Témata
Reklama

Rychlejší výměna nástrojových držáků

Výměna nástroje na stroji musí být provedena ve správný okamžik a rychle. Modulární rychlovýměnné systémy a technika polohování nástrojových držáků na stroji zjednodušují výměnu, čímž se zároveň zkracují vedlejší časy.

Ozubení tvaru W (obr. 1) a tvarová lišta firmy Traub jsou řešením pro bezpečné a rychlé polohování základního držáku nástroje na nástrojové revolverové hlavě. Kromě vysoké opakovatelné přesnosti, což umožňuje přesné seřízení nástrojového držáku mimo stroj, je použitím velkých stykových ploch mezi upínačem nástroje a nástrojovým držákem dosaženo také vysoké tuhosti celého systému.

Reklama
Reklama


Obr. 1. S použitím ozubení tvaru W je dosaženo přesnosti opakování upnutého nástrojového držáku ˂8 μm. Kromě toho se zvyšuje tuhost spojení nástrojového držáku a stroje.

Při vývoji nového nástrojového držáku pro vícevřetenový stroj Index byl do poháněné frézovací jednotky (obr. 2) vestavěn také jednoduchý vyrovnávací mechanismus. Zkušený seřizovač potvrdil, že lze nožový držák na stroji upevnit ještě rychleji než dosavadní držáky. Kompletní nástrojový držák je pomocí šroubu plynule přestavitelný v ose Y. Stejně jednoduše se dosáhne natočení nástrojového držáku pomocí druhého šroubu na nástrojových saních.

Kromě pohodlného a rychlého seřizovacího mechanismu jsou nástrojové držáky MS vybaveny rychlovýměnným systémem Index-Traub-Capto, takže při výměně nástroje není nutné žádné další seřizování vlastní frézovací jednotky. Použitím upínače Capto poskytuje systém vysokou přesnost polohování nástroje při jeho výměně, což umožňuje předseřízení nástroje mimo stroj a tím zkrácení času na jeho výměnu.

Pohodlné ustavení nástrojového držáku na stroji

Další praktický vývoj, který zkracuje vedlejší časy u vícevřetenových obráběcích strojů, představují pevné základní držáky s excentricky uspořádaným a otočným hydraulickým uchycením (obr. 3). Otáčením excentrickými otočnými hydraulickými pouzdry je možné posunout unášeče nástrojů v ose Y o cca ±0,2 mm. Břit nástroje tak lze nastavit velmi přesně, bez nutnosti přestavovat vlastní nástrojový držák. Základní držáky se dvěma unášeči nástrojů se mohou seřídit nezávisle na sobě, takže není nutné provádět žádný kompromis mezi seřízením obou nástrojových břitů.

Obr. 2. Monoblok pouzdra je zajištěn pomocí jednoduchého a obslužně pohodlného seřizovacího systému.

Vedle pohodlného ustavení nástrojového držáku na stroji, jsou použitím modulárního rychlovýměnného systému vedlejší činnosti zkráceny a zjednodušeny. To je atraktivní zejména pro sériovou výrobu, neboť tak lze rychle vyměnit opotřebené nástroje. Výměna samotných nástrojových držáků není nutná. Předpokladem pro to je možnost upnout do základního držáku bez dalšího seřizování a s vysokou přesností výměny rychlovýměnné jednotky paralelně s časem obrábění.

Tyto systémy jsou vhodné také pro malé série, protože tentýž nástrojový držák může provádět jinou operaci obrábění pouze výměnou rychlovýměnné jednotky. Tak je možné použitím rychlovýměnného systému použít mnohonásobně tentýž nástrojový držák a ve výrobě tak snížit vázaný kapitál. Oblast různého použití je dána rozmanitostí rychlovýměnných jednotek, jako jsou např. upínací kleštiny, systém Weldon, frézovací trny nebo hydraulické upínače.

Je možné přenášet vysoké radiální síly?

Protože je k dispozici základní držák s různými připojovacími systémy, je možné použít rychlovýměnný systém pro různé obráběcí stroje. Tak je ve výrobě dosaženo maximální flexibility, přičemž může být rychle přizpůsoben každý základní držák dané technologické operaci.

S připojením typu WFB je k dispozici řešení, které je velmi vhodné pro podélné soustruhy firmy Traub. Kladné zkušenosti s tímto druhem připojení vedly k jeho použití také pro další typy strojů od firem Index a Traub. Jiné spojení než systém WFB sotva zajistí flexibilitu rychloupínacího systému a přesné polohování monobloku nástrojového držáku.

Obr. 3. Excentricky vedená hydraulika pro pevné nástrojové držáky umožňuje pomocí jednoduchého otáčení rychlé seřízení nástroje v ose Y.

Vysoká stabilita a tuhost jsou dány provedením styčné kulové plochy a přídavným válcovým vyztužením na konci stopky rychlovýměnné vložky. Tato konstrukce umožňuje přenášet vysoké radiální síly, které se při frézování vyskytují.

Zkrácení prostojů obráběcího stroje

Vysoká přesnost výměny u připojení WFB umožňuje předseřízení rychlovýměnných nástrojových vložek a tím zkrácení prostojů obráběcího stroje. Systém WFB obsahuje velký počet (více než padesát) různých rychlovýměnných nástrojových vložek s různým připojovacím systémem, např. upínání ohřevem, systém Weldon, upínací kleštiny, hydraulické upínání, frézovací trny a výměnné břitové destičky, což činí tento systém mnohostranně použitelným.

S provedením spojení nástrojového držáku systémem Capto rozšířily firmy Index a Traub v roce 2011 nabídku o další modulární nástrojový systém. Mnohostranně použitelný upínací systém Capto umožňuje individuální konfiguraci nástrojových držáků podle potřeb prováděné operace obrábění. Z důvodu polygonálního tvaru místa spojování je možné přenášet velmi vysoké točivé momenty. Kompaktní konstrukce adaptérů (bez uchopovací drážky) zvyšuje tuhost a šetří místo v pracovním prostoru stroje.

Redukce rozmanitosti nástrojových držáků ve výrobě

Vzhledem k provedení systému WFB, který zajišťuje vysokou přesnost výměny nástroje, není po výměně nutný kontrolní řez, jak bývá zvykem. Výroba kvalitních součástí může po výměně nástroje rovnou pokračovat. Charakteristické pro kombinaci rychlovýměnného systému a systému upínání nástrojů Capto je mnohonásobné snížení počtu nástrojových držáků potřebných ve výrobě. Použitím základního držáku nebo přímého unášeče ve frézovacím vřetenu jsou rychlovýměnné vložky použitelné na mnoha jedno- či vícevřetenových strojích.

Rychlá výměna nástroje v pracovním prostoru stroje při obrábění je srovnatelná s předáváním štafetového kolíku a je také klíčem k úspěchu. Významnou podporou přitom je modulární rychlovýměnný systém ve spojení s existujícími a nově vyvinutými nástrojovými držáky. Obě opatření společně zkracují vedlejší časy a zvyšují tak produktivitu obráběcího stroje. Modulární systémy snižují také náklady na nástroje, protože je jich pro zajištění výroby potřeba menší počet.

Michael Czudaj
MM Das Industriemagazin č. 17, 2013.
-VŘ-

dana.benesova@mmspektrum.com

Reklama
Vydání #5
Kód článku: 140509
Datum: 13. 05. 2014
Rubrika: Trendy / Obrábění
Autor:
Firmy
Související články
Vyvrtávání hlubokých otvorů

V současné době jsou kladeny stále vyšší nároky na nástroje pro obrábění. Čím dál více se obrábí těžkoobrobitelné a různé nestandardní materiály. K tomu jsou obrobky po konstrukční stránce čím dál složitějšími.

Věnujte pozornost vedlejším časům při obrábění

Firma Grumant se již 25 let zabývá prodejem nástrojů a strojů pro třískové obrábění. Zároveň je již známo to, že klade silný důraz na podporu svých zákazníků. 25 let zkušeností jejích techniků ukazuje, že řada zákazníků se soustředí hlavně na kontrolu a optimalizaci strojního času a přehlíží ztráty časů vedlejších. A právě zkrácení vedlejších časů je klíčem k razantnímu zvýšení produktivity, zisku a překvapivě i cesta jak odlehčit problému nedostatku kvalifikovaných obráběčů.

Nástroje pro přesné a výkonné obrábění

Společnost WNT v nedávné době uvedla na trh celou řadu novinek v oblasti technologie obrábění, které mají pro své uživatele řešení pro svoji univerzálnost v použití, stabilitu procesu obrábění, ekonomičnost provozu a v neposlední řadě procesní spolehlivost.

Související články
Patrick De Vos

Patrick De Vos se narodil v roce 1959 v Belgii. Už při studiu se věnoval oboru výrobní technologie. Po jeho skončení na škole zůstal ještě dva roky jako učitel a vědecký pracovník a věnoval se optimalizaci obráběcího procesu a výrobních technologií. Od roku 1983 pracuje pro Seco, kde vystřídal několik různých pozic. Od roku 2006 zastává svoji současnou funkci manažera výuky, kde je zodpovědný za vzdělávání zaměstnanců i zákazníků.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Cesty k vyšší energetické účinnosti v třískovém obrábění

Energie je stále dražší. Z analýzy spotřeby energie u obráběcích strojů a z návazného procesu obrábění je možné odvodit konkrétní závěry pro zvýšení energetické účinnosti a stanovit, co je základem pro optimalizaci nástrojů a procesu obrábění.

Nesousledné frézování

K výrobě zákaznických nástrojů neodmyslitelně patří rozvaha o životnosti a údržbě navrhovaných nástrojů. Její součástí je doporučení strategie obrábění včetně jeho smyslu. A to je zase přizpůsobeno konstrukčním možnostem obráběcího stroje. Konvenční stroje, které zajišťují posuv pomocí prosté soustavy šroub-matice, umožňují pouze nesousledný způsob frézování. Důvodem je obtížně odstranitelná vůle mezi šroubem a maticí. Ta by při volbě sousledného obrábění vedla v mezích této vůle ke vtažení obrobku pod frézovací nástroj a jeho jistou destrukci.

Vyvrtávací tyče s tlumením zvyšují kvalitu obrábění

Pro některé operace obrábění jsou potřebné dlouhé vyvrtávací tyče a upínače. Ty jsou však náchylné k vibracím, což snižuje výkon obrábění a přesnost výroby. Vyvrtávací tyče s tlumením zlepšují značně kvalitu obrábění.

Výběr správného závitníku

Nejdůležitějším faktorem při jakémkoliv moderním obrábění je výběr nejvhodnějšího obráběcího nástroje pro danou aplikaci. Vzhledem k tomu, že nabídka závitníků umožňujících vytvoření závitu v obráběné díře je obrovská, může se nalezení správné volby jevit jako obtížné.

Toolmanagement do moderní výroby

Každá firma, která realizuje technologii obrábění, spravuje svůj nástrojový park a příslušná data. Disponuje určitým nástrojovým managementem např. v podobě výdajových karet či vytvořený v běžně dostupných počítačových programech, např. MS Excel. Otázkou pak je, zda mu tento stávající systém plně vyhovuje nebo ho hodlá změnit a nalézt profesionálnější řešení.

Výzkum vlivu opotřebení řezného nástroje na velikost řezných sil

Pro optimalizaci řezných procesů se v současné době používá stále komplexnějších simulačních a výpočtových nástrojů. Realističnost výstupů těchto modelů je však závislá na tom, jak realisticky je celý model postaven, tj. jaká zjednodušení byla použita pro modelový popis vlastního procesu i jeho jednotlivých vstupních parametrů. Jedním ze základních parametrů pro popis obrábění je hodnota řezného odporu, o které je obecně známo, že je ovlivňována řadou faktorů.

Úspora vedlejších časů

V současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělánV současné době se firmy v České republice potýkají s nedostatkem pracovníků. Obzvláště citelná je tato situace v oblasti strojírenství, kde jsou na pracovníky kladeny vyšší požadavky na vzdělání a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci. í a praxi v oboru. Nelze ani očekávat, že se situace sama zlepší nebo nás zachrání zahraniční pracovníci.

Nový pohled na moderní CAM programování v praxi

Při své dennodenní praxi se odborníci firmy Grumant u svých zákazníků opakovaně setkávají s tím, že jsou programy připravovány přímo na strojích. Důsledkem toho jsou ztráty strojní kapacity a dále dochází ke ztrátě kontroly nad výrobním procesem z hlediska použitých strategií a řezných podmínek. Ani tam, kde se již používá CAM programování, nemusí být vyhráno. O tom, jak revolučně vidí CAM programování ve firmě Grumant, pojednává tento článek.

Progres v navyšování podílu na trhu

Skupina Plansee Group dosáhla v hospodářském roce 2017/18 konsolidovaného obratu 1,3 miliardy euro, což znamenalo nárůst o 11 % ve srovnání s předchozím obdobím. V rámci bilanční tiskové konference konané v Reutte o tom informovali členové představenstva Bernhard Schretter a Karlheinz Wex.

Proč používat strategii trochoidního frézování?

Strategie trochoidního frézování byla na trh díky svým výhodám uvedena už před několika léty, ale přesto se často setkáváme se zákazníky, kteří používají výhradně tradiční metody obrábění. Důvodem nejsou nedostatečné možnosti strojového parku nebo absence kvalitního CAM systému pro programování. Důvodem je nejčastěji obecná neznalost této strategie frézování a konzervativní myšlení.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit