Témata
Reklama

Průmysl ČR očima analytika pracovního trhu_1.díl

Ani před několika lety, kdy na úřadech práce stály fronty uchazečů o volná místa, nebylo obsazování náročných technických pozic nijak jednoduché. Již od roku 2011 byla česká výroba se strojírenstvím v čele ve velmi dobré kondici, hlad po lidech rychle rostl. Dnes, kdy je kvalifikovaných lidí obecně velmi silný nedostatek, je nabírání nových zaměstnanců v průmyslu ještě mnohem obtížnější.

Podle dat z kariérního portálu Jobs.cz nyní připadá na jeden vypsaný inzerát v průměru pouze 15 reakcí zájemců. To je sice na první pohled uspokojivé, ale dlouhodobý optimální stav je přibližně kolem 20 až 30 reakcí. Pozice s náročnou technickou kvalifikací ve výrobě a strojírenství, jichž jen v letošním prvním čtvrtletí bylo prostřednictvím Jobs.cz obsazováno více než 8 tisíc (takřka 15 % z celé poptávky za dané období!), přitom již dlouho patří mezi zdaleka nejhůře obsaditelné: na jedno místo zde připadá nyní pouze mezi 5 až 7 reakcemi. Jeden člověk přitom obvykle projevuje zájem o několik míst souběžně, a poté si – stejně jako firma – z dostupných možností a podmínek vybírá.

Namísto lidí, kteří se ucházejí o práci, jsou to firmy, které se ucházejí o zaměstnance, z nichž drtivá většina právě v tuto chvíli nějakou práci má. Jak tedy za takového stavu kohokoli oslovit a přesvědčit, aby posílil vaše řady?

Reklama
Reklama

Nastavte dobře podmínky

Aktivita při snaze získat lidi by se neměla omezit pouze na vyvěšení inzerátu na volnou pozici na úřadu práce nebo na pracovním portálu. Mnohem více než to, kde informace o volné pozici „visí“, dnes rozhoduje, co je její skutečnou náplní a jak vůbec s lidmi ve firmě pracujete.

Máte příjemné a zajímavé prostředí? Důležité projekty, díky nimž člověk může něco dokázat a změnit? Máte v týmu, do kterého nováčky lákáte, zajímavé osobnosti? Budou se od nich moci něco podstatného naučit? Umožňujete moderní formy spolupráce? A dáváte o tom všem dostatečně srozumitelně vědět?

Čas a možnost naložit s ním více po svém – k nezaplacení

Čím dál tím důležitější jsou i další podmínky – například možnost pružné pracovní doby, alespoň částečné práce z domova (už i v oblasti 3D CAD/CAM existují technická řešení, která dovolují vzdálenou práci konstruktéra), vlastní organizace pracovního času a podobně. Jistě, takové uspořádání s sebou může nést větší komplikace při sladění celého týmu a jeho vedení, ale firmy, které se takové představě brání, by si měly uvědomit, zda je lepší mít lidi v náročnějším uspořádání, nebo mít čím dál tím větší potíž kohokoli pro spolupráci získat.

Výše uvedené možnosti jsou mimořádně žádané, v průměru zvyšují počet reakcí zájemců až o polovinu. A právě částečné úvazky jsou u nás stále extrémně málo dostupné. V zemích EU tvoří v průměru 20 % ze všech míst, u nás jen lehce přes 6 %. Na pozicích s náročnou technickou kvalifikací je to přitom ještě výrazně méně – paradoxně navzdory tomu, že zde lidé scházejí zdaleka nejvíce.

Rozšiřte svůj záběr

Když nedokážete získat hotové zaměstnance s relevantní praxí, poohlédněte se po studentech. Studentské projekty vypisují i ty největší světové i tuzemské průmyslové firmy, proč byste se touto cestou nemohli vydat vy? Že na práci bez okamžitého efektu nemáte kapacity a bylo by to organizačně, finančně anebo časově náročné? Pak ale ty nejlepší talenty nezískáte.

Pozice vhodné pro absolventy v náročných technických profesích nyní tvoří přes 1/3 z celkové poptávky firem. Většinou však jde o klasická místa na plný úvazek, s pracovní dobou od-do, kterou se mladým jen těžko daří skloubit s jinými povinnostmi nebo zájmy.

Přes 80 % studentů se poohlíží po možnosti získat praxi, ovšem převážná většina z nich naráží na nedostatek vhodných příležitostí, které by dokázali vměstnat do svého náročného programu. Praxe, stáže a místa v trainee programech pro studenty s technickým zaměřením tvoří jen nepatrný zlomek ze všech příležitostí, které ve firmách vznikají (viz tabulka). A počet zájemců o ně je řádově vyšší. Zde je stále ještě obrovská příležitost – a to i v případě, že nemáte v těsném sousedství VŠ, s níž byste mohli navázat spolupráci na konkrétních projektech.

Když nejde Mohamed k hoře

Poohlédněte se po celém pracovním trhu – i v jiných regionech. Není možné vhodné zaměstnance nalézt jinde než v místech, kde je hledáte tradičně? Nenastal čas přesunout vývoj nebo výrobu tam, kde je kvalifikovaných lidí stále ještě docela dost? V českém kontextu je velmi zajímavé například Ostravsko... Ale možná je na čase přestat se omezovat pouze na naše území.

Když už není možné přesunout výrobu, musíte mít na stejném místě konstruktéry a vývojáře? Ve světě videokonferencí, vzdálené pracovní plochy a rozšířené reality aplikované v průmyslu přeci není nezbytné, aby celý tým seděl na jediném místě.

Časová vyváženost při cestách do zaměstnání je pro lidi stále mimořádně důležitá – a spíše čím dál více nabývá na významu. Hraniční dobou, kterou jsou ochotni na jedné cestě za prací nebo z práce lidé strávit, je 45 minut. Nad hodinu už je to pro většinu lidí v ČR dlouhodobě velmi otravné, nad dvě hodiny zcela nereálné. Nemáte žádné nové či volné kvalifikované lidi v okruhu s dojezdem do hodiny od vás? Možná je na čase zvážit otevření nové pobočky.

Společnosti, které změny probíhající na trhu práce pochopí a vyvodí z nich správné závěry, dokážou nejen překonat současný nedostatek lidí, ale i rychle nasednout do vlaku jménem Průmysl 4.0. Budou to pružné a rychle reagující jednotky, které se budou dobře přizpůsobovat nejen požadavkům svých zákazníků, ale obecně změnám, ke kterým díky digitalizaci společnosti a průmyslové výroby velmirychle dojde. Dokážou konkurovat kvalitou, nejen cenou. A ti ostatní? Odpověď je nasnadě.

Výčet náročných technických pozic a relevantními statistickými údaji:

Autor je analytikem společnosti LMC.

Vážení čtenáři, v příštím vydání (9/2016) přineseme druhý díl seriálu. Téma: Podpora technického vzdělávání ze strany firem

Tomáš Dombrovský

tomas.dombrovsky@lmc.eu

Reklama
Vydání #7,8
Kód článku: 160734
Datum: 29. 06. 2016
Rubrika: Servis / Lidské zdroje
Autor:
Firmy
Související články
Lidé: Nejen je získat, ale i udržet

(Ne)dostatek pracovníků. To je problém, který musí dnes a denně řešit majitelé a manažeři snad všech výrobních firem. Univerzální recept jistě neexistuje, ale inspiraci lze čerpat u lidí s hlubokými zkušenostmi na trhu s lidskými zdroji. Jedním z nich je Jacek Kowalak, ředitel personálně poradenské agentury Randstad.

Manažer je jen člověk, Část 10. Vzdělávání v soft skills

Měkké vzdělávání bývá v technických profesích často takovou popelkou. Technika a věda míří stále kupředu, a proto je právě v této oblasti množství různých školení, kurzů a výukových programů širší než v některých jiných oborech. A protože lidé z technických profesí mají přirozený zájem právě o techniku, bývá oblast měkkých dovedností často zanedbávána. Dá se ale říci, že jsou v technických profesích měkké dovednosti méně důležité?

Manažer je jen člověk, Část 9. Vzdělávat se chytře

Současná doba je dobou neustálého růstu a rozvoje. Rostou firmy, sdružení, projekty, plány, a občas rostou i lidé.

Související články
Manažer je jen člověk, Část 8. Leadership nebo management?

V dnešní době jsou pojmy management a leadership hojně skloňovány. Ve světě se hovoří o významných inspirativních leaderech, kteří určovali trendy ve svém oboru. Jsou napsány knihy o tom, jaké vlastnosti měli, jak se dívali na svět, jakými zkušenostmi museli projít, aby se dostali na vrchol.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Manažer je jen člověk, Část 7. Bez motivace není akce

Motivace je z dlouhodobého hlediska jedním z nejvíce diskutovaných témat. O motivaci mluvíme v kontextu svého vlastního fungování, v kontextu fungování s druhými lidmi, mluvíme o ní v práci, v rodině, u dětí i u dospělých. Proč tomu tak je?

Jak přilákat mladé a talentované

Mladí lidé jsou dnes často nabádáni k tomu, aby pečlivě studovali, při studiu získávali potřebnou praxi a zkrátka dělali vše pro to, aby do budoucna měli uplatnění na pracovním trhu. Tento přístup je pochopitelně správný, nicméně v současné době, kdy se nezaměstnanost u nás pochybuje na minimu, je spíše na firmách, aby mladé a talentované zaměstnance pro svůj byznys ulovily.

Manažer je jen člověk, Část 2. Základ pro skutečného leadera

Být manažerem je někdy opravdu náročné. Být dobrým manažerem, to už je výzva. A být z manažera leaderem, to už je úkol jen pro ty nejlepší.

Času je málo a mzdy stoupají

„Nejsou lidi…,“ to je povzdech, který dnes můžeme slyšet bezmála v každé výrobní firmě. A pokud se týče lidí technicky fundovaných, platí to dvojnásob. Je na vině konjunktura, anebo se dá situace vyřešit větší motivací? Kde hledat příčiny současného stavu a co mohou firmy udělat proto, aby lidé byli? Na to jsme se zeptali Martina Ježka, obchodního ředitele společnosti Grafton Recruitment.

Několik manažerských postřehů…zapojení nových kolegů do procesu firmy

V minulém vydání MM Průmyslového spektra jsme spustili nový seriál nazvaný Manažérské postřehy…, který již svým názvem napovídá, čím se bude zabývat. Jeho autorem je ing. Martin Belza, dlouholetý vrcholový manažér celé řady společností, jenž o zde získané zkušenosti se bude v tématických vstupech dělit s našimi čtenáři.

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Metody a techniky pro inovační projekty

V mnoha podnicích se snaží o inovace, avšak výtěžnost nápadů od zaměstnanců je nízká. Proč?

Nevyléčitelná nemoc českého průmyslu

V současnosti je realita České republiky, jako malé exportní země, která nemá mnoho domácích firem se svými vlastními finálními výrobky prodejnými do celého světa velmi nebezpečná, neboť zkrachují-li naši odběratelé, zkrachujeme s nimi. Jsme pouze zemí nádeníků a hrozí nám novodobé nevolnictví. Z pozice subdodavatele je dnešní výše přijímaného státního dluhu nesplatitelná.

Válka technologií a myšlení v krabici

Strategické myšlení předchází strategickému řízení, které je jen nástrojem. Bez skvělého strategického myšlení (proč a kam jdeme) nemůže být skvělé strategické řízení. Poučíme se z minulosti i ze slabých signálů budoucích trendů?

Výběr nejlepšího vývojáře

V mnoha strojírenských firmách, které jsem navštívil, mají inovace rozděleny na dvě části: CI (Continual Improvement) - kontinuální zlepšování, a R&D (Research and Development) - výzkum a vývoj. Oddělení CI se obvykle stará o drobnější technická a organizační zlepšování v procesech a v provozech. Souvisí s lean managementem, metodou Six Sigma a metodou kaizen (každý den na každém pracovišti jedno malé zlepšení). Oddělení R&D má za úkol, často ve spolupráci se strategickým marketingem, vyvíjet nové produkty - výrobky nebo služby. Strategický marketing ve spolupráci s topmanagementem zase vymýšlí nové obchodní modely. Zřejmě v podnicích nenajdete oddělení, které by nemuselo něco zlepšovat a inovovat. Které aktivity jsou nejnáročnější? Asi změna konceptu - skoková inovace. Ale jak na trhu práce najít člověka, který to bude umět?

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit