Témata
Reklama

Novinky předúprav povrchu

Nejvýznamnější akcí loňského roku pro budoucnost oboru se stal vznik samostatného veletrhu povrchových technologií Surface Technology v rámci veletrhu Hannover Messe. Přínosem inovací byly akce pořádané loni v Hannoveru, včetně veletrhu EuroBLECH 2002 v říjnu. Z nich jsme dnes vybrali několik zajímavostí předúprav povrchu

Na rozdíl od finálních úprav patřily předúpravy v minulých letech k oborům, jimž se výraznější inovace spíše vyhýbaly. Situace se změnila hledáním cest, jak snižovat náklady, a předúpravy jsou dnes procesy, kde lze inovací výrazně ušetřit náklady na energii a provoz, automatizovat a snížit podíl ruční práce, zvýšit produktivitu a jakost produkce při zlepšené hygieně práce.
Reklama
Reklama

Tryskací zařízení

Pro tryskání rozměrnějších dílů až do průměru 2,5 m vyvinula firma Rössler Oberflächentechnik nový typ tryskací komory RHBE 25/25 vybavené zdvihacím zařízením na podvěsné dráze pro nosnosti min. 1000 kg, příp. až 3000 kg. Tryskače jsou osazeny 4 výkonnými metacími turbínami nové konstrukce Hurricane 32 o výkonu 11 kW pro tryskání s dynamickým odhozem rychlostí přes 100 m.s-1 a použití jemných tryskacích médií. Rovnoměrnější rozložení energie tryskání u kol Hurricane 32 a 40 brání vzniku přehřátých míst "hot spots" a následných deformací při tryskání dílů z plechu. Zařízení je vhodné i pro krátké série, neboť umožňuje zakládání a vykládání bez vypínání metacích kol pouze s přerušením dodávky tryskacího média a šetří tak čas a energii při náběhu.
Problémem rovnoměrného rozložení tryskacího prostředku na lopatkách metacích turbín, které vede k jejich nerovnoměrné opotřebení abrazí se zabýval USF Schlick roto-jet při vývoji nových turbín řady ? [eta]. Nové turbíny připravují homogenní rozložení tryskacího média ještě před vstupem na lopatku. Tím se výrazně snižuje jejich opotřebení a klesají provozní náklady spojené s výměnami lopatek a na spotřebu tryskacího prostředku. Nové účinnější turbíny lze použít i pro retrofit starších tryskacích zařízení.
Bubnový tryskač Barrel Blaster představuje USF Surface Preparation Group jako vhodné zařízení pro čištění a úpravu povrchu malých dílů a přesných odlitků z neželezných slitin. Stroj s bubnem o průměru 813 mm a objemu 85 l pro vsázku 270 kg čistí pohybem v abrazivu osmilopatkovým kolem o průměru 330 mm s 3600 ot.min-1, poháněným přímo 11kW motorem.
Ekologicky zajímavou, levnou a účinnou technologií čištění povrchu je tryskání suchým ledem technologií USF Schlick s využitím tepelně-mechanického a sublimačního efektu částic pevného CO2 s teplotou -78,5 °C pro rozrušení a uvolnění nečistot. Technologii užívají tak rozdílné firmy jako automobilka BMW pro tryskání a tiskárna Süddeutsche Zeitung pro čištění tiskařských strojů. Nástavcem k vyvíječi DIS 10 lze proniknout i do méně přístupných míst. Technologie, původně vyvíjená pro užití u tryskačů, se rozšiřuje i pro ruční tryskání.

Robotizované tryskací systémy

Jednou z cest ke snížení enormního namáhání materiálu agresivním tryskacím prostředkem při tryskání je užití tlakových systémů s přesně řízenými tryskami nebo programované užití tryskacích turbín v kombinaci s robotem. Velký zájem o nasazení robotů mají výrobci automobilových odlitků, neboť bezobslužná a kompaktní zařízení umožňují integraci do automatických výrobních linek.
Programované užití tryskacích turbín je předmětem nasazení šestiosého robotu Reis v zařízení USF Schlick roto-jet Robot Gripper, jenž tryskaným dílem programovaně pohybuje v tryskací komoře. Robot vybavený těsnicí manžetou chránící mechaniku před nečistotou a částicemi abraziva přitom zasahuje do tryskacího prostoru jen úchopem s jedním otočným kloubem.
Robotizované zařízení Roboblaster 350/700-4 firmy Rössler Oberflächentechnik je rovněž určeno k zařazení do výrobních linek. Umožňuje celé spektrum operací počínaje odhrotováním přes leštění až po kuličkování výrobků malých až středních rozměrů 350 x 350 x 700 mm v automatickém provozu tryskáním 2 tryskacími turbínami s automatickou manipulací a dopravou tryskacího materiálu.

Omílací zařízení

Modifikaci zařízení pro omílání vlečením TMD Drag Finishing z roku 2000 ve formě minizařízení TMD1-1 Mini Drag Finishing pro malé série a malé zpracovatele uvedla na IMTS 2002 v Chicagu firma USF Walther Trowal. Zařízení je vhodné pro úpravu povrchu tvarově komplikovaných a obtížně obrobitelných výrobků. Pracuje vlečením výrobků upevněných v držácích po kruhové dráze za současného otáčení planetárním pohybem v nádobě s omílacími tělísky. Předností je krátký pracovní cyklus, vysoký výkon, úběr a jakost povrchu výrobků z tvrdých nebo houževnatých materiálů.
Skvělou novinkou z Chicaga je stolní omílací zařízení OTEC ECO-maxi americké firmy OTEC Precision Finish pro malé výrobce a malé série výrobků. Zařízení velikosti kuchyňského robota může pracovat třemi procesy - suchým omíláním s leštěním, mokrým omíláním s leštěním a magnetickým leštěním použitím vyměnitelných omílacích nádob pro každý proces a různá média. Podobně jako větší zařízení OTEC CF Series je vhodné i pro omílání v oleji, u něhož není nutno díly před úpravou odmastit a upravené opětně konzervovat. Zařízení pracuje na jednofázový proud 115 V/65 Hz (na přání se dodává i pro napětí 230 V/50 Hz), má regulaci otáček a je určeno pro úpravy drobných dílů. Laserové předúpravy
Využití laserových technologií proniká v posledních letech i do čištění a předúprav povrchu materiálů všeho druhu. Laserové pulzy s vysokou energií se při dopadu na znečištěný povrch mění v tepelnou energii, jejíž absorpcí vrstvou nečistot dochází k jejich odpaření a čištění povrchu. Laserové čištění je šetrné k substrátu a připravuje povrchy bez nečistot se zachováním původní jakosti. Nahrazuje tryskání, moření a odmašťování rozpouštědly nebo odmašťovači. Laserové čištění nabízí řadu aplikací - čištění forem na plasty a forem vulkanizačních lisů, odlakování, odpovlakování kovů, předúpravy pro lakování a spojování jako předpoklad pro dosažení vysoké jakosti a pevnosti u lepených, pájených a svařovaných spojů aj. Laser CL 80 Q od firmy Clean-Lasersysteme z Herzogenrathu u Cách dociluje při odmašťování výkonu až 15 m2.h-1, při odlakování až 0,7 m2.h-1 v automatizovaném provozu. Čištění parou
Je možné, že uvedení následující novinky v souvislostí s předúpravami povrchu bude překvapivé, ale zajímavost určitě nepostrádá. Ve spojení s renesancí čištění parou představila firma USF Blastrac jako užitečnou novinku zařízení Mirage pro čištění povrchů a dlažby od nalepených zbytků žvýkací gumy, jejichž výskyt a odstraňování je stále větším problémem. Mirage, nověji vybavený i rotačním kartáčem, uvolňuje žvýkací gumy intenzivním napařením v několika vteřinách a zanechává po vyčištění čistý a nelepicí povrch.
Více novinek můžeme letos očekávat na veletrhu Finet 2003 v Praze ve dnech 13. - 15. května 2003. Na samostatný veletrh povrchových úprav Surface Technology si počkáme až do roku 2004 - na letošním ročníku Hannover Messe nebude.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30412
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: Trendy / Povrchové úpravy
Autor:
Firmy
Související články
Finesy antikorozních úprav do extrémních podmínek

Není asi náročnější zakázky na povrchové antikorozní ochrany než konstrukce pro extrémní klimatické podmínky, jako je střídání abnormálních teplot a slané prostředí. To je totiž ta pravá „ochranářská“ maturita. Mají-li se v těchto podmínkách chránit nadrozměrné konstrukce, není mnoho firem, které si na to troufnou. Před takovým dilematem stáli nepochybně investoři a realizační firmy při stavbě ve své době největší výletní lodě Queen Mary II a těžaři při konstrukci zřejmě nejseverněji umístěné naftové těžební plošiny Goliat v Barentsově moři. Jejich volba firmy realizující protikorozní úpravy padla na vlašimský Metalkov.

Šetrné a účinné čištění těžko dostupných míst

Klasické postupy čištění ve vodě se dostávají na hranice svých možností, když jde například o kapilární struktury nebo komplexní geometrie. Za takové situace se nově na scénu dostávají tzv. CNP technologie (Cyclic Nucleation Process). Tato technologie pracuje na principu cyklické nukleace (tvorby krystalových zárodků z přesycených roztoků).

Předúprava oceli nízkoteplotním plazmatem pro zvýšení pevnosti lepeného spoje

V příspěvku jsou shrnuty výsledky výzkumu vlivu plazmochemické předúpravy vzorků oceli DC01 na výslednou pevnost lepeného spoje. Pro předúpravu povrchu vzorků oceli byla použita RF štěrbinová tryska generující plazma. Jako pracovní plyn byl použit argon a argon v kombinacích s dusíkem nebo kyslíkem. Vliv plazmové předúpravy na povrch oceli byl vyhodnocen pomocí měření kontaktních úhlů a výpočtu volné povrchové energie. Po slepení vzorků oceli pomocí běžně užívaného lepidla Weicon Flex 310M HT200 byly testovány výsledné vlastnosti lepeného spoje pomocí standardních mechanických odtrhových testů podle ČSN EN 1465.

Související články
Vakuové odpařování - technologie budoucnosti

Vakuové odpařování je v České republice poměrně málo používaná technologie. Má však velký potenciál pro budoucí rozšíření. Tato technologie nachází využití v povrchových úpravách, chemickém, strojírenském, potravinářském a farmaceutickém průmyslu. Firma Kovofiniš je jednou z prvních českých firem, která nabízí vlastní vakuové odparky.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kompozitní povlaky jako možná náhrada za povlaky na bázi CrIV

Tento příspěvek se týká oblasti povrchových úprav, zejména elektrolyticky vyloučených kovových povlaků, a to způsobu vytvoření kompozitní povrchové úpravy na bázi niklu s vysokou odolností proti opotřebení. Výsledkem provedeného výzkumu je technologický postup závěsového pokovení pro nový kompozitní povlak NiP-XLS, který by mohl nahradit povlaky na bázi CrIV.

Stříkání a lakování - trendy jsou nepochybné

Nutnost zvyšovat technicko-ekonomickou úroveň firmy je na denním pořádku. Inovace zvyšují podnikovou konkurenceschopnost, kterou lze spatřovat zejména ve flexibilitě, tvorbě přidané hodnoty, efektivnosti a kvalitě. Také v oboru povrchových úprav je trendem automatizace a robotizace.

Komplexní způsob kontroly procesu odmaštění

Článek pojednává o možnostech komplexní kontroly procesu odmaštění v průmyslových aplikacích, tj. především o možnostech kontroly stavu povrchu výrobků před procesem odmaštění a po něm a o kontrole stavu odmašťovacích kapalin pomocí UV-VIS spektroskopie.

Zvýšení výkonu u tribo stříkání

Stříkání práškových barev systémem tribo je založeno na fyzikálních principech, které do značné míry určují výsledné parametry stříkacího zařízení. Výrobce stříkacích pistolí je postaven před úkol navrhnout optimální konstrukci, která bude poskytovat nejlepší možný výstup, jakým je dostatečně nabitý prášek, který vystupuje v požadovaném množství a s použitelnou rychlostí z ústí nabíjecí trubice. Jak název napovídá, nabíjení prášku tribo je založeno na principu tření.

Zvýšení procesní spolehlivosti čištěním

Společnost BUPI Golser je světovou špičkou ve výrobě zařízení pro průmyslové čištění obrobků a transportních nosičů. Čisticí zařízení BUPI Cleaner jsou známá díky svým vynikajícím výsledkům čištění, kterých dosahují při vysoké hospodárnosti, energetické účinnosti a šetrnosti ke zdrojům. Vyráběna jsou v sídle společnosti BUPI Golser Maschinenbau v Halleinu u Salcburku. O zákazníky z České republiky a Slovenska pečuje od roku 2017 brněnská společnost Imtos.

Ako zvýšiť kvalitu povrchových úprav

Dokonale čistý a odmastený povrch dielov je základnou črtou pre všetky povrchové úpravy, ktorý má veľký vplyv na výslednú kvalitu produktu. Predovšetkým rôzne spôsoby nanášania kovov si vyžadujú starostlivú prípravu povrchu, aby sa zabránilo vzniku škvŕn, ktoré vznikajú v dôsledku povrchovej kontaminácie počas tvárnenia kovov.

Vývoj epoxidových barev na konstrukce

Trendem dnešní doby je snižování nákladů na nátěrové systémy na konstrukce. Tyto systémy jsou ve většině případů složeny ze základní nátěrové hmoty (NH) epoxidového typu a vrchního polyuretanového emailu. V rámci úspory nákladů byla vyvinuta NH, která plní funkci obou těchto nátěrových hmot, to znamená, že má antikorozní vlastnosti, splňuje funkci vrchní NH a je možné ji aplikovat pouze v jedné vrstvě.

Zvýšení odolnosti polymerních nátěrů pomocí nano/mikrogelů

Polymerní nátěrové hmoty aplikované na výrobcích plní různé funkce, nejčastěji estetickou a ochrannou. Moderní typy nátěrových hmot by měly tyto funkce kombinovat a rovněž i vyhovovat stále se zpřísňující chemické legislativě a požadavkům kladeným na ochranu životního prostředí a pracovních potřeb. Přirozeným důsledkem je neustálá potřeba vyvíjet a zavádět nové sofistikované formulace nátěrových hmot, a to jak v oblasti rozpouštědlových, tak i vodouředitelných nátěrových hmot.

Jak zefektivnit proces stříkání práškovými barvami?

Jak již název článku uvádí, bude se v něm pojednávat o aplikaci práškových barev. Konkrétně se jedná o méně známou a využívanou možnost automatizace a mechanizace stříkání, kterou jsou postřikové stěny.

Nový druh maskování pro metrické šrouby

Do současné doby bylo k dispozici pro maskování vnějších závitů několik druhů krytek, které jsou sice levné, ale mají spoustu nevýhod.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit