Témata
Reklama

Premiéra frézovacího stroje

V průběhu prvních měsíců roku 2012 vznikal v Lipnickém závodě společnosti Fermat první prototyp horizontálního frézovacího stroje typu FGU 100/3200. Jedná se o první čistě frézovací stroj větší velikosti zkonstruovaný a vyrobený pod značkou Fermat. Doposud společnost Fermat vyráběla pouze horizontální vyvrtávací a frézovací stroje. Konstrukce stejně jako montáž stroje byla svěřena odborníkům v nově vzniklém závodě - Fermat stroje Lipník, s. r. o. (viz reportáž v MM Průmyslovém spektru č.12/2011, www.mmspektrum.com/121241).

Cílem společnosti Fermat bylo uvést na trh v poměrně krátkém čase frézovací stroj střední velikosti, na jehož nosné prvky budou použity standardní komponenty z jejich produkce. Využití velkého množství zákazníky ověřených standardizovaných dílů přineslo zejména výrazné zkrácení oddací lhůty stroje a tím i uspokojení jednoho z hlavních zákaznických kritérií. Neméně důležitá je pro zákazníka i právě tímto ovlivněná výsledná prodejní cena stroje a jeho spolehlivost.

Reklama
Reklama
Design nového horizontálního frézovacího stroje typu FGU 100/3200 pocházející z lipnického závodu firmy Fermat.

Kinematika stroje

Pro dosažení optimální tuhosti a přesnosti stroje byla zvolena koncepce stavby stroje tak, že dva pohyby koná rotující nástroj a jeden pohyb obrobek. Po odlitém loži se pohybuje podélným směrem k obrobku mohutný odlitý stojan v ose Z, na jehož čelní straně se pohybuje svisle přesuvný vřeteník v ose Y.

Pohled na odkrytovaný frézovací stroj

Základem vřeteníku je mohutný odlitek, ve kterém je umístěn náhonový mechanismus pro frézovací hlavu. Náhon se skládá z asynchronního motoru (Siemens nebo Fanuc), vloženého řemenového převodu (Gates) a řaditelné dvoustupňové planetové převodovky (ZF). Největší zdroje tepla, jako je motor a převodovka, jsou aktivně teplotně stabilizovány.


Základem vřeteníku je mohutným odlitek, ve kterém je umístěn náhonový mechanismus pro frézovací hlavu.

Osy Z i Y jsou kluzné, vybavené ztrátovým mazáním, kde se pohybují saně obložené plastovou hmotou po kalené ploše. Lineární pohyby u všech os jsou realizovány pomocí elektrického servopohonu, vložené planetové převodovky a kuličkového šroubu s maticí.

Příčný pohyb obrobku v ose X je vždy realizován lineárně posuvným stolem s T drážkami pro upevnění obrobku ke stolu. Zákazník si může vybrat ze tří variant osy X:
- lineárně posuvný stůl je určený pro jednodušší frézovací operace;
- lineárně posuvný otočný stůl je určený pro složitější frézovací operace z pěti stran bez nutnosti přepínání obrobku;
- lineárně posuvný karuselovací stůl je určen nejen pro obrábění obrobku z pěti stran bez nutnosti přepínání ale také pro čelní a obvodové soustružení rotačních ploch.

Frézovací hlavy a příslušenství stroje

Na konci vřeteníku je napevno připojena automatická frézovací hlava určená ke změně polohy vřetena v jedné nebo dvou rovinách. Zákazník si zde může opět vybrat z několika variant automatických frézovacích hlav:

– IVHG40-4 – jednoosá automatická frézovací hlava umožňující překlopení vřetena z vertikální do horizontální polohy;
- PHA 37 – jednoosá automatická pravoúhlá indexovaná frézovací hlava s indexováním 2,5°nebo 1° standardně se středovým chlazením nástroje;

- UHA 30 – dvouosá automatická univerzální indexovaná frézovací hlava s indexováním 2,5°/2,5° nebo 1°/1° standardně se středovým chlazením nástroje;
- UHAmi 30 – dvouosá automatická univerzální indexovaná frézovací hlava s indexováním 0,001°/0,001°standardně se středovým chlazením nástroje.

Krytování stroje FGU je navrženo modulárně pro snadné úpravy podle požadavků zákazníka. Stroj může být vybaven pouze kabinou pro obsluhu nebo může být částečně i kompletně krytován.

Automatická frézovací hlava. Zákazník si může vybrat z několika typů.

Standardně je stroj FGU vybaven automatickou výměnou nástroje, vynašečem třísek, optickým odměřováním Heidenhain lineárních a rotačních os, ofukem dutiny vřetena vzduchem apod. V případě požadavku na maximální zkrácení nevýrobních časů je možné stroj vybavit také automatickou výměnou obrobku (paletizací) v provedení do 5tun nebo do 15tun. Pro automatickou výměnu nástrojů s více jak 90 pozicemi je možné osadit stroj FGU průmyslovým robotem namísto klasického konvenčního řešení.

Lineární pohyb saní je realizován kuličkovým šroubem s maticí.

Pro náročné zákazníky

Poměrně vysoká technická vyspělost stroje FGU předurčuje nasazení tohoto obráběcího stroje u náročnějších zákazníků zejména z Evropy a Severní Ameriky. Jedním z mnoha požadavků těchto zákazníků je vysoká míra customizace stroje. Přizpůsobení stroje požadavkům zákazníka usnadňuje stavebnicová konstrukce struktury stroje a flexibilita společnosti Fermat.

Ing. Dosedla Michal, Ph.D.

dosedla@fermatmachinery.com

Fermat CZ

Tab. Parametry stroje FGU

Reklama
Vydání #6
Kód článku: 120609
Datum: 13. 06. 2012
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Teleskopické kryty s rodným listem

Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.Moderní obráběcí stroje jsou sofistikované mechatronické celky, kde pohyb jednotlivých částí stroje zajišťují pohybové osy (lineární a rotační) vybavené vedením, zpětnovazebně řízeným pohonem a vhodným krytem. Ačkoliv kryty nejsou vnímány jako klíčový komponent stroje, díky zajištění ochrany osy před nepříznivými vlivy okolí a znečištěním od výrobního procesu pomáhají zajistit spolehlivost chodu celého stroje. Krytování však působí v rámci pohybové osy jako přidaná hmota a zdroj pasivních odporů. Tím jsou negativně ovlivněny vlastnosti osy (např. dynamika a přesnost pohybu) a množství energie, nutné pro vyvození pohybu.

Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Již druhý hybridní stroj WeldPrint

Kovosvit MAS ve spolupráci s ČVUT vyvinul již druhý tzv. hybridní stroj pod obchodním názvem WeldPrint. Jde o technologii 3D tisku z kovu plně vyvinutou v České republice patřící do kategorie Hybrid Manufacturing (HM). Umožňuje vytvářet kovové dílce navařováním pomocí elektrického oblouku a jejich obrábění v jednom pracovním prostoru s výrazně menšími náklady než u jiných technologií 3D tisku z kovu. Nový stroj bude díky nižší pořizovací ceně dostupnější než jeho předchůdce.

Související články
Hybridní obráběcí stroje

Hybridní obráběcí stroje představují snahu o sdružení několika různých technologií do jednoho obráběcího stroje a tím zkrácení nevýrobních časů a tedy i zkrácení výrobního cyklu na minimum. V širším obecném pohledu můžeme říci, že každé současné obráběcí centrum je hybridní stroj, ve kterém jsou sdruženy různé technologie třískového obrábění, např. frézování a vrtání. Většinou však je pod pojmem hybridní stroj myšlen stroj sdružující technologie založené na rozdílných principech.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Zvyšování užitné hodnoty obráběcích a tvářecích strojů

Konkurence v oboru prodeje obráběcích strojů je velká a všechny firmy hledají způsob, jak nabídnout koncovému uživateli vyšší užitnou hodnotu. Tato užitná hodnota se posuzuje podle parametrů koncové výrobní technologie (přesnost, jakost, produktivita, celkové náklady) a pro výrobce obráběcích strojů je to jeden z bodů, kde mohou technickými znalostmi a inovacemi ovlivnit svou konkurenceschopnost na trhu.

Aktuální přístupy ke zvyšování produktivity třískového obrábění

V každé výrobní technologii neustále klademe nové požadavky na zvyšování produktivity, přesnosti, jakosti, efektivity, spolehlivosti apod. Produktivita je jedním z důležitých parametrů, na jejichž základě lze technologie mezi sebou srovnávat. Třískové obrábění si z pohledu produktivity neustále udržuje významné postavení, neboť je schopno zajistit všechny výše uvedené požadavky i pro velmi přesné dílce. Výše celkové produktivity a samozřejmě i ostatních parametrů je dána každým článkem z tohoto řetězce: zvolený nástroj – upnutí nástroje – řezné podmínky – upnutí dílce – zvolená strategie obrábění – NC kód (vazba na CAM a postprocesor) – možnosti stroje z pohledů parametrů pohonů a též jeho technologické konfigurace (multifunkčnost) – řídicí systém.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Stále rostoucí požadavky výrobců proudových motorů vyžadují kontinuální vývoj žárupevných materiálů. Klasické metody obrábění jsou zde na hranici svých možností, efektivní alternativou je elektroerozivní řezání drátovou elektrodou.

Digitalizujeme svět obrábění

Digitalizace v oblasti obráběcích strojů je poměrně nový fenomén. Svět digitalizace se stává svébytným ekosystémem a Siemens jako jediný má pro jeho vytvoření a fungování potřebnou škálu nástrojů – od simulačních programů pro plánování a virtuální zprovoznění strojů, výrobků i procesů přes řídicí systémy a další prvky průmyslové automatizace po monitoring a sběr dat, cloudová úložiště i manažerské nadřazené systémy. Jaké výhody digitalizace přináší, ukázal Siemens na letošním Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně mimo jiné také na prototypu multifunkčního obráběcího centra MCU450 společnosti Kovosvit MAS.

Komplexní obrábění rotačních dílů

Následující článek poskytuje reference rakouského výrobce obráběcích strojů Emco u svých klíčových zákazníků. V dnešním vydáním přineseme pohled z laakirchenského závodu na výrobu rotačních dílů Miba Gleitlager Austria GmbH a v příštím vydání reportáž ze salcburské firmy MTE Metalltechnik Elsenhuber specializující se od kusové až po sériovou výrobu dílů a sestav.

Automatická optimalizace posuvů a pohonů obráběcích strojů

Před více než rokem uvedla společnost Siemens do prodeje nový, podstatně funkčně vylepšený software 4.7 pro NC řídicí systémy Sinumerik 840D sl a 828D. Na nové funkce softwaru, které výrazně vylepšují vlastnosti řídicího systému Sinumerik v oblasti programování a obsluhy, jsme se soustředili v článku ve vydání č. 1,2/2017 (viz. www.mmspekturm.com/170148). V tomto příspěvku se budeme věnovat detailněji výrazné změně softwaru 4.7 v oblasti seřizování a optimalizace posuvů a hlavních pohonů.

Dodavatel automobilového průmyslu expanduje v Číně

Celkem s 24 miliony vozidel zakoupených v roce 2015 je nyní Čína největším automobilovým trhem na světě a stala se hlavním místem podnikání mnoha známých výrobců automobilů a jejich dodavatelů. Aby se v tomto slibném, ale silně konkurenčním prostředí firma Schlote Group, německý sériový dodavatel pro automobilový průmysl a dodavatelský průmysl, prosadila, snaží se využívat vysoce automatizovaných strojních řešení, která zaručují rychlejší a tím i efektivnější výrobu kvalitních produktů.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit