Témata
Reklama

Standardy pro výrobní závody

Všichni výrobci na světovém trhu automatizačních prostředků narážejí na problémy; někteří více, někteří méně. My sami jsme docela spokojeni s tím, jaká byla situace v minulém finančním roce 2002. Ve srovnání s celkovou ekonomickou situací si myslíme, že jsme si vedli docela dobře, i když to bylo těžší, než jsme si - stejně jako mnozí jiní - představovali

Těmito slovy zahájil svou prezentaci předseda představenstva a generální ředitel Siemens Automation and Drives Group Helmut Gierse na společné tiskové konferenci dvou oborových skupin Siemens Automation and Drives a Industrial Solutions and Services, konané koncem února ve Frankfurtu.
Divize Automation and Drives zaznamenala v loňském roce nové objednávky v objemu 8,7 miliardy eur, tedy o čtyři procenta méně než v roce předešlém. Objem prodeje klesl o tři procenta na 8,6 miliardy eur a čistý zisk klesl z 981 milionů na 723 milionů eur. Nicméně s poklesem finančního rozpětí ve výši 8,4 % je tato divize i nadále v popředí nejziskovějších divizí koncernu Siemens. Kromě toho ve finančním roce 2002 dokázala divize zvýšit svůj podíl na světovém trhu automatizačních prostředků. Z jejich výpočtů vyplývá, že světový trh se zmenšil o šest procent, zatímco jejich obrat poklesl pouze o tři procenta. To znamená, že divize A ( D si vedla značně lépe než jejich konkurenti.
Reklama
Reklama

Dno odrazu

Pan Gierse si myslí, že hospodářská situace v oboru automatizačních prostředků a pohonů v průběhu roku 2002 dosáhla absolutního minima. Předpověď potenciálního vývoje výroby odběratelů automatizačních prostředků velmi jasně ukázala, že v roce 2003 se dá očekávat jen malý reálný růst. Vývoj kurzů měn v současné době výrobcům těchto komodit nijak nepomáhá. V oblastech, jež jsou pro ně důležité, tj. u států EU, USA a zemí střední a východní Evropy, lze sotva očekávat oživení poptávky. Jen v jihovýchodní Asii je vidět pokračování trendu směrem vzhůru. "Ze střednědobého hlediska však automatizační prostředky a pohony mají dobrou šanci znovu získat svou obvyklou dynamiku a dost ze své někdejší schopnosti být motorem ekonomiky," pokračuje ve svém optimismu.

E-business sníží náklady

Každá firma musí především sázet na své schopnosti a veškeré své ambice nestavět pouze na prognózách vývoje trhu. Proto je na místě, že k dosažení svých cílů musí snížit náklady a zvýšit prodejní obrat. Jednou z možných cest je podpora ze strany e-businessu. V současné době je Siemens, divize Automation and Drives, obchodně zastoupena v 19 zemích Evropy, Asie a z Austrálie. Přes internet lze objednat na 80 000 jejích produktů. Snaha do budoucna bude co nejvíce objednávek realizovat prostřednictvím elektronického obchodu. Jak dále pan Gierse uvedl, "v současné době prověřujeme naše interní možnosti obchodovat prostřednictvím e-businessu a na tyto postupy jsme začali přecházet všude tam, kde je to možné a kde to má smysl. Tento projekt bude u A & D dokončen koncem roku 2003 a v současnosti se realizuje přesně podle časového plánu. A & D očekává, že tento projekt sníží realizační náklady o průměrně 10 % s tím, že by mělo dojít k dalšímu snížení nákladů o 3 % díky nižším nákladům na materiály při aplikaci elektronického systému nákupu."

Výkonné systémové platformy

Siemens je jediným výrobcem, jenž zajišťuje úplnou integraci automatizační platformy pro všechny fáze výroby a toku informací přes všechny úrovně výrobního procesu - od úrovně plánování zdrojů na celopodnikové úrovni až po úroveň přístrojové techniky.
Plně integrovaná automatizace (Totally Integrated Automation TIA) byla poprvé představena v r. 1996 a stala se klíčem k našemu ekonomickému úspěchu. Nosným jádrem je systémová konstrukce automatizační platformy, jež by měla být natolik stabilní, aby ji bylo možno přizpůsobit jakýmkoli technologickým změnám, např. pokroku v komunikačních sítích. Kromě toho je dostatečně pružná a snadno rozšířitelná, takže firmě Siemens umožňuje zavádět inovace rychleji než jejím konkurentům. Zákazníci investují do stabilních rozvinutých technologií od firmy Siemens a s touto investicí levně získávají jistou budoucnost. Mohou si své zařízení inovovat dle současných potřeb, využívat nejmodernějších technologií, zaváděných postupně - bez nákladných přechodů mezi starými a novými systémy -, a tím si zvyšovat produktivitu a zisky.
To, co platí o TIA, se vztahuje i na TIP - Totally Integrated Power neboli plně integrované energetické hospodářství, platformu pro řízení energetického hospodářství. Tato platforma byla poprvé představena v říjnu 2000.

Trendy v technologii pohonů

V současnosti vidí konstruktéři firmy Siemens v konstrukci pohonů dva hlavní trendy: Jednak rozdílnost variant ve stavbě strojů a výstavbě závodů dále roste, čímž se vytváří potřeba vysoce pružných a velikostí přizpůsobitelných pohonů. A jednak současní zákazníci provozující zařízení ve všech oborech průmyslu vyžadují řešení, která jsou vypracovaná na míru tak, aby vyhověla jejich potřebám a byla snadno ovladatelná.
Cílem firmy Siemens je tedy zvyšování produktivity u všech zákazníků, ať už jde o vývojové pracovníky nebo "pouhé" uživatele. V tomto smyslu poskytují zákazníkům integrovanou rodinu pohonů, z níž lze vybrat ten pravý pohon pro každé zadání. Se systémem Sinamics má uživatel jednotný systém pohonů pro každý ze svých strojů, což znamená, že všechny pohony vypadají stejně, mají stejný způsob zacházení s nimi a mohou využívat jednotného servisu po celém světě.
Trh pohonů a řídicích systémů pro ovládání pohybu reprezentuje objem 31 mld. eur a podíl firmy Siemens na tomto trhu činí 10 %. Lze očekávat, že trh pro systémy Sinamics, měniče kmitočtu a nn motory, bude mít objem až 15 mld. eur. Pan Gierse k těmto úvahám uvedl: "Předpokládáme, že celkově bude tento trh růst tempem 4 % ročně a na hlavních trzích by mohlo tempo růstu dosáhnout i dvouciferné hodnoty. Potenciál vidíme hlavně v oboru obalových materiálů a plastů a také v průmyslu papíru a celulózy, průmyslu zpracování ropy a plynu. Rovněž předpokládáme dobré vyhlídky na prodej v systémech pro vnitropodnikovou dopravu a manipulaci s materiálem a rovněž v oboru vytápění, větrání a klimatizace." Jsou trhy, kde jsou produkty firmy Siemens v některých případech velmi dobře zastoupeny - např. v oboru velmi složitých strojů a zařízení. Lze předpokládat možnosti růstu v oboru servopohonů, používaných ve stavbě strojů a u jednoduchých a kompaktních strojů všech výkonových kategorií.

Trh se globalizuje

Německý výrobce obráběcích strojů firma Gildemeister AG otevřel svůj závod na výrobu soustruhů a frézek v jihozápadní Šanghaji. Siemens vybavil tento výrobní závod nejmodernějšími systémy řízení a pohonů a poskytl mu podporu prostřednictvím svých místních čínských servisních center. Firma Siemens je v Číně přítomna již po řadu let, jak v prodeji a distribuci, v provozování servisních a výrobních kapacit, tak i výrobou řídicích a rozváděčových skříní pro čínský trh. Na základě toho Gildemeister využil zkušeností získaných při práci s čínskými zákazníky. Centrum Siemensu pro aplikace a servis v Pekingu vyškolí pracovníky Gildemeistera pro jejich úkoly v novém závodě.

Shrnutí a vyhlídky do budoucna

"Věřím, že jsme díky jedinečným kvalitám našeho portfolia dokázali v průběhu uplynulého roku dále zvětšit náš podíl na trhu. Na základě našich platforem Totally Integrated Automation a Totally Integrated Power se inovace kombinují s dlouhodobou ochranou investic pro zvýšení přínosu pro zákazníky. To je i důvodem toho, že asi šest procent z výnosu prodeje investujeme do výzkumu a vývoje. A zvláště v nepříznivých dobách naši zákazníci tyto hodnoty ocení. Jak naše inovativní produkty, tak průmyslové celky napomáhají nám a našim sesterským divizím k dalšímu rozšiřování naší činnosti v oboru." Těmito slovy ukončil své vystoupení pan Gierse. Co k tomu zbývá dodat? Je třeba podtrhnout skutečnost, že i v době celosvětové ekonomické recese, kdy se nedaří obchodům podle představ, je nutné nadále investovat do výzkumu a vývoje a tím si zajišťovat silné postavení na konkurenčním trhu.
Roman Dvořák
Frankfurt nad Mohanem
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30485
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: Inovace / Automatizace
Autor:
Firmy
Související články
Bionické konstrukce na Hannoverském veletrhu

Společnost Festo se systematicky zabývá bionikou již několik let a na veletrhu Hannover Messe 2012 představila opět několik zajímavých konstrukcí. Obecně se jedná se o netradiční mechanismy, jejichž konstrukce je inspirována přírodou a je oproštěna od zažitých konvencí. Vývoj v tomto směru přináší nečekané možnosti v oblasti flexibility stejně jako příklady energeticky efektivních řešení pohonů nebo manipulace s materiálem. Některé z novinek rovnou nabízejí široký potenciál uplatnění v oblasti automatizace i dalších oborech, jiné na objev způsobu svého využití v praxi teprve čekají.

Automatizace výroby a kontrola kvality

Stejně jako rostou požadavky na přesnější a efektivnější výrobní procesy, rostou velmi výrazně i požadavky na kvalitu produktu. Kvalita produktu je sledována již od prvopočátku, kdy je za každý vstupní komponent zodpovědný výrobce a dodavatel.

Vzdělávání a rozvoj v provozech s automatizací

Moderní technologie s sebou přinášejí nejen vyšší stupeň automatizace, ale i velkou míru zodpovědnosti v oblasti obsluhy těchto technologií a obecně v oblasti spolupráce mezi lidskou obsluhou a strojem. I když jsou moderní technologie na vysoké automatizované úrovní a např. koboty se dnes vyrábějí s cílem až osmiletého bezúdržbového provozu, je velmi důležité mít na paměti, že i ta nejlepší technologie na světě stále vyžaduje lidský faktor. Další díl seriálu Fenomén automatizace pojednává o přístupu ke vzdělávání a rozvoji zaměstnanců.

Související články
Technologie stárnou stejně jako lidé

V minulém díle našeho seriálu Fenomén automatizace jsme uvedli, jak správně vybrat dodavatele automatizace. S úspěšným výběrem dodavatele přichází na řadu výzkum a vývoj technologie, která bude zajišťovat výrobu, montáž a všeobecně zisky. Takové technologie jsou poptávány s úmyslem sloužit celé roky, jen ve výjimečných případech se staví linky pro krátkodobé použití. Automatizace má pomoci s dlouhodobými plány na celé dekády, ovšem mnohdy s sebou nese velké náklady a trvá roky, než si na sebe začne vydělávat. A pak se často začne hlásit ke slovu potřebná modernizace či únava materiálu vyžadující investice a náklady jsou opět velkým strašákem. S výběrem dodavatele jde v ruku v ruce i výběr partnera na dlouhá léta.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Výběr správného partnera má zásadní význam

Při výběru dodavatele automatizace pro velký závod či malou dílnu je nutné nejprve důsledně definovat požadavky na očekávané aplikace, včetně základních parametrů řízení a případné škálovatelnosti do budoucna. Benefity automatizace jsou již z předchozích dílů seriálu Fenomén automatizace jasné – šetření nákladů, minimalizace lidské chyby, urychlení procesů a zvýšení jejich efektivity. Kolik času však zabere dostat se ke kýžené vizualizaci a implementaci plánu a vize? Úspěch není vždy jen o dodavateli a technologiích, důležité je také připravit klíčové lidi ve firmě na to, co je čeká, a dát jim prostředky pro pochopení představených plánů.

Automatizace není odpovědí na všechny otázky

Primárním cílem zavádění automatizace a robotizace je nejen zajistit více času, jak jsme si řekli v minulém díle, ale jejím účelem je také usnadnit lidstvu složité a zdraví škodlivé úkoly. Automatizace se nasazuje v oblastech stereotypní a nebezpečné práce. Motivací firem může být i škálovatelnost, maximalizace zisku a v neposlední řadě nižší počet lidských selhání. Tento díl našeho seriálu Fenomén automatizace se zamýšlí nad tím, proč, kde a jak automatizovat, a dalšími otázkami.

Velké výzvy pro malé společnosti

Automatizace je fenomén, který je výsledkem přirozené lidské touhy posouvat technologický pokrok kupředu ve snaze ulehčit si vlastní život. Byť je automatizace skloňována v mnoha odvětvích, je stále v počátcích svého vývoje. To, co určuje stupeň technologické evoluce, je náročnost člověka jako uživatele a zákazníka. Automatizovat se dá prakticky jakýkoli proces. Například i koupě chytrého telefonu je ve své podstatě automatizace určitého procesu. Chytrý telefon dokáže nahradit běžný telefon, diář, hudební přehrávač a mnoho dalších aplikací. To vše lze nosit v jedné malé krabičce, která se vejde do kapsy.

Automatizace je neskutečný fenomén

Když se na nás František Zimmermann poprvé obrátil jako věrný čtenář, myslela jsem, že jde jen o milou pochvalu a zpětnou vazbu, která vždy potěší a kterých si velmi vážíme. V naší vzájemné komunikaci však byla schovaná také nabídka na pomoc se zpracováním aktuálních témat z naší branže. Poté, co jsem pana Františka vyzpovídala, vyšlo najevo, že má opravdu bohaté zkušenosti nejen v oblasti vývoje, zavádění automatizace a robotizace, ale také s vedením týmů operátorů i vývojových pracovníků. V průběhu roku se s vámi, čtenáři, bude dělit o vlastní zkušenosti formou desetidílného seriálu o různých aspektech zavádění automatizace. Prosím, seznamte se s Františkem Zimmermannem.

Platforma pro edgecomputing a průmyslový internet věcí

Systém FIELD (FANUC Intelligent Edge Link and Drive) je platforma určená pro propojení provozních zařízení, která umožňuje rychlý a spolehlivý přístup k výrobním datům s cílem využít je k naplnění koncepce chytré, propojené výroby. Dovoluje realizovat edge computing, tedy shromažďovat a zpracovávat data přímo v provozu, nikoliv až v cloudu, a umožňuje tak činit rozhodnutí, která se týkají jednotlivých strojů a zařízení, mnohem rychleji než u cloudových aplikací. Přitom zůstává zachována možnost, nikoliv povinnost, předem zpracovaná data přenášet k centralizovanému zpracování v informačním systému podniku nebo v cloudu. Účelem je nejen monitorovat, ale i aktivně zasahovat do výrobního procesu ve smyslu regulační smyčky se zpětnou vazbou.

Využití robotů při úpravě stehenních kostí pro implantáty

Belgický start-up Texere Biotech v nedávné době zahájil v plně automatizovaném závodě výrobu, která je ve světovém měřítku první svého druhu. Firma odebírá femorální hlavice (tj. horní konec lidské stehenní kosti) a zpracovává je do kostkovitých implantátů, tzv. alograftů. Ve sterilních podmínkách zpracovává tento materiál do kostních náhrad šest robotů Stericlean dodávaných firmou Stäubli.

Automatická přeprava hliníkových desek s milimetrovou přesností

Dopravu těžkých hliníkových desek zajišťují ve společnosti Austria Metall AG (AMAG) autonomní transportní platformy a přispívají tak významným způsobem k flexibilitě interní logistiky. Tyto všesměrové plošiny se pohybují zcela autonomně a provádějí tak samostatně poslední výrobní krok.

Výměnný systém pro automatizaci obrábění

Hlavice Robot point je novinkou české strojírenské firmy v-tech a je dalším produktem, který jde cestou filozofie Průmysl 4.0.

Školní robot pro výuku automatizace

Vzdělávání žáků pro život v první polovině 21. století, v naší tzv. industriální civilizaci.

Praktický návod, jak zavést robotizaci

V posledních letech jsou výrobní firmy doslova bombardovány tématy o robotizaci a automatizaci. Z praxe ale víme, že problém nastává v momentě, kdy se firmy rozhoupou udělat první krok. Jednoduše neví, kde začít. A není se čemu divit. Tak výraznou změnou často procházejí vůbec poprvé a nemůžou se opřít o předchozí vlastní zkušenost.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit