Témata
Reklama

Neočekávám výraznou podporu výzkumu ze strany státu po stupu do EU

23. 04. 2003

Pavel Křížka

MM: V roce 2004 má Česká republika vstoupit do EU. Jak ovlivní tato skutečnost chod vámi řízené firmy, a to jak z hlediska marketingu a obchodu, tak i technické úrovně, výroby a v neposlední řadě i logistiky?

Ing. Křížka: Skutečnost, že Česká republika v roce 2004 vstoupí do EU, výrazně neovlivní chod naší společnosti. TOS Kuřim-OS, a. s., je tradičním výrobcem přesných obráběcích strojů s šedesátiletou tradicí, podpořenou silným know-how. Má k dispozici silný materiální a technický potenciál podporovaný a ovládaný vysoce kvalifikovanými pracovníky v technických i dělnických profesích. Naše společnost se zabývá výrobou univerzálních a jednoúčelových strojů, které úspěšně konkurují špičkovým výrobkům nejen na evropském trhu.
V oblasti univerzálních strojů jsou naší doménou především frézky a obráběcí centra pro nerotační součásti vybavené řetězovým zásobníkem pro automatickou výměnu nástrojů včetně příslušenství. Tyto stroje umožňují obrábění těžkých, rozměrově a tvarově velmi složitých obrobků až z pěti stran s použitím souvislého řízení v pěti osách. Samozřejmostí jsou dodávky strojů s vysokou přesností, plným nástrojovým vybavením a seřízenou technologií.
Důležitou část výrobního programu TOS KUŘIM-OS, a. s., tvoří jednoúčelové obráběcí stroje a automatické obráběcí linky s vysokou flexibilitou. Našimi nejdůležitějšími zákazníky v této oblasti jsou společnosti Škoda VW Group, Siemens ČR, TRW Automotive, Lucas Varity, BHS Michalovce, Palfinger Rakousko, Velan Canada a další.
Reklama
Reklama

MM: Jaký dopad bude mít pro váš podnik větší otevření konkurenci a naopak, jak se zvýší vaše exportní možnosti?

Ing. Křížka: Vzhledem k tomu, že již v minulosti byla naše výroba z větší části soustředěna na export, především do zemí EU, předpokládáme, že vstup ČR do unie výrazně neovlivní konkurenční prostředí naší firmy, ale může zlepšit exportní podmínky tím, že v důsledku integrace v rámci evropských struktur se pro západní část Evropy staneme rovnocennými výrobci a partnery. Věříme, že tím tak bude posílena pozice naší firmy ve výběrových řízeních, alespoň v těch, kde hrají významnou roli technické parametry, výkon, kvalita, cena, spolehlivost a zkušenosti nabízené dodavatelem. Výběrová řízení na dodavatele již dnes prakticky neznají omezení státními hranicemi, jsou však deformována národními zájmy a státními subvencemi některých projektů nebo domácích výrobců.

MM: Po vstupu Irska do Společenství evropských států započala následně v této zemi masivní podpora vědy a výzkumu ze strany státu. Myslíte, že lze něco podobného očekávat i u nás?

Ing. Křížka: Jelikož stát v současné době nevytváří novou politiku v oblasti podpory vědy a výzkumu, nelze tedy z jeho strany očekávat výraznou podporu ani po vstupu do EU, přestože máme vzhledem k tradici na co navazovat. Aktivní úloha státu, vyjádřena rozumnou podporou například nosných oborů, vybraných projektů a cíleného výzkumu, by pomohla prosazování českých výrobců nejen na trzích EU, ale i v posílení technické úrovně a zaměstnanosti v tradičních oborech v českých zemích.

MM: Domníváte se, že stát změní svoji daňovou politiku vůči výrobcům nejen zvýhodněním nákladů na vývoj, ale i novou odpisovou politikou pro urychlení inovace a modernizace výrobní základny (podobně jako v Itálii či v poslední době v USA)?

Ing. Křížka: Předpokládám, že vzhledem k dosavadní proexportní politice stát svoji daňovou politiku vůči výrobcům nezmění, přestože by taková politika byla pro výrobce nejen motivující, ale urychlovala by vlastní vývoj v tomto hospodářském sektoru. Citlivá a logická změna daňové a odpisové politiky vedená filozofií podpory výrobním a zpracovatelským aktivitám by jistě prospěla i souvisejícím oborům se zpětným dopadem do infrastruktury.

MM: Ve které zemi - a nemusí být pouze na evropském kontinentě - si myslíte, že jsou nejvýhodnější podmínky pro podnikání ve vaší komoditě?

Ing. Křížka: Dle mého názoru jsou v současné době nejvýhodnější podmínky pro podnikání v oblasti výroby obráběcích strojů například ve Španělsku, dále v Itálii za významné podpory svazu výrobců a dodavatelů obráběcí techniky UCIMU, která intenzivně prosazuje zájmy výrobců a zpracovává podpůrné informace pro rozhodovací procesy. Mimo Evropu se k těmto zemím řadí země jihovýchodní Asie, jako například Malajsie či Tchaj-wan.

MM: Jak byste v krátkosti shrnul klady a zápory vstupu do EU nejen z pohledu vrcholového manažera firmy, ale též občana ČR?

Ing. Křížka: Bezprostřední výhodou vstupu do EU se pro občany ČR stane především jednodušší pohyb osob, služeb a zboží v rámci EU. Ačkoliv od roku 1990 společnost prošla řadou ekonomických změn, nebudeme navzdory vysoké technické úrovni našich výrobků, v době vstupu do EU ekonomicky rovnocennými partnery. Z tohoto důvodu nás čeká řada změn, které povedou k přizpůsobení struktury a úrovně výrobků k požadavkům evropského trhu, ale i stylu práce či posunutí měřítek hodnot. Zásadní bude nutný posun v osobní dravosti a flexibilitě především manažerů a vedoucích pracovníků, nezbytný na otevřenějším trhu pracovních sil, kde bude mít nesporně vyšší šance mladší generace, připravovaná na nové prostředí a nesvazovaná tradičními názory a negativní zkušeností. Závěrem bych chtěl říct, že navzdory všem rizikům a překážkám nevidím jinou volbu, než se stát členem EU. Jen na nás záleží, zda překážky zvládneme s nadhledem a nonšalancí.
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30442
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: SST představuje / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Včera, dnes a zítra – IT společnosti

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, na koho jsme se obrátili, je prof. Vladimír Smejkal, z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, odborník v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Související články
Podíl architektury na konkurenceschopnosti firmy

Česká architektura zažívá po letech stagnace svůj restart. Poptávka po kvalitním designu a funkčnosti staveb je na vzestupu. Jak si stojí česká komerční a průmyslová architektura, jak ovlivňuje image firmy, její kulturu, včetně mediálního obrazu, na to se naše redakce zeptala Ing. arch. Jiřího Opočenského.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Krize není kataklyzma: posilte resilienci své firmy

Pandemie onemocnění covid-19 přinesla tolik obávané neznámo a nejistotu. Zahýbala s exportem, finanční bilancí a také investicemi. V případě České republiky jako exportně orientované ekonomiky budou podle Ing. Jiřího Jemelky, interim manažera a jednatele společnosti J.I.P. pro firmy, důsledky mnohem závažnější. Přesto jim lze čelit.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit