Témata
Reklama

Nový integrovaný CAM systém

06. 06. 2018

Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

Společnost Dassault Systèmes Solidworks Corporation je již řadu let ve spojení s několika předními CAM partnery. Tyto CAM společnosti, známé jako Certified Gold partneři, vytvořily speciální verze svých produktů, které fungují přímo v CAD softwaru Solidworks a umožňují tak zákazníkům navrhovat a vytvářet dráhy nástrojů pro NC stroje ve stejném systému. Avšak žádný takto integrovaný CAM doposud nespadal pod správu zmíněné společnosti. Nyní je vše jinak a Solidworks představil produkt Solidworks CAM.

Reklama
Reklama

Solidworks CAM

Solidworks CAM poskytuje snadno použitelný, plně funkční programovací nástroj, který vychází z více než 19 let vývoje produktu CAMWorks, což je Gold Level Solution Partner, jehož výrobcem je společnost Geometric, nyní součást koncernu HCL. CAMWorks jako první z CAM systémů získal ocenění Gold Partner systému Solidworks a řadí se mezi nejúspěšnější CAM systémy na trhu.

Vraťme se zpět k novince – produktu Solidworks CAM. Ten je doplňkem ke všem verzím softwaru Solidworks CAD a v nejnižší úrovni je součástí i základního balíčku Solidworks Standard.

Solidworks má vlastní CAM.

Obrábění založené na pravidlech

Klíčovou vlastností Solidworks CAM je obrábění na bázi pravidel, díky nimž můžete systém naučit, jaké standardní strategie obrábění jsou důležité. Tato pravidla se potom automaticky použijí podle typu materiálu a geometrie modelu. Obrábění založené na pravidlech pak umožní i novým uživatelům snadno se přizpůsobit procesu obrábění v určité firmě. Tato funkčnost je také výhodná i pro poptávkové řízení, neboť uživatel je schopen během několika vteřin zjistit nejen předběžný proces obrábění, ale i výsledný čas, který umožní zrychlit přípravu cenových nabídek. Tato automatizace tak umožní rychlejší rozhodování s větší jistotou.

Obrábění založené na pravidlech umí využívat i tolerance kót. To umožní přizpůsobit nastavení strategií obrábění volbou vhodných přídavků, otáček, posuvů atd. Přiřazení obráběcích strategií na základě tolerancí snižuje chybovost a zlepšuje kvalitu napříč procesem obrábění.

Frézování

Aktuálně je Solidworks CAM řešení pro 2,5osé frézování s podporou 3+2. Programátoři jej tak mohou využít pro čtyř- a pětiosá obráběcí centra. Tyto stroje umožňují umístění čtvrté a páté osy k napolohování před samotným spuštěním 2,5osých frézovacích strategií. Solidworks CAM disponuje výkonnou hrubovací technologií VoluMill, která nabízí kombinaci optimálních drah s maximální odebráním materiálu, a to takovým způsobem, který ušetří čas a zároveň prodlouží životnost frézovacích nástrojů. Výrazně zkracuje dobu obrábění, a to až o 80 %.

K dispozici je 2,5osé frézování s podporou 3+2 os.

Soustružení

Solidworks CAM podporuje také soustružení s jednou hlavou v prostředí dílů Solidworks. Podobně jako u frézování dílu mohou uživatelé využít automatické rozpoznávání geometrických útvarů a obrábění založené na bázi pravidel. Předdefinovaná knihovna nástrojů a strategií obrábění je nahrána do technologické databáze, kterou lze kdykoliv přizpůsobit za účelem vylepšení procesu programování. Uživatelé mohou vytvářet vlastní nástroje a držáky pro specifické operace obrábění.

Solidworks CAM podporuje také soustružení s jednou hlavou.

Simulace, postprocesory

Nezbytná simulace dráhy nástroje v Solidworks CAM umožňuje ověřit správné strategie obrábění a údaje nastavení u každé produkované součásti.
Součástí Solidworks CAM je sada postprocesorů pro celou řadu řídicích systémů. K rychlému ověřování výstupních G-kódů pak slouží NC Editor. Uživatelé mohou rovněž použít vykreslení G-kódu pro kontrolu a odeslat soubor přímo do řízení CNC s použitím funkcí DNC.

Komunikace mezi programátorem a obsluhou je snadná díky výstupu dráhy nástroje v softwaru eDrawings. Obsluha si může zobrazit 3D model s příslušnými drahami nástroje pro lepší pochopení pořadí obrábění.

Pokročilé funkce obrábění

Díky zmíněným vlastnostem nabízí Solidworks CAM plnohodnotný a snadno použitelný CAM pro širokou základnu nejen uživatelů Solidworks. Uživatelé vyžadující pokročilé funkce obrábění, jež momentálně Solidworks CAM nenabízí, mohou sáhnout po produktu CAMWorks, o němž byla zmínka v úvodu. Ten je díky své historii plně kompatibilní se Solidworks CAM a nabízí kompletní sortiment obráběcích funkcí.

Tento software navíc nabízí pokročilé funkce tříosého frézování až po souvislé víceosé frézování, které umožňuje vytvářet dráhy u tak složitých tvarů, které nelze obrobit na tříosých strojích, jako jsou například oběžná kola, lopatky turbín, stínové obrábění u forem apod. Software umožňuje i programování vícekanálových soustružnických strojů s poháněnými nástroji nebo soustružnicko-frézovacích center. Programování dvou- až čtyřosých CNC drátořezů poskytuje intuitivní, automatické a efektivní metody tvorby drah pro elektroerozivní řezání. V neposlední řadě pak CAMWorks nabídne reálnou strojní simulaci s využitím G-kódu, díky níž je možné zcela eliminovat případné kolize komponent stroje s obrobkem.

Pokud byste si Solidworks CAM, případně CAMWorks rádi otestovali, neváhejte kontaktovat některého z dodavatelů. Rádi vám oba produkty nezávazně předvedou, zapůjčí a třeba i zaškolí.

3E Praha Engineering

denisa.fouckova@3epraha.cz

www.3epraha.cz

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 180615
Datum: 06. 06. 2018
Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
Autor:
Firmy
Související články
Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

Související články
Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Setkávání

Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

Softwarové řešení pro přípravu NC programů

Firma FANUC nabízí možnost rozšíření svých CNC řídicích systémů o grafické programovací prostředí nazvané Manual Guide i.

Od správy nástrojů po simulaci NC programů

V oblasti integrované správy nástrojů u společnosti KHS hraje software pro správu nástrojových dat TDM zásadní úlohu. Tento software zde byl zaveden před čtyřmi lety a v současné době poskytuje 3D modely nástrojů a nástrojová a technologická data pro NC programování, simulaci výroby, seřizování nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.

CAM pro CMM

V posledních letech se ve strojírenství stále více dbá na přesnost výroby a tím i na kvalitu a efektivnost měřicího procesu. Měřicí proces dnes zasahuje i do různých stadií výroby, nejen do závěrečného procesu kontroly výrobku.

Racionalizace obráběcích operací s podporou CAD/CAM systému

V roce 2010 společnost Montupet zahájila výrobu na nové obráběcí lince v Laigneville ve Francii s cílem optimalizovat výrobu hlav spalovacích motorů a dalších slévárenských dílců pro automobilový průmysl. Mladý tým zkušebního centra pro podporu a vývoj technologií, který se v průběhu let rozrostl ze dvou na deset lidí, si vybral Missler Software jako ideálního partnera na pomoc při racionalizaci pracovních procesů ve svých závodech. TopSolid CAD a CAM jsou velmi vhodné pro systemizaci procesů obrábění a přesné zdokumentování jednoho každého výrobního postupu.

Softwarové simulace

Pro vývoj jakýchkoli lidských výtvorů metodou pokus-omyl mnohdy již není prostor jak časový, ekonomický, technický a často i vliv nadřazených restrikcí. Proto není možné opomíjet nástroje a metody pro zefektivnění, zrychlení a zkvalitnění tvůrčího procesu. Existuje jich celá řada pro různé oblasti i fáze vzniku výrobku, přitom zásadní význam předvýrobních etap je neoddiskutovatelný.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit