vyhne se postupům, které nevedly k požadovaným výsledkům. Každý víme, že občasným chybám se i přes veškerou snahu nevyhneme, ale mějme na paměti, že i již uskutečněné chyby jsou součástí interního systému vzdělávání pracovníků.

Management se zpravidla uplatňuje v základech fungování jakékoliv organizace (např. vytváření pravidelných plánů), jako přístup k člověku, který je ve vykonávání činnosti nový (např. ji dělá poprvé), či v situacích, kde není prostor pro diskuzi a hledání řešení (např. krizové situace).

Leader ukáže, jak si mantinely nastavit

Pojem management jsme si už vysvětlili, kdy tedy naopak hovoříme o leadershipu? Pojem leadership se mnohým může spojovat s termíny jako vize, nadšení, motivace či růst a rozvoj. V činnostech je spojen hlavně se situacemi, kdy se leader stává vzorem pro ostatní tím, kým je on sám. Během diskuzí dává leader svým následovníkům prostor pro nalezení řešení, extrakci zkušeností a bezpečné zázemí potřebné pro učení se z vlastních selhání. Proto je pro leadership tak podstatný vztah leadera s tím, koho vede. Klíčovými pojmy se tak stávají porozumění a důvěra.

Leadership či jeho prvky lze vnést do spolupráce s lidmi, kteří již mají nějaký základ ve znalostech dané problematiky, již mají v činnostech nějaké výsledky, případně lze uplatnit i tam, kde je velmi žádoucí, aby daný člověk postupně získával více samostatnosti. Jste-li v pozici leadera, snažíte se lidem nabízet více prostoru a povzbuzovat je v budování sebedůvěry při hledání vhodných řešení.

Kombinace aneb skutečně platí čím víc, tím líp?

Na co však nesmíte zapomenout při zvažování vhodného přístupu k lidem? Pokud do managementu přidáte prvky leadershipu, obohatíte jej. Pokud do leadershipu vnášíte prvky managementu, ničíte ho. Proč? Protože tam, kde je vytvořené prostředí důvěry (leadership), způsobuje vstup kontroly (management) zmatení a z toho vyplývající rozladěnost, pochybnosti o sobě a vztahu s druhým člověkem. Pokud však při vhodných příležitostech a tam, kde jsou stanovena pravidla a kontrola probíhá jako normální součást spolupráce (management), vnesete více důrazu na hledání uvědomění, dáte druhému více prostoru pro sebevyjádření, inspirujete ho skrze to, kým jste a kam směřujete. Tím pádem se obohacujete vzájemně, podporujete svůj vztah a zvyšujete míru zapojení druhého člověka. A tímto svůj přístup dále rozvíjíte.

Ať už se ale rozhodnete vydat kteroukoli cestou (či jejich kombinací), již skutečnost, že nad volbou přístupu ke konkrétnímu podřízenému přemýšlíte, je znakem toho, že jste se vydali tou správnou. Teď již zbývá „jen“ pokračovat, získávat zkušenosti a vytrvat v neustálém procesu učení.

Institute of Applied Psychology je česká firma s tradicí od roku 2008. Využívá psychologii aplikovanou do firemního prostředí k poznání stávajících i nových zaměstnanců a jejich rozvoji. Za tímto účelem vyvíjí vlastní psychodiagnostické metody, ať už pro online, či pro offline využití. Všechny získané dovednosti předává v rámci vzdělávání manažerům a HR pracovníkům.

Institute of Applied Psychology

Mgr. et Mgr. Michaela Píšková (Slavíková), MBA

mp@psychometry.cz

Reklama
Související články
Lidé: Nejen je získat, ale i udržet

(Ne)dostatek pracovníků. To je problém, který musí dnes a denně řešit majitelé a manažeři snad všech výrobních firem. Univerzální recept jistě neexistuje, ale inspiraci lze čerpat u lidí s hlubokými zkušenostmi na trhu s lidskými zdroji. Jedním z nich je Jacek Kowalak, ředitel personálně poradenské agentury Randstad.

Manažer je jen člověk, Část 10. Vzdělávání v soft skills

Měkké vzdělávání bývá v technických profesích často takovou popelkou. Technika a věda míří stále kupředu, a proto je právě v této oblasti množství různých školení, kurzů a výukových programů širší než v některých jiných oborech. A protože lidé z technických profesí mají přirozený zájem právě o techniku, bývá oblast měkkých dovedností často zanedbávána. Dá se ale říci, že jsou v technických profesích měkké dovednosti méně důležité?

Manažer je jen člověk, Část 9. Vzdělávat se chytře

Současná doba je dobou neustálého růstu a rozvoje. Rostou firmy, sdružení, projekty, plány, a občas rostou i lidé.

Související články
Manažer je jen člověk, Část 7. Bez motivace není akce

Motivace je z dlouhodobého hlediska jedním z nejvíce diskutovaných témat. O motivaci mluvíme v kontextu svého vlastního fungování, v kontextu fungování s druhými lidmi, mluvíme o ní v práci, v rodině, u dětí i u dospělých. Proč tomu tak je?

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Jak přilákat mladé a talentované

Mladí lidé jsou dnes často nabádáni k tomu, aby pečlivě studovali, při studiu získávali potřebnou praxi a zkrátka dělali vše pro to, aby do budoucna měli uplatnění na pracovním trhu. Tento přístup je pochopitelně správný, nicméně v současné době, kdy se nezaměstnanost u nás pochybuje na minimu, je spíše na firmách, aby mladé a talentované zaměstnance pro svůj byznys ulovily.

Manažer je jen člověk, Část 2. Základ pro skutečného leadera

Být manažerem je někdy opravdu náročné. Být dobrým manažerem, to už je výzva. A být z manažera leaderem, to už je úkol jen pro ty nejlepší.

Průmysl ČR očima analytika pracovního trhu_1.díl

Ani před několika lety, kdy na úřadech práce stály fronty uchazečů o volná místa, nebylo obsazování náročných technických pozic nijak jednoduché. Již od roku 2011 byla česká výroba se strojírenstvím v čele ve velmi dobré kondici, hlad po lidech rychle rostl. Dnes, kdy je kvalifikovaných lidí obecně velmi silný nedostatek, je nabírání nových zaměstnanců v průmyslu ještě mnohem obtížnější.

Promluvy Štefana Kassaye: Sváteční gratulace ve znamení umělé inteligence

O průmyslových revolucích se toho již mnoho napsalo. Na toto téma jsme vyslechli na půdě Intercedu přednášku profesora Klause Mainzera, prezidenta Evropské akademie věd a umění, při příležitosti podepsání memoranda s vytyčením nosných bodů o šíření vědy a vzdělávání.

Promluvy Štefana Kassaye: Potřeba znalostí

Znám mnoho lidí, kteří vystudovali několik univerzit, včetně zahraničních. Po absolutoriu získali vysokoškolské diplomy s příslušnými akademickými tituly, v řadě případů následně i vědeckými hodnostmi. Při setkáních v kampusech či jiných místech akt vzájemné výměny vizitek často promění smysl samotného setkání.

Profesor Stanislav Hosnedl 80

V říjnu tohoto roku se prof. Stanislav Hosnedl dožívá významného životního jubilea 80 roků. V roce 1964 dokončil studia v oboru Konstrukce obráběcích strojů na VŠSE FST v Plzni. Roku 1984 získal vědecko-akademický titul CSc., který po revoluci, později v roce 1990, obhájil také na ČSAV Praha. V roce 1992 se habilitoval a konečně v roce 2002 byl jmenován profesorem pro obor Strojní inženýrství.

Príhovor Štefana Kassaya:
Prečo vlastne študujeme?

Systémy vzdelávania vznikli za určitých a úplne odlišných daností a v inom historickom kontexte, skutočnosť by mohla byť tá, že celý rad medzinárodných podnikov so silnými duálnymi tradíciami vo svojich krajinách prejavuje veľký záujem o etablovanie duálneho systému na Slovensku a signalizuje ochotu podieľať sa na reforme učňovského vzdelávania.

Príhovor Štefana Kassaya:
Už neplatí, že remeslo má zlaté dno?

Postupne viac ako remeslo, nadobudlo „cvengot“ stredoškolské, vyššie a vysokoškolské vzdelávanie. Jadro problému signalizujú časté návraty k úvahám a pokusom o znovuzrodenie duálneho vzdelávania. Je to dobrá cesta? Sám som ňou ako učeň počas rokov 1955 až 1958 putoval. Vyučil som sa za sústružníka. Pracoval som vo veľkom známom slovenskom podniku, býval som v robotníckej ubytovni, nadobúdal prax a zarábal. Z výplaty mi časť automaticky ostávala v úsporách na vkladnej knižke, ktorú som dostal do rúk spolu s výučným listom.

Príhovor Štefana Kassaya, Osem desaťročí života

Ak zoberiem do úvahy, že mám za sebou osem desaťročí života, konečne by som sa mal sám voči sebe vyjadriť zreteľne a jednoznačne. Pravda, v tejto časti sebaspytovania mám na mysli výlučne pracovné záležitosti, napredované vo svojej profesii, napĺňanie vytýčených cieľov. Moja rodina i moje blízke okolie vedia, na akú veľkú úlohu, na ktorej pracujem dodnes, som sa podujal. A teraz by som čakal, že sa ma môj vnímateľ opýta, o čom to vlastne hovorím? Prílišná pracovná orientácia, absolutizovaná honba za chimérou, zafixovaným cieľom sa spravidla vypomstí.

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit