Témata
Zdroj: JBO

Měření a kontrola vnitřních závitů

Společnost JBO je známa jako výrobce závitořezných nástrojů. Kromě nich ale také vyvíjí a vyrábí vybavení pro měření a kontrolu vyrobených závitů. Firmu JBO na českém a slovenském trhu zastupuje společnost SK Technik.

Reklama

Digitální kalibr MultiCheck s vyměnitelnými vložkami

Firma JBO rozšířila produktové portfolio o digitální kalibr MultiCheck s vyměnitelnými vložkami. Program MultiCheck kombinuje kontrolu přesnosti závitu a měření hloubky závitu v jednom měřicím zařízení. Trvání zkušebního cyklu tak lze zkrátit až o 50 %. Díky vysoce kontrastnímu digitálnímu displeji zajišťuje MultiCheck snadné a bezchybné čtení hloubky závitu s přesností 0,01 mm. Jednoduchá a rychlá výměna vložky kalibru (ve srovnání s předchozím systémem) přináší potenciál pro úsporu nákladů. Standardní program nabízí dvě velikosti a slouží pro měření velikosti závitů v průměrech od 2 do 10 mm nebo od 10 mm výše, a to u různých typů závitů. Maximální hloubka měření je 4x D. Volitelně mohou být odpovídající závitové kalibry povrchově upraveny, například pochromovány, potaženy povlakem TiN nebo DLC (Diamond Like Carbon) nebo dodávány s drážkou pro odvod nečistot. Jako opce je v nabídce možnost bezdrátového přenosu naměřených hodnot. Tyto kalibry lze pomocí šikmé opěrné objímky jednoduše použít také pro kontrolu a měření hloubky závitů v šikmém otvoru.

Výhody použití závitového kalibru MultiCheck:

– kontrola závitu a jeho hloubky pomocí jednoho nástroje;

–  doba kontroly závitu se zkrátí o 50 %;

–  měření hloubky závitu do 4x D;

–  jednoduchá výměna opotřebených kalibrů;

–  spolehlivé odečtení hloubky závitu na digitálním displeji.

Digitální kalibr MultiCheck s vyměnitelnými vložkami. (Zdroj: JBO)
Reklama
Reklama

Měřicí trny pro určení polohy a úhlu osy závitu v obrobku

Přesné určení polohy a úhlu osy u vnitřních závitů není na 3D měřicích strojích snadné. Jako jednoduchá pomůcka pro toto měření se obvykle používají měřicí trny. Ty jsou vyráběny na jedno upnutí, aby byla zaručena přesná soustřednost od závitové části k válcovému průměru. Závitová část je broušena s definovaným posunutím stoupání na minimální hloubku zašroubování 8x P. V důsledku toho je při zašroubování do vnitřního závitu měřicí trn uložen na dvou bocích závitu. Tento přesný systém je základem pro určení polohy a úhlu osy závitu. Vlastní měření se provádí na 3D měřicím stroji testováním válcové části pomocí měřicí sondy. Měřicí trn se našroubuje do vnitřního závitu jednoduše rukou za použití rýhování na válcové části nebo pomocí plochého klíče. Tyto měřicí trny pro určení souřadnic jsou k dispozici ve všech běžných profilech a rozměrech závitů.

Řada měřicích trnů pro určení polohy a úhlu osy vnitřních závitů. (Zdroj: JBO)
Příklad aplikace měřicích trnů. (Zdroj: JBO)
Reklama
Související články
Přesné obrábění pod kontrolou

Německá společnost Paul Horn je známá produkty, které se vyznačují především svými technologickými vlastnostmi, vysokou výkonností a spolehlivostí. V nabídce má nástroje pro zapichování, upichování, soustružení, frézování, vrtání a vystružování, které dnes zaujímají přední pozice na trhu.

Novinky pro obrábění těžkoobrobitelných materiálů

Německá společnost Paul Horn se prosazuje s produkty, které se vyznačují především svými technologickými vlastnostmi, vysokou výkonností a spolehlivostí.

Kontrola rotačních součástek v sériové výrobě

Hřídelové a kotoučové součástky patří k nejrozšířenějším ve strojírenství. S nástupem elektromobility jejich podíl zřejmě ještě poroste. Sériová výroba běžně pracuje v sekundovém taktu, a stejně tak rychlá musí být nově i kontrolní technika. Stoprocentní kontrola se již stává samozřejmostí.

Související články
Přesné upínání pro měřicí techniku

Měřicí technika je jednou ze základních součástí průmyslových výrobních procesů, výzkumu a vývoje i mnoha dalších aplikací. Kromě řídicí technologie patří mezi další klíčové požadavky možnost automatizace a vhodnost pro Průmysl 4.0.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Trendy ve světě přesné měřicí techniky

Požadavky kladené na kontrolu kvality se rok od roku stále zvyšují. S tímto trendem se musejí vypořádat všichni výrobci měřicí techniky. Shodně je tomu i u firmy Mitutoyo, která se snaží šíří svého sortimentu maximálně vyhovět požadavkům pro dílenskou kontrolu, měrové laboratoře i procesní kontrolu, ale zároveň neopomíjí současný trend - Průmysl 4.0 a IoT - požadavek na inteligentní komunikativní měřidla a přístroje.

Plná digitalizace v systémech zajištění kvality

V posledních době se pojem Průmysl 4.0 stal běžnou součástí našeho života. Co se však za tím skrývá? Cílem této velké změny je vytvořit plně „digitalizovaný systém“, který umožní flexibilní výrobu v celém jejím cyklu. Bude minimalizovat lidské vlivy a optimalizovat na základě získaných dat všechny složky výrobního procesu. To znamená počínaje vývojem a konstrukcí počínaje přes předvýrobní etapy a nákup materiálu až po samotnou výrobu vč. zajištění kvality a distribuci finálních produktů.

Plováčkové průtokoměry na olej

Výrobou přístrojů pro polní instrumentaci se dlouhodobě a úspěšně zabývá celosvětově působící společnost Kobold Messring. Do jejího hlavního programu patří průtokoměry, teploměry, hladinoměry a tlakoměry.

Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit