Témata

Manažer je jen člověk, Část 8. Leadership nebo management?

V dnešní době jsou pojmy management a leadership hojně skloňovány. Ve světě se hovoří o významných inspirativních leaderech, kteří určovali trendy ve svém oboru. Jsou napsány knihy o tom, jaké vlastnosti měli, jak se dívali na svět, jakými zkušenostmi museli projít, aby se dostali na vrchol.

Tento článek je součástí seriálu:
Manažer je jen člověk
Díly
Michaela Píšková

Po studiu psychologie a psychoterapeutických studií na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity si Michaela vybrala cestu aplikované pracovní psychologie. Se svým týmem se věnuje poznání člověka za účelem posouzení jeho vhodnosti pro pracovní roli i za účelem jeho rozvoje. Trénuje lidi zejména v tématech komunikace, zvládání emocí a sebepoznání. Životním posláním Michaely je pomáhat druhým, realizovat jejich potenciál a podpořit je v tom, aby na sobě pracovali a rozvíjeli se jak po profesní stránce, tak po té lidské. 

Lidé se v nich zhlížejí a sami by si přáli být jako oni. Důležité je ale nezapomenout ještě na druhý způsob vedení lidí, který může být u životních cest velikánů, jimiž inspirativní leadeři jsou, upozaděn. A tím je management.

Jaké jsou tedy rozdíly mezi managementem a leadershipem? Ve kterých případech vedení lidí zvolíme přístup jako leader, a ve kterých naopak budeme manažery? A jak, nebo zda vůbec, lze tyto dva způsoby vedení kombinovat? Těmto tématům se pojďme věnovat v aktuálním článku ze seriálu Manažer je také jenom člověk.

Manažer nastavující (bezpečné) mantinely

Když se řekne management, pravděpodobně se vám hned vybaví pojem kontrola. Kontrola a nastavená pravidla jsou nepochybně jednou z jeho nedílných součástí. Aby však uplatňovaná kontrola dávala smysl, potřebujete mít nastavený směr – vědět, kam jdete, a proč. Pokud to víte, dokážete na tomto základě vytvořit plán, rozdělit činnost mezi jednotlivé role, které potřebujete zapojit, aby bylo reálné plán naplnit. U činností potřebujete mít dále definované výsledky, frekvenci a způsob jejich podávání, a potřebujete také leccos vědět o klientech. Pak už přichází na řadu podpora daného člověka v jeho roli prováděná takovým způsobem, aby měl tento člověk vše potřebné k naplnění výsledků. Je tedy zapotřebí poskytnout mu kontrolu postupu, jeho vyhodnocování a zpětnou vazbu.

Pokud kontrola probíhá jako normální součást spolupráce a druhému dáte více prostoru pro sebevyjádření, inspirujete ho skrze to, kým jste a kam směřujete.A v neposlední řadě je také nutná podpora vzniku systému umožňujícího srozumitelné a efektivní předávání informací, díky čemuž bude možné opakovat činnosti vedoucí k výsledku. Díky tomu pak každý (i nový pracovník) bude vědět, jak na to, a vyhne se postupům, které nevedly k požadovaným výsledkům. Každý víme, že občasným chybám se i přes veškerou snahu nevyhneme, ale mějme na paměti, že i již uskutečněné chyby jsou součástí interního systému vzdělávání pracovníků.

Management se zpravidla uplatňuje v základech fungování jakékoliv organizace (např. vytváření pravidelných plánů), jako přístup k člověku, který je ve vykonávání činnosti nový (např. ji dělá poprvé), či v situacích, kde není prostor pro diskuzi a hledání řešení (např. krizové situace).

Leader ukáže, jak si mantinely nastavit

Pojem management jsme si už vysvětlili, kdy tedy naopak hovoříme o leadershipu? Pojem leadership se mnohým může spojovat s termíny jako vize, nadšení, motivace či růst a rozvoj. V činnostech je spojen hlavně se situacemi, kdy se leader stává vzorem pro ostatní tím, kým je on sám. Během diskuzí dává leader svým následovníkům prostor pro nalezení řešení, extrakci zkušeností a bezpečné zázemí potřebné pro učení se z vlastních selhání. Proto je pro leadership tak podstatný vztah leadera s tím, koho vede. Klíčovými pojmy se tak stávají porozumění a důvěra.

Leadership či jeho prvky lze vnést do spolupráce s lidmi, kteří již mají nějaký základ ve znalostech dané problematiky, již mají v činnostech nějaké výsledky, případně lze uplatnit i tam, kde je velmi žádoucí, aby daný člověk postupně získával více samostatnosti. Jste-li v pozici leadera, snažíte se lidem nabízet více prostoru a povzbuzovat je v budování sebedůvěry při hledání vhodných řešení.

Kombinace aneb skutečně platí čím víc, tím líp?

Na co však nesmíte zapomenout při zvažování vhodného přístupu k lidem? Pokud do managementu přidáte prvky leadershipu, obohatíte jej. Pokud do leadershipu vnášíte prvky managementu, ničíte ho. Proč? Protože tam, kde je vytvořené prostředí důvěry (leadership), způsobuje vstup kontroly (management) zmatení a z toho vyplývající rozladěnost, pochybnosti o sobě a vztahu s druhým člověkem. Pokud však při vhodných příležitostech a tam, kde jsou stanovena pravidla a kontrola probíhá jako normální součást spolupráce (management), vnesete více důrazu na hledání uvědomění, dáte druhému více prostoru pro sebevyjádření, inspirujete ho skrze to, kým jste a kam směřujete. Tím pádem se obohacujete vzájemně, podporujete svůj vztah a zvyšujete míru zapojení druhého člověka. A tímto svůj přístup dále rozvíjíte.

Ať už se ale rozhodnete vydat kteroukoli cestou (či jejich kombinací), již skutečnost, že nad volbou přístupu ke konkrétnímu podřízenému přemýšlíte, je znakem toho, že jste se vydali tou správnou. Teď již zbývá „jen“ pokračovat, získávat zkušenosti a vytrvat v neustálém procesu učení.

Institute of Applied Psychology je česká firma s tradicí od roku 2008. Využívá psychologii aplikovanou do firemního prostředí k poznání stávajících i nových zaměstnanců a jejich rozvoji. Za tímto účelem vyvíjí vlastní psychodiagnostické metody, ať už pro online, či pro offline využití. Všechny získané dovednosti předává v rámci vzdělávání manažerům a HR pracovníkům.

Institute of Applied Psychology

Mgr. et Mgr. Michaela Píšková (Slavíková), MBA

mp@psychometry.cz

Související články
MM Podcast: Každé vítězství má svůj příběh

Olga Girstlová byla v 90. letech nepřehlédnutelnou součástí vznikajícího podnikatelského prostředí tehdejšího Československa. Společně se svým otcem a manželem založili v květnu 1990 společnost GiTy. Vsadili na komoditu s obrovským potenciálem technologického růstu. Po 15 letech manželé Girstlovi však dospěli k rozhodnutí společnost prodat a dále se věnovat jiným komoditám, jako například ekologickému stavitelství. 

CIMT 2021 plně prezenční

Zatímco je celý svět paralyzovaný restrikcemi proti šíření koronaviru covid-19, v Pekingu byl dnes zahájený veletrh obráběcích a tvářecích strojů China International Machine Tool Show CIMT 2021 v plné prezenční formě a téměř shodného rozsahu, jako ročníky předešlé. Ve stejný den a po celý týden, jako Hannover Messe Digital Edition – průmyslový veletrh v plně digitální platformě.

Hannover Messe 2021

Inovace, vytváření sítí a sdílení zkušeností ve věku průmyslové transformace – to jsou klíčová motta, která představují letošní ročník digitálního Hannover Messe, na kterém více než 1 800 vystavovatelů představí svá řešení pro výrobu a energetické systémy budoucnosti. Od umělé inteligence po robotiku, od ochrany klimatu po vodík. Nejdůležitější světový průmyslový veletrh plní svoji roli jako inovační a síťová platforma a vytváří uprostřed koronové pandemie globální platformu pro výměnu zkušeností v době průmyslové transformace.

Související články
MM Podcast: Glosa - God Save the Queen

V naivní představě ekonomického perpetuum mobile zaměstnáváme v poměru k reálné ekonomice nejvyšší počet lidí ve státní a veřejné správě v rámci nejrozvinutějších zemí OECD. Rakovinotvorný rozbujelý a nevýkonný úřednický aparát, vědomě bojkotující vznik e-státu, dokonale paralyzuje správu věcí veřejných. A jeho solidarita s aktuálně zdecimovaným privátním sektorem? Home office na 100 % mzdy, její valorizace, statisícové odměny na MF za ušetřené miliardy (…). 

Související články
V hlavní roli strojař

Fakulta strojní VŠB-TUO se pro letošní rok v rámci náborové kampaně vrací k úspěšné sérii V hlavní roli strojař. Kampaň komunikuje myšlenku, že strojaři jsou hvězdy hrající hlavní roli v moderním světě. Jejím cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty, a samozřejmě také nalákat uchazeče ke studiu strojařiny.

Chytrá kombinace systémů

Vývoj obráběcích technologií v minulém století nabral na obrátkách. Dnes jsme tuto technologii dotáhli téměř k dokonalosti – jsme schopni vyrobit předměty libovolných tvarů v přesnostech na tisíciny milimetru. Dalo by se říct, že pro zlepšení zde už příliš prostoru nezbývá, přesto nás přední výrobci obráběcích strojů a nástrojů pravidelně přesvědčují o opaku. Progresivní a inovativní přístup společnosti Ceratizit je toho jen dalším důkazem. Nedávno na trh uvedla přesnou vyvrtávací hlavu Komflex z produktové řady Komet, která umožňuje automatickou korekci průměru v případě vyvrtávání přesných otvorů. Jak to nástroj dokáže, upřesňuje v následujícím rozhovoru technický ředitel společnosti Ceratizit Česká republika Ing. Jan Gryč.

MSV ve znamení materiálů i technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro Mekku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, mimo lidi z dalších oborů, setkají i výrobci plastů a též špičkových zařízení pro plastikářskou výrobu. Na naše otázky odpovídají Pavel Tuláček, jednatel společnosti Gorilla Machines, a David Svoboda, jednatel Sumitomo (SHI) Demag Plastics Machinery Česko.

Aditivně s nadzvukovou rychlostí

Společnost Hermle je známá především pro svá přesná pětiosá obráběcí centra a nadstandardní servis. Už málokdo ví, že vyvinula také stroj pro aditivní výrobu kovových dílů. Přestože je i tato technologie založena na postupném vrstvení kovového prášku na součást, nedochází zde ke spékání prášku laserovým paprskem, ale kovový prášek je tryskou doslova nastřelován na díl nadzvukovou rychlostí. Na detaily jsme se zeptali technického zástupce společnosti Hermle Pavla Němečka.

Názorové fórum odborníků

Respondenty jsme požádali o jejich názor na podobu budoucích technologií. Současná situace přinesla mnoho omezení, mezi jinými postihla také dodavatelské řetězce, znemožnila včasné dodávky do výrobních podniků a přinesla vyšší nároky na bezpečnost zaměstnanců. Jaké nové technologie podle vás mají v současné situaci největší potenciál se prosadit?

Svařování mědi pomocí vláknového laseru

Rychlý rozvoj v oblasti elektromobility vede ke zvýšení poptávky po svařování mědi. To, co ji činí pro danou aplikaci ideální (tj. vysoká elektrická a tepelná vodivost), ji zároveň činí obtížně svařitelnou konvenčními vláknovými lasery. Díky vyšší efektivitě, zhruba dvojnásobné, někteří výrobci zkoušejí používat zelené pevnolátkové lasery. Výsledkem je stabilnější a méně citlivý proces, než jaký byl možný u standardních vláknových laserů.

Procesně stabilní zpracování recyklátů

Do roku 2025 si Evropská unie klade za cíl ročně více než zdvojnásobit používání recyklátů při výrobě plastových výrobků [1, 2]. K dosažení tohoto cíle jsou kromě závazku firem působících na trhu a vyšší kapacity při zpracování plastového odpadu zapotřebí především nové technologie zpracování. Recykláty je nutné používat v daleko větší míře a v ještě vyšších poměrech. S novými procesy vstřikování na jedné straně a inteligentní podporou na straně druhé sleduje výrobce vstřikovacích strojů Engel různé a často velmi slibné přístupy. Výroba boxů a kontejnerů ukazuje na velký potenciál.

Uplatnění kovového 3D tisku

Společnost Misan z Lysé nad Labem se aditivními technologiemi kovových dílů zabývá a tato zařízení v České republice distribuuje už osm let. Dalo by se říct, že je jedním z průkopníků s těmito technologiemi na českém trhu. Z toho pochopitelně vyplývají také její bohaté zkušenosti s touto relativně mladou výrobní disciplínou. Na otázky, kde tyto technologie nacházejí uplatnění a v jakých oblastech mohou vyniknout, jsme se ptali aplikačního inženýra pro kovové aditivní technologie Jana Hudce.

Aditivní výroba velkých dílů

Porto patří k největší průmyslové oblasti Portugalska. Od roku 1956 zde sídlí přední světový výrobce strojů technologie tváření – společnost Adira.

Fórum výrobních průmyslníků

Jaké zásadní problémy vám současná doba přináší do chodu firmy, jak se je snažíte řešit a s jakým výsledkem?

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členy naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit