Témata
Reklama

Rychlejší výměna nástrojových držáků

Výměna nástroje na stroji musí být provedena ve správný okamžik a rychle. Modulární rychlovýměnné systémy a technika polohování nástrojových držáků na stroji zjednodušují výměnu, čímž se zároveň zkracují vedlejší časy.

Ozubení tvaru W (obr. 1) a tvarová lišta firmy Traub jsou řešením pro bezpečné a rychlé polohování základního držáku nástroje na nástrojové revolverové hlavě. Kromě vysoké opakovatelné přesnosti, což umožňuje přesné seřízení nástrojového držáku mimo stroj, je použitím velkých stykových ploch mezi upínačem nástroje a nástrojovým držákem dosaženo také vysoké tuhosti celého systému.

Reklama
Reklama


Obr. 1. S použitím ozubení tvaru W je dosaženo přesnosti opakování upnutého nástrojového držáku ˂8 μm. Kromě toho se zvyšuje tuhost spojení nástrojového držáku a stroje.

Při vývoji nového nástrojového držáku pro vícevřetenový stroj Index byl do poháněné frézovací jednotky (obr. 2) vestavěn také jednoduchý vyrovnávací mechanismus. Zkušený seřizovač potvrdil, že lze nožový držák na stroji upevnit ještě rychleji než dosavadní držáky. Kompletní nástrojový držák je pomocí šroubu plynule přestavitelný v ose Y. Stejně jednoduše se dosáhne natočení nástrojového držáku pomocí druhého šroubu na nástrojových saních.

Kromě pohodlného a rychlého seřizovacího mechanismu jsou nástrojové držáky MS vybaveny rychlovýměnným systémem Index-Traub-Capto, takže při výměně nástroje není nutné žádné další seřizování vlastní frézovací jednotky. Použitím upínače Capto poskytuje systém vysokou přesnost polohování nástroje při jeho výměně, což umožňuje předseřízení nástroje mimo stroj a tím zkrácení času na jeho výměnu.

Pohodlné ustavení nástrojového držáku na stroji

Další praktický vývoj, který zkracuje vedlejší časy u vícevřetenových obráběcích strojů, představují pevné základní držáky s excentricky uspořádaným a otočným hydraulickým uchycením (obr. 3). Otáčením excentrickými otočnými hydraulickými pouzdry je možné posunout unášeče nástrojů v ose Y o cca ±0,2 mm. Břit nástroje tak lze nastavit velmi přesně, bez nutnosti přestavovat vlastní nástrojový držák. Základní držáky se dvěma unášeči nástrojů se mohou seřídit nezávisle na sobě, takže není nutné provádět žádný kompromis mezi seřízením obou nástrojových břitů.

Obr. 2. Monoblok pouzdra je zajištěn pomocí jednoduchého a obslužně pohodlného seřizovacího systému.

Vedle pohodlného ustavení nástrojového držáku na stroji, jsou použitím modulárního rychlovýměnného systému vedlejší činnosti zkráceny a zjednodušeny. To je atraktivní zejména pro sériovou výrobu, neboť tak lze rychle vyměnit opotřebené nástroje. Výměna samotných nástrojových držáků není nutná. Předpokladem pro to je možnost upnout do základního držáku bez dalšího seřizování a s vysokou přesností výměny rychlovýměnné jednotky paralelně s časem obrábění.

Tyto systémy jsou vhodné také pro malé série, protože tentýž nástrojový držák může provádět jinou operaci obrábění pouze výměnou rychlovýměnné jednotky. Tak je možné použitím rychlovýměnného systému použít mnohonásobně tentýž nástrojový držák a ve výrobě tak snížit vázaný kapitál. Oblast různého použití je dána rozmanitostí rychlovýměnných jednotek, jako jsou např. upínací kleštiny, systém Weldon, frézovací trny nebo hydraulické upínače.

Je možné přenášet vysoké radiální síly?

Protože je k dispozici základní držák s různými připojovacími systémy, je možné použít rychlovýměnný systém pro různé obráběcí stroje. Tak je ve výrobě dosaženo maximální flexibility, přičemž může být rychle přizpůsoben každý základní držák dané technologické operaci.

S připojením typu WFB je k dispozici řešení, které je velmi vhodné pro podélné soustruhy firmy Traub. Kladné zkušenosti s tímto druhem připojení vedly k jeho použití také pro další typy strojů od firem Index a Traub. Jiné spojení než systém WFB sotva zajistí flexibilitu rychloupínacího systému a přesné polohování monobloku nástrojového držáku.

Obr. 3. Excentricky vedená hydraulika pro pevné nástrojové držáky umožňuje pomocí jednoduchého otáčení rychlé seřízení nástroje v ose Y.

Vysoká stabilita a tuhost jsou dány provedením styčné kulové plochy a přídavným válcovým vyztužením na konci stopky rychlovýměnné vložky. Tato konstrukce umožňuje přenášet vysoké radiální síly, které se při frézování vyskytují.

Zkrácení prostojů obráběcího stroje

Vysoká přesnost výměny u připojení WFB umožňuje předseřízení rychlovýměnných nástrojových vložek a tím zkrácení prostojů obráběcího stroje. Systém WFB obsahuje velký počet (více než padesát) různých rychlovýměnných nástrojových vložek s různým připojovacím systémem, např. upínání ohřevem, systém Weldon, upínací kleštiny, hydraulické upínání, frézovací trny a výměnné břitové destičky, což činí tento systém mnohostranně použitelným.

S provedením spojení nástrojového držáku systémem Capto rozšířily firmy Index a Traub v roce 2011 nabídku o další modulární nástrojový systém. Mnohostranně použitelný upínací systém Capto umožňuje individuální konfiguraci nástrojových držáků podle potřeb prováděné operace obrábění. Z důvodu polygonálního tvaru místa spojování je možné přenášet velmi vysoké točivé momenty. Kompaktní konstrukce adaptérů (bez uchopovací drážky) zvyšuje tuhost a šetří místo v pracovním prostoru stroje.

Redukce rozmanitosti nástrojových držáků ve výrobě

Vzhledem k provedení systému WFB, který zajišťuje vysokou přesnost výměny nástroje, není po výměně nutný kontrolní řez, jak bývá zvykem. Výroba kvalitních součástí může po výměně nástroje rovnou pokračovat. Charakteristické pro kombinaci rychlovýměnného systému a systému upínání nástrojů Capto je mnohonásobné snížení počtu nástrojových držáků potřebných ve výrobě. Použitím základního držáku nebo přímého unášeče ve frézovacím vřetenu jsou rychlovýměnné vložky použitelné na mnoha jedno- či vícevřetenových strojích.

Rychlá výměna nástroje v pracovním prostoru stroje při obrábění je srovnatelná s předáváním štafetového kolíku a je také klíčem k úspěchu. Významnou podporou přitom je modulární rychlovýměnný systém ve spojení s existujícími a nově vyvinutými nástrojovými držáky. Obě opatření společně zkracují vedlejší časy a zvyšují tak produktivitu obráběcího stroje. Modulární systémy snižují také náklady na nástroje, protože je jich pro zajištění výroby potřeba menší počet.

Michael Czudaj
MM Das Industriemagazin č. 17, 2013.
-VŘ-

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140509
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Související články
Čtrnáctý ročník soutěže Ocenění českých podnikatelek úspěšně odstartován

Ve čtvrtek 3. června 2021 byl zahájen další ročník prestižní soutěže Ocenění českých podnikatelek, který odstartovala online konference Women in Business s podtitulem Nová realita roku 2021 a společný (re)start, most k jednotě a spolupráci. Tuto soutěž již tradičně vyhlašuje podnikatelská platforma Helas – Budujeme hrdé Česko. Patronkou letošního ročníku je Kateřina Kadlecová, generální ředitelka společnosti USSPA. 

Třpytivý svět krystalů

Turnovská společnost Crytur patří svým pojetím ke světovému unikátu. V přesně definovaných podmínkách pěstuje umělé krystaly z vlastního výzkumu a vývoje, které následně po opracování dodává buď jako specifické optické díly pro další celky, nebo přímo kompletní výrobky.

Implantáty z Čech až na konec světa

V 70. letech minulého století stál u zrodu prvních ortopedických implantátů v Čechách. V roce 1992 pak v rámci privatizace založil vlastní firmu téhož zaměření, jejíž výrobky dodnes pomáhají lidem znovu se hýbat. Ano, hovoříme o Stanislavu Beznoskovi a české firmě téhož jména, kterou dnes úspěšně řídí členové rodiny zakladatele.

Související články
MM Podcast: Glosa - Když se země otřásají v základech

Krize vyvolaná pandemií koronaviru v řadě oborů působí jako urychlovač trendů patrných před jejím vypuknutím. Mnoho odvětví si prochází zásadní strukturální transformací, ale část z nich – které se stát snaží podpůrnými prostředky za každou cenu stále držet nad vodou, zanikne. 

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Vývoj UHT nástrojů
v plném proudu krizi navzdory

Hlavním motivem založení VaV centra Rotana byla připravenost na nové trendy v automobilovém a leteckém průmyslu a výroba vlastních produktů s vysokou přidanou hodnotou – konkrétně ultratvrdých (UHT) nástrojů pro speciální aplikace. Centrum je vybaveno nejmodernějšími technologiemi a stále se rozrůstá. Na kontě má několik úspěšně zakončených projektů v podobě prototypových nástrojů a užitných vzorů. O tom, na jakých projektech v centru pracují nyní a jaké mají plány do budoucna, jsme si povídali se třemi hlavními osobnostmi celého projektu vývoje a výroby UHT nástrojů.

Odměřovací pravítka, lanovka a Ferrari

Odměřovací pravítko je jednou z klíčových komponent obráběcího stroje. Zpravidla je ukryto hluboko uvnitř stroje a většina uživatelů obráběcích strojů jej nikdy na vlastní oči neviděla. Přesto jsou na ně kladeny velmi vysoké nároky. Musejí pracovat spolehlivě po dobu mnoha let, zaručovat očekávanou přesnost a rozlišení, a musejí být odolná proti znečištění, pronikání kapalin, prachu i třískám a proti spoustě dalších faktorů. A kdyby se náhodou něco pokazilo, musejí být snadno vyměnitelná.

Názorové fórum odborníků

V tomto vydání MM Průmyslového spektra se věnujeme mimo jiné tématu obráběcích strojů. Proto jsme s anketní otázkou oslovili zástupce výrobců a dovozců v této komoditě.
Čas jsou peníze. Každá minuta prostoje výrobního zařízení je nežádoucí, proto se dnes vedle vysoké produktivity u strojů očekává také jejich vysoká spolehlivost.

Stroje v pohybu – Sledování zásilek na dálku

Takzvaný internet věcí (IoT) nabízí mnoho možností. Základem této technologie je bezdrátová komunikace velkého počtu autonomních zařízení prostřednictvím datových sítí, jež jsou navrženy tak, aby datový přenos spotřeboval co nejméně energie. Toho využívají i moderní sledovací jednotky (lokátory), které mohou díky energetické úspornosti pracovat i několik let bez dobíjení baterií.

Fórum výrobních průmyslníků

Jakým způsobem se po 15 měsících od vypuknutí pandemie koronaviru tento stav projevuje ve vaší společnosti – jak z pohledu objemu zakázek, jejich realizace a ekonomiky jako takové (např. vlivem navýšení cen vstupních materiálů, nedostatku některých komponent)? Dokážete predikovat, jak se bude situace ve vaší komoditě vyvíjet ve druhé polovině roku, na čem bude záviset?

Fórum děkanů strojních fakult

Jak současná doba ovlivňuje realizaci smluvního výzkumu na již hotových projektech, resp. při akvizici nových? Zaznamenáváte aktuálně pokles zájmu firem o spolupráci?

Semináře nově s high-tech technologiemi

Školicí a tréninkové centrum společnosti Ceratizit ve Velkém Meziříčí prošlo v loňském roce rozsáhlou modernizací. Nové Technické centrum i technologie v něm bohužel kvůli pandemii covid-19 nemělo možnost navštívit mnoho zákazníků. Všichni pevně věříme, že se to brzy změní. Než se tomu tak stane, požádali jsme Jana Gryče, technického ředitele společnosti Ceratizit, aby nám představil, co je v centru nového a na co se mohou zákazníci těšit. Při té příležitosti jsme oslovili také Pavla Němečka, obchodně-technického zástupce společnosti Hermle, aby pohovořil o pětiosém stroji C 32 U, které je v centru nové.

Švédové jsou féroví a přímí obchodníci

Celosvětová pandemie covid-19 mění světa vytváří nové příležitosti a výzvy pro exportně orientované firmy. Zahraniční kanceláře CzechTrade registrují příležitosti v daných destinacích a vytvářejí partnerství českým výrobním společnostem a jsou jim nápomocni při vstupu na trh a upevnění jejich pozice.

Digitalizace: klíč k úspěchu

Již od roku 1919 zkoumá, vyvíjí a vyrábí zabezpečovací techniku společnost EVVA - rodinná firma se sídlem ve Vídni. To, že se nyní, přibližně o 100 let později, stala průkopníkem propojené výroby, je zásluhou její jasné strategie s důrazem na digitalizaci. Důležitým milníkem nové výrobní filozofie společnosti EVVA je soustružnické a frézovací centrum Hyperturn 65 Powermill v kombinaci se síťovým řídicím rozhraním Emconnect. S flexibilním výrobním systémem od společnosti Emco lze nyní kompletně automatizovat obrábění mosazných dílů v kusové výrobě i výrobě středních sérií.

MSV ve znamení obrábění

Všichni, kdo máme něco společného se strojírenstvím, pevně věříme, že se v letošním roce opět otevřou brány brněnského výstaviště pro meku strojařů z celého světa – Mezinárodní strojírenský veletrh. Na MSV se letos, kromě lidí z dalších oborů, setkají i výrobci vynikajících obráběcích strojů. Proto jsme se na postřehy a názory tentokrát zeptali Petra Odehnala z obchodního oddělení společnosti Pilart stroje.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit