Témata
Reklama

Nová drátová řezačka v českých nástrojárnách

Nová typová řada elektroerozivních drátových řezaček Fanuc Robocut ? iE přináší nejen zvýšení přesnosti a produktivity díky inovacím uvnitř stroje, ale také zcela novou konstrukci stroje jako celku.

Některé změny jsou patrné na první pohled. Nové modely jsou výrazně kompaktnější, na první pohled je patrná výrazná redukce instalační plochy. Stroje mají vylepšený generátor i soubory technologických podmínek. Úpravu doznalo rovněž krytování strojů tak, aby přístup do pracovního prostoru byl optimální. Maximální přesnosti stroje v běžném dílenském prostředí se u nových „éček“ dosahuje mimo jiné dosahuje měřením a stabilizací teploty nejen v dielektriku v pracovní nádrži, ale i v okolním vzduchu a na rámu stroje, a to s přesností ± 0,1 °C, což je pro nové řezačky značnou konkurenční výhodou.

Reklama
Reklama
Obr. 1. Drátová řezačka Fanuc Robocut α iE v nástrojárně firmy Edscha Hradec

Vylepšené parametry

Již první instalace nových drátovek Fanuc iE potvrzují, že zákazníci vítají významné zmenšení instalační plochy. Zároveň je oceňován mnohem lepší přístup do pracovního prostoru stroje. Nový standardní generátor Fanuc Robocut α iE umožňuje dosažení lepší kvality povrchu než starší typ. Standardem je dnes Ra 0,2 um u oceli, čímž se většinou lze vyhnout nákupu MF2 generátoru, který je i nadále k dispozici za příplatek. Rychlost nového modelu, kvalita povrchu pod 0,1 Ra s generátorem MF2, řezání drátem s průměrem od 0,05 mm, jakož i řezání velmi složitých tvarových obrobků a dokonalé řízení proměnných výšek zaručují efektivní použitelnost i pro nejnáročnější aplikace, jako jsou postupové nástroje pro přesné stříhání, tvarové vložky forem, víceosé obrábění, řezání PKD materiálů apod. To vše je podtrženo maximální úsporností provozu.

Nový Fanuc také řeže rychleji a dosahuje vyšší kvality povrchu než minulá řada iD, jejíž prodej byl ukončen na podzim roku 2010. Vylepšeno je i navlékání drátu, kdy spodní vodítko je podtlakové, nasávací, takže není třeba používat navlékací paprsek, který dříve omezoval navlečení do mikrootvorů nebo přerušovaných řezů. Celá mechanika spodního vodítka je oproti poslední řadě iD vylepšena i o samočisticí funkci. Všechny tyto funkce jsou podpořeny rychlou grafikou a zmenšením spotřeby oproti původním modelům iD až o polovinu.

Stejně jako u předchozího modelu je k dispozici funkce dálkového přístupu ke stroji pomocí LAN sítě a internetu.

Obr. 2. Návlek drátu se spodním podtlakovým vodítkem

Zkušenosti z praxe

Nejpádnějším důkazem spokojenosti zákazníků je 10 prodaných strojů této nové řady za první dva měsíce tohoto roku. Jedním z nich je společnost Edscha Hradec, s. r. o., která je dceřinou společností firmy Edscha Holding, jež vyrábí zejména závěsové systémy, pedálové systémy a páky ručních brzd pro automobilový průmysl. Edscha Hradec jako jediná samostatná nástrojárna v rámci skupiny vyrábí postupové nástroje, upínací přípravky a formy především pro závody holdingu, ale i pro externí zákazníky. Na zkušenosti s instalací nové drátové řezačky řady iE jsme se zeptali Jana Kysely, technického manažera společnosti.

● Co vedlo podnik k doplnění strojového parku o novou drátovou řezačku a jak se bude tento stroj podílet na naplnění cílů vysoce přesné výroby?

J. Kysela: Požadavek na nový stroj vznikl z kapacitních důvodů v průběhu roku 2010. Kumulace zakázek byla taková, že jsme 50–70 % potřeb drátového řezání museli realizovat v kooperacích. Tím klesala operativnost výroby, což bylo nutné z důvodu stále se zkracujících termínů urychleně řešit.

Obr. 3. Nová konstrukce se zaměřila i na optimální přístup do pracovního prostoru stroje.

● Dnes je samozřejmou součástí nákupu nového stroje výběrové řízení. Jaké hlavní požadavky musel splňovat nový stroj a jaké požadavky měla firma na dodavatele zařízení?

J. Kysela: Poptali jsme samozřejmě několik dodavatelů elektroerozivních strojů. V užším výběru skončili dva, mezi nimi Penta Trading, spol. s r. o. Chtěli jsme stroj s podobnými parametry, na jaké jsme zvyklí u naší stávající drátovky Hitachi 355 Y, kterou již několik let úspěšně provozujeme. Rozhodli jsme se pro stroj podobných rozměrů s nejlepšími parametry a s podobným řídicím systémem – tedy drátovou řezačku Fanuc Robocut α1iE. Pentu Trading jako dodavatele stroje jsme zvolili na základě dlouholetých zkušeností s podporou a servisem. Samozřejmým rozhodujícím kritériem byla i cena srovnatelná s ostatními nabídkami.

● Byly součástí výběru také praktické testy, kde se zkoušely parametry?

J. Kysela: Praktické testy jsme nedělali, ale konzultovali jsme řadu konkrétních aplikací s firmami z okolí, které stroje Fanuc úspěšně provozují.

● Které parametry nakonec rozhodly pro Fanuc?

J. Kysela: Byla jich celá řada, mezi ty hlavní bych zařadil řeznou rychlost, přípravné časy, servisní podmínky a podporu, snadnou ovladatelnost stroje operátorem a samozřejmě dobrou cenu.

● Bude stroj začleněn do automatizovaného provozu? Jaké bude vytížení stroje co do směnného provozu?

J. Kysela: Automatický provoz zatím nezvažujeme. Přesto bude stroj po plném zajetí využíván v nepřetržitém provozu.

● Jaké nadstandardní podmínky nabídla Penta Trading oproti ostatním možným dodavatelům elektroerozivního zařízení?

J. Kysela: V rámci této investice jsme získali za velmi zajímavou cenu ještě elektroerozivní vrtačku a repasi řezačky Hitachi 203R, kterou chceme nadále využívat pro pokrytí výrobních špiček.

Jak to vypadá s ekonomickou návratností investice?

J. Kysela: Ekonomická návratnost je kalkulována na 4 roky.

Penta Trading 

tiptopmat@seznam.cz

On-line verzi časopisu MM Průmyslové spektrum si můžete nově zakoupit v digitální trafice PUBLERO

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 110605
Datum: 09. 06. 2011
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Briketování třísek má stále větší význam

Po dlouhé roky bylo zpracování kovových třísek opomíjenou činností kovoobráběcích podniků, které produkují tento specifický odpad. Třískové hospodářství se však stále častěji stává součástí celkové ekonomiky výroby. Potenciál kovových třísek jako suroviny, či jako prostředek k významným úsporám si uvědomují v mnohých společnostech. Takové závěry vyvozuje jeden z nejvýznamnějších výrobců briketovacích lisů v Evropě, česká společnost Briklis. Zajímavostí je i to, že zájem o briketování nemají pouze producenti kovových, ale také plastových třísek z obrábění, či jiných způsobů zpracování různých materiálů.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Související články
Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Chvění zakázáno

Nemusí to být samotný stroj nebo budova, které způsobují nežádoucí vibrace. Tlumiče kmitů mají kmity vzniklé vibracemi odstranit. Zkušebna a zkušební obráběcí stroj byly vybaveny rozdílnými výrobky, které chvění tlumí.

Okénko do historie

Na Vinohradech v Praze v historickém areálu rodiny Fričů sídlí malá nástrojařská dílna Nástrojárna NADO. Řemeslné dílny byly v tomto areálu od nepaměti, zejména se jednalo o výrobu hodinových strojků jako součástí měřicích přístrojů. Návštěva Nástrojárny NADO je spíše takovým okénkem do historie, ale přeci jen se v ní najde něco nového. Na jen několik let staré drátové řezačce Fanuc Robocut tam vyrábějí velmi přesné lisovací a tvářecí nástroje, dílenské přípravky a formy na vstřikování termoplastů.

Robotické obrábění střešních nosičů

V tak vysoce konkurenčním prostředí, jakým automobilový průmysl včetně jeho dodavatelů bezpochyby je, se musejí všechny firmy neustále snažit přicházet s inovativními řešeními, aby získaly potřebnou konkurenční výhodu. Velmi často to znamená krok směrem k automatizaci, jak ukazuje i případ liberecké společnosti ACL Automotive, která se rozhodla využít roboty Stäubli pro obrábění hliníkových profilů.

Jak na hliník?

Recyklace jedné tuny hliníkového materiálu ušetří přibližně čtyři tuny bauxitu, 95 % energie potřebné pro výrobu primárního hliníku a devět tun emisí CO2. V současné době ušetří více než 80 milionů tun emisí skleníkových plynů ročně. To odpovídá přibližně 15 milionům automobilů.

Laser pre textúrovanie, gravírovanie a označovanie

Laser P 400 je novým produktom z línie strojov AgieCharmilles, ktorý bol predstavený na výstave EMO 2015 v Miláne. Vynikajúca kvalita a efektivita stroja je sústredená v minimálnom obstavnom priestore s technológiou nano- a femtosekundového laseru a poskytuje unikátne možnosti textúrovania, gravírovania a označovania.

Průkopníci robotizace na poli elektroeroze

S pojmem průmyslová automatizace a robotizace pracovišť se v procesu obrábění setkáváme již řadu let. Ve vysoce přesném elektroerozivním obrábění je situace odlišná. V nástrojárnách průmyslových podniků spíše nalézáme drátové řezačky, hloubičky a frézky jako samostatné stroje či malé výrobní celky.

Sputtering v oblasti moderního PVD povlakování

V současné době jsou vysoce výkonné povlaky vyráběny celou škálou metod. Proces magnetronového naprašování (sputtering) umožňuje kombinovat různé povlakovací materiály a přitom poskytuje optimální pružnost a tvrdost povlaku. Ukázal se tak velmi efektivním pro mnoho aplikací.

Novinky laserového předehřevu při obrábění

Stále častější využívání vysokopevnostních slitin a jiných těžkoobrobitelných materiálů, včetně keramických, vyžaduje pro jejich efektivní obrábění i nových technologií. Uplatňují se tu především laserové technologie přinášející lokální povrchové snížení pevnosti a tvrdosti materiálu. Výhodou takového předehřevu materiálu před břitem nástroje je navíc i snížení opotřebení nástroje při obrábění a možnost obrábět i vyšší řeznou rychlostí.

Obrábění s podporou ultrazvuku

Ultrazvuk nepomáhá pouze v chirurgii. Může být výhodně použit také v obrábění. Nákladný vývoj však většinou brzdí jeho zavedení a rozšíření. Ve výzkumném ústavu Fraunhofer - IPT proto zkoumali efektivní použití a optimalizaci ultrazvukových systémů při obrábění.

Dokonalé pedály

Jak cyklističtí nadšenci a osoby zasvěcené tomuto sportu jistě vědí, minulé desetiletí nejslavnějšího švýcarského výrobce jízdních kol, firmy BMC, by se dalo přirovnat k zajímavé, ale místy krkolomné jízdě. Firmu, kterou původně založil anglický emigrant vyrábějící jízdní kola pro britskou značku Raleigh, koupil v roce 2001 švýcarský podnikatel Andy Rihs, který postavil impozantní nový výrobní závod ve městě Grenchen, nedaleko Bernu, s prostým, jednoznačným cílem sestavit zde jízdní kolo a tým schopný vyhrát závod Tour de France.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit