Odborně-vzdělávací a zpravodajský portál z oblasti strojírenství a navazujících oborů
Články >> Revoluce v oblasti soustružení
Chcete dostávat MM Průmyslové spektrum ZDARMA až do Vaší schránky? Více informací zde.

Revoluce v oblasti soustružení

Inovativní metoda soustružení, High Dynamic Turning (HDT), vyvolala v řadách odborné veřejnosti pozitivní reakce. A není divu, má totiž ambice doplnit, případně nahradit v budoucnosti konvenční soustružení. Toto jsou úvodní informace k danému produktu, který se bude rozvíjet a o kterém ještě bude hodně napsáno.

Během loňského veletrhu AMB ve Stuttgartu se nová metoda soustružení prezentovala návštěvníkům formou atraktivního živého přenosu v expozici společnosti Ceratizit Group, jež zde prostřednictvím srovnávacího videa demonstrovala nové možnosti, které nabízí metoda HDT a nástroje FreeTurn. Videozáznam simultánně zachycoval oba procesy soustružení, kdy na jedné straně byla výrobní operace realizována na tradičním CNC soustruhu s použitím několika nástrojů, zatímco na straně druhé bylo možné sledovat proces metodou HDT na soustružnicko-frézovacím centru, kde se obrábělo pouze pomocí jednoho nástroje. Na hrubování, dokončování, soustružení kontur či podélné nebo čelní soustružení postačí v případě metody HDT jediný nástroj nazvaný FreeTurn.


Dirk Martin, produktový manažer firmy Ceratizit pro oblast soustružení, prezentoval na veletrhu AMB inovativní systém soustružení High Dynamic Turning a nástroje FreeTurn Ceratizit.

Princip obrábění spočívá v jiném základu procesního seřízení. V případě HDT je pro nastavení příslušného řezného úhlu nástroje vzhledem k profilu obrobku použito polohovací frézovací vřeteno, namísto statického nastavení vyměnitelné břitové destičky pomocí upínacího držáku při konvenčním soustružení. Díky použití pohonu a polohování vřetena nesoucího nástroj FreeTurn ve spojení se štíhlým a axiálním provedením nástroje lze profitovat z variabilního nastavení osy v rozsahu 360°, aniž by hrozila jakákoliv kolize. Tím lze, v případě téměř jakékoliv kontury obrobku, dosáhnout optimálního úhlu nastavení vyměnitelné břitové destičky vůči tvaru obrobku. Vyměnitelná břitová destička (VBD) systému FreeTurn je chycena v držáku šroubkem z čela.


Jednoduché a geniální, tak se shodla řada odborníků nad konstrukcí nástroje FreeTurn.

Zvýšení produktivity o 200 %

Poloha VBD a úhel nastavení v řezu lze navíc kdykoliv libovolně upravovat, a to dokonce i během obrábění, což uživatelům umožňuje velmi rychlou a plynulou změnu v řezném procesu. Tím dochází k minimálnímu přerušování obrábění a k minimalizaci neproduktivních časů. Variabilní výměna a využití více řezných hran VBD prostřednictvím příslušné rotace a pozice nástroje zajistí na jedné straně absolutní eliminaci časů nutných pro výměnu nástroje a na straně druhé vede ke snížení nákladů na pořizování nástrojů, neboť se při obrábění používá zmíněný jeden nástroj. Čím složitější je tedy kontura obrobku, pro jejíž obrobení by se v případě konvenčního soustružení muselo použít několik různých nástrojů, tím vyšší jsou úspory, jež HDT přináší. Současně lze pracovat s až o 40 % vyššími posuvy. Ukazatel pro celkové zvýšení produktivity činí 200 %. Podniky disponující soustružnicko-frézovacími obráběcími centry s řízenou frézovací osou mají nyní možnost využít nové revoluční metody HDT. V závislosti na možnostech stroje lze tuto technologii funkčně používat na všech úrovních. Pro uvedené stroje s dostupným nastavením obrábění přes rovinu Y/Z vyplývají další možnosti, které byly doposud nedosažitelné, například obrábění seshora i zespodu (nad a pod osou obrobku).


V případě konvenčního soustružení je nutné mít pro každou konturu samostatný nástroj. Důsledkem jsou vysoké náklady na nástroje a dlouhý čas strávený výměnou nástrojů. V případě systému High Dynamic Turning (HDT) dokážete s využitím plné rotace 360° frézovacího vřetena obrábět pouze jedním nástrojem. Výsledkem jsou rapidně nižší výrobní časy a celkové náklady.

HDT jako uživatelsky přívětivé řešení

Jedním z budoucích cílů je vytvoření uživatelsky přívětivého systému HDT, neboť právě programování více pohybových příkazů je momentálně stále docela časově náročná záležitost, jíž nelze u většiny provozů praktikovat. Aby se mohl dynamický proces soustružení používat, musejí se přirozeně pohybové příkazy doplnit o další souřadnice. Potřebná zadání pro rovinu Y/Z a kompenzaci polohy břitu lze zapsat například do hlavičky programu. Pro budoucí použití se nabízí lepší a snadnější řešení, jež by spočívalo v nahrávání dat přes postprocesory nebo podprogramy. Zadáním pro výrobce softwarového vybavení tedy je vytvořit uživatelsky přívětivé řešení, jež podstatně usnadní programování. Pro programátora by neměl představovat žádný rozdíl fakt, zda by aktuálně chtěl programovat konvenční obrábění, či obrábění metodou HDT. Vše by se mělo odehrávat na pozadí operačního systému stroje nebo softwaru CAD/CAM. Novou technologii soustružení kvitují i přední výrobci řídicích systémů a obráběcích strojů, kteří velmi rychle pochopili funkční princip a uživatelský přínos. Efektivitou této revoluční metody soustružení byly obě skupiny doslova nadšeni a přesvědčeni, že se jedná o metodu a nástroj s potenciálem, který uživatelům přinese mnoho výhod.

Vyměnitelnou břitovou destičku pro nástroj FreeTurn zvolíte podle aplikace a požadavků. Na výběr budou různé sorty, geometrie a povlaky. Obrábění ze všech směrů a přizpůsobení řezného úhlu, včetně řezných podmínek, díky volné rotaci obrobku i nástroje. Výsledkem je optimalizovaný proces a dynamické obrábění.


Vyměnitelné břitové destičky s různými parametry

V případě efektivního využívání frézovacího vřetena je návratnost investic do soustružnicko-frézovacího centra mnohem rychlejší, protože stroj lze tak využít na 100 %. Dá se říci, že pomyslným zlatým hřebem tohoto nástroje je patentovaná vyměnitelná břitová destička FreeTurn trojúhelníkového tvaru, na které může být několik břitů s různými vlastnostmi. Tato destička by mohla mít například různé vrcholové úhly, rohové rádiusy nebo utvářeče třísky; v úvahu by dokonce přicházely i různé povlaky a řezné materiály.

S ohledem na geometrický tvar VBD lze nástroj maximálně přizpůsobit potřebám daného obrábění, za účelem úspory nástrojů a zkrácení časů nutných pro jejich výměnu. Momentálně jsou k dispozici symetrické geometrie VBD pro obrábění oceli, nerezavějící oceli a hliníku, včetně příslušného držáku. Velikost, provedení, tvar, sorta řezného materiálu a povlak jsou aktuálně zcela otevřené. Generování portfolia vyměnitelných břitových destiček a držáků značnou měrou závisí na zájmu a přání zákazníků a jejich požadavcích.


HDT metoda pokryje obrábění od měkkých materiálů až po ušlechtilé oceli.Vyměnitelná břitová destička FreeTurn může nabídnout všestranné obrábění od hrubování až po dokončení díky různým geometriím na každém břitu.

Závěrem

Jak již bylo v úvodu zmíněno, s vývojem, produkcí a s úspěchy tohoto unikátního nástroje budete určitě nadále informováni v dalších článcích a na dostupných mediálních kanálech. Již nyní můžete zhlédnout poutavé produktové video na stránkách společnosti Ceratizit či zde.

Na závěr popřejme vývojářům a jejich inovativnímu produktu hodně zdaru, úspěchů a mnoho spokojených uživatelů.


Ceratizit Česká republika

Jan Gryč

jan.gryc@ceratizit.com

www.ceratizit.com

Další články

Nástroje pro obrábění / řezné materiály

Komentáře

Nebyly nalezeny žádné příspěvky

Sledujte nás na sociálních sítích: