Témata
Reklama

Řezání závitů do kalené oceli

Společnost Grumant představuje novinku ze svého sortimentu, jenž uzavírá řadu závitníků pro kalené oceli. Jedná se o unikátní závitníky nové generace řady EH-CT, jenž mají své kořeny v Japonsku a nyní. Smyslem tohoto článku je ve stručnosti představit jejich hlavní přednosti.

Díky možnostem nových technologií a strojů se závitováním po tepelném opracování se tyto stávají čím dál více běžnou záležitostí a zároveň u nich dochází k navyšování řezných rychlostí a zvyšování kvality. Komplexní řada závitníků řady firmy Grumant umožňuje řezat závity v ocelích zušlechtěných na tvrdost od 38 do 63 HRC.

Tato řada sestává z následujících typů:

- UH-CT – závitníky z povlakovaného mikrozrnného karbidu pro oceli s tvrdostí od 50 do 63 HRC;
- EH-CT – závitníky z povlakovaného mikrozrnného karbidu pro oceli s tvrdostí od 45 do 55 HRC;
- EH-HT/EH-PO – závitníky z rychlořezné oceli (HSS Co) pro oceli s tvrdostí do 45 HRC;
- PH-SP – závitníky z rychlořezné oceli (HSSE) pro oceli s tvrdostí do 38 HRC.

Reklama
Reklama
Díky neustálému vývoji technologií bylo možné navrhnout a vyrábět závitníky ze slinutého karbidu řady EH-CT se skvělými vlastnostmi. Jejich vlastnosti jsou optimalizovány pro řezání závitů do kalených ocelí s tvrdostí 45–55 HRC.

Klíčovými vlastnosti závitníků EH-CT jsou odolnost proti otěru, odolnost proti rázům a povrchová úprava. Pro řezání závitů do kalených ocelí se jeví jako samozřejmost použití slinutého karbidu. Závitníky EH-CT jsou vyrobeny z ultrajemného slinutého karbidu, jehož vlastnosti zajišťují vysokou otěruvzdornost zároveň s houževnatostí. Povlak na bázi TiAlN pak zaručuje vysokou chemickou a tepelnou stabilitu.

Klíčovým prvkem geometrie je negativní úhel čela. Ten zajišťuje silnější řeznou hranu odolnější proti zničení. Pozitivní geometrie by při použití na kalených ocelích vedla k vyštipování břitů a poté ke zničení nástroje. Použití geometrie UH-CT (ta je určena pro oceli do 63 HRC) na ocelích s tvrdostí do 55 HRC by zase měla za následek vyšší krouticí moment.

Nezbytnou podmínkou pro použití těchto závitníků je použití kvalitních upínačů a synchronizace posuvu s otáčkami. Nutností je také použití maximálního množství emulze, která snižuje zatížení a pomáhá s odvodem třísek.

Speciální geometrie drážek zajišťuje stabilní proces závitování a vysokou přesnost. Cílová tvrdost obrobků je nižší než u řady UH-CT. Lze tedy očekávat tvorbu delších třísek, které je nutno evakuovat, což zajistí větší drážky řady EH-CT.

V porovnání s běžnými závitníky mají řady UH-CT i EH-CT větší počet břitů. Kalené oceli tvoří menší třísky a díky vyššímu počtu břitů dochází k jejich menšímu namáhání a dosahuje se delší životnosti nástroje. Velikost třísky pak hraje hlavní roli při volbě správného typu v rozsahu tvrdostí od 50 do 55 HRC, kde se obě řady překrývají.

Důležitou vlastností specifickou pro závitování kalených ocelí je dlouhý náběh s pěti chody.

Zkušenosti z výroby

Při každodenní práci u svých zákazníků se technici firmy Grumant pravidelně setkávají se stížnostmi a reklamacemi závitníků. Někdy se závitník ulomí celý, někdy se odlomí pouze část, jindy se zase nepatrně vyštípne řezací břit na čele apod. Pokaždé, když se stane něco nestandardního oproti normálnímu stavu, životnosti, kvalitě, hledá zákazník vždy chybu na straně nástroje – v tomto případě závitníku. Někdy bývá velice obtížné vysvětlit, že uvažované slabé místo je jinde než v závitníku. Obsluze stroje nepřijde divné, že ještě včera se závitníkem zhotovili například 600 závitů a dnes v nové zásilce polotovarů vyřízli pouhých 50 závitů a došlo k jeho porušení. Každý závitník prochází několikastupňovou kontrolou a u každého jsou dodržovány přísné výrobní postupy, které jsou neměnné a po mnoho let zaručují stoprocentně prvotřídní kvalitu každého kusu.

V nedávné době došlo až k extrémní situaci, možno říci k úmyslnému poškození. Obsluze stroje se podařilo na jednom otvoru zalomit 3 ks závitníků a poté odmítla s těmito závitníky jakkoliv dále pracovat, že nebude vyrábět zmetky. Okamžitě byli povoláni obchodně-techničtí zástupci firmy Grumant k vyjádření a řešení vzniklé situace. Nebylo tak složité najít příčinu vzniklých problémů. První věc, na kterou se technik zaměřil, byl předvrtaný otvor. Na otázku, jakým průměrem vrtáku obsluha předvrtává, bylo sděleno – podle normy závitu M8. Otvor byl změřen a k údivu vedení firmy a obsluhy byl průměru 6,5 mm (!). Dotaz, která norma předpovídá vrtat pod závit M8 průměr 6,5 mm, nebyl bohužel zodpovězen…

Bylo velmi účinné, že se tohoto problému osobně účastnilo i vedení firmy a vidělo, jak vznikají domnělé problémy vůči dodavateli nástrojů. Mohli si udělat obrázek sami o tom, jak pracovníci prezentují kvalitu nástrojů a tvoří prostředí, kde je pak na jejich vlastním rozhodnutí, co, čím a jak se bude obrábět. Upřímně řečeno, budu ničit jejich nástroje, říkat, že nefungují, a pak si sám zvolím, od koho se bude nakupovat. To již nevyžaduje další komentář (…).

Bc. Roman Jabůrek

Grumant

JABUREK@grumant.cz
www.grumant.cz

Reklama
Vydání #12
Firmy
Související články
Současný vývoj v oblasti řezných nástrojů

Vývojové trendy v segmentu obráběcích řezných nástrojů jsou navázány na progresi ve strojírenské výrobě a reagují na aktuální potřeby průmyslu. Výzkum a vývoj již dlouhodobě soustřeďuje svou pozornost na vývoj řezných materiálů, systémů povlakování, konstrukce moderních nástrojů využívajících princip minimálního mazání a chlazení MQL, koncepty inovativních upínacích soustav. V současnosti jsou rozvíjeny technologie pro inteligentní výrobu s aplikací předností Průmyslu 4.0, včetně automatizace výrobního procesu, sběru dat o zařízeních, procesech a vyráběných dílcích. Na veletrhu EMO Hannover 2019 byly společnostmi představeny chytré technologie a řešení inteligentního řízení procesu obrábění. Digitalizace a konektivita jsou nyní důležitější než kdykoliv předtím.

Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Expert na mikroobrábění

V loňském roce na MSV v Brně uvedla společnost Kovosvit MAS nové pětiosé vertikální centrum MCU450. Symbolicky na stánku společnosti Siemens, která pro prototyp stroje dodala řídicí systém, pohony, motory a zároveň rozváděč osazený ze 100 % komponenty Siemens. Již na veletrhu bylo oznámeno, že prvním zákazníkem obráběcího centra MCU450 bude katedra technologie obrábění Fakulty strojní Západočeské univerzity v Plzni. Vznikla intenzivní spolupráce mezi Kovosvitem MAS, Siemensem a vysokou školou, která již přináší první výsledky: aktuálně společnými silami zmíněné subjekty úspěšně řeší mikroobrábění. Předmětem jejich zájmu je těleso náramkových hodinek.

Související články
Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Aktuální přístupy ke zvyšování produktivity třískového obrábění

V každé výrobní technologii neustále klademe nové požadavky na zvyšování produktivity, přesnosti, jakosti, efektivity, spolehlivosti apod. Produktivita je jedním z důležitých parametrů, na jejichž základě lze technologie mezi sebou srovnávat. Třískové obrábění si z pohledu produktivity neustále udržuje významné postavení, neboť je schopno zajistit všechny výše uvedené požadavky i pro velmi přesné dílce. Výše celkové produktivity a samozřejmě i ostatních parametrů je dána každým článkem z tohoto řetězce: zvolený nástroj – upnutí nástroje – řezné podmínky – upnutí dílce – zvolená strategie obrábění – NC kód (vazba na CAM a postprocesor) – možnosti stroje z pohledů parametrů pohonů a též jeho technologické konfigurace (multifunkčnost) – řídicí systém.

Komplexní obrábění rotačních dílů

Následující článek poskytuje reference rakouského výrobce obráběcích strojů Emco u svých klíčových zákazníků. V dnešním vydáním přineseme pohled z laakirchenského závodu na výrobu rotačních dílů Miba Gleitlager Austria GmbH a v příštím vydání reportáž ze salcburské firmy MTE Metalltechnik Elsenhuber specializující se od kusové až po sériovou výrobu dílů a sestav.

Vysokoteplotní lubrikanty na bázi vanadu tvořené PVD procesem

Přítomnost vanadu v povlaku mění jeho vlastnosti a největší vliv má na koeficient tření, jehož snížením lze prodloužit životnost nástroje. V naší práci popisujeme, jakými jevy k tomu dochází a jak se změní chování povlaku s přítomností vanadu. Nakonec shrneme výsledky řezných zkoušek odpovídajících rychlořeznému obrábění.

Budoucnost nástrojových materiálů bez kritických kovů

V současné době jsou nejrozšířenějšími nástrojovými materiály slinuté karbidy a nástrojové oceli. Slinuté karbidy, tedy cermety tvořené vysokým podílem karbidů, převážně karbidu wolframu, a dále TiC, TaC a NbC, a kobaltem jako pojivem jsou využívány především pro výrobu výměnných břitových destiček pro strojní obrábění, případně vrtáků do zdiva a betonu. Díky výborné otěruvzdornosti a velmi dobré lomové houževnatosti jsou v poslední době tyto materiály využívány pro různé aplikace, jako je obrábění ocelí, litin i neželezných kovů.

Nová metodika hodnocení řezných vlastností nástrojů

Řezivost nástrojů je termín obdobný základním technologickým vlastnostem zpracovávaných technických materiálů, jako jsou například svařitelnost, slévatelnost či tvařitelnost. Podobně jako u jiných technologií je nutno vztáhnout tuto charakteristiku k požadovanému kritériu, to je k hlavnímu sledovanému cíli a základním podmínkám zkoušek. To znamená, jakou požadovanou práci či dosaženou kvalitu produkce od řezného nástroje očekáváme a s jakou spolehlivostí či rizikem tyto výkony chceme opakovat a používat.

Silná geometrie s měkkým řezem

Existují prezentace produktů, které je potřeba přečíst si několikrát, než je člověk pochopí. Tato prezentace k nim ovšem nepatří. S-Cut SC-UNI je fréza, jejíž funkční princip lze přes její unikátní provedení, nebo právě proto, velmi snadno vysvětlit. Její břity ve tvaru S a extrémně nestejné dělení potlačující chvění vyvolané procesem obrábění vytvářejí z této frézy vysoce kvalitní nástroj, který v rámci veškerých srovnávacích testů poráží porovnávané frézy.

Upnutí obrobku ovlivňuje přesnost a produktivitu obrábění

Přesnost a produktivitu obrábění ovlivňuje mnoho faktorů. Svůj podíl na výsledku má typ a vlastnosti použitého obráběcího stroje, volba nástrojů a řezných podmínek, zvolená strategie obrábění a v neposlední řadě i způsob upnutí a vyrovnání dílce před obráběním. V některých specifických případech je volba upnutí klíčovým faktorem pro realizaci celé technologie v požadovaných parametrech.

Nové frézy pro obrábění neželezných kovů

Nové tvrdokovové frézy typu W od firmy WNT jsou dimenzované speciálně pro vysoce výkonné obrábění hliníku a jiných neželezných kovů. S ohledem na rostoucí požadavky leteckého průmyslu firma nabízí i rozšířenou řadu rohových rádiusů v různých variacích, které jsou nezbytné v tomto průmyslovém odvětví. Řada nových fréz rozšiřuje uživatelský výběr a doplňuje stávající úspěšnou řadu tvrdokovových fréz.

Vysokoteplotní kluzné vrstvy vanadu

Intenzifikace řezných procesů zvyšuje teplotu řezů. S tím souvisejí mimo jiné zvýšené nároky na tepelnou stabilitu použitých otěruvzdorných povlaků. Možným řešením je vývoj PVD povlaků s funkcí vysokoteplotních lubrikantů, které jsou schopny snížením koeficientů tření řezné teploty snižovat. K jedněm ze slibných a již studovaným systémům patří PVD vrstvy s přídavkem vanadu, které za vysokých teplot tvoří Magnéliho oxidické fáze se zmíněnou schopností. Velkým problémem je však trvanlivost těchto fází při mechanickém namáhání v průběhu obrábění. Příspěvek je věnován některým praktickým aspektům přípravy PVD vrstev CrVN a jejich vlastnostem.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit