Témata
Reklama

Moravské stroje s italským temperamentem

Čtvrtý měsíc letošního roku byl ve znamení konání zákaznických dnů u celé řady našich výrobců i obchodních zástoupení z komodity obráběcích strojů. Ty ve zlínském Tajmac-ZPS se tradičně konaly za velkého zájmu návštěvníků, jenž v letošním roce překonal počet 500 hostů z víc než 190-ti firem. Zvýšený zájem o prezentaci v rámci této akce byl taktéž ze strany dodavatelů a spolupracujících firem. Přímou prezentací se zde představilo 46 firem s více jak 96 zástupci. Tyto počty bezesporu potvrzují vzestupné oživení trhu.

Záměrem zákaznických dnů je každoročně představit odborné veřejnosti co nejvíce zástupců širokého výrobního programu. Letos tak měli návštěvníci možnost zhlédnout na 27 předváděných exponátů ze stáje firmy Tajmac-ZPS. Stroje představily divize CNC, divize Automaty i projekt Manuhrin. S velkým zájmem byla využita možnost prohlédnout si jak Tajmac-ZPS, tak především ZPS-Slévárnu – do provozů tohoto typu není běžně přístup umožněn.

Redakce MM Průmyslového spektra zákaznických dnů Tajmac-ZPS pravidelně využívá i k rozhovoru s osobou, která je po dlouhá desetiletí pevně spjata s výrobou obráběcích strojů za zdmi tohoto malenovického závodu. Tou je technický ředitel Ing. Radomír Zbožínek, který si i tentokrát ve svém nabitém programu našel čas a na otázky nám odpověděl.

Reklama
Reklama
Kvalita čínských výrobců obráběcích center se zvyšuje. Ceny však stále zůstávají velmi nízké, téměř nedosažitelné,“ říká v rozhovoru pro MM Průmyslové spektrum Ing. Radomír Zbožínek, technický ředitel Tajmac-ZPS.

MM: S jakými novými typy strojů přicházíte v letošním roce? Které měly svoji premiéru na zákaznických dnech a na co se mohou těšit návštěvníci vaší expozice na EMO Hannover, která bude patřit k největším z českých účastníků?

Ing. Zbožínek: Svoji světovou premiéru měl vícevřetenový soustružnický automat TMZ 625 CNC vyráběný v divizi Automaty. Projekt Manurhin měl světové premiéry hned dvě – dlouhotočný CNC automat Manurhin K’MX 532 Trend a Manurhin K’MX 632 Duo. Nový stroj TMZ 625 CNC bude naším hlavním exponátem na letošním EMO Hannover. Doplňuje stávající velmi úspěšné typy TMZ 642 CNC a TMZ 867 CNC, se kterým ukazuje shodné rysy, tj. zejména osvědčenou konstrukci srdce stroje – vřetenového bubnu – včetně jeho přesné fixace trojicí nitridovaných ozubených věnců a řešení centrálního tělesa podélných suportů. Stejně tak pomocné funkce, jako jsou přetáčení vřetenového bubnu a upínání materiálu, vycházejí z koncepce strojů TMZ.

MM: Která zajímavá konstrukční řešení, nové materiály atd. jste v jejich stavbě použili?

Ing. Zbožínek: U stroje TMZ 625 CNC jde o tři zásadní novinky. Tou první je opracování ze strany úpichu. Základním znakem nového pick-upu jsou dvě pracovní vřetena. Jedno z nich pracuje jako odebírač dílce z hlavního vřetena, současně druhé vřeteno obrábí dílec ze strany úpichu. Vřetena jsou uložena v bubínku, který se po odebrání dílce z hlavního vřetena a dokončení obrábění druhého vřetena pootočí o 180 stupňů. Po přetočení se funkce vřeten vymění. Tímto řešením se podstatně zkrátil čas opracování druhé strany dílce. Dlužno připomenout, že opracování ze strany úpichu bývá u vícevřetenových automatů cca z 95 % nejdelší pracovní operací. Při realizaci úkolu bylo použito několik originálních řešení akciové společnosti Tajmac-ZPS. Další novinkou je absence mechanismů podávání materiálu a dorazu materiálu. Funkce těchto strojních celků byly nahrazeny potahovačem materiálu. Rameno potahovače je osazeno měřicí sondou, která umožňuje zavedení délkových korekcí dílce ve vztahu na skutečnou polohu podaného materiálu. K tomuto účelu jsme vyvinuli upichovací suport s možností korekce polohy nože v ose Z. Další sdruženou funkcí potahovače je schopnost odložení zbytku materiálové tyče na přesně definované manipulační místo. To umožňuje zjednodušení konstrukce automatického nakladače tyčí, který pro nás v současné době vyvíjí firma Pietro Cucchi. Řada nových konstrukčních přístupů přináší i SW stroje a technologické programování v Tmis, neboť na rozdíl od předchozích strojů řady TMZ byl použit pouze jeden řídicí systém, což vyžaduje tvorbu nových uživatelských obrazovek a funkčních cyklů stroje.

MM: Jaká je současná vývojová základna v Tajmac-ZPS, čím se především zabývá? Jak vám v tomto procesu vycházejí vstříc externí vývojové organizace? Mají pro vás klíčové postavení? V čem například?

Ing. Zbožínek: Výzkum a vývoj ve skupině Tajmac-ZPS je soustředěn ve Zlíně a je zajišťován 78 pracovníky. Je prioritně zaměřen na udržení a zvýšení konkurenceschopnosti našich vícevřetenových automatů, obráběcích center, multifunkčních strojů a dlouhotočných automatů. Při širokém spektru řešených úkolů se neobejdeme bez spolupráce s řadou externích institucí. V tomto smyslu patří mezi naše hlavní partnery VCSVTT na ČVUT Praha, VÚTS Liberec, VUT Brno a firma Siemens, a to jak při řešení specifických úkolů Tajmac-ZPS, tak i při naplňování implementačního akčního plánu oboru strojírenské výrobní techniky, který byl schválen v prosinci 2010. Postavení těchto institucí je významné, zejména tam, kde jde o složité úkoly doposud komplexně nevyřešené, jako je např. virtuální prototypování či mechatronika.

Zákaznické dny jsou již tradičně přitažlivé pro široký okruh zákazníků i dodavatelů jak potenciálních, tak stávajících. Každoročně je to příležitost k neformálním setkáním odborných pracovníků s odbornou veřejností, výměně cenných poznatků z praxe s možností seznámit návštěvníky na vlastní půdě a v reálném plném provozu s nabízeným výrobním programem, posledními novinkami i možnostmi plného využití potenciálu představovaných strojů. Nejinak tomu bylo i letos v Tajmac-ZPS na jejich zákaznických dnech.

MM: Kompetenční centrum Kuřim – nová výzkumně vývojová platforma zřizována Jihomoravským krajem za podpory strukturálních fondů EU ve výši 72 mil. Kč, začíná nabízet své služby výrobcům obráběcích strojů. Jakým způsobem budete toto centrum využívat vy? Na základě jakého klíče budete úkoly diverzifikovat mezi ostatní výzkumná centra (VCSVTT, VUTS Liberec)?

Ing. Zbožínek: Investorem Kompetenčního centra v Kuřimi je Jihomoravský kraj s podporou dotačních fondů EU. Myslím si, že je potřeba i na tomto místě ocenit tento krok vedení kraje, neboť je to zcela konkrétní přínos v podpoře výzkumu a vývoje v regionu i celorepublikově významnému oboru obráběcích strojů, který je spojen s nejvyšším stupněm poznání v technických a exaktních vědách. Nejen Tajmac-ZPS, ale i další významní výrobci obráběcích strojů v ČR tento projekt, který byl mimo jiné inspirován podobnými zahraničními centry v EU, podporují. V polovině roku 2012 vznikne nová výzkumně vývojová kapacita s dobře vybavenými zkušebnami a laboratořemi, která doplní a rozšíří to, co je nyní k dispozici pro podporu naplnění cílů implementačního akčního plánu oboru strojírenské výrobní techniky, na kterém se shodli výrobci obráběcích strojů podporující vznik kompetenčního centra v Kuřimi. Konkrétní zacílení se bude řešit případ od případu. Vždyť zmíněný implementační plán obsahuje 57 témat čili dostatek náplně pro všechna pracoviště, která zmiňujeme.

MM: Co musí dělat firmy vaší velikosti a záběru, aby obstály v celosvětové konkurenci spojených nadnárodních koncernů? Mám konkrétně na mysli např. obchodní spolupráci mezi DMG a Mori Seiki.

Ing. Zbožínek: Každý produkt má svoji hodnotu. Ta se odvíjí od užitných vlastností obráběcího stroje. Ty tvoří zejména přesnost, jakost obráběných ploch, výrobní výkon, spolehlivost, hospodárnost – tj. minimalizace jednotkových nákladů na stroj a snižování negativních dopadů na životní prostředí. Hodnota stroje v čase klesá. To znamená, že musíme činit takové kroky, abychom u stávajících zákazníků a produktů tuto hodnotu udrželi. A u nových strojů pak přinesli na trh novou, vyšší hodnotu, která zákazníky zaujme a budou ji ochotni zaplatit. Jsme v tomto směru určitě konkurenceschopní i proti takovému gigantu, jakého představuje obchodní spojení nadnárodního koncernu DMG + Mori Seiki. Jako příklad v tomto směru ať poslouží již zmíněný stroj TMZ 625 CNC.

MM: Děkuji za rozhovor.

Roman Dvořák

roman.dvorak@mmspektrum.com

rzbozinek@tajmac-zps.cz

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110606
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Servis / Rozhovor
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit