Témata
Reklama

Senzory pro měření ve strojírenství

Obráběcí stroje a centra, zakladače, osazovací stroje, turbíny, servopohony a převodovky, balicí stroje, roboty atp. jsou stroje a zařízení, ve kterých je mnohdy nezbytné přesně měřit rychlost, vzdálenost, vyhodnocovat otáčky, resp. natočení. Řadu řešení v této oblasti nabízí i společnost Turck.

Úspěšného řešení problematiky měření ve strojírenství lez docílit aplikací rotačních senzorů v provedení s hřídelí, resp. s dírou o průměru 6 až 28 mm a napájecím stejnosměrným napětím 5 nebo 10 až 30 V. V současné době jsou k dispozici inkrementální senzory s rozlišením až 36 000 impulzů, s výstupy RS 422, push-pull a sinus. Uplatnění nacházejí i absolutní senzory s maximálním rozlišením 25 bitů a rozhraním SSI.
Výhodným a jednoduchým řešením pro měřicí aplikace je použití rotačních senzorů s lanovodem o rozsahem od 2 do 15 m s rozlišením 0,1 mm v provedení TTL, RS 442 a SSI nebo s paralelním pulzním výstupem.
Reklama
Reklama

Magnetické lineární měřicí senzory

Lineární snímač snímá značky nanesené na 10 mm širokém a 1,7 mm silném pásku. Plastový pásek s ocelovým jádrem může být až 90 m dlouhý. Systém je určen pro odměřování vzdáleností na pracovních strojích, jeřábových drahách, skladovacích a manipulačních systémech. Díky jednoduchému funkčnímu principu a krytí IP67 je vhodný i pro velmi těžká průmyslová prostředí s obsahem par a olejů. Přitom je max. čtecí rychlost 2 m.s-1, pojezdová rychlost 25 m.s-1 a přesnost měření 0,025 mm nebo 0,005 mm.

Lineární měřicí senzory s rozsahem

Lineární senzory polohy využívají magnetostrikčního principu. Dodávají se s měřicím rozsahem od 0 do 4500 mm. Uživatel může použít standardní snímací element nebo na pohyblivou část stroje připevnit permanentní magnet a zjednodušit tak vlastní zástavbu senzoru do zařízení. Pracovní rozsah je nastavitelný. K dispozici jsou verze s analogovým a impulzním výstupem nebo RS 422. Přesnost senzorů dosahuje až 0,01 % z rozsahu.

Laserový měřicí senzor

Dalším vhodným senzorem pro tyto aplikace je senzor pracující na optickém triangulačním principu s viditelným laserovým světlem třídy 2 a pracovním rozsahem od 45 do 125 mm. Paprskem s úzkou optickou pásmovou propustí zajišťuje odolnost vůči okolnímu světlu, včetně odolnosti vůči průmyslovému prostředí. Senzor pracuje s rozlišením lepším než 25 (m a je vhodný pro přesné měření vzdálenosti. Senzor je k dispozici s analogovým výstupem 4 až 20 mA, přímým nebo inverzním režimem se spínacími výstupy NPN nebo PNP, alarmovým výstupem a se vstupem pro aktivaci laserového vysílače.
Nastavení senzoru se provádí pomocí tlačítka nebo dálkově externím vstupem. Senzor je dále vybaven funkcí blokování hodnoty analogového signálu po dobu dvou sekund při ztrátě vstupního signálu a možností nastavení rychlosti odezvy. Typickým použitím jsou aplikace kontroly profilu výrobků, detekce hran velmi plochých objektů, měření návinu papíru atd.

Indukční senzory s analogovým výstupem

Pracují se snímacím rozsahem od 0 až 70 mm s linearitou do 3 až 5 %. Na výstupu jsou k dispozici analogové signály 0 až 20 mA, 0 až 10 V, proporcionálně úměrné snímané vzdálenosti, případně pomocný dvouhodnotový výstup PNP. Mimo standardně pracujících indukčních senzorů jsou na trhu i kruhové senzory pro měření průměru 2 až 17 mm a senzor s měřicí tyčí se zatlumovacím elementem ve tvaru závitu průchozí nebo slepé díry.
Pro moderní řídicí prostředky je snadno dostupný i analogový indukční senzor s frekvenčním výstupem v rozsahu 1 - 10 kHz, který je zpracováván přímo bez přídavných vstupních karet.
Pro měření tyčových profilů nebo třídění drobných součástek, jako např. šroubů, nýtů, matic atd., je vhodné využít indukční kruhový senzor. Výhodou jeho aplikace je, že tříděné součástky nepotřebují žádné vedení. Senzor je možné použít i v měřicích aplikacích.
Reklama
Vydání #6
Kód článku: 40626
Datum: 16. 06. 2004
Rubrika: Trendy / Měření
Autor:
Firmy
Související články
Vysoké nároky na přesnost robotických aplikací

Trh robotických technologií v posledních letech zažívá prudký rozmach. Moderní průmyslová odvětví se po celém světě stále více spoléhají na inteligentní roboty vyznačující se vysokou přesností a 100% spolehlivostí. Výhodami pro jejich provozovatele jsou flexibilnější výrobní procesy, vyšší kvalita, nižší spotřeba materiálů a úspory nákladů. Klíčovou roli v oblasti chytrých robotických technologií hrají inovativní snímače, které fungují jako rozhraní mezi robotem a jeho prostředím.

Měření v rámci celého výrobního řetězce

Na cestě k aplikaci konceptu Průmyslu 4.0 se měřicí a kontrolní technologie čím dál víc používají jako řídící nástroj ve výrobě. V rámci plnění této nové role ale potřebují pružněji a rychleji zachytit kvalitativní údaje na různých místech: v měřicí laboratoři, v těsné blízkosti výrobní linky, stejně tak jako přímo v ní.

Přesné měření libovolného materiálu nebo povrchu

Společnost Keyence uvedla na trh řadu konfokálních snímačů polohy CL-3000 pro vysoce přesné měření na jakémkoliv materiálu nebo povrchu. Tyto vysoce kompaktní koaxiální laserové snímače polohy pomáhají s takovými úkoly, jako je zlepšování kvality, prevence dodávek nevyhovujících dílů a zvyšování objemu výroby.

Související články
Měřicí technologie pro Průmysl 4.0 v Nitře

Průmysl 4.0 závisí na propojení systémů schopných spolu komunikovat, schopných získávat, vyhodnocovat a sdílet data a na takto zpracované informace reagovat v reálném čase. Údaje z měření jsou nezbytné pro shromažďování informací, které mají být použity při inteligentním rozhodování za účelem zabránit nežádoucím procesním změnám.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
Měřicí technika se stává součástí výrobních strojů

Vzhledem k tomu, že jednou z aktivit České metrologické společnosti, z. s., je mimo jiné také sledování prezentace aktuálních metrologických novinek, trendů vývoje a zastoupení metrologie na veletrzích pořádaných v České republice i v zahraničí, navštívili jsme mimo jiné veletrh Toolex 2017, který se již po desáté konal v polském městě Sosnowiec na třetím největším výstavišti v Polsku – Expo Silesia.

Velmi přesný měřicí stroj pro výpočetní tomografii

Nový model TomoCheck S HA (High Accuracy) 200 společnosti Werth Messtechnik GmbH se senzorem pro výpočetní tomografii je aktuálně nejpřesnějším souřadnicovým měřicím strojem na světě.

Měřicí přístroje pro efektivní výrobu

Jestliže jsou nástroje přesně zaměřeny a seřízeny ještě před samotným obráběním mimo obráběcí stroj, lze následně zkrátit vedlejší neproduktivní časy na stroji a zvýšit tak celkovou efektivitu výroby. Přístroje pro měření a seřizování nástrojů mohou v samotném procesu třískového obrábění zajistit zvýšení produktivity až o 25 %, a to při velmi dobrém poměru cena/výkon. Úspěšné obrábění tedy vyžaduje nejen výkonné stroje, ale i přesně seřízené nástroje.

Vylepšený triangulační snímač střední třídy

Laserové snímače optoNCDT 1750 měří posunutí, vzdálenost a polohu v mnoha průmyslových odvětvích, jako je například automatizační technika, výroba elektroniky, automobilový průmysl a strojní zařízení. Tento nový model zachovává kompaktnost a robustnost svého osvědčeného předchůdce ILD1700, ale významně zvyšuje maximální vzorkovací frekvenci, přesnost a rozlišení.

Konfirmace měřidel

Příspěvek se zabývá problematikou zajištění návaznosti měření a rozebírá obvyklé metrologické čin-nosti, které jsou za tím účelem prováděny. Zákon o metrologii i běžná praxe zmiňují jako základní postupy kalibraci nebo ověření stanovených měřidel. Kalibrace je postup vedoucí k dosažení způsobilého měřidla ve dvou logických krocích podle definice VIM. Vždy musí být zjištěn aktuální stav měřidla – provádí se zkouškou, která ověří, zda je měřidlo způsobilé plnit dané specifikace, či nikoliv. Nezpůsobilé měřidlo se musí kalibrovat nebo vyřadit. O výsledku je vydán doklad (kalibrační certifikát), jímž je potvrzena způsobilost z dřívější kalibrace nebo způsobilost dosažená kalibrací novou. Zvláštní pozornost je věnována kalibraci měřidel řízených softwarem, např. u souřadnicových měřicích strojů.

Měření energie je důležité ve všech oborech

Spotřeba a ve velké míře i kvalita energií je v poslední době stále více sledovanou veličinou. Měřicími systémy od přehledových měřičů spotřeby až po systémy, kde je měření, zobrazování, ukládání a grafické prezentování veličin integrováno do větších systémů lze získávat přehled o spotřebě kdykoli je to potřeba.

Průmysl 4.0 v měření aneb Kvalita 4.0

V souvislosti s postupující mírou digitalizace a automatizace výroby se často hovoří o Průmyslu 4.0 neboli čtvrté průmyslové revoluci. Tento trend se pochopitelně nevyhýbá ani oboru měření. Objevuje se dokonce nový pojem – Kvalita 4.0. Co si pod tím představit?

Vestavné přístroje pro měření v silnoproudé síti

Řadou vestavných přístrojů SIRAX se doplňují přístroje s vysokým výkonem SINEAX a završují tak portfolio v této oblasti. Přístroje série SIRAX se vyznačují základní funkčností převodníku elektrických veličin za dodržení velmi dobrého poměru cena/výkon. Přístroje BM1200 a BM1400 představují jednoduché a cenově výhodné monitory silnoproudé sítě. Pro vyšší stupeň vizualizace a komfortnější koncept obsluhy jsou vhodné multifunkční monitorovací přístroje, které byly označeny MM1200 a MM1400, jsou vybaveny TFT displejem a lze je na základě přehledného menu též konfigurovat.

Moderní metrologie pro kontrolu povrchu optiky

S vývojem tradiční sférické optiky se postupně celkově zvětšují její rozměry i hmotnost. S cílem zvýšit přesnost a zlepšit funkční vlastnosti se jednotlivé optické komponenty kombinují. Přitom v uplynulém období progresivní optické konstrukce využívaly asférickou a difrakční optiku k redukci počtu dílů sestavy. Jedna asférická nebo difrakční čočka může nahradit několik konvenčních sférických čoček, což umožní snížit hmotnost, cenu i potřebný prostor, ale především získat kompaktnější a výkonnější optický systém.

Revoluční linka pro měření kvality

Je to takový český "americký sen". Začínal jako soustružník, dnes Miroslav Dušek vlastní strojírenskou firmu s mnohamilionovým obratem. Láska k poctivému řemeslu se u něj potkává s vynalézavostí, která ho nyní dovedla k vývoji revoluční linky pro měření kvality.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit