Témata
Zdroj: Kaletech

Průmyslová a potravinářská výroba vyžaduje v současné době stále více logistiky. To s sebou přináší zejména nutnost balení spojeného s manipulací ve skladech. V principu to znamená, že každý kus zboží je nutné fixovat k paletě tak, aby byla zajištěna efektivní a bezpečná manipulace.

Petr Špaček

Vedoucí servisu

Reklama

Pro fixaci se ve většině případů využívá průtažná (stretch) fólie. Ta zajistí dokonalou pevnost celé paletové jednotky při přepravě a manipulaci. Zároveň se s ní však pojí nemalé výdaje na její pořízení a následnou likvidaci. Kromě finančních nákladů je tu i tlak na udržitelnost procesů balení. Stretch fólie jsou vyráběny na bázi polyethylenu a jejich náhrada, nebo snížení množství, výrazně přispívá k eliminaci nadměrného obalového odpadu.

Aplikace paletizačního lepidla na papírové pytle. (Zdroj: Kaletech)

Proto firmy stále častěji využívají alternativu paletizace pomocí tavných PSA čili tlakově citlivých lepidel. Tato paletizační lepidla jsou nanášena v roztaveném stavu bodově, pomocí spreje nebo jako plošný nános.

Chování lepidla při odebírání pytlů z palety. (Zdroj: Kaletech)

V praxi to znamená, že je lepidlo naneseno na přesně definovaná místa výrobků, které fixuje a tvoří z nich jeden celek. Takto je možné stohovat například krabice či balení nápojů a mnoho dalších výrobků. Lepidla vynikají vysokou mírou smykové odolnosti (odpor proti posuvu). Zároveň však neporušují paletizované zboží při odebírání díky své nízké přilnavosti k materiálu.

Aplikační hlava osazená infračerveným senzorem. (Zdroj: Kaletech)

Bezpečnost na prvním místě

Paletizace pomocí tavných lepidel s sebou přináší finanční a časovou úsporu. Zároveň nesnižuje bezpečnost při manipulaci se zbožím. Naopak, při vhodně zvolené aplikaci lepidla je možnost zvýšit tuhost celku na paletě. V mnoha případech je nános lepidla překrytý zbožím a nelze vizuálně zkontrolovat, zda skutečně došlo k aplikaci na předem zvolená místa. Pro tento případ přichází na řadu kontrola nánosu lepidla. Každá aplikační hlava je osazena infračerveným senzorem, který využívá zbytkové teplo lepidla a detekuje každý nános. Systém následně tato data vyhodnotí a okamžitě reaguje například vyřazením zboží či varovným hlášením.

Reklama

Co nám to přinese?

Je samozřejmé, že v dnešním průmyslu nedělá nikdo nic (nebo alespoň zpravidla), o čem není přesvědčen, že to pro něj bude přínosné. Pokud tedy hovoříme o paletizaci pomocí tavných lepidel, je třeba současně říci, co nám její využití přinese. Tak tedy – v první řadě bude umožněna redukce, nebo i úplné odstranění fólie na bázi plastu. Dalším významným přínosem je zvýšení efektivity, neboť nástřik lepidla probíhá během výroby. Za zmínku také stojí i snadné oddělení jednotlivých produktů nebo lepší estetické působení na zákazníka. V mnoha případech zcela odpadává nutnost využívat mezivrstvy při balení a dále odpadá (nebo se výrazně redukuje) nutnost separace obalů. A nakonec to nejlepší – dochází ke snížení nákladů na balení, protože je takto možné využít paletizaci přímo na konci linky.

Sprejový nános paletizačního lepidla na krabice. (Zdroj Kaletech)

Pokud tedy právě řešíte, nebo v budoucnu plánujete řešit, alternativu balení pomocí tavných lepidel, rádi vám poradíme a předáme veškeré potřebné informace či doporučení na Mezinárodním strojírenském veletrhu.


Umístění expozice firmy Kaletech na MSV 2022:
pavilon A2 přízemí, stánek 14

Související články
Jsou smíšené konstrukce dočasně za svým zenitem?

Nikdo nenamítá proti oprávněné potřebě lehkých konstrukcí v dopravě, aeronautice, obalové technice a u pohyblivých částí strojů, systémů a zařízení. Avšak jsou smíšené konstrukce s plasty vyztuženými vlákny v současnosti opravdu za svým zenitem?

Největší předváděcí centrum laserů a CNC strojů

Časům nakupování průmyslových strojů naslepo, bez osobního vyzkoušení a podrobné znalosti strojů, provozních nákladů a potřeb, již „odzvonilo“.

MSV ve znamení technologií

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i tvůrci nejrůznějších sofistikovaných technologií. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Ing. Michala Badina ze společnosti TOX Pressotechnik a Ing. Aleše Zapletala ze společnosti Raveo.

Související články
Bezpečnost nových elektromobilů

České společnosti, či společnosti působící v ČR, získávají svůj podíl na trhu dodávek určených pro rozvoj elektromobility. Inženýrská společnost DEL ze Žďáru nad Sázavou řeší právě nyní zajímavý obchodní případ. Finálním odběratelem produktů, které vzniknou na linkách sestavených tímto zkušeným integrátorem, je významný výrobce elektromobilů ze Spojených států amerických.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Od konstrukce strojů po parkovací věže

Mezi starší generací strojařů pravděpodobně není nikoho, kdo by neznal původem škodováka Josefa Bernarda z Jičína. Tento strojírenský nadšenec příští rok oslaví své sedmdesátiny. Před třiceti lety po odchodu z místního Agrostroje položil základy společnosti Vapos, která dává perspektivní práci patnácti desítkám lidí z Jičína a blízkého okolí.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

V nejisté době je univerzálnost řešením

Automatizace průmyslových procesů řeší problémy s nedostatkem kvalifikované pracovní síly, nahrazuje fyzicky namáhavou či zdravotně škodlivou činnost, snižuje chybovost lidského faktoru, zkracuje výrobní časy a v konečném důsledku přispívá ke zvýšení kvality a zisku. Nejen toto je pro ředitele společnosti Acam Solution Ing. Pavla Bortlíka a jeho tým motivace, ale i zábava. Za relativně krátkou dobu na trhu se firma stala, ať už napřímo, či přes své obchodní partnery, dodavatelem společností jako Volkswagen, Toyota, Olympus, Škoda Auto, Edwards, TE, BOSH, Heinze Gruppe, Woco STV či Fanuc a nyní přichází s řešením vhodným nejen pro velké výrobce, ale také pro malé a střední podniky – s univerzální robotickou buňkou HXG. Důležitým komponentem v této buňce je mimo jiné systém pro upínání nulového bodu VERO-S od společnosti Schunk.

Automatizace lidem práci nebere

Automatizaci se ve firmě Kovosvit MAS věnují od roku 2013. Z původního projektu vznikla samostatná divize MAS Automation a na letošní rok má plánované téměř dvojnásobné tržby oproti roku 2017. V porovnání s plánovaným obratem celého Kovosvitu jsou tržby divize zatím nevýznamné, ale průměrný růst divize o dvě třetiny ročně dokládá, že automatizace má v podniku ze Sezimova Ústí zelenou.

Nanovlákenná membrána v oknech ochrání stroje i pracovníky

Zatímco o smogu v ulicích se vedou časté debaty, znečištěný vzduch v interiéru patří k opomíjeným tématům. A to i přesto, že podle Světové zdravotnické organizace stojí život 4,3 milionu lidí ročně a v průmyslových objektech ohrožuje jak zdraví pracovníků, tak samotný provoz. Díky rozvoji moderních technologií nyní interiér účinně ochrání nanovlákenná okenní membrána.

S uranem v podpalubí

V březnovém vydání MM Průmyslového spektra jsme publikovali článek pod názvem Jaderné ledoborce pro Severní cestu. Jelikož tento text vzbudil zájem řady čtenářů, rozhodli jsme se na toto téma připravit další podrobnější příspěvek.

Komodita Machine Tool je japonskou jistotou. Jak dlouho?

Japonsko. U Evropana tato destinace stále vyvolává pocit neznáma a určitého tajemna. Je to země kruté historie ovlivněné přímo i nepřímo lidskými rozhodnutími, jenž zanechaly v celé řadě generací znatelný šrám projevující se uzavřeností a prvotní osobní nedůvěřivostí a i určité váhavosti projevující se například z obavy ze sdělení negativního názoru spoluřečníkovi, aby se případně necítil uražen. V komunitě Japonců jste pokaždé udivováni obrovskou vzájemnou úctou a respektem. Budiž jejich chování vzorem pro ostatní národy.

Sprejování tavných lepidel

S tavným lepidlem neboli hotmeltem se už asi každý z nás někdy setkal. Od jednoduchého lepení tavnými tyčinkami přes ruční pneumatické aplikátory až po velmi sofistikované aplikace pomocí nanášecích hlav ovládaných moderními řídicími systémy výrobních linek.

O úspěchu v průmyslovém lepení rozhodují zkušenosti

Málokterý obor ve strojírenských technologiích je závislý na tolika okolnostech, jako je tomu v průmyslovém lepení. Je to dáno množstvím vlivů, které ovlivňují konečný výsledek. Od samotného lepidla, vhodně zvoleného typu a konkrétních vlastností přes způsob aplikace lepidla, rychlost nanášení, čas na nanesení a ztuhnutí lepidla, přesnost nanášení, čistotu, bezpečnost a ekologii až po cenu. Pohybujeme se v rozsahu od jednoduchého lepení krabic housenkou lepidla nanášenou ruční pistolí až po automatické linky s množstvím servopohonů a čidel, příp. s robotem v ceně několika milionů korun.

Nová dimenze průmyslového lepení

Švýcarský výrobce lepicích systémů Robatech, na českém trhu zastoupen společností Kaletech, pořádal ve třech dnech virtuální konferenci, jejíž stěžejním cílem bylo představení nových produktů – společně označovaných jako Nová dimenze průmyslového lepení. Virtuální konference na vysoké úrovni účastníkům umožnila přecházet z virtuálního podia do servisní, inovační či vývojové místnosti. Po vstupu do kterékoliv z nich mohli zájemci zhlédnout prezentace jednotlivých produktů, videa, bližší popisy či se propojit se zástupci ze své lokality pro zabezpečení shody dorozumívacího jazyka.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit