Témata
Reklama

Nová generace nástrojů pro jemné vyvrtávání

Řadu vyvrtávacích hlav určených pro jemné obrábění děr ve skupině přesnosti IT6 na CNC obráběcích centrech uvádí v současnosti na trh brněnská firma HAM-Final. Jemné vyvrtávání děr je charakteristické velkou řeznou rychlostí, malou hloubkou řezu a posuvem na zub, takže je malý průřez třísky i řezný odpor.

Malým posuvem na zub je zajištěna vynikající jakost povrchu a malý řezný odpor vylučuje nebezpečí deformací některých částí obráběcí soustavy (stroj - nástroj - obrobek), takže pracovní přesnost je velká. Tato metoda dokončování se používá pro díry ve skupině přesnosti IT8 - IT6 a zejména při vyšší požadované přesnosti polohy díry (±0,01) a vysoké přesnosti tvaru kruhovitosti, válcovitosti a přímosti. Postup je výhodný, zejména pokud je vstup díry na šikmé ploše, díra prochází do šikmých dutin nebo vychází do šikmé plochy. Na základě těchto skutečností je to prakticky jediná efektivní metoda obrábění děr na CNC obráběcích strojích.
Reklama
Reklama

Tradiční nástroje

V současné době nabízí několik firem (např. Kaiser, Wohlhaupter, Komet) tradiční vyvrtávací nástroje v různých modulárních sestavách, které se vyznačují velkou univerzálností. Takový nástroj se sestává z upínacího kužele s posuvnou částí, do níž se upíná držák s břitovou destičkou. Pomocí přesného mikrometrického šroubu se pak posouvá držák s břitovou destičkou od osy upínacího kužele. Po sestavení nástroje se vyvrtávací hlava upne do předseřizovacího přístroje a břitová destička se nastaví na požadovaný průměr vyvrtávání (tj. cca na D-0,05). Takto předseřízený nástroj se upne do vřetene stroje a provede se první vyvrtání díry. Změří se skutečný průměr díry, který určí korekci polohy břitu a pomocí mikrometrického šroubu se posune břit na požadovanou polohu.
V případě kusové nebo malosériové výroby, kdy nedojde k úplnému otupení břitové destičky a vyvrtávací hlava se přestaví na jiný rozměr, se musí při návratu nástroje k původnímu rozměru nastavení břitu znovu opakovat, což způsobuje mnoho ztrátových vedlejších časů. Další nevýhodou je, že některé vyvrtávací hlavy umožňují vysunutí držáku s břitovou destičkou od osy otáčení až o 10 mm, což způsobuje velkou nevyváženost, která se musí dolaďovat zvláštním mechanismem. V případě, že používáme na obráběcím centru větší počet tradičních vyvrtávacích hlav, jsou pořizovací náklady poměrně vysoké.

Vyvrtávací hlavy NGV

Na základě dlouholetých zkušeností v oblasti obrábění velmi přesných děr vyvinula společnost HAM-Final novou konstrukci vyvrtávacích nástrojů pro jemné vyvrtávání děr do stupně přesnosti IT6. Rozdíl oproti tradičním hlavám je v tom, že vyvrtávací jednotka řady NGV obsahuje excentrický hydraulický upínač, přičemž osa upínací válcové dutiny je radiálně posunuta o 0,1 mm vzhledem k ose upínacího kužele.
Do této dutiny je upnuta vyvrtávací tyč s výměnnou řeznou destičkou. Na těleso tyče ze slinutého karbidu je napájena ocelová část, ve které je sedlo pro destičku. Každá vyvrtávací tyč je vždy určena pro konkrétní průměr díry D, přičemž otáčením tyče (s vyznačenou stupnicí) lze velmi jemně nastavit vyložení řezného břitu na průměr vyvrtávání D+0,1/-0,2. Základní řada vyvrtávacích tyčí je určena pro průměry děr D = 6 - 16 mm (po 1 mm) a pro hloubky děr 4D a 6D.

Hlavní přednosti

Snížení pořizovacích a provozních nákladů
Vyvrtávací jednotky pro dosažení průměru díry v toleranci ±0,05 mm se nemusí předseřizovat. Každou jednotku lze nastavit v určeném rozsahu na konkrétní průměr v přesnosti ± 0,05 a dále posunout břit s přesností 3 - 5µm na konečný průměr vyvrtávání.Vyvrtávací tyč nastavenou na určitý průměr lze odepnout z hydroupínače, uskladnit (před odepnutím hodnotu nastavení z číselníku zapsat) a znovu nasadit (vždy do stejného hydroupínače) a obrábět díru s původním rozměrem bez nového seřizování. Náklady na zavedení této technologie jsou ve srovnání s tradičními vyvrtávacími hlavami celkově výrazně nižší. Navíc metoda v mnoha případech nahradí vystružování, což opět uspoří náklady a zpružní přípravu výroby.
Vyšší přesnost
Ke každému vyvrtávanému průměru je přiřazen optimální průměr vyvrtávací tyče zhotovené ze slinutého karbidu. Vysoká tuhost tyčí zajišťuje vyšší přesnost polohy a tvaru díry.
Možnost uplatnění maximálních řezných rychlostí
Kompletní vyvrtávací jednotka, tj. hydroupínač a vyvrtávací tyč, jsou při výrobě dynamicky vyváženy. Malé vyosování břitu zaručuje klidný chod vyvrtávací jednotky v celém rozsahu vyosení. Vysoká tuhost jednotlivých tyčí a přívod chladicího média nástrojem přímo k řezné destičce zajišťuje dokonalé chlazení a vyprazdňování třísek a umožňuje použít vysokých řezných rychlostí. VBD nabízí výrobce v jedenácti různých provedeních včetně PKD a CBN.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30454
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Japonské brousicí stroje

Japonská společnost Okamoto působí na trhu již necelých sto let. Za dobu své existence vyprodukovala mnoho typů strojů, všechny však brousicí. Následující článek představuje historii tohoto tradičního japonského výrobce a průřez portfoliem brousících strojů.

Teleskopické kryty s rodným listem

Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.

Nový rekord v HPC frézování

Společnosti Chiron a Gühring, výrobce strojů a specialista na nástroje, společně dosáhly významného rekordu v oblasti vysokovýkonného frézování: 1 000 cm3 oceli (16MnCr5) bylo obrobeno za 60 sekund. To představuje úběr osmi kilogramů oceli za minutu. A také extrémní třískový objem v čase a enormní posuv.

Související články
Vysoce výkonné vrtání kovaných dílů

Kované ocelové díly se často používají v aplikacích s vysokými požadavky na pevnost a spolehlivost, jako jsou např. oka ojí pro zemědělské stroje. U těchto dílů jsou kladeny požadavky na vysokou pevnost a tvrdost, což kovaná ocel splňuje. A pro obrábění těchto materiálů jsou samozřejmě třeba vysokovýkonné stroje.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Alternativa k aditivním technologiím

Kdo rychle potřebuje nějaký prototyp, tomu doporučuje výrobce strojů Röders z německého Soltau místo výroby s následným leštěním vyfrézovat model z celého bloku hliníku. "To jde mnohem rychleji," říká vedoucí prodeje Dr.-Ing. Oliver Gossel. Jak lze tímto způsobem vyrobit držák na mobil za 30 minut - a to dokonce s vysoce lesklým povrchem - demonstruje Röders na svém stroji RXP601 s použitím 6 mm diamantové frézy od firmy Horn.

Nástroje ve znamení podnikové mantry

Tento článek si klade za cíl představit zajímavé nástroje, z nichž některé se dokážou sami ohlásit k údržbě, některé se dokážou třeba i samostatně nastavit. Vše je inspirováno dnešní podnikovou mantrou jednoduché obsluhy, procesní spolehlivosti a úspory vedlejších časů a tím i nákladů.

Pohodlné upínání magnetem

Pokud jde o úsporu času při seřízení a upnutí obrobků bez deformace, je elektricky aktivovaná technologie permanentních magnetů považována za špičkový systém. S trochou konstrukční zručnosti mohou být během sekundy a bez deformace upnuty a z pěti stran obrobeny především velkoformátové díly. Ani v oblasti standardních modulů nezůstává vývoj bez odezvy. Moderní magnetické upínací desky umožňují optické nebo automatizované monitorování upínacího procesu.

Manipulační systém HS flex heavy

Firma Hermle se již téměř dvacet let zabývá automatizací svých obráběcích center a jako pokračování tohoto vývoje nyní uvádí na trh výkonný, kompaktní a rovněž cenově mimořádně atraktivní automatizační nástroj - manipulační systém HS flex heavy.

Řídicí systém z vlastní dílny, 3. díl: Pokročilé technologické aplikace

Třetí díl našeho seriálu o řídicím systému OSP - P300A firmy Okuma navazuje na dvě předchozí kapitoly, ve kterých jsme stručně představili architekturu systému a inteligentní funkce, které podstatně navyšují přesnost stroje, kvalitu obráběného povrchu i hospodárnost a bezpečnost stroje. Tato část série bude o technologických aplikacích implementovaných do OSP k jednoduchému použití operátorem.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Kde se svět točí kolem kotouče

Moderní výrobní závody sázejí na stroje, které vyžadují minimální počet manuálních operací a nepříliš intenzivní personální dohled. Pojmem, který symbolizuje optimální propojení nejmodernější technologie s výkonností, je automatizace.

Hybridní obráběcí stroje

Hybridní obráběcí stroje představují snahu o sdružení několika různých technologií do jednoho obráběcího stroje a tím zkrácení nevýrobních časů a tedy i zkrácení výrobního cyklu na minimum. V širším obecném pohledu můžeme říci, že každé současné obráběcí centrum je hybridní stroj, ve kterém jsou sdruženy různé technologie třískového obrábění, např. frézování a vrtání. Většinou však je pod pojmem hybridní stroj myšlen stroj sdružující technologie založené na rozdílných principech.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit