Témata
Zdroj: archív P. Tkáča

Modulárne mikrofabriky a modulárne roboty

V sieti Inovato vzniklo medzinárodné zoskupenie, ktoré vyvíja koncept modulárnej mikrofabriky. Mikrofabrika je malé až stredne veľké, vysoko automatizované a technologicky vyspelé výrobné zoskupenie so širokou škálou procesných možností. Mikrofabrika vyžaduje menej energie, menej materiálu a malú pracovnú silu, a to vďaka high-tech automatizovaným procesom.

Roman Dvořák

Je absolventem oboru Strojírenská technologie Fakulty strojní ČVUT v Praze, kde nakonec kombinovanou formu doktorského studia po dlouhých letech nedostudoval (...). V roce 1997 nastoupil do vydavatelství Vogel Publishing na post odborného redaktora vznikajícího strojírenského titulu MM Průmyslové spektrum. V roce 1999 přijal nabídku od německého vlastníka outsourcingovat titul do vlastního vydavatelství. 

Reklama

Koncept mikrofabriky podporuje miniaturizáciu výrobných zariadení a systémov podľa rozmerov produktu. To pomáha zmenšiť veľkosť továrne, ktorá potrebuje menej kapitálu a znižuje prevádzkové náklady. Mikrofabriky možno budovať mobilne (bez betónových základov), presúvať ich bližšie k zákazníkom a eliminovať tak globálnu prepravu a uhlíkovú stopu. Modulárne mikrofabriky sa dajú nielen rýchlo prestaviť na rôzne výrobné úlohy, ale aj prekonfigurovať na iný účel, opravovať, repasovať a recyklovať bez toho, že by sa búrala budova, vyhadzovalo strojové vybavenie a infraštruktúra.

Koncept modulárnej mikrofabriky pripravuje tím expertov z organizácií Fraunhofer IPA, Koma Modular, Printy, VUT v Brne FSI, MTF STU, UTB Zlín, Gremi Klima, Bizzcom, Knikov, Švec Group, Koval Systems, Kraftstrom, Supratek, Stimba, AI Inspector, Ipesoft, OMS IS, 1. PN a iných.

Medzi partnerov tohto projektu patrí aj spoločnosť Spinbotics, ktorej riaditeľovi Petrovi Tkáčovi položil Ján Košturiak niekoľko otázok.

J. Košturiak: Peter, aké sú technické limity (nosnosť, rýchlosť, presnosti, bezpečnosť) vašich modulárnych robotov a kde sú hlavné oblasti ich využitia?

P. Tkáč: Naše modulárne roboty, automatizujúce manuálne úkony, možno individuálne zostaviť spojením až 32 HW modulov, v rôznych kinematických štruktúrach v rozsahu od štyroch až po sedem pohybových osí. V závislosti od typu a konfigurácie má robot užitočné zaťaženie až 20 kg a adaptabilný dosah 1,5 m. Opakovateľnosť pohybu +/–0,1 mm a rýchlosť 1,5 m.s-1. Žiaden robot nie je limitovaný v pohybe a pri vykonávaní úloh za pomoci zabudovanej rekuperácie šetrí elektrickou energiou. Z pohľadu bezpečnosti je každý zostavený robot vybavený 10 bezpečnostnými funkciami (HW a SW), senzorickým vybavením zabezpečujúcim snímanie sily a momentu v jednotlivých kÍboch a výstupnej prírube, čo umožňuje robotu pracovať v kolaboratívnom režime (teda spolupracovať s človekom). Hlavnými aplikačnými oblasťami použitia modulárnych robotov zostavených zo stavebnice SpinBOT Kit sú obsluha strojov, pick & place, paletizácia/depaletizácia, balenie alebo kontrola kvality.

Ing. Peter Tkáč, riaditeľ Spinbotics, Slovensko (Zdroj: archív P. Tkáča)

J. Košturiak: Vytvorili ste konfigurátor, kde si používateľ vytvorí svoju aplikáciu, domov mu príde krabica modulov, ktoré si podľa internetovej aplikácie poskladá a oživí. Týmto ste dosť narušili tradičný biznisový model, kde dodávatelia zarábajú na riešení problémov, inštaláciách, konzultáciách, školeniach a servise. Ako to vnímajú konkurenti, zákazníci a na čom zarábate vy?

P. Tkáč: Nemyslíme si, že trh s automatizáciou narúšame – skôr ho rozširujeme, keďže sa zameriavame prevažne na automatizáciu jednoduchých manuálnych a repetitívnych úloh v malých výrobných a nevýrobných podnikoch, teda v podnikoch, kde sa výrobný proces často mení. Prístup k nasadzovaniu aplikačných riešení je viac-menej podobný ako u dodávateľov obdobných služieb, avšak s tým rozdielom, že u nás sa integračná časť, nasadenie a uvedenie aplikácie do prevádzky rieši pomocou našich online SW nástrojov. V praxi to funguje tak, že budúci používateľ/zákazník po osobnej konzultácii alebo prostredníctvom formulára špecifikuje problém, zadefinuje svoje požiadavky na robot/aplikáciu a nahrá/zašle nami požadované dáta (CAD modely, fotodokumentáciu alebo scan priestoru) potrebné na vygenerovanie všetkých modulov robota/aplikácie. Následne, po akceptovaní ponuky, potvrdí objednávku a čaká na dodanie modulov v krabiciach, ktoré trvá zvyčajne osem týždňov. Po získaní modulov používateľ zostaví, nasadí a spustí robot/predprogramovanú aplikáciu z dodaných modulov podľa integrovaných SW manuálov v internetovej aplikácii (jednoduché konektorové pospájanie modulov a ich fixovanie spevňujúcim prvkom).

Reklama
Reklama

J. Košturiak: Aká je vaša doterajšia najúspešnejšia aplikácia?

P. Tkáč: Náš systém SpinBOT Kit, z ktorého sú naše modulárne roboty zostavované, sme uviedli na trh v roku 2022 na strojárskom veľtrhu v Brne, takže v súčasnosti sa rozbiehajú a realizujú prvé dodávky na používateľský trh. Dodávky sú smerované do malých a stredných výrobných a nevýrobných spoločností pôsobiacich prevažne v kovovýrobe, potravinárskom, drevospracujúcom a eventovom priemysle. Za najúspešnejšiu aplikáciu, najmä z pohľadu pilotného nasadenia, ako aj z pohľadu verifikácie jeho úžitkových vlastností, považujeme dodávku systému určeného na striedavú obsluhu ohraňovacieho lisu a CNC stroja u zákazníka v Českej republike a aj systému slúžiaceho na natáčanie eventov u zákazníka v Maďarsku.

J. Košturiak: Čo je na vašom riešení prelomové?

P. Tkáč: Naša stavebnica je založená na patentovanej technológii našich modulárnych inteligentných rotačných pohonoch DriveBOT, ktoré sú rozhodujúcim modulom pre zostavovanie modulárneho robota. Ostatné moduly systému, nazývané aj konektory, vytvárajú dostatočnú systémovú a technickú bázu pre návrh a zostavenie robotov rôznych kinematických štruktúr a používateľských zostáv. Koncepcia nášho systému umožňuje používateľovi efektívne zostavovať roboty šité „na mieru“ požiadavkám ich nasadenia. Súčasne ponúka používateľovi pri zmene nasadenia robot jednoducho rozobrať, doplniť novými potrebnými modulmi (rekonfigurovať robot), následne ho jednoducho zložiť, oživiť, naprogramovať a znova nasadiť (používateľ si nemusí zaobstarať nový robot).

Koncept mikrofabriky. (Zdroj: Inovato)

J. Košturiak: Nemáte obavu, že keď vytvoríte trh, s podobným konceptom prídu silnejší hráči na trhu, ako sa to stáva v iných odvetviach?

P. Tkáč: Táto obava je tu stále, najmä ak by išlo o „silnejších hráčov“. Skôr si ale myslíme, že modulárnej robotike sa začne venovať čoraz viac startupov/nových spoločností, a tým vytvárať nový trh/segment modulárnej robotiky, ktorý sa odčlení od „silnejších hráčov“ – výrobcov priemyselnej/kolaboratívnej robotiky. Náskok vo vývoji, ktorý teraz máme, stratégiu rozvoja nášho systému a rastu našej firmy by sme chceli využiť na silné etablovanie sa do priestoru malých a stredných podnikov v strojárskych/nestrojárskych rezortoch.

J. Košturiak: Viem, že hľadáte investičných partnerov pre urýchlenie rastu vašej firmy. Hľadáte aj inovačných a technických partnerov pre ďalší rozvoj riešení a ich aplikácií?

P. Tkáč: Urýchlenie rastu našej firmy je možné len s podporou investičných partnerov. Naša firma bola zaregistrovaná v roku 2020, za uplynulé obdobie sme plnohodnotne vyvinuli aktuátory DriveBOT a náš robotický systém SpinBOT Kit a pripravili jeho opakovanú výrobu a nasadzovanie. Práve rozvoj výroby nášho systému a jeho ďalší technický vývoj si vyžaduje vstup nového investičného partnera. Cieľom takéhoto vstupu by mala byť predovšetkým podpora rozvoja technológií a procesov výroby systému, ako aj podpora inžinieringu nasadzovania a ďalšieho technického a inovačného vývoja nášho systému. Práve preto hľadáme investičného partnera, ale aj partnerov pre technickú spoluprácu pri ďalšom vývoji nášho systému.

J. Košturiak: Peter, ďakujem za odpovede a teším sa na naše spoločné workshopy, na ktorých budeme pripravovať nové aplikácie vašich robotov a spoločný projekt modulárnej mikrofabriky.

Výhody mikrofabriky

• relokalizácia (lokálna výroba v blízkosti spotrebiteľa);

•  postupné budovanie fabriky bez veľkej investície (vhodné pre SMEs, veľké korporácie majú svoje dodávateľské systémy na výstavbu veľkých závodov);

•  ekológia – eliminujeme predimenzovanie a všetko sa dá rekonfigurovať, recyklovať, repasovať, opravovať, vymieňať;

•  kustomizácia v blízkosti spotrebiteľa + rýchlosť dodávky;

•  eliminácia regionálnych rozdielov a migrácie;

•  transformácia a diverzifikácia priemyslu z automotive na iné oblasti.

Vydání #5
Kód článku: 230507
Datum: 03. 05. 2023
Rubrika: Servis / Rozhovor
Firmy
Související články
Krize jako cesta k žádoucí změně

Hlavním životním mottem Ing. Vlastislava Břízy, majitele a generálního ředitele společnosti Koh-i-noor, je tvrzení, že kdo je připraven, není zaskočen. Společný rozhovor probíhal v intencích této jeho celoživotní strategie.

Musíme mít dovednosti orientačního běžce

S krizovým manažerem Petrem Karáskem, viceprezidentem České asociace interim managementu, jsme se sešli po pěti letech od posledního otevíracího rozhovoru pro náš časopis. Zajímalo nás, jakými turbulencemi z pohledu krizového manažera český průmysl za tu dobu prošel. Zda majitelé firem mění směr a portfolio svého podnikání. Zda se za pětileté období navýšil počet produktů s tuzemskou přidanou hodnotou, a jaké jsou aktuální podmínky pro podnikání v ČR.

Deset zastavení s JK: 3P - Pozoruj/Pochop/Podnikej

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Související články
Jsem optimista, letos se přikláním k mírnému růstu

Evropa, včetně České republiky, se potýká s ekonomickými problémy. České firmy a domácnosti bojují s téměř 20% inflací, vysokými cenami energií a zdražování nemá konce. Růst hrubého domácího produktu má na letošní i příští rok klesající tendenci a oživení se jeví v nedohlednu. Přesto, ekonom Petr Zahradník hlubokou recesi v 2. pololetí 2022 neočekává. Doufá, že na konci roku budeme aspoň mírně růst, a máme příležitosti se z recese proinvestovat.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Deset zastavení s JK: Síťování

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Byznys je o přidané hodnotě

Česká ekonomika dlouhodobě vykazuje nerovnovážný stav. Budoucnost montoven, a to i úspěšných, nemá z dlouhodobého hlediska perspektivu. Pokud nezvýšíme konkurenceschopnost našich produktů, více se nezačleníme do ekonomiky eurozóny a pokud bude ČNB dále diktovat českému trhu, problémy budou podle kybernetika, podnikatele a manažera Libora Witasska přetrvávat.

Deset zastavení s JK:
Lokální výroba

Série 10 rozhovorů s legendou inovační sféry Jánem Košturiakem je retrospektivou dílčích milníků, které jej na jeho osobní a profesní cestě potkaly a umožnily mu realizovat jeho sny, touhy a přání. Nahlížejme postupně do minulosti a hledejme společně okamžiky, které vytvářely Jánovu budoucnost a umožňovaly mu vidět za horizont zřetelněji než nám ostatním.

Role technické univerzity
v udržitelné společnosti:
Prof. Ľubomír Šooš, STU v Bratislavě

Smyslem série této řady podcastů je představit současnou roli univerzity a hledat její skutečné postavení a poslání ve vztahu k vývoji konkurenceschopnosti tuzemské ekonomiky a společnosti jako takové. Hovoříme s rektory a děkany technických univerzit a fakult, kteří dávají nahlédnout do své denní operativy, o dílčí realizaci dlouhodobé strategie a jejich pohledu na ukotvení vzdělávací instituce ve společnosti. V tomto díle je naším hostem profesor Ľubomír Šooš, děkan Strojnické fakulty Slovenské technické univerzity v Bratislavě.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

E-commerce posouvá logistiku do vyšší dimenze

S rozvojem elektronického obchodování zaznamenala logistika velké změny. Dalším zlomovým okamžikem byl příchod pandemie na začátku tohoto roku, kdy e-shopy a logistické společnosti poskytující služby pro e-commerce musely prakticky den ze dne změnit své obchodní jednání, včetně logistiky. Proč se to jako jednomu z mála segmentů ekonomiky úspěšně podařilo a dále daří, jaké jsou nové trendy a jaký potenciál má umělá inteligence a další moderní technologie v logistickém byznysu? MM Průmyslové spektrum nad těmito tématy diskutovalo se zakladatelkou Zásilkovny a výraznou osobností české e- commerce Simonou Kijonkovou.

V on-line byznysu chybí lidská chemie

Online platforma se i díky pandemii koronaviru stala hitem posledních tří měsíců. Někteří podnikatelé dokonce tvrdí, že se velká část byznysu a obchodování přesune do online prostředí. Bude tento fenomén přetrvávat, změní se konečně české montovny na podniky s přidanou hodnotou, a proč by Čechům mohla i krize prospět? Na to jsme se zeptali ekonoma a člena Národní ekonomické rady vlády Lukáše Kovandy.

Nahrajeme si vědomí do počítače?

Profesor kybernetiky Michael Šebek nevylučuje svoji přítomnost v jiném, uměle vytvořeném prostoru. Průmysl 4.0 chápe jako zásadní a přelomovou změnu a současné školství nás na budoucnost nepřipraví. Firmám radí „nechte své zaměstnance tvořit nesmysly“‎.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 3: Inteligentní technologie

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a  napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Smyslem předkládané trilogie článků není rozklíčovat současný stav a doporučit řešení, ale z pohledu konstrukce a provozu výrobních zařízení představit řešení firem, které primárně nehledí na byznys, ale na budoucnost naší planety.

Energetická náročnost obráběcích strojů, část 2: Vliv výrobních strojů

Globální oteplování se stalo velmi diskutovaným tématem. I když bylo provedeno mnoho vědeckých studií a napsáno neméně vědeckých článků, dosud se odborná komunita nesjednotila v celkovém názoru na globální změny klimatu. Navíc zde hrají roli politika a byznysové zájmy, a tak je velmi obtížné se ve všech, často protichůdných, informacích vyznat.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit