Témata
Reklama

Optimalizace kvality a množství při válcování za studena

Požadavky na zvyšování přesnosti, kvality a vyráběného množství při válcování za studena směřují k optimalizaci strojů a výrobních prostředků. Dříve se pro tyto účely používaly především přístroje na měření tloušťky spojené s automatickou regulací nastavení. Moderní regulace by ovšem měla zahrnovat všechny parametry válcování. Německá firma Vollmer, kterou v ČR zastupuje společnost SK Technik, spol. s r. o., nabízí postup optimalizce regulace válcovacího procesu, který zahrnuje

 • instalaci měřicího přístroje, který nepřetržitě měří tloušťku pásu s přesností ± 1 µm s časovou konstantou, která odpovídá současnému technickému vývoji;
 • přestavbu stávajícího nastavování na servohydraulické ovládání s rychlou regulací (Mass Flow Control);
 • instalaci měřicího přístroje, který na monitoru zobrazuje rovinnost pásu během válcování;
 • integraci regulace rovinnosti, která při využití všech dostupných prvků nastavení upravuje požadovaný stav rovinnosti válcovaného pásu po celé jeho délce;
  zapojení SPC-systémů (Statistic Process Control), které během výrobního procesu shromažďují data o každém jednotlivém svitku či o každém průchodu válcovací stolicí a dle požadavku je uloží nebo vytisknou.
  Reklama
  Reklama

  Měření tloušťky pásu

  Základem pro jakoukoliv optimalizaci je využití vysoce přesných přístrojů pro měření tloušťky pásu. Podle typu válcovací stolice, materiálu nebo parametrů pásu je možné použít kontaktní nebo rentgenové měřicí přístroje, popřípadě oba typy současně. Tato fáze vede k základnímu rozhodnutí: buď je přestavba na hydraulické nastavovací ústrojí nutná a má ekonomický smysl, anebo kvalita výroby dostačuje a může být trvale udržena s minimálními náklady, například s pomocí přístroje na měření tloušťky a pomocí zabudování jednoduché regulace zpětného chodu.

  Hydraulické nastavovací ústrojí a rychlá regulace

  Po přestavbě na hydraulické nastavovací ústrojí s řízenými servoventily nastavovacích válců lze využít vysoce dynamickou regulaci tloušťky pásu a dosáhnout tak vysoké přesnosti jeho konečné tloušťky. Přestavba zahrnuje instalaci nastavovacího válce, s nímž je zároveň dodáván výkonný hydraulický agregát s nutnými přídavnými zařízeními, jako chladič, filtr a akumulátor. Všechny spínací a logické funkce potom přebírá programovatelné ovládací zařízení. Potřebné konstrukční úpravy válcovací stolice firma Vollmer zpracuje, a navíc zajistí odborníky, kteří pak na místě pomohou mechanikům při vlastní přestavbě. Součástí služeb je rovněž zaškolení obsluhy a servis. Již provedení těchto dvou optimalizačních stupňů umožňuje zvýšit kvalitu výroby i vyválcované množství pásu.

  Měření rovinnosti pásu

  Po zabudování měřicího přístroje rovinnosti od firmy Vollmer může uživatel sledovat a řídit rovinnost pásu během výrobní fáze. Odpadají tím nebezpečné a časově náročné oklepy a doteky běžícího pásu. Objektivní posuzování rovinnosti zajišťuje stabilní zlepšení kvality pásu a zvyšuje kapacitu výrobní linky. Rovinnost pásu může být optimalizována mimo jiné pomocí zvolené předepsané křivky. Jednoduché dialogové programování uskutečňuje obsluha pomocí klávesnice. Tím již ve fázi zavádění do provozu odpadá závislost na programování dodavatelem.

  Regulace rovinnosti pásu

  Pokud bylo nainstalováno měřicí zařízení rovinnosti a válcovací stolice disponuje dostatečně výkonnou technologií regulace, může být vybudována automatická regulace rovinnosti. Programy firmy Vollmer umožňují řízení rovinnosti při válcování 12 a 20 rolí na šesti, čtyřech a dvou stolicích. Všechny programy jsou snadno parametrovatelné v dialogu obrazovky. Zadané hodnoty programu může obsluha lehce přizpůsobit podle používaného regulačního ústrojí.

  Statistická kontrola procesu

  Při využití SPC (Statistic Process Control), popř. MIS (Management Information Systems) lze během výroby ukládat opakovaně se vyskytující hodnoty, jako tloušťka, rychlost a rovinnost pásu, a poté je zaprotokolovat na konci projetí nebo na konci svitku. Protokoly obsahují histogram, výpočet standardní odchylky, výrobní a mechanické vlastnosti s rozsáhlými vyhodnocovacími a zobrazovacími možnostmi. Kromě toho lze dodat FFT analýzu (Fast Fourier Transformation), která nabízí další rozsáhlé rozbory. Pomocí průběžného protokolování hodnot a jejich vyhodnocování tak management získává podklady pro dlouhodobou a objektivní výpověď o výrobě. Tyto protokoly jsou pak konečnými odběrateli uznávány jako certifikáty o kvalitě.
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 30429
  Datum: 23. 04. 2003
  Rubrika: Výroba / Tváření
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Inovativní řešení z Blechexpo

  V listopadu na 14. mezinárodním veletrhu zpracování plechu Blechexpo ve Stuttgartu prezentovala italská společnost Prima Power špičková řešení zahrnující všechny fáze zpracování plechu. Slogan „Prima is here“ symbolizuje přístup společnosti k zákazníkům nejen v průběhu veletrhu, ale při jakémkoli kontaktu s nimi. Je vždy na jejich straně, nabízí podporu, odborné znalosti a vyspělé technologie, skutečně naslouchá potřebám uživatelů a poskytuje moderní a uživatelsky přívětivá řešení jejich požadavků.

  Nová generace lisů s adaptivní kinematikou

  Rychlé řešení složitých technologických zákonitostí při konstrukci velkých lisovacích nástrojů je první polovinou konkurenční výhody italské společnosti Sacelest. Druhou polovinu úspěchu tvoří špičkové stroje – a právě strojový park v Košicích je v těchto dnech posílen instalací vysoce moderního lisu s adaptivní kinematikou.

  Automatické linky pro zpracování plechů

  Automatické výrobní linky Punchpress & Bender od italské společnosti Iron Srl se již dvacet let používají v mnoha odvětvích, jako je například výroba regálů a polic pro velkoprodejce, bezpečnostních dveří, výtahů, skříní a elektrických panelů, kovového nábytku, přepážek, osvětlení, podhledů, průmyslového chlazení, domácích spotřebičů apod. V říjnu je bude možné vidět při příležitosti dnů otevřených dveří společnosti ve městě Trevisa.

  Související články
  Nová řešení flexibilní výroby plechových dílů

  Plně automatická výrobní linka pro zpracování plechu do hotového dílce Prima Power PSBB (zkratka pro děrování/vysekávání, stříhání v pravém úhlu, vyrovnávací sklad a ohýbání) produkuje vysoce kvalitní komponenty. Současná nabídka zahrnuje mnoho vylepšení včetně nového vysekávacího a stříhacího stroje Shear Genius, který posouvá výrobní rychlost a produktivitu na novou úroveň.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Požadavky na lisy a nástroje při výrobě převodovek

  Stoupající požadavky na redukci CO2 ve výfukových plynech automobilů vedly k jejich narůstající hybridizaci a elektrifikaci. Z těchto důvodů se výrazně zvyšují nároky na plechové díly nejenom v konstrukci karoserií osobních automobilů, ale také v jejich pohonech. Jsou to především požadavky na kvalitu a rozměrovou přesnost. Zvyšuje se komplexnost těchto dílů, a proto také nabývají na významu nároky na tvářecí stroje a nástroje.

  Trendy ve výrobě plochých polotovarů tvářených za tepla

  Využití plechových dílů tvářených za tepla patří dnes již běžně k produkci karoserií osobních automobilů a od jejich prvního nasazení nás dělí bezmála dvacet let. Tento trvalý trend souvisí s požadavkem na maximální zužitkování pohonných hmot a s tím spojené i redukce samotné hmotnosti karoserie. Dalším aspektem jsou limity snižující objemy škodlivých exhalací při spalování paliva, které nutí dlouhodobě producenty osobních i užitkových vozidel hledat alternativní konstrukční řešení. Emisní limity nastavené Evropskou unií, platné od roku 2020, stanovují průměrnou emisi všech modelů v nabídce na 95 g CO2.km-1. To odpovídá spotřebě 3,54 litru nafty či 4,06 litru benzinu na sto kilometrů.

  První krok od ohraňovacího lisu k servo-elektrické ohýbačce

  Požadavky na trhu se mění a zpracovatelé stále více čelí situacím, kdy jsou velké série a objemy nahrazeny potřebouči poptávkou vyrábět malé série, navíc postavené na bázi just-in-time dodávek.

  Aditivní výroba ve tváření plechů

  Trojrozměrný (3D) tisk, označovaný také jako aditivní výroba (additive manufacturing - AM), zaznamenal v poslední době značný rozvoj. Touto technologií je umožněna výroba i velmi tvarově komplikovaných trojrozměrných produktů. Objekty nebo výrobky jsou vytvářeny z podkladu digitálních 3D modelů nebo jiných elektronických datových zdrojů. Aplikační možnosti 3D tisku se s ohledem na progresivní vývoj této technologie jeví jako neomezené.

  Trendy v tváření: Víceosá řídicí technika pro válcování profilů

  Na příkladu novodobého stroje k výrobě nosníků nákladních automobilů profilováním lze vysvětlit výrobní řetězec konstrukce výrobku, konstrukce nástrojů, simulace výroby, vývoj regulace i praktické ověření v průmyslové výrobě.

  Efektivní procesy ve skladu i ve výrobě

  Lisování, řezání laserem, ohraňování – seznam výrobních prací v průmyslu zpracování plechu je dlouhý. Stále více výrobců proto zadává tyto úkoly tzv. job shopům (výrobním dílnám), aby se mohli koncentrovat na svůj hlavní předmět činnosti. Požadavky na výrobní podniky jsou odpovídajícím způsobem vysoké. Kromě flexibility a rychlosti je základním předpokladem dobrý poměr ceny a výkonu. Aby mohly pracovat efektivně a se ziskem, jsou job shopy stále více odkázány na optimálně koordinované a automatizované procesy ve skladování a ve výrobě. Moderní metody zásobování a centralizace celé skladové logistiky přitom nabízejí mnoho výhod.

  Lehké konstrukce automobilů – využití hořčíku

  Využití hořčíku a jeho slitin v automobilovém průmyslu má poměrně dlouhou tradici, sahající až do roku 1920, kdy byl tento materiál prvně použit v konstrukci sportovních vozů. O několik desetiletí později se objevil i v komerčních vozech, například u typu Volkswagen Beetle, kde jeho obsah činil téměř 20 kilogramů. Nicméně do popředí zájmu se tento specifický materiál dostává v posledních letech v souvislosti s nárůstem ekologických a legislativních požadavků na provoz vozidel.

  Lehké konstrukce automobilů - použití lisů ve výrobě hybridních dílů

  V předchozích článcích ze seriálu Lehké konstrukce automobilů o možném použití nových materiálů pro stavbu lehkých konstrukcí a jejich aplikacích na karoseriích osobních automobilů nebyly zpravidla detailně rozebrány možnosti výroby těchto specifických materiálů. Uvedeme je v tomto článku.

  Lehké konstrukce automobilů - sendvičové materiály

  O prodejnosti a úspěšnosti vozidla v silném konkurenčním prostředí dnes rozhoduje z velké míry tvar a funkčnost karoserie. Mezi technickým vybavením jednotlivých výrobců dnes není propastný rozdíl a proto první, čím automobil promlouvá k zákazníkovi, jsou právě silueta vozu, linie hran, elegance i vizuální dynamika. Na karoserii jsou proto kladeny náročné požadavky v řadě případů z hlediska technologie výroby protichůdné.

  Lehké konstrukce automobilů - hybridní materiály

  Automobilový průmysl je specifické odvětví, které je významně poháněno společenskými tlaky na ekologický provoz vozidel, tedy na snižování emisní zátěže i obecné spotřeby pohonných hmot a kontinuální vývoj elektromobility. Tyto trendy se dotýkají jak konstrukce vozu, tak i technologické zpracovatelnosti jednotlivých komponentů. Jenom v horizontu 10 let se předpokládá redukce dílů z oceli o 20 % a jejich nahrazení speciálními materiály na bázi kompozitu.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit