Témata
Reklama

Měřicí a zkušební technika na veletrhu MACH 2003

Význačné místo na 2. veletrhu strojírenských technologií MACH 2003 budou mít také měřicí, kontrolní a zkušební přístroje. Vystavovány budou jak přístroje pro kontrolu výrobního procesu, např. délková měřidla, tak i zařízení pro kontrolu a zkoušky materiálu a výrobků, zejména pak přístroje pro nedestruktivní testování

Ing. Kuboušek

Firma Ing. Kuboušek, České Budějovice, bude vystavovat měřicí přístroje Mitutoyo. Lineární výškoměr Linear Height 518 slouží k měření rozměrů ve svislém směru a úchylek geometrického tvaru a polohy jako přímost, kolmost a sklon. Z měřených hodnot lze dále vyhodnocovat úhly a rozteče v systému dvou pravoúhlých souřadnic. Měřicí rozsah je 600 mm, číslicový krok 0,1 ?m. Přístroj pro měření drsnosti povrchu Surftest SJ-401 je přenosný drsnoměr, který může měřit pomocí opěrné patky (relativní metoda), tak i bez patky (měřicí dotek je veden referenční plochou, takže lze vyhodnocovat vedle drsnosti povrchu i vlnitost). Měří se až 60 parametrů drsnosti povrchu podle norem ISO, DIN, ANSI a JIS. Měřené hodnoty i podmínky měření se indikují na LCD displeji nebo se registrují v integrované termotiskárně. Novinkou je další exponát - systém zpracování obrazu Quick Scope. Jde o třísouřadnicový optoelektronický přístroj pro optická měření rozměrů, vybavený CCD kamerou (rozlišení 570 x 485). Měřicí rozsah u základního modelu je 200 mm x 100 mm (X x Y), výška měřeného obrobku je max. 100 mm.
Reklama
Reklama

Carl Zeiss Praha

Firma Carl Zeiss Praha vystaví dílenský souřadnicový přístroj ScanMax. Jde o nekonvenční zařízení, které může obsluhovat i výrobní dělník. Při měření pohybuje operátor ručně měřicí hlavou upnutou v kloubovém rameni. Měřicí signály, vycházející z měřicí hlavy, přebírá počítač přístroje a zpracovává je v reálném čase. Přesnost zařízení je odvozena od rozlišitelnosti úhlových odměřovacích systémů a délkového měřítka v ose Z. Nejistota měření nepřekročí přitom ? (5 + L/50) ?m. Velkou skupinu exponátů této firmy budou dále tvořit měřicí, stereoskopické a metalografické mikroskopy.

Prominent

Firma Prominent Kroměříž bude vystavovat automatizovaný univerzální zkušební systém Promi. Je to počítačem řízené zařízení pro zkoušky v tahu, tlaku, ohybu, pro testování pružin a další typy zkoušek. Systém se skládá ze zkušebního stojanu s digitalizovaným motorickým posuvem (rychlost posuvu 1 až 750 mm.min-1). K dalším exponátům této firmy patří také přístroje pro měření tlouštěk vrstev, založené na rentgenové fluorescenci. Přístroj Fischerscope X-RAY XDL je vyvinutý speciálně pro měření jednotlivých dílů v galvanovnách. Jeho složitější verze s programovatelným pojezdem v osách X, Y, Z je vhodná pro hromadnou kontrolu. Rentgenový spektrometr Fischerscope X-RAY XDAL umožňuje provádět materiálovou analýzu (velmi přesné rozbory složení materiálu) i měření 24 jednotlivých parametrů (tloušťka, složení apod.).

Natis

Expozice firmy Natis Kroměříž bude orientována do tří oblastí: endoskopů a endoskopových videosystémů, měřidel síly a krouticího momentu a speciálních závitových kalibrů, které kromě komplexní kontroly závitové plochy měří také délku, resp. hloubku závitu. Ze skupiny endoskopů zaujmou zejména přístroje Schölly. Příkladem je videoendoskopický systém Flexiscope, který lze díky jeho modulárnosti rozšiřovat a doplňovat podle potřeb uživatele. K základní části přístroje lze připojit pevné i ohebné endoskopy, TV-mikroskopové sondy nebo speciální zákaznické endoskopy. V oboru měření síly a krouticího momentu je zajímavý ruční digitální siloměr AFTI, ke kterému se připojují siloměrné články nebo snímače krouticího momentu podle aktuální potřeby uživatele. Měřicí rozsah těchto přístrojů je 2,5 až 100 kN pro sílu a 0,03 až 100 Nm pro krouticí moment. Systém Imperial je automatický univerzální zkušební systém řízený počítačem pro všechny typy zkoušek, mj. pro cyklické, únavové nebo životnostní zkoušky.

Gajdečka průmyslová technika

Firma Gajdečka průmyslová technika, Ostrava, vystaví na veletrhu přístroje pro měření tloušťky povrchových vrstev. Přístroje Quanix jsou přenosné, tloušťky lze měřit do 999 ?m, chyba měření nepřekročí hodnotu ? 2 ?m +3 % z měřené hodnoty. Jinou skupinu exponátů této firmy tvoří +bezdotykové teploměry Pyropen. Pracují v teplotním rozsahu od -20 ?C do 500 ?C, měřené hodnoty se indikují na LCD displeji s rozlišením 0,1 ?C. Teploměry jsou tužkového tvaru (rozměry 163 mm x 27 mm x 16 mm). Vyznačují se jednoduchou obsluhou. Jeden z typů je vybaven laserem pro zaměření kontrolované plochy.

Gamin

Firma Gamin Ostrava bude vystavovat přístroje Elcometer z oblasti kontroly jakosti povrchových vrstev. Lze je použít při měření tloušťky, klimatických podmínek, ke kontrole přilnavosti, porezity, lesku, barevnosti, otěru apod. Mezi exponáty budou ultrazvukové tloušťkoměry Elcometer 205, popř. 206, s měřicím rozsahem od 0,63 mm do 500 mm a rozlišitelností 0,01 mm nebo přesnější tloušťkoměry Elcometer 207 s měřicím rozsahem 0,15 až 25,4 mm a rozlišitelností 0,002 mm.

Ekotechnika

Ekotechnika (Ing. Milan Kříž) Praha se představí spektrálními kolorimetry, leskoměry a dalšími přístroji pro ekologii. Kolorimetr Spectro-color je přenosný přístroj, který však svými parametry odpovídá specializovaným laboratorním zařízením. Vedle pevných a práškových materiálů dokáže měřit také barvu transparentních i netransparentních kapalin. Přístroj je vybaven pamětí pro 1000 měřicích vět (kompletní spektrální údaje včetně data a času zkoušky). Kolorimetr Spectro-pen je velmi malý jednoduchý spektrální kolorimetr. Měření barevného odstínu není jen ukazatelem kvality hotového produktu, ale uplatňuje se v řadě technologií jako standardní mezioperační kontrola, např. při tepelné úpravě produktu. Zejména v případě, kdy je výrobek sestavován z dílů stejné barvy, je přístrojová, tedy objektivní kontrola barevné shody nezastupitelná. Novinkou je spektrální kombinovaný fotometr a kolorimetr LICO 400, který vytváří v podstatě univerzální měřicí laboratoř. Je určen pro měření barev opticky jasných kapalin prošlým světlem, výstup dat je konformní s předpisy pro správnou laboratorní praxi (SLP).

TSI System

Brněnská firma TSI System uvede na veletrhu přístroje pro měření teploty, pro materialografii a pro nedestruktivní zkoušení. V oblasti měření teploty jde jednak o bezkontaktní ruční přístroje pro všeobecnou teplotní diagnostiku, jednak o kompaktní snímače pro hromadné použití při měření a regulaci technologických procesů do 1200 °C. Příkladem je bezkontaktní teploměr s digitálním fotoaparátem PhotoTemp MX6, který měří okamžitou teplotu a současně pořizuje digitální fotografii měřeného místa včetně údajů o jeho teplotě, datu a času měření. Přístroje řady Marathon jsou určeny pro jednopásmová poměrová měření v rozsahu 250 až 3000 °C a používají se v nejtěžších průmyslových podmínkách, zejména při kontrole indukčního ohřevu, odlévání a tváření. Exponáty TSI System z oblasti metalografie, resp. materialografie zahrnují mikrotvrdoměry Duramin. Jedna verze těchto přístrojů je plně automatizovaná s videokamerou a programovým vybavením pro zpracování obrazu. Dále jsou k dispozici dělicí stroje pro abrazivní rozbrušování materiálu za mokra. Jde o ruční rozbrušovačky, přesné dělicí stroje nebo výkonné automatické dělicí stroje. Z přístrojů pro nedestruktivní zkoušení vystavuje firma TSI System ultrazvukové tloušťkoměry a univerzální zkušební přístroje Sonic pro kontrolu nehomogenity materiálu a výrobních konstrukcí. Dalšími exponáty jsou přístroje Norec, založené na metodě vířivých proudů. Jde rovněž o přenosné přístroje s malou hmotností.

Testima

Přístroje pro nedestruktivní zkoušení (NDT) budou na veletrhu MACH vystavovat i další firmy. Připomínáme zde pražskou firmu Testima. Mezi exponáty nalezneme přístroje pro téměř všechny druhy NDT zkoušek. Přístroj USM 25 S/SD (obr. 6) je malý a ekonomický ultrazvukový defektoskop s velkým frekvenčním rozsahem (do 20 MHz). Je vybaven jasnou a velmi rychlou obrazovkou, umožňující kontrolu při libovolné úrovni vnějšího osvětlení. Jiným exponátem této firmy je přenosný tvrdoměr TIV nebo ultrazvukový tloušťkoměr DM4 s měřicím rozsahem 0,5 až 500 mm (ocel). Přístroj může pracovat se širokou škálou sond firmy Krautkrämer, lze použít i sondy pro horké povrchy (až 540 ?C). Další oblast tvoří přístroje pro zkoušky prozařováním, např. stacionární rentgenové přístroje Isovolt, univerzální RTG systémy, jednoúčelové systémy Seifert apod.

ATG Praha

Firma ATG Praha se představí mj. sadou průmyslových endoskopů Olympus. Vedle boroskopů, tj. endoskopů s pevnou inspekční sondou, to budou ohebné (flexibilní) fibroskopy a zejména videoskopy, které umožňují přenos obrazu v elektronické formě pomocí CCD čipu, umístěného na konci inspekční sondy. Program firmy ATG dále zahrnuje další prostředky pro NDT.

Další přístroje pro NDT

Z dalších firem, orientovaných na nedestruktivní testování, které se zúčastní 2. veletrhu MACH, uvádíme firmu PROXIS Praha (technické endoskopy, rychlostní kamery, mikroskopy, digitální fotoaparáty), FOERSTER-TECOM Praha (ultrazvukové defektoskopy a tloušťkoměry, přístroje pro měření tloušťky povrchových vrstev a pro měření hloubky povrchových vad) a NT - Nové technologie Ostrava (přístroje pro kapilární, magnetické, prozařovací a ultrazvukové testování).

Česká metrologická společnost

Na veletrhu představí své aktivity i zájmové společnosti, orientované do oblasti měření a zkoušek. Česká metrologická společnost (ČMS) je obecně prospěšná organizace, která sdružuje odborníky z oblasti metrologie, měření a zkoušení. Orientuje se především na pořádání vzdělávacích odborných akcí. Jako příklad uvádíme celostátní konferenci Fórum metrologů 2003, která se bude konat dne 2. října 2003 v Praze. Certifikační místo ČMS je akreditované Českým institutem pro akreditaci pro vydávání certifikátů odborné způsobilosti v oblasti metrolog a zkušební technik. ČMS také zpracovává a vydává různé odborné publikace, např. Slovník pro metrologii, zkušebnictví a praktickou fyziku, příručku Metrologie, její vývoj a současnost, vzorové kalibrační postupy apod.

Česká společnost pro nedestruktivní testování

Česká společnost pro nedestruktivní testování (ČNDT) je organizace sdružující odborníky z uvedené oblasti. ČNDT pořádá odborné akce (kurzy, semináře), mj. prostřednictvím 13 regionálních a odborných skupin. Největší odbornou akcí v letošním roce je 33. mezinárodní konference a výstava Defektoskopie 2003 ve dnech 19. až 21. listopadu 2003 v Ostravě. Významnou oblastí ČNDT je školení a certifikace. O úrovni mezinárodní spolupráce ČNDT svědčí skutečnost, že Evropská federace pro NDT pověřila ČNDT uspořádáním svého výročního zasedání, které se uskuteční v říjnu v Praze. Na toto zasedání naváže 2. mezinárodní workshop NDT in Progress.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30445
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: Výroba / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Kontrola rotačních součástek v sériové výrobě

Hřídelové a kotoučové součástky patří k nejrozšířenějším ve strojírenství. S nástupem elektromobility jejich podíl zřejmě ještě poroste. Sériová výroba běžně pracuje v sekundovém taktu, a stejně tak rychlá musí být nově i kontrolní technika. Stoprocentní kontrola se již stává samozřejmostí.

Přesné upínání pro měřicí techniku

Měřicí technika je jednou ze základních součástí průmyslových výrobních procesů, výzkumu a vývoje i mnoha dalších aplikací. Kromě řídicí technologie patří mezi další klíčové požadavky možnost automatizace a vhodnost pro Průmysl 4.0.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Související články
Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Plováčkové průtokoměry na olej

Výrobou přístrojů pro polní instrumentaci se dlouhodobě a úspěšně zabývá celosvětově působící společnost Kobold Messring. Do jejího hlavního programu patří průtokoměry, teploměry, hladinoměry a tlakoměry.

Analýza ozubení rychlostí světla

Nároky na ozubení v automobilovém, leteckém a kosmickém průmyslu, ale i v oblasti klasických průmyslových převodovek neustále rostou. Jednou z výzev je kromě snížení ztrát způsobených třením v převodovce také zvyšující se požadavek na nehlučnost. To se týká zvláště hybridních vozů a elektromobilů. Je pochopitelné, že u součástek těchto převodovek stále roste důležitost vlastností povrchu při kluzném a valivém tření. Jednou z hlavních součástí převodovky jsou ozubená kola.

Jak dokonale měřit průtok

Pro měření průtoků v průmyslových závodech nebo pro testování složení protékající tekutiny dnes existuje řada snímačů průtoku a průtokoměrů, které lze použít v nejrůznějších pracovních prostředích. Mnohé z nich pocházejí z dílny společnosti Kobold Messring GmbH.

Velkoformátové měření za nízkou cenu

Společnost Hoffmann Group přináší na trh nový konturograf s CNC řízením, který se vyznačuje velkým měřicím rozsahem 190 mm.

Optický CMM skener

Firma Creaform letos v dubnu představila nový model 3D skeneru MetraScan 3D, který díky svým inovacím a parametrům nastavuje nový standard v oblasti metrologie a laserového 3D skenování.

Střípky ze svátku metrologie

Ještě před letošním svátkem metrologů, jenž se slaví 20. května, se konala tradiční metrologická událost světového rozsahu – veletrh Control v německém Stuttgartu.

Multisenzorová souhra - měřicí stroje s pevným portálem

Po mnoho let se souřadnicové měřicí stroje společnosti Werth Messtechnik GmbH osvědčují při měření s více snímači umístěnými na dvou nezávislých osách. Nebezpečí kolize mezi snímačem a obrobkem se tak podstatně sníží, protože senzory, které nejsou používány, jsou zasunuty.

Expimer - expresní zařízení pro rychlé stanovení materiálových vlastností

Expimer, prezentovaná instrumentovaná měřicí soustava pro stanovení mechanických vlastností materiálů indentační metodou, může být alternativním způsobem, jak rychle definovat materiálové vlastnosti. Celý proces spočívá v tom, že na základě parametrů získaných v průběhu makroprocesu automatizovaného vtlačovaní indentoru kulového tvaru (ABI) do povrchu materiálu bez porušení konstrukce, lze rychle zjistit požadované materiálové vlastnosti. Tato metoda je jedinečná vzhledem k jednoduchosti, rychlosti vyhodnocení, manipulovatelnosti a užitečnosti pro stanovení mechanických vlastnosti materiálů během jejich vývoje, výroby a zejména v pracovních podmínkách provozu.

Měření a korekce chyb obráběcího stroje ve výrobním procesu

Vlivem kolísání teplot ztrácejí obráběcí stroje svoji přesnost. Již rozdíl několika málo stupňů vede k nedodržení požadovaných výrobních tolerancí. Pro zvládnutí tepelné roztažnosti částí stroje se dosud používají nákladná klimatizační zařízení. Fraunhofer Institut – IPT jde nyní jinou cestou: nová měřicí technika zjišťuje deformaci stroje a koriguje chyby přímo během jeho práce.

Měřicí technika na Control 2015

Letošního stuttgartského mezinárodního veletrhu Control 2015, zaměřeného na problematiku kvality, se účastnilo na 917 vystavovatelů. Jejich setkání s návštěvníky dokumentovalo novinkami a inovovanými technologiemi současnou úroveň dané oblasti, ale bylo inspirativní také pro další rozvoj oboru.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit