Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Prezentace nových technologií
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Prezentace nových technologií

Pro urychlení rozvoje všech odvětví průmyslu je třeba hledat stále nové informace o technologiích a materiálech. Technologické informace jsou nejcennějším zbožím na trhu vědění. Jednou z nejdůležitějších forem, jak tyto informace získávat a účinně předávat, jsou osobní jednání mezi jejich nositeli. Těmi jsou v prvé řadě všichni, kdo přímo působí ve výrobní sféře a mohou tak své poznatky z oblasti teorie doplňovat o praktické zkušenosti.

V poslední době, kdy vzniká řada nových firem s různými obory činnosti, je stále těžší najít vhodnou formu, jak firmu v konkurenčním prostředí co nejefektivněji propagovat.

Osobní kontakt je nejdůležitější

Mnoho podniků zvolilo cestu přímých osobních jednání s klientem. Aby tato jednání byla dostatečně účinná, je třeba, aby byl klient zkontaktován i několikrát během jednoho roku, což je časově velmi náročné. Vhodným způsobem, jak osobně oslovit své stálé zákazníky a získat zákazníky nové, je účast na specializovaných akcích, kam směřují především odborníci se zájmem o daný obor.
Takovouto akcí bude bezesporu i tzv. technické "trojveletrží", a to druhý ročník veletrhu strojírenských technologií Mach, jedenáctý ročník veletrhu metalurgie Metal a konečně druhý ročník veletrhu povrchových úprav, finálních technologií a obalové techniky Finet. Tyto tři samostatné odborné veletrhy pořádá veletržní správa Terinvest od 13. do 15. května 2003 v Pražském veletržním areálu Letňany. Veletrhy chtějí navázat na tradiční pražské průmyslové výstavní akce a dále tak napomáhat rozvoji jednotlivých odvětví průmyslu.

Vzor ze zahraničí

Záměrem veletržní správy je vytvořit odpovídající prostor pro poznání a rozvoj strojírenských technologií ve vazbě na materiály a možnosti jejich zpracování. V souladu s obdobnými trendy v zahraničí jde o pořádání veletrhů s odborným zaměřením na progresivní technologie a materiály v jednotlivých oborech průmyslu. Jelikož právě Praha je centrem poměrně velkého, technicky vyspělého regionu, stává se tak důstojným místem pro prezentaci technologické vyspělosti našich firem. Zájem přihlášených firem i odborných organizací a institucí, které podpořily veletrhy udělením svých záštit a garancí, dokazuje, že souběžné konání těchto tří odborných veletrhů bylo zvoleno správně.

Perspektivy výstaviště

Nově, reprezentativně upravené výstavní prostory Pražského veletržního areálu Letňany splňují potřebné parametry pro konání technických veletrhů. Jde především o dostatek výstavních prostor s pevnými, vysoce únosnými podlahami s rozvodnými kanálky, dostatek parkovacích míst přímo v areálu výstaviště a konferenčních prostor s možnostmi širokého využití. Neméně důležitou roli hraje také dobrá dostupnost areálu z centra města. To vše by mělo přispívat ke spokojenosti jak vystavovatelů, tak návštěvníků.
§§§
Věříme, že i doprovodné akce, které veletrhy po odborné stránce doplňují, budou zajímavým zpestřením pro všechny účastníky a že se letos v květnu otevřou v Letňanech nejen brány veletrhů, ale rovněž nové cesty pro úspěšný rozvoj firem a celého našeho průmyslu.
-rm-

Další články

Novinky z veletrhů a výstav

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: