Témata
Vydání #4
Duben 2003Téma měsíce

Řezné nástroje v kovoobrábění a dřevoobrábění

Povrchové úpravy

Články

Servis

Elektrotechnika

Osvětlování vnitřních prostorů

Hrubý domácí produkt 2002 vzrostl o 2,0 %

Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2002 meziročně reálně o 2,0 %, jeho růst se v průběhu roku postupně zpomaloval (z 2,6 % v prvním čtvrtletí na 1,5 % v posledním).

Software

OpenOffice.org

MSV představí nový pavilon

Stejně jako v roce 2000, kdy byl u příležitosti Mezinárodního strojírenského veletrhu otevřen pavilon V, bude i zahájení letošního 45. ročníku MSV spojeno s premiérou nového výstavního prostoru s nejmodernější infrastrukturou. Plocha pavilonu F pomůže uspokojit rostoucí zájem o účast na veletrhu.

ČNI

Nová koncepce obrábění minimalizuje výrobní časy

Nová koncepce obrábění pomocí kombinovaných nástrojů může vést k až 47% snížení výrobních časů, jak ukazuje příklad z automobilového průmyslu

Korozivzdorné oceli jako konstrukční materiály

Využití korozivzdorných ocelí jako konstrukčního materiálu představuje zejména v chemickém průmyslu často jediné možné řešení z hlediska provozu (parametry, prostředí), životnosti, bezpečnosti, ekologie, hygieny apod. Aplikace korozivzdorných ocelí sleduje především možnost zvýšení technických parametrů technologických zařízení při zaručení dlouhodobé životnosti a maximální bezpečnosti provozu

Informační technologie

Simulace tažení plechů při návrhu lisovacích nástrojů

Česká dceřiná společnost firmy Siwe se zabývá konstrukcí a výrobou lisovacího nářadí. Následující dvoustrana popisuje její zkušenosti se zavedením simulace tažení pomocí softwaru PamStamp 2nd Generation

Verifikace a optimalizace NC programů

Počátkem března uspořádala společnost MCAE Systems, s. r. o., ve spolupráci s americkou softwarovou firmou CGTech Co. v Brně a Praze seminář, na němž seznámila posluchače s možnostmi systému Vericut pro simulaci, verifikaci a optimalizaci obrábění. Vericut je koncipován na bázi základního modulu a řady volitelných, umožňujících sestavit řešení podle konkrétních potřeb uživatele. Lze jej nainstalovat na počítač vybavený operačním systémem Windows NT, 2000, XP nebo Unix. Program umožňuje tyto hlavní funkce:

Výroba součástí pro závodní speciály

Jednou z vedoucích firem v oblasti konstrukce a výroby palivových systémů pro závodní a výkonné motory je v současnosti Firma Jenvey Dynamics Limited. Přístroje této firmy byly například použity ve všech vozidlech při mistrovství automobilů Green Flag MSA British Touring v roce 2002 a jejich ETCC skříň škrticí klapky je navržena tak, aby vyhovovala pravidlům evropského šampionátu cestovních vozů

Inovace

Standardy pro výrobní závody

Všichni výrobci na světovém trhu automatizačních prostředků narážejí na problémy; někteří více, někteří méně. My sami jsme docela spokojeni s tím, jaká byla situace v minulém finančním roce 2002. Ve srovnání s celkovou ekonomickou situací si myslíme, že jsme si vedli docela dobře, i když to bylo těžší, než jsme si - stejně jako mnozí jiní - představovali

Nová generace pohonů Sinamics

Pod názvem Sinamics uvedla divize Siemens Automation and Drives na hannoverském průmyslovém veletrhu, konaném začátkem dubna t. r., novou generaci pohonů. Tyto pohony jsou vhodné pro jakýkoli druh stroje a jsou konstruovány tak, aby byly kompatibilní s automatizačními systémy Siemens Simatic a Simotion.

Management

Hydraulika v Podkrkonoší

Jsou to už více než tři roky, kdy jsme naposledy navštívili největšího tuzemského výrobce typizovaných hydraulických prvků a agregátů - akciovou společnost Hytos. Od té doby uplynulo mnoho vody, která s sebou přinesla i určitý díl změn. Proto jsme se k firmě, sídlící na úpatí Krkonoš, vypravili znova a požádali o rozhovor generálního ředitele a předsedu představenstva ing. Františka Veselého

SST představuje

Upínání nástrojů smrštěním teplem i chladem

Přednosti upínání rotačních nástrojů smrštěním spočívají v docílení vysokých upínacích sil a přenosu vysokého krouticího momentu, dynamického vyvážení do otáček 25 000 min-1, házivosti nástroje do 0,003 mm a vysoké dynamické tuhosti upínačů. Za zmínku stojí, že na IMTS 2002 vystavovalo shrink-fit upínače nejméně 8 výrobců.

Evropská unie versus čeští výrobci obráběcích a tvářecích strojů

Svaz výrobců a dodavatelů strojírenské techniky spolu s naším časopisem pro vás připravil nový seriál, věnovaný aspektům vstupu České republiky do Evropské unie

Trendy

Novinky předúprav povrchu

Nejvýznamnější akcí loňského roku pro budoucnost oboru se stal vznik samostatného veletrhu povrchových technologií Surface Technology v rámci veletrhu Hannover Messe. Přínosem inovací byly akce pořádané loni v Hannoveru, včetně veletrhu EuroBLECH 2002 v říjnu. Z nich jsme dnes vybrali několik zajímavostí předúprav povrchu

Vytváření otěruvzdorných povrchových vrstev boridováním

Pod pojmem boridování rozumíme v souladu s normou DIN 17014 postup termochemického zpracování k obohacení povrchové vrstvy obrobku bórem. Boridování se využívá k dosažení vysoké tvrdosti povrchu obrobků z nízkouhlíkaté oceli, a představuje tak možnost snížení adhezivního a abrazivního otěru těchto obrobků při dané úrovni namáhání.

Současnost a trendy povlakování technologií PVD

Známá technologie vytváření vrstev PVD (Physical Vapour Deposition) je založena na odpaření nebo odprášení pevné látky v řízené atmosféře. Podmínky vzniku a vlastností vytvořených vrstev jsou velmi rozmanité, proto se budeme věnovat pouze oblastem jejich nejčastějšího využití. Povlaky vznikají při tlaku mezi 0,1 - 1 Pa ve vakuové komoře, do níž je vpouštěn pracovní plyn, např. argon nebo dusík. Podle způsobu získání kovových iontů rozlišujeme metodu odpaření nízkonapěťovým obloukovým výbojem (obloukové odpařování) nebo metodu odprášení ionty (magnetronové naprašování). Jako praktický příklad zde bude uveden postup povlakování stopkových řezných nástrojů z rychlořezné oceli

Moderní obrábění nerezových ocelí

Nerezové oceli patří do skupiny železných materiálů se zvláštními vlastnostmi. Dle ČSN jsou zařazeny do třídy 17. Podle svých vlastností se dělí na korozivzdorné, žáruvzdorné a žáropevné. Tyto vlastnosti ovlivňuje poměr legujících prvků. Přesnější je rozdělení podle chemického složení - na oceli austenitické, feritické, martenzitické, austeniticko-feritické

Optimalizace procesu broušení zvláště vysokými obvodovými rychlostmi

Fenoménem doby je honba za co největší užitnou hodnotou výrobků, což vede k nasazování pokud možno nejvýkonnějších, nejekonomičtějších, zkrátka řečeno "nej" metod obrábění, kterými lze dosáhnout vysoké užitné hodnoty, v níž jsou skryty samozřejmě i ekonomické veličiny, jako například přidaná hodnota na daný výrobek. V rámci technického pokroku z rukou vývojových pracovníků, konstruktérů, vynálezců a technologů přicházejí jak nové konstrukční materiály, tak i nové dokonalejší metody obrábění.

Nová generace nástrojů pro jemné vyvrtávání

Řadu vyvrtávacích hlav určených pro jemné obrábění děr ve skupině přesnosti IT6 na CNC obráběcích centrech uvádí v současnosti na trh brněnská firma HAM-Final. Jemné vyvrtávání děr je charakteristické velkou řeznou rychlostí, malou hloubkou řezu a posuvem na zub, takže je malý průřez třísky i řezný odpor.

Výkonné řezné materiály

Efektivnost při třískovém obrábění kovů lze zvyšovat zkracováním řezných časů, zlepšováním řezných podmínek a použitím progresivních řezných materiálů. Výzkum a vývoj se dnes nejvíce zaměřují na využití nových materiálů, které při značné otěruvzdornosti a delší trvanlivosti břitu dobře snášejí tepelné a dynamické namáhání i při velkých provozních rychlostech a posuvech

Suché obrábění snižuje výrobní náklady

U předních světových firem v oblasti obrábění kovů bylo zjištěno, že další možností, jak výrazně snížit výrobní náklady a zvětšit produktivitu výroby, je obrábění bez používání řezné kapaliny

Anodové koše a závěsné háky pro povrchové úpravy

Společnost M. A. G. galvanochemie, a. s., Jablonec nad Nisou rozšířila svůj sortiment o doplňkový materiál pro firmy zabývající se povrchovými úpravami.

Frézování vysokými posuvy

V průběhu roku 2002 představila firma Emuge-Franken přibližně 700 nových nástrojů. Jedná se jak o nástroje úplně nové, s destičkami z PKD (polykrystalického diamantu) a CBN (kubického nitridu boru) či o nástroje s diamantovými povlaky, tak o doplnění původních nástrojů o nové rozměry, délky a geometrie. Kromě toho byl rozšířen i sortiment přístrojů pro tepelně smrštitelné upínání tvrdokovových i HSS nástrojů, což je dnes jedna z nejrozšířenějších metod upínání

Modernizace nástrojů pro vrtání a soustružení

Firma Iscar rozšiřuje svůj sortiment o nové nástroje pro vrtání, vystružování otvorů a pro hrubování při soustružení

Zavádění produktivních nástrojů do výroby

Zvýšení produktivity práce a úspora nákladů - to jsou dnes velmi často skloňovaná slova. Jedním ze způsobů, jak tohoto dosáhnout, je i zavedení produktivních nástrojů do výroby. Nelze však všeobecně říci, že nahradíme-li stávající nástroje produktivními, tak máme vyhráno. Je pravdou, že nástroje, ať už celotvrdokovové nebo s výměnnými destičkami, nejsou zrovna levnou záležitostí. Proto musíme zvážit, na co, kde a jaké nástroje použít

Odvětví povrchových úprav čeká nejedna výzva

Všichni, kdo v oboru povrchových úprav pracují nebo je ke své práci potřebují, potvrdí, že tento obor umožňuje zvládnutí nejen jednotlivých požadavků na ochranu materiálů a nové funkční vlastnosti povrchů, ale napomáhá i k pozitivnímu vývoji strojírenství a řady dalších oborů či výrobních činností

Registrace a žádost o integrované povolení dle zákona 76/2002 Sb

Na veřejnost se dostala nová vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 554/2002 Sb. ze dne 31. prosince 2002, která vyšla v částce 192 - vyhláška, kterou se stanoví vzor žádosti o vydání integrovaného povolení, rozsah a způsob jejího vyplnění. Zákon o integrované prevenci č. 76/2002 Sb. se dotkne velkého počtu podniků ve výrobní sféře, dále pak zařízení, která nakládají s odpady v celé naší vlasti. Do současnosti na toto téma byla uskutečněna celá řada seminářů, školení i osvěty, a to jak na internetovém portále MŽP, MPO, tak i na ČEU. Cílem těchto jednání bylo vyjasnění požadavků a výklad zákona a prováděcí vyhlášky, ze které bude žadatel čerpat podklady pro zpracování žádosti o IP

Povrchové úpravy ložisek

Ložiska jsou bezpochyby jedny z nejvíce namáhaných součástí všech strojů, přístrojů a zařízení, které člověka v dnešním světě obklopují. Na první pohled by se snad mohlo zdát, že na takovém ložisku není už mnoho co vymýšlet. Vždyť ložiska zná technika již od starověku a masově je využívá od počátků průmyslové revoluce, podobně jako šrouby nebo ozubená kola. Pravdou ale je, že stejně jako celá technika se mílovými kroky vyvíjejí i ložiska.

Současná technická úroveň řezných nástrojů

Soustředění novinek určitého druhu komodit, nabízených předními specializovanými výrobci, umožní nejen jejich představení uživatelům, ale současně dokumentuje i technickou úroveň, umožní porovnání jejich konstrukčního provedení, funkčních vlastností i ekonomických aspektů pořízení a provozu.

a-C:H - OD POLYMERŮ PO TVRDÉ OTĚRUVZDORNÉ VRSTVY

Nadpis by mohl budit zdání, že se hodláme zabývat povlaky zahrnujícími jak polymery, tak i tvrdé otěruvzdorné vrstvy. Ve skutečnosti se ale jedná o stále stejné amorfní uhlovodíkové vrstvy, označované jako a-C:H, které svými vlastnostmi pokrývají celou tuto oblast. Vytvářejí se většinou z uhlovodíkových plynů plazmovými technologiemi, kde jedním z rozhodujících parametrů je energie iontů během depozice [1].

Rezne podmienky pre vrtanie nehrdzavejúcej Cr-Ni ocele

Cieľom tohoto článku je dokumentovať výsledky experimentálnych meraní pri vŕtaní nehrdzavejúcej austenitickej ocele 17241, ktoré boli zamerané na opotrebovanie rezných nástrojov, tvorenie triesky a doporučenie voľby rezného nástroja pre výrobu otvorov

Ekologicky nezávadné čištění a odmašťování

Strojírenství a odmašťování jsou dva k sobě poměrně úzce patřící pojmy. Při stále se zvyšujících nárocích na kvalitu, ekologickou nezávadnost a ekonomickou úspornost ve všech fázích výrobního procesu je vyřešení odmašťování důležitým prvkem podílejícím se na výsledku a v některých operacích je přímo klíčovým momentem. Proto volba vhodného odmašťovacího zařízení i odmašťovacího média nezůstává stranou pozornosti těch, kterým na kvalitním výsledku záleží.

Korozní problémy při zámořské lodní přepravě

Přeprava kovových výrobků jakéhokoliv typu bez ohledu na vzdálenost místa určení je vždy spojena s rizikem koroze těchto výrobků. Míra tohoto rizika se pochopitelně liší v závislosti na typu kovu, způsobu opracování a povrchové úpravy, době přepravy i podmínkách, jako je např. aktuální roční období. Obecně však lze říct, že nejnáročnější zkouškou kvality je zámořská lodní přeprava

Nová průmyslová technologie povlakování

Není pochyb o tom, že PVD vrstvy na bázi (Ti, Al)N mají v posledních letech dominantní postavení na trhu s řeznými nástroji určenými pro vysoce výkonné obrábění. Současný vývojový trend v oblasti AlTiN vrstev a nanovrstev bude doplňován nebo i nahrazen vývojem a použitím nanokompozitních vrstev. V tomto článku je představena nová povlakovací technologie, nazvaná LARC (Lateral Rotating ARC-Cathodes, v překladu boční rotující oblouková katoda), a především zařízení umožňující provoz této technologie. Díky němu je totiž možné připravovat nanokompozitní a nanostrukturované vrstvy i v malých a středních firmách z oblasti výroby nebo užití nástrojů pro produktivní obrábění

Nové nástroje pro jemné vrtání

Mezi čelní výrobce přesných rotačních nástrojů pro jemné vyvrtávání patří již několik desetiletí firma Wohlhaupter, kterou v České republice zastupuje společnost Unitool Europe, s. r. o. Všechny její nástroje jsou koncipovány pro modulární systém MultiBore, který je používán po celém světě. Firma tento systém nyní rozšiřuje o nové zajímavé nástroje

Průmyslová ultrazvuková a ostřiková zařízení

Nároky na dokonalou čistotu povrchů výrobků neustále vzrůstají, a to nejen kvalitativně, ale i kvantitativně. Vysoké nároky na čistotu jsou dnes kladeny na výrobky i v těch odvětvích, kde se to ještě v nedávné době nevyžadovalo a dokonce ani nepředpokládalo

Tvorba třísky při vysokorychlostním obrábění

Důkladné prozkoumání všech parametrů procesu HSC obrábění ocelí o vysoké tvrdosti a pevnosti umožní nejen nasazení této technologie do průmyslové praxe, ale zejména optimalizaci celého procesu

Chemické metody přípravy vrstev Cr2O3 a CrN

Prvky z různých kovových materiálů používané v chemických provozech, v jaderných a tepelných elektrárnách i jinde ve strojírenství jsou často vystaveny agresivnímu prostředí. K tomu, aby nedocházelo k jejich poškozování chemickou korozí, se musí povrchově chránit. Nejčastější ochranou je pokrytí povrchu antikorozní pasivační vrstvou.

Dělení tvrdých materiálů

Německá firma Wimmer, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje firma SK Technik, spol. s r. o., se specializuje na oblast dělení tvrdých materiálů. Výhodou řezaček tohoto výrobce je, že dělený materiál i dělicí kotouč jsou ponořeny v kapalině, takže při řezání nevzniká žádný brusný prach a dochází k maximálnímu chlazení řezné plochy. Kapalina zároveň čistí dělicí kotouč a tlumí otřesy, což umožňuje dosáhnout vyšší přesnosti a nižšího prořezu. Krátká doba řezu zároveň minimalizuje tepelné ovlivnění a zvyšuje životnost kotouče

Výroba

Výroba forem pro vstřikování plastů

Situace na dynamicky se měnícím trhu si vyžaduje stále rychlejší vývoj a konstrukci vstřikovaných výrobků a nástrojů nezbytných pro jejich výrobu. Vstřikovací forma je nástroj z výrobního hlediska velmi náročný a hlavně nákladný. Jakékoliv zásahy do tvaru výstřiku nebo do konstrukce formy po zkušebním provozu jsou velmi draze zaplaceny nejen ve výrobních nákladech na úpravu formy, ale také v časové ztrátě při zavádění produktu na trh.

Optimalizace kvality a množství při válcování za studena

Požadavky na zvyšování přesnosti, kvality a vyráběného množství při válcování za studena směřují k optimalizaci strojů a výrobních prostředků. Dříve se pro tyto účely používaly především přístroje na měření tloušťky spojené s automatickou regulací nastavení. Moderní regulace by ovšem měla zahrnovat všechny parametry válcování. Německá firma Vollmer, kterou v ČR zastupuje společnost SK Technik, spol. s r. o., nabízí postup optimalizce regulace válcovacího procesu, který zahrnuje

Měřicí a zkušební technika na veletrhu MACH 2003

Význačné místo na 2. veletrhu strojírenských technologií MACH 2003 budou mít také měřicí, kontrolní a zkušební přístroje. Vystavovány budou jak přístroje pro kontrolu výrobního procesu, např. délková měřidla, tak i zařízení pro kontrolu a zkoušky materiálu a výrobků, zejména pak přístroje pro nedestruktivní testování

Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit