Témata
Reklama

EU se nesmí stát byrokratickým molochem

23. 04. 2003

Milan Potenec

MM: V roce 2004 má Česká republika vstoupit do EU. Jak ovlivní tato skutečnost chod vámi řízené firmy, a to jak z hlediska marketingu a obchodu, tak i technické úrovně, výroby a v neposlední řadě i logistiky?

Ing. Potenec: Často mám pocit, že se dopady vstupu do EU na české firmy démonizují. CETOS, a. s., je firmou, která 80 % své produkce dodává do zemí EU, a tudíž naše výrobky již dnes musí splňovat veškeré platné normy v EU. Náš systém řízení jakosti byl v roce 1998 certifikován britskou firmou Lloyd's Register Quality Assurance dle norem ISO a koncem roku 2002 jsme provedli novou certifikaci tohoto systému podle novelizované normy ISO 9001:2000. Od 1. ledna 2003 jsme prodloužili záruční lhůty u většiny našich výrobků na 24 měsíců, i když to nebylo zatím naší povinností. Tvrdé podmínky plníme již nyní také v oblasti životního prostředí.
Co tedy od vstupu do EU očekáváme? Především odstranění určitých celních bariér. Jako příklad uvedu situaci, kdy náš zákazník požaduje provedení generální opravy či modernizace svého staršího výrobního stroje v našem závodě. Při dovozu tohoto zařízení do opravy jsme nuceni zcela nesmyslně složit na celnici tzv. celní jistinu ve výši min. 22 % ceny stroje dováženého k opravě a tyto prostředky jsou nám uvolněny až po zpětném vývozu stroje. Dnes se setkáváme i s případy, že náš montér není vpuštěn do Německa k provedení servisního zásahu na námi dodaném stroji bez získání pracovního povolení, i když servisní zásah musíme nabízet do 24 hodin od oznámení závady. Proto často naši servisní montéři jezdí s auty bez firemního označení, aby nebudili pozornost na celnici. Očekávám také, že se zlepší možnost čerpání některých dotací z fondů EU, ale zde bude velmi záležet na naší schopnosti prosadit své záměry.
Na druhé straně lze počítat s tím, že vstupem do EU dojde k růstu cen v oblasti spotřeby, čímž vznikne větší tlak na růst mezd a tudíž našich výrobních nákladů. Bude záležet na tom, jak budeme schopni eliminovat tento růst nákladů nasazením nových investic, které by měly zvýšit naši produktivitu. Pro vývoj našeho obchodu by bylo velmi nevýhodné, kdybychom museli skokově upravit ceny výrobků. Dále od vstupu ČR do EU očekávám, že bude postupně zanikat názor odběratelů ze zemí EU, že český výrobce musí mít nutně své zboží výrazně lacinější než výrobce z EU.
Reklama
Reklama

MM: Jaký dopad bude mít pro váš podnik větší otevření konkurenci a naopak, jak se zvýší vaše exportní možnosti?

Ing. Potenec: Většího otevření českého trhu se nebojíme, neboť už dnes nemá naše konkurence v oblasti výroby brousicích strojů při prodeji na český trh žádné omezení. Naopak mnozí investoři v ČR kupují stroje ze zahraničí, neboť o uvolňování investic se rozhoduje většinou u mateřské společnosti, která má z různých důvodů blíž ke svým dosavadním dodavatelům. Takže naše prodejní úspěchy nebudou výrazně ovlivněny vstupem do EU, ale jedině naší schopností vyvíjet, vyrábět a prodávat naše výrobky.

MM: Po vstupu Irska do Společenství evropských států započala následně v této zemi masivní podpora vědy a výzkumu ze strany státu. Myslíte, že lze něco podobného očekávat i u nás?

Ing. Potenec: Bohužel tomu moc nevěřím. Nejsem totiž přesvědčen, že naše vlády mají jasno o prioritách naší hospodářské politiky a v obavách z negativního vývoje zaměstnanosti se pak snaží podporovat vše. Tato politika vede k rozmělňování podpory na mnoho "hřišť" a výsledkem je to, že pak máme malou šanci stát se alespoň ve vybraných oborech světovou špičkou.

MM: Domníváte se, že stát změní svoji daňovou politiku vůči výrobcům nejen zvýhodněním nákladů na vývoj, ale i novou odpisovou politikou pro urychlení inovace a modernizace výrobní základny (podobně jako v Itálii či v poslední době v USA)?

Ing. Potenec: Jde také o podporu rozvoje určitého oboru a i zde jsem spíše pesimista. Znovu opakuji, že nejdříve musí být v ČR zřetelně rozhodnuto o prioritách hospodářské politiky, a pak je teprve možné řešit podporu stanovených priorit. Jinak stávající stav je obrovskou chybou, neboť výrobci potřebují investovat, aby co nejrychleji smazali rozdíl v produktivitě výroby proti firmám v zemích EU. Mám však pocit, že při stavbě státních rozpočtů se dohlédne pouze na nejbližší rok a vůbec se nehledí na podporu rozvoje, což by mohlo výrazně pomoci v řešení rozpočtů v příštích letech.

MM: Ve které zemi - a nemusí být pouze na evropském kontinentě - si myslíte, že jsou nejvýhodnější podmínky pro podnikání ve vaší komoditě?

Ing. Potenec: Asi nejsem schopen na tuto otázku odpovědět jednoznačně. Výroba obráběcích strojů je proces vyžadující tradici, stálou reprodukci pracovní síly v oboru, pracovní síly v přiměřené ceně, kvalitní subdodavatele, přiměřené ceny základních energetických vstupů, silné finanční zázemí výrobce atd. Je téměř vyloučeno, aby všechny tyto podmínky byly ideální. Já bych tudíž asi dal přednost podnikání v zemi, která vykazuje makroekonomickou a politickou stabilitu, přičemž bych v ekonomicky potřebné míře kooperoval s výrobci z jiných teritorií. Je to prostě o hledání optimálních podmínek pro zajištění výkonnosti naší firmy.
Pokud však otázka míří do uplatnění našich výrobků, pak se v současné době jeví perspektivně trhy Ruska a Číny. Jde však o trhy obchodně náročně a otázkou také zůstává dlouhodobá stabilita těchto trhů.

MM: Jak byste v krátkosti shrnul klady a zápory vstupu do EU nejen z pohledu vrcholového manažera firmy, ale též občana ČR?

Ing. Potenec: Na vstup ČR do EU mám kladný názor. Jde o společenství vyspělých států a členství v něm bude na naši společnost působit zcela určitě motivačně, urychlí to náš rozvoj. Z pohledu manažera firmy si myslím, že zásadní negativní vlivy by vstupem neměly vzniknout, ale zároveň nelze očekávat, že vstup do EU vyřeší některé negativní faktory v našich firmách. Otázkou je, jak zabránit tomu, aby se EU nestala v budoucnosti byrokratickým molochem a nestala se tak sama sobě brzdou. Ale i z tohoto pohledu je lepší působit v tomto směru jako člen
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30440
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: SST představuje / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Včera, dnes a zítra – IT společnosti

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, na koho jsme se obrátili, je prof. Vladimír Smejkal, z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, odborník v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Související články
Podíl architektury na konkurenceschopnosti firmy

Česká architektura zažívá po letech stagnace svůj restart. Poptávka po kvalitním designu a funkčnosti staveb je na vzestupu. Jak si stojí česká komerční a průmyslová architektura, jak ovlivňuje image firmy, její kulturu, včetně mediálního obrazu, na to se naše redakce zeptala Ing. arch. Jiřího Opočenského.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Krize není kataklyzma: posilte resilienci své firmy

Pandemie onemocnění covid-19 přinesla tolik obávané neznámo a nejistotu. Zahýbala s exportem, finanční bilancí a také investicemi. V případě České republiky jako exportně orientované ekonomiky budou podle Ing. Jiřího Jemelky, interim manažera a jednatele společnosti J.I.P. pro firmy, důsledky mnohem závažnější. Přesto jim lze čelit.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit