Témata
Reklama

Zavádění produktivních nástrojů do výroby

Zvýšení produktivity práce a úspora nákladů - to jsou dnes velmi často skloňovaná slova. Jedním ze způsobů, jak tohoto dosáhnout, je i zavedení produktivních nástrojů do výroby. Nelze však všeobecně říci, že nahradíme-li stávající nástroje produktivními, tak máme vyhráno. Je pravdou, že nástroje, ať už celotvrdokovové nebo s výměnnými destičkami, nejsou zrovna levnou záležitostí. Proto musíme zvážit, na co, kde a jaké nástroje použít

Správná volba

Nejvhodnější doba pro zavedení produktivních nástrojů je při instalaci nových strojů, které se vybavují konkrétními nástroji na konkrétní výrobní pozice.
Vzhledem k podmínkám a cenové relaci je nutné správně rozhodnout, jaký typ nástroje zvolit - zda použít celotvrdokovový nebo s výměnnou břitovou destičkou.
Při tomto uvažování jsme často ovlivněni skutečností, kde lze celotvrdokovové nástroje brousit. V České republice je již mnoho nástrojových CNC brusek, které jsou však nejčastěji majetkem větších strojírenských podniků a jejich kapacitní vytíženost bývá naplněna. Menší firmy si tak vysoké investice většinou nemohou dovolit.
Broušení těchto nástrojů na klasických nástrojových bruskách způsobuje víceméně jejich znehodnocování, na druhé straně dobře nabroušeným nástrojem můžeme obrábět na čisto, tedy bez operace broušení.
Pokud jsme již rozhodnuti, jaký typ nástroje bude pro naše potřeby nejvhodnější, zvážíme, jaký počet budeme potřebovat, aby byla dostatečně zabezpečena výroba, a přitom nám nástroje zbytečně neležely na skladě. S tímto bodem úzce souvisí i výběr dodavatele. Na českém trhu jich dnes působí mnoho - ať už prvovýrobců, nebo obchodních firem, které tyto výrobce zastupují. Při rozhodování o tom, jakou formu dodávek zvolit, musíme zvážit vlastní technologické možnosti a znalosti. Obchodní firmy většinou nemají na svůj velký záběr dostatečný počet technologicky zdatných pracovníků a nemohou pro každého svého zákazníka zabezpečit technologický servis.
Naproti tomu zástupci výrobců jsou dostatečně seznámeni s výrobky firmy a mají technologické i praktické zkušenosti. Většina těchto firem má v regionech své zástupce, kteří jsou schopni poskytnout v relativně krátké době radu a podílet se i na doladění nejvhodnějších podmínek. Spolupráce s těmito firmami přináší další výhody, například pravidelné seznamování s novinkami, které přináší na trh, ať už jde o vývoj nástrojů, nástrojových držáků či kvalitu tvrdokovu a jeho povlaků. Vzhledem k tomu, že se jedná vesměs o renomované firmy, je třeba počítat s tím, že se technologický servis a služby, které poskytují, odrazí v ceně nástrojů. V poslední době se začínají na našem trhu objevovat společnosti zastupující výrobce z Asie. Pro výrobu nástrojů a tvrdokovu využívají zahraniční technologie a zkušenosti, a jsou proto dostatečným soupeřem renomovaným firmám, zejména v řezných materiálech.
Jejich prozatímní nevýhodou jsou omezené skladové možnosti v České republice a s tím spojené delší dodací lhůty, především u prvotního pořizování. Další nevýhodou začínajících firem je poněkud omezený sortiment vlastních výrobků a menší počet servisních pracovníků. Pokud ovšem sortiment vyhovuje potřebám uživatele, je pořízení nástrojů velmi výhodné.
Reklama
Reklama

Podmínky zavádění

Vraťme se zpět k otázce, na co a za jakých podmínek zavádět produktivní nástroje.
Pro zvýšení produktivity výroby je obnova nástrojového vybavení dobrou a osvědčenou volbou. Ale jak již bylo řečeno, nesmí být náhrada nástrojů z HSS za nástroje využívající kvalitu a přednosti tvrdokovu bezhlavá. Při zavádění nástrojů z tvrdokovu si musíme zodpovědět základní otázku - zda takové nástroje jsou vhodné pro stroj, na kterém budeme obrábět. Použitý nástroj musí být v souladu se strojem, na němž bude používán.
Tvrdokovové nástroje mají větší řeznou rychlost - 150 až 350 m.min-1 -, a proto vyžadují větší otáčky vřetene. Podmínkou je však také dostatečná tuhost vřetene. Pokud nedodržíme některou z podmínek, dostaneme se do potíží se vzrůstající spotřebou nástrojů nebo destiček. Svou roli také hraje výkon stroje, a to zejména při použití čelních frézovacích hlav (nad O 100 mm). Tyto hlavy snesou tak vysoké zatížení, že může dojít k přetížení obráběcího stroje (zejména u hrubování), popřípadě může při dlouhodobějším používání dojít k poškození pohonných jednotek. Zde může do jisté míry pomoci volba správného utvařeče třísky pro snížení řezného odporu.

Povlakování nástrojů

V poslední době se často právem hovoří o používání povlaků jak na řezných nástrojích, tak na výměnných destičkách. Použitím správného povlaku na nástroje ze slinutého karbidu prodloužíme jeho životnost až na trojnásobek. To oceníme zejména při obrábění zušlechtěných materiálů. S opravdu kvalitním nástrojem za použití správného povlaku můžeme obrábět i materiál o tvrdosti do 68 HRC, čímž dojde k úspoře času na operacích broušení. Povlakování však lze výhodně používat u nástrojů z HSS.
Nejefektivnější využití je hlavně při zubárenské výrobě a při protahování a protlačování. Důvodem je snížení vysokých nákladů na pořizování těchto nástrojů.
Vladimír Kubina
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30451
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

Teleskopické kryty s rodným listem

Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.

Nový rekord v HPC frézování

Společnosti Chiron a Gühring, výrobce strojů a specialista na nástroje, společně dosáhly významného rekordu v oblasti vysokovýkonného frézování: 1 000 cm3 oceli (16MnCr5) bylo obrobeno za 60 sekund. To představuje úběr osmi kilogramů oceli za minutu. A také extrémní třískový objem v čase a enormní posuv.

Související články
Vysoce výkonné vrtání kovaných dílů

Kované ocelové díly se často používají v aplikacích s vysokými požadavky na pevnost a spolehlivost, jako jsou např. oka ojí pro zemědělské stroje. U těchto dílů jsou kladeny požadavky na vysokou pevnost a tvrdost, což kovaná ocel splňuje. A pro obrábění těchto materiálů jsou samozřejmě třeba vysokovýkonné stroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Manipulační systém HS flex heavy

Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Kde se svět točí kolem kotouče

Moderní výrobní závody sázejí na stroje, které vyžadují minimální počet manuálních operací a nepříliš intenzivní personální dohled. Pojmem, který symbolizuje optimální propojení nejmodernější technologie s výkonností, je automatizace.

Hybridní obráběcí stroje

Hybridní obráběcí stroje představují snahu o sdružení několika různých technologií do jednoho obráběcího stroje a tím zkrácení nevýrobních časů a tedy i zkrácení výrobního cyklu na minimum. V širším obecném pohledu můžeme říci, že každé současné obráběcí centrum je hybridní stroj, ve kterém jsou sdruženy různé technologie třískového obrábění, např. frézování a vrtání. Většinou však je pod pojmem hybridní stroj myšlen stroj sdružující technologie založené na rozdílných principech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit