Témata
Reklama

Automatizace kusové a malosériové výroby

Německá společnost Hedelius oslavila v minulém roce 50 let od svého založení, rozšířila řadu Tiltenta o nový model Tiltenta T9 a současně uvedla na trh nové modely tříosých center Forte 65 Single, Forte 6 a Forte 9, které svojí konstrukcí vycházejí ze strojů Tiltenta. Rok 2017 byl pro tuto společnost významný i tím, že došlo k výraznému navýšení poměru dodaných pětiosých center oproti tříosým centrům. Přispěly k tomu zejména řady Tiltenta a Acura, a to v poměru 80 % pětiosé a 20 % tříosé stroje.

Stroje Hedelius si získaly přízeň uživatelů především svojí vysokou spolehlivostí, univerzálností a ergonomickým provedením nad krátkozrakými designovými výstřelky, a zejména seriózním přístupem servisu a výší servisních sazeb běžných pro tento trh. Jelikož se jedná o tradičního německého výrobce vertikálních center, konstrukce stroje je řešena dlouhodobým evolučním vývojem se zaměřením na vysokou dynamiku a přesnost polohování.

Předností konstrukce strojů Hedelius s pevným provedením osy Y je, že svislá osa vřetena je optimálně vedena v celé délce pojezdu. Vzdálenost mezi koncem vřetena a vedením svislé osy Z je konstantní, což přispívá k minimálnímu teplotnímu ovlivnění osy Z vřetenem. Frézovací vřeteno je uloženo vždy ve středu ke kuličkovému šroubu osy Z a Y. Díky pevnému stolu není kinematika ani geometrie stroje ovlivněna zatížením pracovního stolu váhou obrobku. Toto konstrukční uspořádání společně s pojezdem saní s masivním žebrováním z šedé litiny eliminuje vibrace a zaručuje větší přesnost a lepší kvalitu povrchu.

Reklama
Reklama

Novinky v modelových řadách

Řada Tiltenta byla doplněna o nový model Tiltenta 9 s rozměry osy X = 2 600, 3 600 a 4 600 mm, osy Y = 900 mm, Z = 900 mm a průměrem otočného stolu 900 mm; točný průměr obrobku je 1 250 mm. Jedná se o velmi univerzální pětiosé stroje s pojízdným stojanem a pevným stolem, které umožňují vícestranné obrábění díky pětiosému simultánnímu obrábění a také rozdělení pracovního prostoru na dvě samostatné pracovní plochy. Díky této univerzální vlastnosti nachází model T9 uplatnění zejména u výrobců nástrojů a forem, výrobců převodových skříní, jednoúčelových strojů a v leteckém průmyslu.

Pětiosé obráběcí centrum řady Tiltenta 9 s naklápěcím vřetenem a otočným stolem

Forte 65 Single se zaměřením na vysokokapacitní opracování hliníku je nabízeno s vřetenem od 12 000 do 24 000 otáček za minutu a kapalinou chlazeným vřetenem Celox o výkonu až 35 kW. Řada Forte byla rozšířena o model Forte 6 s pojezdem v ose X 2 300 mm a model Forte 9 v provedení s pojezdy v ose X 2 600 a 3 600 mm a v osách Y a Z 900 mm. Zvláště u velkých a těžkých obrobků se projeví mimořádnost koncepce pohyblivého stojanu, protože dynamika stroje je nezávislá na hmotnosti obrobku. Pohyblivý stojan z litiny odolné proti zkroucení přesvědčí vysokou stabilitou a tlumením vibrací. Perfektně navržené pracovní prostory s vertikálními nerezovými kryty pro bezúdržbový odvod třísek a kapaliny a optimální přístup do pracovního prostoru doplňují celkovou koncepci této řady.

Do modelových řad Acura 55 EL a Acura 65 EL patří stroje, které jsou uzpůsobeny pro plně automatický provoz obrábění. Obrobky jsou zakládány (vyjímány) v nakládací stanici pro dvě palety a automaticky založeny do paletizačního systému. Palety mohou mít rozměry 320 x 320 mm až 500 x 500 mm, nosnost až 300 kg a množství lze volit u nejčastěji dodávaných provedení od 8 až do 30 palet. Nakládací prostor na levé straně stroje má rozměry 900 x 720 mm. Pneumatické aktivování nerezových krytů dveří z levé strany stroje umožňuje automatické nakládání bez zásahu do pracovního prostoru stroje. Centra jsou vybavena čtyřmi rotačními upínacími hnízdy integrovanými v otočně-naklápěcím stolu pro automatické upnutí palety pomocí pneumatického systému. Nulový upínací systém nebo silový upínací systém mohou být automaticky ovládány. Velkou předností strojů Acura 55 a 65 EL s paletizačním systémem je neomezený přístup do pracovního prostoru stroje v případě kontroly, měření anebo ustavení obrobku. Dále vhled do pracovního prostoru a optimalizace procesu řízení jsou možné z nakládací stanice paletizačního systému.

Pohotovostní zásobník pro 180 nástrojů včetně čisticí stanice nástrojů

Vedle sériově dodávaného zásobníku pro 65 nástrojů umístěného na čelní straně stroje lze stroj dovybavit pohotovostním zásobníkem pro 180 nástrojů včetně čisticí stanice nástrojů, a tím pokrýt široké spektrum odlišných obrobků umístěných na paletách. Pomocí tohoto inovativního řešení se zkrátí drahý čas ručního vyhledávání a téměř se eliminuje příprava a výměna nástrojů. Navíc je umožněn dokonalý přehled o vložených nástrojích, které lze také snadno a rychle proměřit (délka, průměr) a zkontrolovat jejich případné opotřebení anebo poškození pomocí integrované laserové nástrojové sondy.

Pětiosé obráběcí centrum řady Acura 65 EL s paletizačním systémem

Automatizace řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků

Na Slovensku i v Německu se stále více společností potýká s nedostatkem kvalifikovaných pracovníků obsluhy strojů, proto se Hedelius u zákazníků s kusovou a malosériovou výrobou snaží eliminovat tyto vlivy pomocí nabízených technických řešení. Patří mezi ně např. nulové upínací body, pohotovostní zásobník s čisticí a olejovací stanicí, rozdělení pracovního prostoru na dva samostatně nezávislé pracovní prostory a celá škála řešení automatizované výroby pomocí paletizačních systémů nebo robotů.

Upínací systém s nulovým bodem Garant ZeroClamp integrovaný do pracovního stolu stroje, aniž by byly omezeny pojezdy stroje, zaručuje vysokou opakovatelnou přesnost upnutí 2,5 µm, významné snížení přípravných časů upínání až o 90 % a ruší nutnost pokaždé znovu nastavovat nulový bod. Garant ZeroClamp je vhodným řešením pro ruční i automatické zakládání obrobků a také nabízí možnost upínání obrobku mimo stroj (paletový systém).

Upínací systém s nulovým bodem Garant ZeroClamp integrovaný do pracovního stolu stroje

Vysoce výkonná obráběcí centra Hedelius jsou vhodná k využití všude tam, kde je požadováno obrábění z více stran s vysokou přesností na velmi malém prostoru.

Díky malé zástavbové hloubce a nízké zástavbové výšce lze stroje dobře integrovat do každé výrobní haly.

MRM Machinery

Ing. Miroslav Chmelka

chmelka@mrm-machinery.cz

www.mrm-machinery.cz

Reklama
Související články
Jednoduché počty

Německá společnost Hedelius představila v nedávné době hned několik novinek. Řady Tiltenta a Forte rozšířila o modely Tiltenta 11, Forte 11 a Forte 50, řadu Acura o model Acura 50. Také přidala novinky v automatizaci a paletizaci.

Bezobslužná výroba forem rychle a přesně

Požadavky na výrobce nástrojů pro vstřikování plastových dílců rostou kontinuálně, současně se zvyšuje tlak na ceny ze zemí s nízkými mzdami. Pro výrobu těchto nástrojů jsou proto vyžadovány obráběcí stroje, které jsou vysoce produktivní i velmi přesné, aby bylo možné snížit náklady na opravu zmetků a rychle splnit přání zákazníků. Kromě toho musí "ladit" podpora ze strany výrobce stroje.

Strojírenské podniky v době pandemie

Pandemie koronaviru uzavřela hranice naší republiky a zahraniční pracovníci se nedostanou do zaměstnání. Řada domácích zaměstnanců musela nastoupit do karantény. Mnoho českých strojírenských podniků se tak dostalo do nemalých problémů. Firma Grumant hledala recept, jak se takovým problémům vyhnout nebo alespoň minimalizovat jejich následky.

Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Kloubový robot uvnitř stroje

V oboru obráběcích strojů není potřeba japonskou společnost Okuma podrobně představovat. Je známá svým širokým sortimentem soustružnických, frézovacích a brousicích číslicově řízených obráběcích strojů. Nyní na trh přináší vlastní automatizační řešení v podobě robota Armroid.

Plnění požadavků na čistotu ve výrobě

Firma Rosler vyvinula pro výrobce systémů škrticích a výfukových klapek kompletní systém automatizovaného obrábění. Tento systém pokrývá operace od převzetí obrobku po třískovém obrábění přes proces surf finishingu a jemného čištění, nanesení kódu datové matice až po zabalení dílů do KLT obalů a jejich přesun do stohovacích kontejnerů.

Robot s dvojitým uchopovačem zrychlil obsluhu CNC stroje

Osvald Jensen A/S je dánská rodinná firma dodávající strojírenské produkty pod vlastní značkou. Ve své továrně v Dánsku firma vyvíjí a vyrábí součástky do převodovek pro široké spektrum využití. Zaměřuje se na produkci vysoce kvalitních šnekových převodovek, převodových ústrojí a ozubených kol nejrůznějších velikostí.

Multifunkční obráběcí centra

Tento typ obráběcích center patří do bouřlivě se rozvíjející skupiny CNC obráběcích strojů. Představuje typ obráběcího stroje, který reflektuje rostoucí požadavky uživatelů na obrobení součásti při jednom upnutí. Ve své podstatě jde o CNC stroje sdružující dvě základní operace třískového obrábění, a sice soustružení a frézování, do jednoho stroje. Kromě tohoto atributu mají tyto stroje i jiné vlastnosti, které budeme dále diskutovat.

Stroj na středění klikových hřídelí

Je všeobecně známo, že kliková hřídel je jednou z nejkritičtějších součástek motoru s vnitřním spalováním a jedním z nejsložitějších a nejkomplexnějších dílů z hlediska obrábění. Potřeba přesného vyvážení klikové hřídele, která je rozhodujícím faktorem pro celkovou účinnost motoru, se stala ještě důležitější, jelikož výrobci automobilů usilují o snižování emisí CO2 prostřednictvím lepšího výkonu motoru a strategií spočívajících v odlehčování. Díky různým vylepšením, kterých se v průběhu let dosáhlo v procesech kování a odlévání, už mají neopracované komponenty klikové hřídele téměř požadovaný tvar s mnohem menším množstvím přebývajícího materiálu. To znamená, že na konečné klikové hřídeli je třeba obrábět méně částí. Přináší to s sebou také zvýšenou potřebu přesného vyvážení se zmenšenou velikostí protizávaží, které se při vytváření těžiště často provádí.

Vytvořit si náskok v těžkých podmínkách

Společnost F. Zimmermann vyvíjí kompaktní, výkonnou a cenově výhodnou portálovou frézku, pomocí níž mohou uživatelé velmi flexibilně obrábět hliník i vysoce pevnou ocel.

Virtuální stroj pomáhá vyhnout se poškození

Kolize během obrábění jsou vždy nákladnou záležitosti. Tím, jak se výroba vybavuje stále vyšší úrovní automatizace a s rozšiřováním aplikací internetu věcí (IIoT) nabývá prevence chyb na složitosti i časové náročnosti. Japonský výrobce CNC strojů Okuma , který si jako jediný na světě vyrábí veškeré klíčové komponenty obráběcích strojů sám, vyvinul digitální řešení, které slouží k přípravě, simulaci a otestování celého procesu obrábění před jeho zahájením. Během vlastního obrábění provádí systém Collision Avoidance Systém (CAS) velmi přesnou virtuální simulaci s předstihem v řádu milisekund před vlastním řezáním. Jakékoli kolize, které by mohly nastat, jsou tak zablokovány předtím, než mohou způsobit vážná poškození - šetříc čas a peníze provozovatele stroje.

Obsluha obráběcího stroje kolaborativním robotem

Společnost CNC Trčka, výrobce strojních součástí na zakázku, zvýšila produktivitu práce díky automatizaci obsluhy CNC obráběcího stroje využívající kolaborativní robot UR5. Do budoucna firma počítá s nasazením těchto robotů i na další CNC stroje. Robot UR5 dodala společnost EPO Machinery, partner Universal Robots v České republice.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Dodavatel automobilového průmyslu expanduje v Číně

Celkem s 24 miliony vozidel zakoupených v roce 2015 je nyní Čína největším automobilovým trhem na světě a stala se hlavním místem podnikání mnoha známých výrobců automobilů a jejich dodavatelů. Aby se v tomto slibném, ale silně konkurenčním prostředí firma Schlote Group, německý sériový dodavatel pro automobilový průmysl a dodavatelský průmysl, prosadila, snaží se využívat vysoce automatizovaných strojních řešení, která zaručují rychlejší a tím i efektivnější výrobu kvalitních produktů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit