Témata
Reklama

Rodinné stříbro pro plasty

„Historie zavazuje, budoucnost motivuje.“ To je motto české rodinné strojírenské společnosti Chodos Chodov s tradicí dlouhou již 136 let. Firma kompletně vyrábí stroje a zařízení pod vlastní značkou CHODOS pro gumárenský a plastikářský průmysl, včetně příslušenství, tzv. pod jednou střechou. Firma má již od roku 1962 vlastní výrobní program, který konstrukční a technologické oddělení zabezpečuje a rozvíjí do současné doby.

Novodobá historie firmy je spojena především s vlastnickou změnou, která proběhla v roce 2013. V té době spolumajitel společnosti, Miroslav Černý starší, společně se svými syny, odkoupil podíly od původních spolumajitelů, a firma tak mohla vykročit na cestu skutečně rodinného podniku.

„Táta spojil svůj profesní život s Chodosem, pracuje ve firmě již přes 50 let, bratr nastoupil do firmy po absolvování strojní fakulty na ČVUT v Praze v roce 2000. Já jsem přišel v roce 2013, právě v souvislosti s majetkovou změnou,“ vzpomíná Ing. Miroslav Černý mladší, jeden z trojice jednatelů Chodosu a dodává: „V první fázi jsme provedli kompletní analýzu stavu společnosti se záměrem ihned efektivně optimalizovat veškeré náklady a na druhé straně jsme začali realizovat potřebné investice – začali jsme se rozhodovat jako rodina. Zaměřili jsme se na zlepšení kvality pracovního prostředí, sociálního zázemí a začali jsme se zabývat nutností obměny strojního vybavení nákupem nových technologií z důvodu zvýšení výrobní soběstačnosti a produktivity. Následně jsme zrealizovali projekt Úspory energie. Kompletně jsme zateplily objekty a změnili systém vytápění. Významné investice bychom nemohli nastartovat bez dotační podpory z EU.“

V současné době firma zaměstnává 220 zaměstnanců, čímž se řadí na horní hranici středních společností a dosud patří k největším zaměstnavatelům v regionu. Přes její velikost se firma snaží o vytváření rodinné atmosféry, což dokládá i fakt, že jednatelé znají většinu zaměstnanců křestním jménem.

„V rámci rodinného rozhodování je vše pružnější, je jednodušší cokoli řešit, protože máme jasný a společný zájem – dlouhodobou prosperitu,“ vysvětluje Miroslav Černý. „Společně se každodenně přímo podílíme na vedení firmy. Když se ráno sejdeme na poradě a na něčem se domluvíme, následně se záměr může operativně realizovat. Operativnost je naše výhoda především oproti firmám, jejichž vedení sídlí mimo naši zemi a procesy rozhodování mají zdlouhavější. Pružnější režim je k celkovému prospěchu zákazníků.“

Reklama
Reklama
Budoucnost majitelé Chodosu - (zleva) Daniel Černý, Miroslav Černý starší a Miroslav Černý mladší - spatřují právě v prohlubování rodinné atmosféry ve firmě.

Lahve i pneumatiky

Firma již od 60. let minulého století patří mezi významné výrobce strojů na zpracování pryže a plastů. Tyto stroje nacházely a nacházejí uplatnění v nejen v České republice, ale i v okolních zemích.

Z vlastních plastikářských strojů je výrobcem vyfukovacích automatů určených pro vyfukování dutých nádob, jako jsou lahve, kanystry, hračky atd. Na chodosáckých vyfukovacích automatech vyrábějí obaly také významní čeští výrobci, např. J. P. Plast Kyjov, Novoplast Liberec, Dixi Hlohovec, Polyplast Boleradice, Motoron Načeradec či Kamabe Valašské Klobouky. Vyrobené stroje byly exportovány také do stovek firem v Rusku a mnoha evropských zemích.

Pro potřeby gumárenského průmyslu zde byly desítky let vyráběny vulkanizační lisy v mechanickém provedení. Na nich pak byly vyráběny pneumatiky v pneumatikárnách zvučných jmen, jako je například Trelleborg-Mitas Praha, Trelleborg-Rubena Náchod, Continental Otrokovice či závody koncernu Bridgestone Europa.

Jednoduchost údržby

Další skupinu zdejší produkce tvoří extrudery na zpracování pryže a plastů. Ty jsou využívány jako stroje pro finální výrobek, ale mají i významnou ekologickou úlohu.

„Při procesu vyfukování nádob nabízíme možnost tzv. ‚průhledítka‘, které zajišťujeme také díky svým extrudérům,“ vysvětluje Daniel Černý a dodává: „A nabízíme samozřejmě také retrofit vlastních i cizích strojů.“

Zákazníci u strojů oceňují pověstnou jednoduchost řešení pro obsluhu i jednoduchou údržbu, což v praxi znamená, že zákazník, který zdejší stroje využívá, si často vystačí s vlastním oddělením údržby nebo případnou vzdálenou konzultací.

„Kromě výrobků, které nesou naši vlastní značku, dlouhodobě spolupracujeme s německou firmou Herbert. Podílíme se na výrobě dílů a celkové montáži. Firma Herbert je nositelem duševního vlastnictví. Vulkanizační lisy se expedují do celého světa pod značkou Herbert,“ říká Miroslav Černý.

Prostor ve výrobní hale je skutečně obrovský, a tak kromě výroby vlastních produktů firma rezervuje volné kapacity pro své dlouhodobé tuzemské i zahraniční obchodní partnery. „Zaměřujeme se na rozvíjení dlouhodobých seriózních obchodních vazeb s firmami, které ocení naši bezmála stoprocentní výrobní soběstačnost i nabídku specifických montážních prací,“ vysvětluje Daniel Černý.

Od roku 2013 pořídili noví majitelé k doplnění původního strojového parku například TruLaser 1030 a ohraňovací lis od firmy Trumpf a dvě CNC horizontální obráběcí centra TOS Varnsdorf.

Plně soběstační

Pověstné „zlaté české ručičky“, jimiž zdejší zaměstnanci skutečně disponují, jsou důvodem, proč výrobky Chodosu konkurují renomovaným zahraničním výrobcům.

Velmi důležitým aspektem je i výrobní soběstačnost. Je dána faktem, že zaměstnanci pokrývají prakticky celé spektrum profesí, které jsou potřebné při výrobě, a to včetně schopnosti provést záruční či pozáruční servis a případně okamžitě vyrobit náhradní díly.

„Dokonce i po 10, 20 nebo 40 letech užívání stroje,“ říká Ing. Daniel Černý, třetí jednatel firmy. „Jestliže se na nás obrátí zákazník, který má řadu let v užívání náš stroj a potřebuje opravu, najdeme dokumentaci a příslušný díl vyrobíme. Tímto také prezentujeme historickou výrobní kontinuitu a stabilitu. Zákazníci u nás mají dlouholetou servisní podporu. Svým zákazníkům také garantujeme původ použitých materiálů a fakt, že firma využívá subdodávky ověřených celosvětových dodavatelů.“

Rozsáhlá výrobní hala je již od doby svého vzniku koncepčně řešena v úhlopříčném uspořádání, odpovídající logistice strojírenské výroby. Proces začíná příjmem a dělením materiálu, pokračuje přípravou a svařováním, obráběním, tepelným zpracováním, lakováním, montáží a končí balením a expedicí. K dispozici jsou také specifická pracoviště elektro, pneumatiky a hydrauliky.

Od roku 2013 pořídili noví majitelé k doplnění původního strojového parku například TruLaser 1030 a ohraňovací lis od firmy Trumpf, dvě CNC horizontální obráběcí centra TOS Varnsdorf WHN 10, WHN 13, od firmy MAS soustruh MASTURN, SP 430 a SP 180. Dále modernizovali cementační a plynovou nitridační pec, která je svým objemem a možnostmi nitridování rozměrově nadměrných dílců bezkonkurenční. Mezi jednou z dalších významných technologií je hluboké vyvrtávání na jednoúčelovém vyvrtávacím stroji TBT. Stroj disponuje rozsahem vyvrtávaných průměrů ve standardu od 18 mm do 160 mm v až neskutečné maximální délce vyvrtávaných otvorů 3 000 mm do všech základních konstrukčních, ale rovněž chromových a nerezových ocelí s pevností do 1 100 MPa.

TRADICE, KTEROU PAMATUJEME

Výhradně na chodosáckých vyfukovacích automatech se vyfukovaly například klasické lahve na ocet nebo „citronek“, který je k vidění ještě dnes.

Ekologičnost i design

Chodos se vždy prezentoval poctivým přístupem k výrobě vlastních strojů. O jejich kvalitě proto svědčí i skutečnost, že některé jsou k dnešnímu dni v provozu i 40 let.

„Naše stroje jsou historicky odzkoušené, jsou ve výborné kondici a nejsou přetechnizované,“ s hrdostí konstatuje Miroslav Černý. „Jsou to pracanti, fachmani. Poctivé stroje, které určitě budou pracovat ještě za 20, 30 let... Funkčnost našich strojů je prioritní a zcela odpovídá moderním požadavkům, ale nyní se věnujeme oblasti designu. Například právě náš vyfukovací automat VA 521 čeká již velmi brzy nový ‚kabát‘. Jinak bude také vypadat náš univerzální granulovací stroj sloužící ke granulaci plastových strun, jehož výkon je vhodný pro různé typy extrudérů. A také všech 12 typů našich extrudérů bude předmětem designové změny. Podle našich představ by měly být ve stejném designu též veškeré periferie k našim strojům. Diskutujeme nyní toto téma s průmyslovým designérem. Design je dnes pro volbu stroje ze strany zákazníka také důležitý a my se snažíme reagovat na podněty.“

Vyfukovací automaty opouštějící výrobní haly však rozhodně nejsou jeden jako druhý. Zákazník totiž většinou už předem ví, co hodlá na stroji vyrábět a požadavky konzultuje přímo s našimi konstruktéry.

„Základní koncept vyfukovacích automatů je daný, ale specifické požadavky se přizpůsobí potřebám zákazníka,“ vysvětluje Miroslav Černý. „Hlavním parametrem je např. objem vyfukovaného výrobku. Výrobu přizpůsobujeme zcela požadavkům zákazníka a zákazník se může i účastnit přímo výrobního procesu. Tento postup tzv. montovny zajistit nemohou.“

Velmi aktuální a zajímavé pro firmy může být spojení vyfukovacího automatu a extrudéru nebo vstřikolisu a extrudéru. Důvod je jednoduchý: Ekologie a úspory. Ze strany EU vzrůstá tlak na ekologičnost výroby a na recyklaci. A právě extrudér, který je součástí regranulační linky je schopen hned na místě zpracovat přetoky nebo zmetky z výroby, je výborným řešením pro okamžité využití nutných odpadů. Nemusí se následně řešit odvozy a zpracování. Extrudér tento nepotřebný materiál zpracuje na granulát, který se zpětně může využít pro výrobu nových výrobků. V tom vidí majitelé velký potenciál. Již nyní se o recyklaci firmy zajímají a vzrůstá zájem o vstupní informace z oblasti recyklačních linek.

Rozsáhlá výrobní hala je již od doby svého vzniku koncepčně řešena v  úhlopříčném uspořádání, odpovídající logistice strojírenské výroby.

POHLED DO HISTORIE

V loňském roce CHODOS oslavil hned trojí výročí: 135 let od založení strojírenství v Chodově, 50 let od registrace ochranné známky CHODOS a pět let od vzniku rodinné firmy.

Základ zdejší strojírenské výrobě položil v roce 1883 kovář Carl Gasch založením strojírenské firmy Carl Gasch Maschinenfabrik. Začal s výrobou jednoduchých strojů a zařízení dle potřeb regionu vyznačujícího se rozvojem těžby surovin a výroby porcelánu.

Již v roce 1905 měla firma zhruba 100 zaměstnanců. První světová válka byla samozřejmě ve znamení zbraní. Následovalo poválečné období prosperity, které přerušila další světová válka. Po ní dochází ke sloučení s dalšími chodovskými firmami a v roce 1948 je firma zestátněna a začleněna do Teplických strojíren.
Od roku 1950 byl závod zařazen do národního podniku Buzuluk Komárov. V  Chodově však postupně dochází ke specializaci na současný strojírenský obor a k realizaci rozsáhlých dodávek strojů a zařízení do zemí bývalého východního bloku.

V roce 1968 byl podnik transformován na národní podnik CHODOS CHODOV a  byla schválena nová ochranná známka, která je registrovaná a chráněna dodnes. V roce 1989 se společnost osamostatňuje a stává se státním podnikem. Ten byl v roce 1995 privatizován. V roce 2013 se stává rodinnou firmou.

Všechno je o lidech

Na zajištění výrobního programu z hlediska lidských zdrojů zde systematicky pracuje personální odbor a využívá originální náborové metody.

„Pro výrobu strojů a zařízení je totiž nutné zajistit odborný personál vysoké kvality, což není, vzhledem k situaci na trhu práce, snadný úkol,“ vysvětluje Štěpán Javůrek, vedoucí oddělení lidských zdrojů. „Momentálně pracujeme na dlouhodobé strategii i na aktuálních úkolech. Hledáme například vývojového konstruktéra. Můžeme nabídnout předání historického know-how výborných zkušených konstruktérů a práci na vlastním výrobním programu,“ a dodává: „Již rok rozvíjíme individuální spolupráci se školami a zavádíme vlastní koncept nazvaný trefně ‚Rodinná firma‘. Žáci mohou v naší firmě v rámci tohoto konceptu absolvovat odbornou praxi, přičemž si mohou vybrat svého odborného lektora. Může jím být třeba i jejich otec, strýc či rodinný známý, pokud je naším zaměstnancem. V případě, že žák absolvuje praxi a osvědčí se, obdrží lukrativnější nabídku pracovní smlouvy s vyšším nástupním platem než běžný absolvent školy.“

Budoucnost totiž majitelé Chodosu spatřují právě v prohlubování rodinné atmosféry ve firmě. „Za pět let jsme si ověřili, že rozvíjení osobních vztahů v rámci firmy je přínosné,“ říká Štěpán Javůrek.

„Pořádáme zde dny otevřených dveří, abychom ukázali i lidem mimo naši firmu, že firma žije, rozvíjí se a má dlouhodobou perspektivu,“ doplňuje Miroslav Černý. „A těší nás jejich zájem. Přišla sem třeba babička, která se zastavila u soustruhu a říkala, že tady strávila celý život.“

CHODOSÁK - MASKOT STOKRÁT JINAK

Populární postavičku, sestávající z dílů, které lze na vyfukovacích automatech, extrudérech a vulkanizačních lisech vyrábět, navrhl v roce 1974 Josef Bachmann. Pracoval ve firmě jako propagační grafik a designér a nechal se inspirovat figurkou Michelin. Účelem 23 cm vysoké figurky, usměvavého panáčka, vyráběné v nejrůznějších barevných odstínech, bylo testování nových vyfukovacích automatů. Chodosák byl využíván jako hračka pro děti, kasička a časem se stal předmětem sběratelského zájmu. Společnost Chodos se prezentuje Chodosákem jako oficiálním maskotem firmy.

Původním účelem figurky Chodosáka bylo testování nových vyfukovacích automatů.

NOVÁ HVĚZDA - VYFUKOVACÍ AUTOMAT VA 521

Firma je již od minulého století výrobcem vyfukovacích automatů určených pro vyfukování dutých těles o různých objemech. Těmito stroji lze zpracovávat termoplasty skupin PE-LD, PE-HD, PVC-U, PP a v některých případech také PET-G. Vyfukovací automaty mají celosvařovaný masivní a  tuhý rám, který zaručuje vysokou přesnost zavedení trnu do formy a  přesné nastavení dělicí roviny formy díky zdvojené synchronizaci zavírání formy. Masivnost a stabilita byla historicky a je stále oceňovaná jako velký benefit strojů.

Vyfukovací automat se skládá z vytlačovacího stroje, vyfukovací jednotky, hydraulického systému, pneumatického systému a řídicí části. Vyfukovací automaty jsou uspořádány jako jednoformové nebo dvouformové. Vyfukování je shora, pohyb vozíku forem je horizontální.

V roce 2017 byl vyroben VA 521, který je již pátou vývojovou řadou a  který je první z nové řady vyfukovacích automatů VA 521 TYP 033 015 M001. Jde o moderní, výkonný, dvouformový stroj určený pro vyfukování dutých předmětů o jmenovitém objemu 1 litr. Konkrétní možnost výroby je určena rozměry upínacích ploch formy. Stroj je nabízen v elektrickém nebo hydraulicko-elektrickém provedení. V základním provedení je vybaven regulací síly stěny a dle zpracovávaného materiálu příslušným šnekem a  vytlačovací hlavou. Stroj je uspořádán jako dvouformový, ale je možné tento vyfukovací automat dodat také v jednoformovém provedení.
VA 521 TYP 033 015 M001 je moderní, výkonný, dvouformový stroj určený pro vyfukování dutých předmětů o jmenovitém objemu 1 litr.

Hana Janišová, Chodov

hana.janisova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #4
Kód článku: 190431
Datum: 10. 04. 2019
Rubrika: Servis / Reportáž
Autor:
Firmy
Související články
Rodinné podnikání v přesné strojařině

Brněnská firma VKV Horák se zabývá konstrukcí, vývojem a výrobou přístrojové mechaniky, přípravků, jednoúčelových strojů, forem pro vstřikování plastů, lití polyuretanových dílů a vakuovému tváření plastů. S jejím zakladatelem, panem Zdeňkem Horákem, jsme si povídali o aspektech podnikání v českém prostředí, o vzdělávání, kvalitě škol, průmyslu budoucnosti.

Formárenský veletrh se blíží

Již třetí ročník formárenského veletrhu Moulding Expo v druhé polovině května bude hostit výrobce forem a nástrojů a dodavatelé potřebných technologií ve Stuttgartu. Pořadatelé sezvali novinářskou obec do slovinské Lublaně, kde prozradili několik detailu o blížícím se veletrhu. Součástí tiskové konference byla také návštěva místních nástrojáren a výzkumného centra pro formárenství.

I ten největší dodán v celku

Vývoj a výroba plastových dílů a celků především pro automobilový průmysl – to je hlavní výrobní směr společnosti ATEK z Moravské Třebové. Tentokrát se nepodíváme do lisovny, ale pozvání jsme přijali při příležitosti dodání nového frézovacího centra Hermle C 62 U do jejich nástrojárny. Na dodání nového stroje by nebylo nic tak nevídaného, kdyby se nejednalo o centrum s rozměry 6,2 m x 3,53 m a výškou přes 4 metry, které bylo na místo dopraveno smontované v celku.

Související články
Spjato s regiónem, otevřeno pro celý svět

Aktuálním tématem současné doby jsou diskuze o lokálních ekonomikách, jejich vlivu na inovační potenciál, vytváření firemní kultury a rozvoj podnikatelského prostředí. Jejím velkým zastáncem a propagátorem je profesor Milan Zelený. Učíme se od Baťů a jejich metody bychom měli s potřebnou modifikací upravovat pro naši dobu. Nedávno jsem měl možnost navštívit německého výrobce obráběcích strojů, společnost Hermle, která mojí optikou pohledu splňuje znaky lokální výroby s globální působností. Na každém kroku to bylo znát.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Transparentní továrna usnadňuje přístup k datům z výroby

Před pěti lety prošel vrchlabský závod Škoda Auto kompletní proměnou z výroby automobilů na výrobu high-tech automatické dvouspojkové převodovky DSG. Samozřejmě musel být vymyšlen zcela nový layout všech jednotlivých výrobních úseků, důkladně byl navržen tok materiálu až do posledního centimetru a myšleno bylo již od počátku také na přicházející digitalizaci a éru Průmyslu 4.0. Postupné zavádění prvků moderní výroby později pomohlo k vyšší efektivitě. Dnes se namísto původního 1 000 převodovek denně vyrábí více než dvojnásobek.

Nový pomocník do nástrojárny

Rodinný podnik Lukov Plast z Českého Dubu je profesionální firma s dynamickým vývojem a mnohaletými zkušenostmi. Zaměřuje se na vývoj a výrobu vzhledových i technických plastových dílů a elektro dílů pro automobilový průmysl. Jeho hlavní činností je výroba komponentů či celých sestav slunečních clon. Vlastní výrobu plastových dílů zajišťuje včetně výroby sériových nástrojů. V současné době disponuje 34 vstřikolisy a zhruba 550 vstřikovacími formami a několika montážními linkami.

20 milionů lakovaných klik pro všechny značky automobilů

Moderní doba přináší moderní technologie také do automobilového průmyslu i samotných automobilů. Bezdotykové otvírání např. zadních dveří se již u některých modelů automobilů různých značek objevuje, avšak doba ještě nedospěla k úplnému odstranění vnějších klik k mechanickému otevírání vozu. Společnost WITTE Automotive se orientuje na výrobu zámků a zámkových aretací pro automobily snad všech světových výrobců. V novém závodě v Ostrově u Karlových Varů nedávno uvedla do provozu také velmi moderní lakovací linku právě pro vnější lakované kliky automobilů.

CIMT je v Číně, Čína je na CIMTu

Při letošním ročníku došlo na CIMT k významné změně. Evropští i američtí vystavovatelé byli přemístěni z hal tzv. západních do východních. Proč, to se mi nepodařilo zjistit. V reportáži před čtyřmi lety jsem umístění evropských a asijských firem popisoval s notnou nadsázkou, a tak si tuto změnu vysvětluji po svém – vystavovatelé si přečetli mé zpravodajství z výstaviště?. Také platí, že není pavilon jako pavilon. Standardy úklidu v halách, stravovacích prostorech, na toaletách byly v pavilonech, kde byla německá a švýcarská expozice, bližší evropským zemím než asijským. A o tom je jedna z čínských mentalit – jaké standardy mají být, ty jim musejí být ukázány, resp. nadiktovány či nařízeny.

Kovový 3D tisk v průmyslové praxi

Výroba složitějších dílů technologií slévání či tváření a následným obráběním lze zvlášť ve fázi prototypování úspěšně nahradit technologií kovového 3D tisku. Šetří se čas, finance a v neposlední řadě lze získat konstrukčně složité díly, které by konvenčním způsobem nebylo prakticky možné vyrobit.

NPE 2012 a plastové materiály

V Orlandu na Floridě se na sklonku jara konala největší událost roku v průmyslu plastů - trienale NPE 2012, která současně oslavila 75. výročí založení SPI (Society of the Plastic Industry). Poprvé po 40 letech se National Plastics Exhibition, tento vrcholný veletrh amerického plastového průmyslu, nekonal v červnu v Chicagu, ale o něco dříve na Floridě, mimo centra automobilového průmyslu, plastů a strojírenství amerického Středozápadu.

Pod dvou letech opět na EMO do Hannoveru

Od 16. do 21. září 2019 se uskuteční 22. ročník největšího světového veletrhu zpracování kovů EMO. Megaakce se koná opět v Německu, které je po Číně a USA třetím největším trhem obráběcích strojů na světě. Veletrhu se účastní téměř 2 100 vystavovatelů ze 47 zemí světa. Z České republiky se očekává účast 28 firem na ploše necelých 1 700 m2. Na minulý veletrh v roce 2017 přijelo do Hannoveru z České republiky přes 2 200 odborníků.

Dvacet let ve výrobě ocelových konstrukcí

Moravská firma Motor Lučina je předním exportérem ocelových konstrukcí ve střední Evropě. Svůj úspěch majitelé postavili na zkušenostech z krize. „Rok 2010 byl pro nás nejhorší v historii firmy. V době celosvětové krize, kdy jsme bojovali o zachování firmy, jsme zjistili, že nás okrádá náš vlastní generální ředitel. Ztráty byly ohromné. Dnes, po letech, nám to paradoxně několik desítek milionů zase přineslo, jelikož jsme se poučili. Pro firmu není nic horšího, než když se ji dvacet let daří. Dokud nepoznáte dno, tak se od něho nemůžete odrazit,“ říká jeden z majitelů společnosti Motor Lučina Tomáš Polach, který se s redakcí MM Průmyslového spektra podělil o své zkušenosti s podnikáním.

Úspěšný vývoj technologií pro zpracování termoplastových kompozitů

Konstruktéři tlačení požadavky na nižší hmotnost a lepší parametry svých konstrukcí stále více neváhají využít ve svých návrzích materiály, které byly dříve vyhrazeny pouze pro nejnáročnější high-tech aplikace. Díky tomu roste také poptávka po nenáročných výrobních technologií na výrobu konkrétního dílce z určitého materiálu.

Lipsko letos jenom digitálně

Tradiční dvojice veletrhů pro oblast strojírenství a subdodavatelského průmyslu Intec a Z v Lipsku se letos uskuteční v termínu 2.–3. března 2021 výhradně digitálně pod názvem „Intec/Z connect“. Společnost Leipziger Messe, pořadatel veletrhu, se takto rozhodla, neboť současný vývoj koronavirové pandemie a s tím spojená omezení neumožňují takto velkou akci smysluplně realizovat klasickou ani hybridní formou

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit