Témata
Reklama

Povrchové úpravy ložisek

Ložiska jsou bezpochyby jedny z nejvíce namáhaných součástí všech strojů, přístrojů a zařízení, které člověka v dnešním světě obklopují. Na první pohled by se snad mohlo zdát, že na takovém ložisku není už mnoho co vymýšlet. Vždyť ložiska zná technika již od starověku a masově je využívá od počátků průmyslové revoluce, podobně jako šrouby nebo ozubená kola. Pravdou ale je, že stejně jako celá technika se mílovými kroky vyvíjejí i ložiska.

Valivé ložisko použité na starořímském voze a například nápravové ložisko dnešního automobilu mají společného asi jen tolik, že obě využívají principu odvalování ke snížení tření. Ovšem právě v míře snížení tření, v únosnosti, v zástavbových rozměrech nebo v přesnosti otáčení bychom mezi nimi našli obrovské rozdíly. Dnešní ložiska se rovněž vyrábějí daleko ekonomičtěji. K jejich výrobě se používá extrémně čistá ocel a jejich geometrické odchylky se měří na mikrometry.
Reklama
Reklama

Keramika, teflon

Ložiska se nevyrábějí jen z oceli. Například v elektromotorech, ve kterých hrozí škodlivé průchody elektrického proudu, se používají ložiska SKF Insocoat s keramickou izolační vrstvou na vnějším nebo na vnitřním kroužku. Elektromotoru pak ještě lépe poslouží ložiska s keramickými valivými elementy, takzvaná ložiska hybridní. Takové ložisko nejenže perfektně izoluje, ale jedinečné chování keramiky ve valivém styku s ocelí přináší i řadu dalších výhod. Například trvanlivost plastického maziva v hybridním ložisku je několikanásobně delší než v ložisku celoocelovém.
Na vnějších kroužcích ložisek se používají i další povlaky. Ve strojích, které jsou vystavovány nadměrným vibracím, lze využít povlakování PTFE (vrstva polytetrafluoretylenu nanesená na vnitřním povrchu vnitřního kroužku ložiska). Takováto úprava dvouřadých soudečkových ložisek spolehlivě ochrání uložení před kontaktní korozí vyvolávanou vibracemi. Ložisko tak slouží například na vibračních sítech nebo drtičích v důlním a stavebním průmyslu podstatně déle.

Diamant

Jiné zajímavé úpravy můžeme najít přímo na oběžných drahách ložisek. Zejména velká, málo zatížená a přitom rychle se otáčející ložiska často trpí takzvanými prokluzy. Váleček, který by se správně měl po oběžných drahách odvalovat, k nim není dostatečně přitlačován, takže se neodvalí, ale proklouzne. Přitom dojde k porušení olejového filmu, styku kov na kov a k porušení povrchu válečku i oběžné dráhy. Tomuto nežádoucímu jevu se lze úspěšně bránit technologií SKF NoWear. Ta spočívá v povlakování oběžných drah či válečků tenkou tvrdou vrstvou uhlíku ve formě diamantu. V případě, že u takto upraveného ložiska ke styku kov na kov dojde, přemění se diamant tlakem a teplem v grafit, který převezme roli maziva, a tím zabrání poškození povrchů. Navíc tvrdá povrchová vrstva povrchu zabraňuje průniku nečistot do ložiska.

Optimalizovaná topografie povrchu

Ale i kvalita ocelových povrchů ložisek se výrazně mění. Nejde o to, aby oběžné dráhy byly díky novým výrobním technologiím jen stále hladší a hladší. To by ložisku vůbec neprospělo, protože by to značně ztížilo tvorbu olejového filmu. Povrch oběžných drah musí být hladký, aby nedocházelo ke škodlivému styku kov na kov, a současně dostatečně drsný, aby se olej na površích udržel a měl možnost vytvořit olejový film. Touto zdánlivě paradoxní úlohou se zabývá takzvaná topografie povrchu. Topograficky optimalizovanými povrchy jsou vybavena např. ložiska SKF Explorer, která představují nejmodernější generaci valivých ložisek SKF.
To bylo jen několik příkladů z dnešního světa ložisek. Našlo by se mnoho dalších zajímavostí. Namísto jednoduchých ložisek se například stále více prosazují ložiskové jednotky, které kromě ložiska samotného obsahují i těsnicí systém, mazivo a další prvky včetně elektroniky. Ale o tom zase někdy jindy.
Miloslav Hloušek
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30446
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Související články
Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Maskování pro povrchové úpravy

Před mnoha lety, než jsem se začal zabývat povrchovými úpravami a maskováním, jsem netušil, jak komplexní obor to je a co všechno zahrnuje. Problematika je natolik obsáhlá a speciální, že by si zasloužila samostatný studijní obor na univerzitě. Zkusím proto v tomto článku popsat alespoň část svých dosavadních zkušeností a poznatků z mojí univerzity života.

Otěruvzdornost povlaků žárového zinku s přídavkem cínu

Žárové zinkování ponorem představuje jeden z nejrozšířenějších způsobů ochrany ocelových materiálů kovovými povlaky. Životnost takto zhotovených povlaků je v běžném prostředí více než 50 let, a proto nevyžadují údržbu. Vlastnosti zinkového povlaku lze navíc podle použití částečně ovlivňovat přídavkem některých prvků do oceli nebo zinkové lázně. V rámci výzkumu na Ústavu strojírenské technologie ČVUT v Praze bylo cílem zhodnotit odolnost proti otěru zinkového povlaku v závislosti na obsahu cínu v zinkové tavenině.

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit