Témata
Reklama

Verifikace a optimalizace NC programů

23. 04. 2003

Počátkem března uspořádala společnost MCAE Systems, s. r. o., ve spolupráci s americkou softwarovou firmou CGTech Co. v Brně a Praze seminář, na němž seznámila posluchače s možnostmi systému Vericut pro simulaci, verifikaci a optimalizaci obrábění. Vericut je koncipován na bázi základního modulu a řady volitelných, umožňujících sestavit řešení podle konkrétních potřeb uživatele. Lze jej nainstalovat na počítač vybavený operačním systémem Windows NT, 2000, XP nebo Unix. Program umožňuje tyto hlavní funkce:

 • simulaci, verifikaci a analýzu obrábění;
 • optimalizaci řezných podmínek;
 • simulaci strojů při obrábění.
 • Reklama
  Reklama

  Simulace a verifikace obrábění

  Pomocí programu lze provádět simulace dvou- až víceosého frézování a vrtání, dvou a čtyřosého soustružení, elektroerozivního obrábění, jakož i kombinace frézovacích a soustružících operací. Před předáním NC dat řídicímu systému obráběcího stroje tak lze odhalit případné kolize mezi nástrojem a obrobkem, upínkami, držákem či některou částí obráběcího strojem, a předejít tak poškození obrobku, nástroje nebo dokonce vlastního stroje. V okamžiku kolize lze simulaci automaticky zastavit a obsluha přitom může snadno zanalyzovat situaci a chybu opravit. Chybová hlášení se ukládají do samostatného souboru s odkazy na řádek v NC programu, kde ke kolizi došlo. Ve funkci Toolpath Review poklepáním na příslušný řádek v chybovém hlášení lze zobrazit příslušnou situaci včetně dráhy nástroje, editovat text NC programu, provést krokování. Navíc můžete z prováděné simulace vytvořit obrázky či celé animace. Vericut obsahuje funkci AUTO-DIFF, pomocí které porovnává obrobený povrch s původním CAD modelem a analyzuje se případný zbytkový materiál nebo podřezání. Výstupy z této funkce lze využít pro doprogramování obrobení těchto zbytkových materiálu. Výsledky kompletní simulace obrábění lze s příslušným modulem využít ke zpětnému vytvoření CAD modelu z NC dat, pokud CAD model není k dispozici.

  Optimalizace řezných podmínek

  Pomocí modulu OptiPath lze podle zadaných kritérií provést optimalizaci NC programu. Těmito kritérii může být při hrubování objem odebraného materiálu, při dokončování konstantní tloušťka třísky. Program si dráhu nástroje rozdělí na segmenty a v každém z nich provede výpočet optimalizace. Například při menším úběru materiálu zvýší rychlost posuvu (v rámci zadaného intervalu) a naopak. Optimalizací lze zkrátit strojní čas o 30 % i více a zvýšit tak produktivitu výroby, snížit opotřebení stroje a nástroje, a to při zachování nebo zlepšení kvality povrchu.

  Simulace strojů při obrábění

  Vericut pracuje jednak s APT formátem (výstupy CAD/CAM systémů), který mj. umožňuje rychlé předběžné ověření kolizních stavů, jednak s G-kódem (ISO), s nímž pracují řídicí systémy NC strojů. Program umožňuje namodelovat nejen libovolné tvary nástroje, držáků, upínek, svěráku apod. a vybírat a ukládat je do knihoven, ale pomocí modulu Machine Simulation lze nadefinovat rozměry a kinematiku konkrétního stroje, importovat jeho řídicí systém a provést simulaci a verifikaci pohybů stroje. Protože namodelovaný stroj je ovládán stejnými řídicími funkcemi, chová se simulace stroje stejně jako reálný stroj v dílně. Tímto způsobem lze zvýšit spolehlivost obrábění a provést kontrolu funkcí stroje, výhodou je i prohloubení zkušeností programátorů a obsluhy bez vlastního použití stroje.

  Vericut v praxi

  Jedním z dalších modulů je Mold & Die specializovaný pro verifikaci a optimalizaci při obrábění forem a zápustek. V základní verzi obsahuje tříosé obrábění, které lze rozšířit na pětiosé. Jeho výhodou je zjednodušené ovládání a vynikající poměr ceny a výkonu.
  Pro Vericut jsou k dispozici rozhraní pro přenos dat, eventuálně spouštění z nejpoužívanějších CAM systémů. Systém výhradně používá plovoucí licenci, což dovoluje využít jeden systém na více pracovištích. V praxi se osvědčilo uspořádání 3 až 5 CAM pracovišť na jednu licenci na software Vericut. Zbývá dodat, že tvůrcem programu je výše zmíněná společnost CGTech, kterou firma MCAE Systems v ČR zastupuje.
  Reklama
  Vydání #4
  Kód článku: 30461
  Datum: 23. 04. 2003
  Rubrika: Informační technologie / CAD/CAM/CAE
  Autor:
  Firmy
  Související články
  Zvyšte potenciál svého 2D CAD softwaru!

  Stále příliš mnoho firem přichází o své finanční prostředky tím, že sice využívají nové technologie, ale ty nezvyšují jejich celkový potenciál. V takovém případě pomůže aplikace DraftSight od Dassault Syst?mes. Pomocí tohoto softwaru lze spouštět stávající DWG soubory a vytvářet nové za zlomek nákladů oproti jiným CAD řešením.

  Aerospace - vlajkový průmysl s extrémními nároky

  Letecký průmysl je ve Francii významným oborem, a tak není divu, že společnost Missler Software získala v této oblasti jedinečné zkušenosti díky spolupráci s většinou subdodavatelů v oboru. To ji spolu s tisíci díly obráběnými pomocí TopSolidCam řadí mezi špičky v leteckých technologiích.

  Zlepšení produktivity navrhování a obrábění

  O něco málo více než po roce je tu opět nová verze parametrického 3D modeláře Creo. Jak se povedlo vývojářům do již páté verze Creo zakomponovat požadavky trhu a jaké jsou hlavní směry inovací?

  Související články
  Nový integrovaný CAM systém

  Vývoj výrobků historicky zahrnoval dva oddělené procesy: prvním byl návrh výrobku, druhým pak jeho výroba. Používání samostatných neintegrovaných CAD (návrh) a CAM (výroba) nástrojů při vývoji výrobků vedlo ke komunikační bariéře mezi návrhem a výrobou. Ve výsledku to způsobovalo problémy s náklady, časem a kvalitou, a to zejména v případech, kdy bylo potřeba upravit návrh nebo došlo k narušení vyrobitelnosti. Použitím integrovaného CAD/CAM řešení lze překonat problémy související s tradičním odloučením návrhu a výroby. S použitím integrované CAD/CAM platformy je tak možné zkrátit dobu výrobního cyklu, řídit náklady a zlepšit kvalitu při současné podpoře spolupráce mezi návrhem a výrobou výrobku.

  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Reklama
  Související články
  Software zjednodušuje výrobu střižných nástrojů

  Příběh společnosti Atlantic Tool & Die začíná 1. června roku 1937, kdy čtyři společníci v čele s Ernestem Mehwaldem založili malou dílnu na Fulton Road ve státě Ohio v USA. Byli to emigranti z Evropy, ale všichni čtyři byli velmi schopnými konstruktéry, a navíc vysoce kvalifikovanými pro výrobu forem. Proto tedy není divu, že se jejich malá dílna do roku 1942 rozrostla a přestěhovala se do větších prostor.

  Efektivní programování tvarově podobných dílů

  Firma Alcon Components využívá Edgecam a Manažer strategií ve výrobě brzdových systémů pro závodní speciály a vojenská vozidla.

  Příprava CAD modelu součásti pro výrobu

  NC programátoři se velmi často potýkají s problémy týkajícími se různé kvality trojrozměrných modelů potřebné pro programování obrábění. Úpravy mohou být obtížné, protože 3D modely součástí často pocházejí z různých zdrojů.

  Setkávání

  Setkávání uživatelů konstrukčních a technologických softwarů má již dlouholetou tradici. Informace o novinkách, představení nejrůznějších tipů a triků, někdy i možnost si zasoutěžit a v neposlední řadě rovněž výměna zkušeností v neformální atmosféře patří k hlavním bodům programu takovýchto akcí.

  Letadlo poháněné sluneční energií vyrazilo na cestu kolem světa

  Solar Impulse je projekt mající za cíl vyrobit letadlo poháněné sluneční energií, které dokáže obletět Zemi. Letoun je dílem švýcarského psychiatra a vzduchoplavce Bertranda Piccarda, jednoho z pilotů prvního balonu, který obletěl celý svět bez jediné přestávky, a švýcarského inženýra a podnikatele Andrého Borschberga. Vývoj zastřešuje polytechnika v Lausanne a podílí se na něm několik desítek specialistů.

  Revoluce pokračuje: Nová strategie soustružení

  CAD/CAM systém Edgecam od Vero Software v nové verzi 2015 R1 obsahuje mnoho důležitých vylepšení a nových funkcí.

  CAM řešení pro multifunkční CNC obráběcí stroje

  Multifunkční CNC obráběcí stroje spojují více možností a funkcionalit. Nejprve se jednalo o doplnění frézovacích operací na soustruhy (frézování osou C a osou Y), přibyla podpora protivřetena, následně byla přidána druhá nástrojová hlava a v současnosti výrobci CNC obráběcích strojů nabízejí konfigurace s plynule řízenou B osou s podporou obrábění v pěti osách, ale i s podporou technologií odvalování nebo obrážení. V nabídce jsou i stroje se třemi nástrojovými hlavami řízené tříkanálovým řídicím systémem. Posledními novinkami jsou pětiosá CNC frézovací centra doplněná o soustružnické operace.

  Konstrukce i technologie snadno, rychle a bezpečně

  CAD/CAM systém TopSolid verze 7.9 přináší v návaznosti na technologickou část další rozšíření možností v oblasti obecné konstrukce.

  Softwarový simulátor stavebního stroje nahrazuje nákladné prototypy

  Vývoj stavebních strojů bývá spojen se stavbou fyzických prototypů nových zařízení. Ty však vyžadují vysoké finanční náklady a množství času. Efektivní řešení dnes nabízejí softwarové simulátory. Společnost Volvo Construction Equipment zařadila do vývoje simulátor „human-in-the-loop“, který vyvinula v nástrojích Matlab a Simulink firmy MathWorks.

  Od správy nástrojů po simulaci NC programů

  V oblasti integrované správy nástrojů u společnosti KHS hraje software pro správu nástrojových dat TDM zásadní úlohu. Tento software zde byl zaveden před čtyřmi lety a v současné době poskytuje 3D modely nástrojů a nástrojová a technologická data pro NC programování, simulaci výroby, seřizování nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.nástrojů, jakož i pro správu skladových zásob.

  Reklama
  Předplatné MM

  Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

  Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

  a mnoho dalších benefitů.

  ... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

    Předplatit