Témata
Reklama

Novinky na Dnech obrábění

V následujícím článku se vrátíme ke Dnům obrábění v Prametu, které ve dnech 9. až 13. června uspořádala společnost Pramet Tools. Navštívila je více než tisícovka odborníků z oblasti technologie obrábění, z toho 40 % ze zahraničí.

Program zahrnoval výstavu nástrojů a expozici partnerů, expozici strojů s ukázkami obrábění, prezentace a exkurzi do výrobních prostor. Průvodcem po výstavě mi byl ředitel výzkumu a vývoje Ing. Vladimír Maixner, který mě upozornil na nejzajímavější novinky.

Reklama
Reklama
Ing. Vladimír Maixner

„Pramet Tools dvakrát do roka uvádí na trh nové produty,“ uvádí Ing. Maixner. „Během loňského a letošního roku jsme inovovali náš veškerý materiálový sortiment pro frézování, soustružení i vrtání, a to materiály jak s povlaky MT-CVD, tak i PVD. Část stánků je proto zaměřena na usnadnění orientace v nových materiálech. Dále představujeme nové výrobky nejen pro oblast všeobecného obrábění, ale i pro segmenty, na které se zaměřujeme – železnici, metalurgii a oblast těžkoobrobitelných materiálů. Trvalým trendem je zaměření na úspory nákladů u zákazníka, tj. na zvýšení produktivity v jeho výrobě a zvýšení životnosti našich výrobků. Často jde o výrobky s více řeznými hranami, výrobky s univerzálním použitím, z hlediska materiálů pak jde o zvýšení řezných podmínek při obrábění.“

Řezné materiály UP!GRADE

Expozici věnovanou novým řezným materiálům UP!GRADE nemuseli návštěvníci nijak dlouho hledat – měla své místo hned u recepce. „Nejnovějším trendem je řídit strukturu krystalů během povlakování,“ vysvětluje Ing. Maixner vlastnosti nových MT-CVD povlaků. „Technologie je řízena tak, aby u vrstvy Al2O3 krystaly rostly v jednom směru. Orientace je zvolena podle směru nejslabší roviny tak, aby ve směru největšího smykového napětí vznikajícího během obrábění byla síla potřebná k odstranění vrstvy z krystalu co nejnižší. Krystalická struktura se pak ‚odmazává‘ podobně jako tuha při psaní, čímž se zabraňuje vzniku interkrystalického lomu, jehož následkem je drolení a následné selhání celistvosti povlakované vrstvy. Díky kontrolovanému úběru Al203 vrstvy je životnost povlaku mnohem vyšší. Další výhodou je nízká tepelná vodivost povlaku, čímž se zabraňuje výraznému tepelnému ovlivnění podkladového materiálu. Součástí povlaků jsou samozřejmě ještě další vrstvy, provádí se také úprava drsnosti povlaku apod. Tyto povlaky se nejvíce používají pro obrábění nízkouhlíkových ocelí, korozivzdorných ocelí a litin.“

Jen doplním, že podrobný článek o řezných materiálech UP!GRADE najdete v MM Průmyslovém spektru č. 4/2013, resp. na www.mmspektrum.com/130446. „Během tohoto roku jsme uvedli na trh 24 nových materiálů, PVD i MT-CVD,“ dodává Ing. Maixner.

Novinky v oblasti nástrojů

„V loňském roce jsme prezentovali kolem 2 000 položek nových výrobků a mezi ně patří i sortiment pro vyvrtávání, který jsme dříve neměli,“ provádí mě dalšími expozicemi Ing. Maixner. „Jedním z  trendů je také změna obráběných materiálů – roste podíl korozivzdorných ocelí, Inconelu, titanu, takže jsme doplnili sortiment pro obrábění těchto těžkoobrobitelných materiálů. Jedná se prakticky o celý sortiment fréz – frézy ve šroubovici, frézy do rohu, kopírovací frézy atd. Nově používáme unikátní systém bočního upínání Side Lock pomocí šroubku, který při výměně destičky stačí jen povolit, není třeba jej vyšroubovat. Destička se tak daleko lépe mění. Nově jsme náš sortiment doplnili rovněž o destičky pro vysoké posuvy – pětihranné destičky pro frézování měkkých ocelí a korozivzdorných ocelí (viz MM Průmyslové spektrum č. 4/2014, resp. www.mmspektrum.com/140414), kde je možno použít posuv až 2,5 mm na zub.“

Nová fréza pro renovaci kolejnic

Nově byly na dnech obrábění v Prametu představeny rovněž nástroje značky Dormer. Nástroje Dormer a Pramet budou prodávány v jedné obchodní síti. „Dormer je zaměřen na monolitní rotační nástroje – frézy, vrtáky, výstružníky a závitníky, což náš sortiment pro obrábění doplňuje,“ upřesňuje Ing. Maixner.

Speciální nástroje

„Jednou z oblastí, na které se zaměřujeme, je metalurgie, což představuje těžké obrábění,“ pokračuje Ing. Maixner. „Novinkou jsou frézy ve šroubovici se čtvercovými destičkami a osmi řeznými hranami. Snažíme se zákazníkovi zlepšit ekonomiku obrábění a myslím, že žádný výrobce takovéto řešení v této oblasti nenabízí. Do metalurgie patří rovněž výroba trubek. Zde nabízíme nástroje na ořezávání svarů, jak vnitřních, tak vnějších, dále nástroje na loupání tyčí či pro výrobu závitů.

Dalším specializovaným segmentem je oblast železnice, kam dodáváme nástroje na výrobu a renovaci železničních kol, frézování kolejnic a výhybek. Naším cílem bylo vstoupit do oblasti dynamického frézování kolejnic a zde máme vystavenou ukázku našeho řešení. Jedná se o frézu, která je osazena v soupravě pracovního vlaku a její pomocí se renovuje profil kolejnic bez nutnosti jejich demontáže. Výrobky jsou určeny na trh Německa, kde jsme je také testovali, ale tato technologie se rozšiřuje i do dalších zemí – do Číny, do Ruska i do Česka.“ O vývoji tohoto specializovaného nástroje se můžete dočíst v článku v MM Průmyslovém spektru 6/2014 nebo na www.mmspektrum.com/140603.

Dokončovací část protahovacího trnu pro frézování litiny
Frézování nerezu řezným materiálem UP!GRADE M8345

Součástí expozice byla rovněž ukázka speciálních nástrojů, které se vyrábějí na přání zákazníka. „Týká se to zejména různých tvarových aplikací nebo nástrojů pro výrobu ložisek, kdy nepoužíváme standardní tvary,“ uvádí Ing. Maixner. Zde mou pozornost upoutal protahovák, resp. jeho dokončovací část, asi 300 mm dlouhá. Délka celého nástroje i s hrubovací částí je ovšem úctyhodných 2,4 metru. Nástroj je určen – jak jinak – pro automobilový průmysl a jde o obrábění součásti brzdy pro osobní vozy. Na stánku se dovídám, že nástroj je osazen nepovlakovanými obvodově broušenými negativními destičkami a že je velmi přesný. Obráběným materiálem je litina GGG50 a řezná rychlost se pohybuje od 18 do 22 m.min-1. „Proti konkurenci, která používá dvoubřité pozitivní destičky upínané šroubem, máme výhodu v upínání,“ doplňuje Ing. Maixner. „Náš nástroj je v negativní verzi a s dvojnásobným počtem břitů, přičemž výměna destiček je daleko snazší, rychlejší a díky negativnímu uložení i přesná.“

Frézování korozivzdorné oceli

Nakonec jsme zašli do haly obrábění. Zde mě můj průvodce upozornil na ukázku hrubování korozivzdorné oceli, kde byly použity nové vysokoposuvové frézy s břitovými destičkami z materiálu M8345, jenž je součástí nové generace řezných materiálů UP!GRADE. U stroje byl přítomen také pracovník zkušebny, který mi sdělil další podrobnosti. „Zvláště kopírovací nástroje dosahují vynikajících parametrů – životnosti 40 minut při hloubce řezu ap přes 1 mm a posuvu na zub 1,7 mm,“ uvedl k ukázce s patřičnou hrdostí.

Pavel Marek

Fota: autor

pavel.marek@mmspektrum.com
//www.mmspektrum.com/navsteva/dny-obrabeni-v-prametu.html
//www.pramet.com/cz/o-spolecnosti/aktuality.html/5_2805-uspech-jmenem-dny-obrabeni/1

Reklama
Související články
Výzkumné centrum ve tvaru řezného nástroje

Po třech letech se v Šumperku ve společnosti Dormer Pramet konal další ročník tradičních Dnů obrábění. Od konání těch posledních došlo ve společnosti k celé řadě zásadních změn – od nového managementu v čele s Markem Kotrlým přes dokončení spojení se společností Dormer až po realizaci nové budovy výzkumného a školicího centra.

Dny obrábění představí nové výzkumné centrum i přečerpávací elektrárnu

Po třech letech jsme opět obdrželi pozvánku k návštěvě Dnů obrábění Dormer Pramet v Šumperku. Pozvánka slibuje vedle tradičních aktivit, jako je prohlídka výroby, i návštěvu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé stráně a v neposlední řadě pak zve k návštěvě výzkumného a vývojového centra, které v Dormer Prametu letos dostavují a slavnostně otevírají.

Změny v organizaci Dormer Pramet

Koncem ledna prezident Sandvik Machining Solution (SMS) Jonas Gustavsson oznámil změnu organizace SMS. Cílem této změny je zprůhlednit procesy v organizaci, zrychlit rozhodování a přesunout plnou zodpovědnost za výsledky na jednotlivé Product Areas (PA).

Související články
Dal jsem si za cíl vybudovat zajímavou firmu

Šumperský Pramet Tools se zabývá vývojem, výrobou a prodejem obráběcích nástrojů ze slinutého karbidu. Navazuje na dlouhou tradici zdejší výroby tohoto materiálu, jejíž kořeny sahají do roku 1933, kdy tehdejší společnost Stellwag zahájila výrobu slinutých karbidů a nástrojů s přírodním diamantem. Za tu dobu tímto téměř třicetitisícovým městem z okolních zasněžených Jeseníků proteklo mnoho vody, která s sebou přinesla naději v podobě jarních dnů a musela i odolávat šlehání mrazivého větru v předtuše blížící se zimy.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nástroje pro lepší budoucnost

Společnost Dormer Pramet rozšířila svůj sortiment frézování, soustružení, upichování a zapichování o novou řadu nástrojů. Uvedené novinky mají jedno společné –přinášejí uživatelům výraznou úsporu času a nákladů.

Včera, dnes a zítra – výrobci řezných nástrojů

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem novém seriálu budeme hovořit s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, koho jsme se na to zeptali, je Marek Kotrlý, ředitel společnosti Dormer Pramet.

Dny obráběcích strojů, nástrojů, robotů a softwaru

Dny otevřených dveří firmy Grumant se staly tradicí, letos proběhl již 6. ročník. Návštěvníkům byly k dispozici novinky od předních světových výrobců nástrojů a obráběcích strojů. Zajímavá byla také prezentace průmyslového robotu. Zájem zákazníků potvrzuje návštěvnost, která pravidelně stoupá s každým dalším ročníkem, a letos byl zaznamenán její rekordní nárůst.

Další veletržní postřehy z EMO 2019

Z pohledu technika lze veletrh EMO v roce 2019 považovat za zdařilý, protože byl více o invenci, kreativitě, vylepšování stávajícího i hledání nových cest. Na veletrhu bylo možné vysledovat několik řekněme fenoménů, které se objevovaly napříč veletrhem. Přitom bych je přímo nepovažoval za trendy, protože obdobné počiny, technika, software i smýšlení byly (u asijských výrobců) k vidění o šest měsíců dříve na veletrhu obráběcích strojů v Pekingu. Nedávám tímto záminku k mezikontinentální diskusi o tom, kdo trendy určuje. V tomto textu zazní několik dalších veletržních postřehů.

Cena MM Award na EMO 2019

Také v roce 2019 došlo na udílení cen MM Award. Jedná se o oficiální a jediné ceny udělované na veletrhu EMO. Porota i letos vybírala z mnoha přihlášených exponátů, nejen německých výrobců. Do užšího výběru se jich dostalo jen pár, a nakonec bylo rozdáno pět hlavních cen v pěti kategoriích. S prázdnou neodešly ani firmy, jejichž produkty se ocitly na druhém a třetím místě. I v tomto roce došlo k jistému „posunu“ ve vnímání obsahu jednotlivých kategorií, a tedy i oceněných produktů. Pojďme se podívat na vítězné exponáty podívat jednotlivě. Je to lehký nástin toho, jak EMO vidí němečtí kolegové.

CIMT Peking, Část 2. Win Together

Podtitul veletrhu CIMT 2019 byl: 融合共赢 智造未来. Musíte uznat, že motto veletrhu je v této pro nás exotické podobě zahaleno značným tajemstvím. Dáte-li větu do automatického překladače, výsledná myšlenka zní: fúze a výhra. Jednoduchá slova, divný obsah - tento způsob nalezení významu věty opravdu není žádná výhra. Proto se o nápravu "ztráty v překladu" pokusíme v druhém vstupu z veletrhu, ve kterém se tentokrát podíváme i za technikou.

Úspěšné dny otevřených dveří

Ve druhý dubnový týden 2019 pozvala společnost Grob-Werke hosty na letošní první firemní výstavu do svého sídla v Mindelheimu. Přibližně 400 pozvaných zákazníků a hostů kvitovalo inovativní produkty, praktické ukázky, odborné přednášky a zajímavé komentované prohlídky firmy.

CIMT Peking, Část 1. Obecný pohled

V předvelikonočním týdnu se v Pekingu uskutečnil veletrh obráběcích strojů CIMT 2019. V asijském regionu se jedná o obdobu veletrhu EMO Hannover. A stejně jako EMO je velkou měrou národní výstava německé výrobní techniky, tak CIMT je převážně čínský. V tomto prvním vstupu se podíváme na letošní ročník trochu s odstupem, aniž bychom se zaměřili na konkrétní exponáty.

Symposium brousicích strojů a technologií

Již čtvrté symposium v historii skupiny United Grinding (UG), která sdružuje osm výrobců přesných brousicích strojů, se uskutečnilo začátkem května ve švýcarském Thunu. Akce se konala na 4 000 m2 plochy výstaviště Thun-Expo a hostila 1 500 návštěvníků z celého světa po tři dny. Šestnáct vystavených strojů bylo detailně zájemcům představeno specialisty z UG ve čtyřech světových jazycích a akci doprovázel bohatý program. Tento článek si klade za cíl nastínit atmosféru symposia a představit některé z prezentovaných novinek.

Obráběcí stroje i formule

Ve středu 15. května se předváděcí hala firmy Teximp v pražských Horních Počernicích otevřela odborné veřejnosti. Téměř přesně po roce se zde opět konal výroční „Open House“ – výstava CNC strojů, automatizace a technologií.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit