Témata
Reklama

Partner pro náročné obrábění

Italská společnost Pama byla založena před 90 lety a za tu dobu se stala spolehlivým a vyhledávaným dodavatelem řešení obrábění u významných globálních strojírenských korporací. Je světovým lídrem v oblasti velkých horizontálních vyvrtávacích a frézovacích center a těžkých portálových strojů. Poslední dobou vyvíjí různé typy multifunkčních obráběcích strojů, kde je umožněno při jednom upnutí realizovat většinu procesů obrábění včetně vertikálního soustružení. Tento článek představuje CNC horizontální obráběcí centrum Speedmat HP.

Multifunkční obráběcí horizontální centrum Speedmat HP poskytuje technologicky ideální řešení pro náročné obráběcí operace vyžadující vysokou tuhost a přesnost. Multifunkční schopnosti stroje umožňují provádět frézovací, vyvrtávací a soustružnické operace při jednom upnutí. Společnost také poskytuje možnost vyrobit stroj podle přání uživatele pro zajištění potřeb náročných aplikací zejména v segmentech letectví, energetika, těžební průmysl, nástroje a formy a všeobecné strojírenství.

Reklama
Reklama

Konfigurace stroje podle potřeb

Srdcem každého obráběcího stroje je vřeteník a obráběcí hlavy. Speedmat HP může být dodán v různých variantách. Verze HV se vyznačuje orientací vřetena v horizontální poloze a umožňuje obrábění z pěti stran při jednom upnutí obrobku. Varianta HVA disponuje vřetenem ve vertikální poloze a kontinuální A osou hlavy, která umožní pětiosé kontinuální obrábění. Verze s označením A a HD je určena pro vysoce dynamické pětiosé obrábění. Varianta HD je vhodná pro výkonné těžké obrábění. Upínací kužel HSK-125A umožňuje obrábění těžkoobrobitelných materiálů, jako je například titan.

Pro verzi H je typická horizontální orientace pracovního vřetena, které má přímý pohon. Přímý pohon vřeteníku znamená, že neobsahuje převodovky. Tím je zajištěn dostatečný krouticí moment na vřetenu s výhodou vyšších otáček než u klasického řešení s převodovkou. U řady Speedmat HP je standardně nabízen vřeteník s rozsahem otáček od 4 500 do 12 000 otáček za minutu. Výhody přímého pohonu ve smykadle se projeví zejména při rychlostním vrtání a závitování a také v kvalitě obrobeného povrchu. Toto konstrukční řešení je daleko jednodušší než tradiční řešení s převodovkou a tím je i spolehlivější.

CNC horizontální obráběcí centrum Speedmat HP italské společnosti Pama.Verze HW se vyznačuje horizontálním provedením vřeteníku s výsuvným vyvrtávacím vřetenem o průměru 110 mm, 130 mm nebo 160 mm a s výsuvem od 500 do 800 mm. Také tato verze má přímý pohon vřetena. Pokud uživatel potřebuje vyšší přesnosti obrábění, pak je k dispozici vyvrtávací vřeteno s hydrostatickým uložením, které se pohybuje v dutém vřetenu obloženém bronzovými ložisky na olejové vrstvě, což přispívá k vyšší tuhosti a tlumení při obrábění v obtížných podmínkách. Nedochází zde ke kontaktu „kov na kov“ a tedy k žádnému poškození povrchu vřetena. A jelikož nedochází k žádnému tření, je také polohování vřetena jednodušší. Navíc je hydrostatický olej teplotně stabilizovaný, což je další předpoklad pro vyšší přesnosti.
Vyvrtávací vřeteno s hydrostatickým uložením se pohybuje v dutém vřetenu obloženém bronzovými ložisky na olejové vrstvě. Patentovaný systém automatické kompenzace teplotní roztažnosti vyvrtávacího vřetena a smykadla umožňuje měření v kterémkoli okamžiku v průběhu kterékoli obráběcí operace tepelného protažení smykadla a vrtacího vřetena dvěma nezávislými čidly. Jako měřicí etalon využívá tepelně neroztažnou tyč z karbonových vláken.
Srdcem každého obráběcího stroje je vřeteník a obráběcí hlavy. Speedmat HP může být dodán v různých variantách.

Výroba obráběcích hlav in house

Technologické možnosti strojů jsou určeny možností dodání přídavných obráběcích hlav. V současnosti je k dispozici zhruba 120 různých druhů výměnných hlav, které si společnost vyvíjí a vyrábí sama. Firma si tímto uchovává technické know-how a je flexibilnější při jejich výrobě i následném servisu. V případě potřeby vyrobí obráběcí hlavu podle zákaznických požadavků.

Multifunkční obráběcí centrum Speedmat VM/VMTSpeedmat HP je dodáván v sedmi základních velikostních modelech s rozměry pracovního stolu od 1 000 × 1 000 mm do 2 000 × 2 500 mm, s nosností stolu od 3 do 35 t a točným průměrem obrobku od 2 000 do 4 600 mm. Stroj lze dodat i v paletovém provedení nebo v FMS systému. Pracovní otočné stoly mají standardní uložení pracovní desky na hydrostatickém axiálním ložisku. Axiální hydrostatické ložisko desky stolu je předepnuto vůči hydrostatickému vedení umístěnému na loži stolu, které má navíc větší průměr, čímž se zvyšuje i axiální a radiální naklonění vůči tradičnímu konstrukčnímu řešení. Jinými slovy, naklápěcí tuhost celého axiálního ložiska je minimálně o 50 % vyšší vůči klasickému provedení. Zajímavým řešením jsou hybridní otočné stoly, které mají patentované dvojí uložení na hydrostatice pro standardní obrábění a na ložisku pro vertikální soustružení. Dynamika stroje je dalším zajímavým charakterem. Zrychlení na pracovních osách dosahuje od 3,5 do 4 m.s

-2, rychloposuvy jsou u menších modelů až 50 m.min-1.

Další stoj z řady Speedmat

Poslední novinkou společnosti Pama je řada multifunkčních obráběcích center Speedmat VM/VMT. Stroj má pevný portál a přesuvný stůl. Po přesuvném příčníku jezdí ve směru osy Y výkonná tuhá, kontinuálně řízená hlava. Tento multifunkční stroj umožňuje frézování, vyvrtávání a vertikální soustružení při jednom upnutí. Stroj je možné dodat ve čtyřech velikostech s průměrem otočného stolu od 1 250 do 2 000 mm.

Pro zvýšení produktivity lze stroj doplnit paletizací, která se přizpůsobuje požadavkům uživatele. Stroj disponuje novým multifunkčním ovládacím panelem, který plně podporuje platformu Průmysl 4.0. Panel má dotykový 24" displej s podsvícenou klávesnicí a lze ho zákaznicky modifikovat. Zobrazuje i více oken najednou podle aktuálních potřeb operátora stroje. Pokud je obráběcí centrum vybaveno kamerovým systémem, pak panel umožňuje detailní zobrazení vlastního obrábění.

Hybridní otočné stoly mají patentované dvojí uložení – na hydrostatice pro standardní obrábění a na ložisku pro vertikální soustružení.Prostřednictvím jednoduchého individuálního klíče panel pozná a zaznamená, kdo se strojem pracuje. Pama podporuje platformu Průmysl 4.0 i pomocí různých softwarových řešení. Velice trendový je software PR2 Suite, který Pama dlouhodobě používá ve vlastní výrobě. Do softwaru se implementují data o výrobních strojích a veškerých nástrojích. Software umožnuje implementovat všechny CNC stroje ve výrobě i s rozdílnými řídicími systémy (Heidenhain, Siemens a Fanuc). Rozplánuje také obrábění na jednotlivé stroje podle jejich technických dat, skladby obrobků (rozměry a materiály) a nástrojů, které jsou k dispozici, respektive zadané v softwaru. Tento program pomáhá s plánováním kapacit strojů, pracovníků i nástrojů. Dochází k redukci duplicit nástrojů a celkovému snížení jejich počtu. Dále má uživatel zaznamenanou celou historii dat a různé simulace plánování výrobních kapacit jsou rychle k dispozici. Součástí softwaru je také aplikace Monitor. Na mobilním telefonu lze zobrazit on-line informace o pracovním stavu všech strojů implementovaných do tohoto systému.
Pro zvýšení produktivity je možné stroj doplnit paletizací – na obrázku je příklad s 5 paletami.Za zmínku stojí také software pro řízení preventivní údržby PMP (Pama Maintenance Program). Systém vysílá na obrazovku řídicího systému upozornění s alarmem, příp. zprávou operátorovi nebo pracovníkovi údržby/servisu. Upozornění zůstávají zobrazena na obrazovce, dokud nejsou provedeny údržbářské operace, potvrzeny specifickým heslem a zaznamenány do interního souboru. Rozhraní operátora na obrazovce zobrazí status údržby stroje v reálném čase. Součástí softwaru PMP je standardně počítadlo času stroje, řízení servisních prohlídek a řízení servisu jednotlivých obráběcích hlav. Další příslušenství stroje může být součástí PMP jako volitelná opce.
Stroje Pama disponují multifunkčním ovládacím panelem, který plně podporuje platformu Průmysl 4.0.


Více informací o strojích společnosti Pama poskytuje výhradní obchodní zástupce pro Českou a Slovenskou republiku společnost MRM Machinery.

MRM Machinery

Ing. Miroslav Chmelka, Ing. Radek Šopf

svajkova@mrm-machinery.cz

https://mrm-machinery.cz/

Reklama
Související články
Spolehlivé a produktivní stroje v Nitře

Společnost MRM Machinery je výhradním zástupcem níže v článku uvedených výrobců obráběcích strojů pro Českou a Slovenskou republiku. Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Nitře budou od jednotlivých výrobců představovány novinky z jejich výrobních portfolií.

Automatizace kusové a malosériové výroby

Německá společnost Hedelius oslavila v minulém roce 50 let od svého založení, rozšířila řadu Tiltenta o nový model Tiltenta T9 a současně uvedla na trh nové modely tříosých center Forte 65 Single, Forte 6 a Forte 9, které svojí konstrukcí vycházejí ze strojů Tiltenta. Rok 2017 byl pro tuto společnost významný i tím, že došlo k výraznému navýšení poměru dodaných pětiosých center oproti tříosým centrům. Přispěly k tomu zejména řady Tiltenta a Acura, a to v poměru 80 % pětiosé a 20 % tříosé stroje.

Flexibilní řešení pro kusovou a malosériovou výrobu

Většina vertikálních CNC obráběcích center Hedelius s pojízdným stojanem a pevným stolem má možnost „rozděleného pracovního prostoru“. Takto vzniknou dvě pracoviště, kde v jednom se obrábí a ve druhém se upíná obrobek. Pokud je nutné obrobit delší kus, lze snadno odstranit dělicí přepážku a obrábět. Stroje jsou velice univerzální a produktivní.

Související články
Řešení pro náročné operace

Výrobce velkých horizontálních vyvrtávacích a frézovacích strojů PAMA před deseti lety rozšířil výrobní sortiment také o vertikální portálová obráběcí centra. Tento článek si klade za cíl představit CNC horizontální obráběcí centrum Speedmat HP.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Nové vertikální centrum Acura

Vertikální obráběcí centra Hedelius jsou technické veřejnosti známá pro svou vysokou spolehlivost, univerzálnost a ergonomii, ale také proto, že jsou kompletně vyráběna výhradně z německých komponentů.

Jednoduché počty

Německá společnost Hedelius představila v nedávné době hned několik novinek. Řady Tiltenta a Forte rozšířila o modely Tiltenta 11, Forte 11 a Forte 50, řadu Acura o model Acura 50. Také přidala novinky v automatizaci a paletizaci.

Třískové obrábění na živo na veletrhu

Při příležitosti světového veletrhu EMO v Hannoveru se bude společnost Hedelius, kterou na českém a slovenském trhu zastupuje firma MRM Machinery, prezentovat na ploše 510 m2, kde představí šest strojů ze svého portfolia. Na třech z nich se budou obrábět konkrétní obrobky. S tímto výběrem strojů bude návštěvníkům veletrhu EMO představeno celé spektrum produktové řady strojů společnosti – pětiosá obráběcí centra s otočně-naklápěcím stolem, centra s otočným hlavním vřetenem a stroje z tříosé řady.

Partner spolehlivosti a produktivity

Společnost MRM Machinery má výhradní zastoupení níže uvedených výrobců obráběcích strojů pro Českou a Slovenskou republiku a na MSV 2018 v Brně představí jejich novinky.

Řešení pro náročné obrábění

Společnost Pama byla založena před 90 lety a evolučním vývojem se stala spolehlivým a vyhledávaným dodavatelem řešení obrábění u významných globálních strojírenských korporací. Je výrobcem velkých horizontálních vyvrtávacích a frézovacích strojů, velice kompetentní je také v horizontálních obráběcích centrech Speedmat HP, která jsou vyráběna s rozměrem pracovního stolu od 1 000 x 1 000 mm a jsou dodávána zejména v paletovém uspořádání. Před 15 lety společnost Pama rozšířila výrobní sortiment také o velká vertikální portálová obráběcí centra.

Mezinárodní partneři na českém trhu

Společnost MRM Machinery je výhradním zástupcem níže v článku uvedených výrobců obráběcích strojů pro Českou a Slovenskou republiku. Na mezinárodním strojírenském veletrhu MSV 2017 v Brně představí jejich novinky. Fyzicky bude na stánku společnosti MRM Machinery vystaveno vertikální 5osé obráběcí centrum řady Acura 65, vyráběné německou firmou Hedelius Maschinenfabrik.

Po stopách požadavků Průmyslu 4.0

Letošní heslo mezinárodního strojírenského veletrhu EMO 2017 – „Propojováním systémů k moderní výrobě“ – jasně hovoří pro další prohlubování a rozšiřování platformy Průmysl 4.0. Také italský výrobce obráběcích center Pama na svém stánku na EMU představí stroje, které tuto platformu podporují.

Tchajwanská obráběcí portálová centra na EMO

Tchajwanský výrobce portálových CNC obráběcích center Vision Wide bude tradičně vystavovat na EMO Hannover, kde představí následující dva stroje.

Vertikální centra s pojízdným stojanem

Přípravy podzimních strojírenských veletrhů jsou v plném proudu a vystavovatelé vybírají nejnovější a nejlepší kousky ze svého portfolia, které návštěvníkům budou chtít představit. Následující článek představuje vertikální centra s pojízdným stojanem od společnosti Hedelius. K vidění budou na EMO v Hannoveru, některé také na MSV v Brně.

Profesionální portálová CNC centra z Tchaj-wanu

Tchajwanský výrobce portálových CNC obráběcích center Vision Wide Tech představí na MSV 2016 svůj sortiment prostřednictvím výhradního zastoupení firmy MRM Machinery.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit