Témata
Reklama

Hydraulika v Podkrkonoší

23. 04. 2003

Jsou to už více než tři roky, kdy jsme naposledy navštívili největšího tuzemského výrobce typizovaných hydraulických prvků a agregátů - akciovou společnost Hytos. Od té doby uplynulo mnoho vody, která s sebou přinesla i určitý díl změn. Proto jsme se k firmě, sídlící na úpatí Krkonoš, vypravili znova a požádali o rozhovor generálního ředitele a předsedu představenstva ing. Františka Veselého

MM: Pane řediteli, výroba hydrauliky má u vás dlouholetou tradici...

František Veselý: Ano, máte pravdu. Ve druhé polovině padesátých let byla ve Vrchlabí založena vývojová skupina, která se významně podílela na rozvoji hydrauliky nejen v TOSu, ale značně ovlivňovala vývoj oboru v tehdejším Československu. Pracovali zde vynikající odborníci, jako například ing. Dráždil, prof. Prokeš, prof. Kopáček, ing. Velebil, ing. Bergmann a další. Během několika let vznikla ucelená řada hydraulických komponentů od regulačních čerpadel až po servopohony. Převážná část produkce byla určena pro domácí výrobce obráběcích a tvářecích strojů, vznikaly však již zajímavé aplikace v oblasti stavebních strojů, například Stavostroj, robotů a jiných. V roce 1968 zahájilo činnost oddělení zakázkové hydrauliky, jež se soustředilo na zákaznické aplikace hydraulických komponentů a projektování agregátů. Dnes bychom tuto činnost nazvali inženýringem.
Po roce 1989 byla firma TOS Hydraulika Vrchlabí postavena před otázku, jak se vyrovná s nově vzniklou situací. V té době padlo - z dnešního pohledu velmi šťastné - rozhodnutí získat podíly na náročných trzích EU. Byl poněkud zúžen sortiment, ukončila se výroba čerpadel, hydromotorů a servoventilů. Tím se uvolnily síly pro vývoj nové generace hydraulických komponentů a agregátů, které měly předpoklad konkurenceschopnosti na světových trzích.
V říjnu 1992 byl završen proces privatizace a založena následnická společnost Hytos. V polovině roku 1993 převedl tehdejší hlavní akcionář FAG svůj podíl na společnosti FSP, dnes sídlící ve Švýcarsku, a rakouskou firmu Ulbrich.
Oba akcionáři budovali v průběhu 90. let světovou obchodní síť, jež byla spolu se zajímavým výrobním programem základem kontinuálního růstu. Obrat vzrostl od roku 1993 téměř šestinásobně.

MM: Tím jsme se dostali k současnosti. Jaký je tedy hlavní výrobní sortiment?

František Veselý: Hytos vyrábí hydraulické řídicí prvky ve světlostech Js4, Js6 a Js10. Jsou v zásadě určeny pro dvě aplikační oblasti. Jednou z nich je tzv. průmyslová hydraulika používaná v obráběcích strojích, lisech, zvedacích zařízeních a jiných převážně stacionárních zařízeních. Ze zajímavých aplikací bych rád uvedl agregát s řízením upínacího tlaku karuselových soustruhů.
Druhou, na významu stále nabývající oblastí jsou mobilní aplikace. Hytos se profiloval jako specialista na řízení převodovek traktorů a spolupracoval na unikátních vývojích převodovek s větveným výkonem. V roce 2002 byla po náročném vývoji zahájena výroba řídicích ventilů pro aktivní pérování osobních automobilů. Podařilo se nám vyvinout elektromagnetické rozváděče a proporcionální tlakový ventil s vysokými dynamickými vlastnostmi. Vývoj byl podporován programem Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu výzkumu a vývoje.
Na trhu se stále více prosazují kompletní řešení řídicích obvodů, ať již ve formě bloků nebo agregátů a přibývá speciálních zákaznických řešení. Snažíme se je realizovat pomocí sériově vyráběných "katalogových" komponentů, a tak udržet příznivé náklady. Posilujeme konstrukční kapacity právě pro vývoj zákaznických řešení.
Rostoucí vliv a uplatnění elektroniky se projevuje v požadavcích na řídicí hydraulické prvky. Proto jsme do sortimentu zavedli proporcionální ventily, máme k dispozici elektronické analogové i digitální řídicí jednotky. Vývoj v tomto směru pokračuje, chystáme řadu proporcionálních tlakových ventilů.

MM: Kvalitní hydraulické prvky ze své podstaty vyžadují vysokou přesnost výroby...

František Veselý: Samozřejmě. Zcela běžně vyrábíme funkční průměry šoupátek a těles rozváděčů v toleranci 2 tisíciny milimetru a s válcovitostí pod 3 tisíciny milimetru. Máme však výrobky, kde jsou nároky na přesnost ještě vyšší. Velmi náročným úkolem je tuto vysokou přesnost spolehlivě dodržovat i v sériové výrobě, vždyť takových funkčních dvojic jsme vyrobili v minulém roce několik set tisíc. Abychom těmto požadavkům vyhověli, je nezbytné zajistit spolehlivé procesy a mít k dispozici odpovídající měřicí techniku.
Proto používáme jen ty nejlepší obráběcí stroje, které jsou na trhu k dispozici, přičemž se nelze omezit pouze na dokončovací operace, jako je honování nebo broušení. Kvalita a vysoká přesnost výroby musí být garantována již od prvních operací.
V letech 2001 a 2002 jsme instalovali více než 10 špičkových strojů z tuzemska i zahraničí. Mezi nimi jsou tři CNC brusky, honovačka, dvě obráběcí centra a několik CNC soustruhů. Velká pozornost je rovněž věnována pro hydrauliku tolik důležitému odjehlování. Instalovali jsme automatickou linku pro termické odjehlování. Princip této metody spočívá v tom, že komora s obrobky je naplněna výbušnou plynovou směsí, která se zapálí. Obrobky jsou tímto způsobem spolehlivě "obrobeny" i ve složitých vnitřních dutinách.
Pro zajištění přesnosti a jakosti výrobků máme vlastní metrologickou laboratoř. Klíčové součásti pro automobilový průmysl jsou sledovány způsobem SPC (Statistic Process Control), rozptyl jednotlivých rozměrů je ukládán a pravidelně vyhodnocován. U těchto součástí dosahujeme velmi příznivých hodnot.
Jedním z důležitých kvalitativních faktorů při výrobě a hlavně montáži je čistota. Snažíme se jejímu zlepšování věnovat trvalou pozornost. Zavedli jsme speciální pracoviště pro konečné mytí, pravidelně je sledována čistota montážních pracovišť, rovněž čistota oleje ve zkušebních stavech je monitorována.
Vysoká kvalita výroby je trvalým předmětem řídicí práce na všech stupních. Hytos je certifikován podle ISO 9901 a podle QS 9000.
Reklama
Reklama

MM: Říká se, že investice do zaměstnanců má největší návratnost. Jaká péče je věnována zvyšování kvalifikace?

František Veselý: Mimořádná, protože kvalifikace spolupracovníků je opravdu naším kapitálem. Snažíme se ji zvyšovat na všech úrovních. Zahájili jsme spolupráci s vysokými školami, zejména s VŠB v Ostravě a TU v Liberci. Přední odborníci přednášejí v naší společnosti a zadáváme a podporujeme diplomové a doktorské práce. Jsme nuceni zvýšit i jazykové znalosti, protože při 77% exportu se do komunikací se zahraničními zákazníky zapojuje stále více spolupracovníků. Myslím, že přes existující komplexní vzdělávací program, je zde nejvíce co zlepšovat. Technika a poznání jde velmi rychle kupředu a nelze zaostat.

MM: Jaké má Hytos plány do příštího období?

František Veselý: Sledujeme několik cílů. Chceme nadále zachovat vysoký podíl na domácím trhu. Budeme proto rozvíjet spolupráci s výrobci obráběcích strojů, i v tuzemsku chceme posílit naši pozici v mobilních aplikacích. Stranou nezůstanou ani další aplikace vytvořené ze stavebnice našich agregátů.
Rádi bychom upevnili naše pozice na evropských trzích. Předpoklady byly vytvořeny založením a vybudováním prodejních organizací FSP a Ulbrich a jsme zastoupeni prakticky ve všech průmyslově významných státech.
Před námi stojí úkol soustředit se na určité aplikační oblasti, a tak koncentrovat vývojové kapacity. Dnes to jsou již obvody pro řízení převodovek a pomocných funkcí traktorů, zvedací technika - např. pojízdné nůžkové plošiny, nakládací rampy a podobná zařízení, obvody pro silniční válce a aktivní pérování silničních vozidel. K tomu je nutné mít hluboké znalosti o funkci daného zařízení nebo stroje, protože zákazníci požadují stále komplexnější služby včetně projekce a poradenství.
Abychom v nynější konkurenci obstáli, musíme kromě bezchybné kvality, dobré ceny nabídnout i vysokou technickou úroveň návrhů. Proto spolupracujeme velmi těsně s vysokými školami na řešení některých vývojových úkolů a zavádíme používání progresivních výpočetních metod včetně fyzikálně-matematických simulací.

MM: Děkujeme vám za rozhovor.

Za MM Průmyslové spektrum rozmlouvali Karel Svoboda a Roman Dvořák.
Generální ředitel a předseda představenstva Hytos, a. s., ing. František Veselý:
"Za největší úspěch naší činnosti v roce 2002 považuji to, že se nám podařilo eliminovat posílení kurzu koruny. Díky zvýšení efektivity výroby jsme nebyli nuceni zvýšit ceny, a dokonce ani zvýšit vývoz. Na racionalizačních programech se podíleli všichni zaměstnanci firmy. Touto cestou jim děkuji."
Reklama
Vydání #4
Kód článku: 30409
Datum: 23. 04. 2003
Rubrika: Management / Rozhovor
Autor:
Firmy
Související články
Ovlivní státní dluh růst české ekonomiky?

Národní rozpočtová rada jako nezávislý odborný orgán vyhodnocuje, zda stát a další veřejné instituce dodržují pravidla rozpočtové odpovědnosti daná zákonem. Český státní dluh zaznamenal razantní propad a letos dosáhl více než 400 miliard korun. Zda se deficit bude prohlubovat, nebo konsolidovat, a jaké dopady to může mít na českou ekonomiku, jsme diskutovali s předsedkyní Národní rozpočtové rady Evou Zamrazilovou.

Včera, dnes a zítra – IT společnosti

Průmysl České republiky se v důsledku anticovidových opatření nachází v přelomové době. V našem seriálu postupně hovoříme s představiteli stěžejních průmyslových oborů, abychom se dozvěděli, jak vidí současnost a jak budoucnost. Dalším, na koho jsme se obrátili, je prof. Vladimír Smejkal, z Fakulty podnikatelské VUT v Brně, odborník v oblasti práva a bezpečnosti informačních systémů a kyberkriminality.

„Škola je nejlepší investicí, kterou jsem v životě udělal,“ říká Jan Rýdl.

V 90. letech jsme zrušili duální systém výuky učňovského školství a zatím ho nezavedli zpět. Po 30letech se tak nejen české strojírenství potýká s nedostatkem kvalitních řemeslníků a odborníků. Jeden z nejstarších českých strojírenských podniků však našel řešení. Rozhovor s Janem Rýdlem mapuje zkušenosti na jeho cestě k vybudování firemní odborné školy a realitu, kterou její provoz představuje.

Související články
Podíl architektury na konkurenceschopnosti firmy

Česká architektura zažívá po letech stagnace svůj restart. Poptávka po kvalitním designu a funkčnosti staveb je na vzestupu. Jak si stojí česká komerční a průmyslová architektura, jak ovlivňuje image firmy, její kulturu, včetně mediálního obrazu, na to se naše redakce zeptala Ing. arch. Jiřího Opočenského.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu, 9. a 10. díl: Jak se staví odborníci k e-mobilitě

V minulém díle našeho seriálu jsme dali prostor pověřenci ministra dopravy pro čistou mobilitu Mgr. Janu Bezděkovskému pro vyjádření se k jednotlivým problematickým aspektům, které s sebou přináší deklarovaný úplný přechod na elektromobilitu. V tomto díle jsme s podobnými otázkami oslovili odborné garanty našeho seriálu – prof. Macka a Ing. Morkuse –, již na ně velmi obšírně odpověděli. Zároveň tímto rozhovorem s odborníky, kteří náš seriál dozorovali, připomínkovali jednotlivé díly a motivovali nás k tvorbě dalších, seriál Střídavě stejnosměrné názory na elektromobilitu končí. Snad svůj účel – jímž bylo představit některé problematické stránky úplného přechodu na elektromobilitu a předložit je k další diskuzi – splnil.

Blýská se na lepší časy?

Přestože koronavirová pandemie svými nepředvídatelnými nástupy otřásla světovou a unijní ekonomikou, David Marek, hlavní ekonom Deloitte ČR, nevnímá ekonomické dopady pandemie až tak negativně. Oceňuje překvapivou odolnost zpracovatelského průmyslu a nastávající rok 2021 vidí jako výzvu k rychlému hospodářskému růstu.

Inovace podnikatelského modelu, Část 1. Role inovací v podnikatelském prostředí

Současná doba paralyzující naše osobní a profesní konání nám jasně ukázala realitu, se kterou se budeme setkávat stále častěji. Nastavila zrcadlo důsledků našeho, často konzervativního, přístupu k otázce dlouhodobé inovační strategie, a to jak z pohledu diverzifikace produktového portfolia, tak i marketingové a obchodní podpory zaváděných inovací. V tomto novém světě se musíme naučit žít a odolávat jeho často nepředvídatelným nástrahám.

Ujíždí nám vlak digitalizace?

Rozhovor s Martinem Peňázem ze společnosti Autodesk, nám dává možnost nahlédnout na současnou digitální transformaci optikou, jejichž rámec a obzory se vytvářely dalece před tím, než nás doba covidová naučila přemýšlet a konat jinak a pružněji, než bylo standardem.

Krize není kataklyzma: posilte resilienci své firmy

Pandemie onemocnění covid-19 přinesla tolik obávané neznámo a nejistotu. Zahýbala s exportem, finanční bilancí a také investicemi. V případě České republiky jako exportně orientované ekonomiky budou podle Ing. Jiřího Jemelky, interim manažera a jednatele společnosti J.I.P. pro firmy, důsledky mnohem závažnější. Přesto jim lze čelit.

Synergie: klíč úspěchu

Na to, jak je mladý už toho ve své profesi dokázal vskutku hodně. Už na začátku vysokoškolského studia začal podnikat v oblasti jachtingu, do čehož spadá například distribuce materiálů pro povrchové úpravy a poradenství. Dnes je Ing. Viktor Brejcha nejen spojován se společností Sea-Line, ale především je specialistou pro kompozitní materiály ve společnosti Siemens Mobility.

Pozitivní myšlení

Pozitivní nálada je nejvýznamnějším předpokladem pro zvládání náročných životních situací. Je možné si pozitivní přístup trvale udržet, pokud je náš osobní i pracovní život dlouhodobě v ohrožení? Existuje recept, jak si životní optimismus naordinovat?

Pracovat pro lidi a s lidmi

Globální hráč v oblasti digitální transformace, automatizace a řízení energií. Tak lze stručně charakterizovat společnost Schneider Electric, která poskytuje řešení pro domácnosti, budovy, datová centra, infrastrukturu i průmysl. Využili jsme příležitosti vyzpovídat jejího senior vice prezidenta pro oblast lidských zdrojů, pana Manuela Angel Sanchez Vivase, který v rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích a  v září zavítal do Prahy. V rámci evropského trhu zodpovídá za řízení více než 38 tisíc zaměstnanců ve 36 zemích.

Způsob myšlení definuje naši úspěšnost

Ekonomické změny způsobené pandemií vyžadují nové přístupy v oblasti lidských zdrojů a leadershipu. O své zkušenosti a náměty, jak v tomto turbulentním čase efektivně využít lidský potenciál, včetně svého, se s námi podělila Lucie Teisler, vedoucí partnerka poradenské společnosti Anderson Willinger.

Marketing v 21. století

Budování značky pomocí moderních marketingových nástrojů je podle Tomáše Keprty, šéfa marketingového oddělení ve společnosti ČKD Blansko, v dnešní době zcela klíčové a nezbytné pro propagaci českého strojírenství a inženýringu ve světě. V následujícím rozhovoru vysvětluje, proč a co může přinést za výhody, obchodní příležitosti i konkrétní zakázky.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit