Témata
Zdroj: Rittal

Silní partneři
pro výrobu rozváděčů

04. 05. 2022

Praktické výhody digitalizace v rámci procesu výroby řídicích a distribučních rozváděčů, to je téma, které spojuje společnosti Eplan a Rittal. Obě firmy společně představují, co projektanti a výrobci rozváděčů potřebují znát, aby mohli naplno využít síťových inženýrských řešení a digitálních dat.

Reklama

Důraz je kladen především na přímý a dlouhodobý přínos – zcela v souladu s filozofií obou společností. Společně prezentují možnosti vývoje rozváděčů od návrhu až po výrobu podle konceptu Průmysl 4.0. Při této příležitosti budou představena následující řešení a produkty: Eplan Platforma 2022, cloudové řešení Eplan, RiPanel, strojní vybavení z nabídky Rittal Automation Systems a produkty pro výrobu průmyslových rozváděčů a IT řešení.

Společnosti Rittal a Eplan společně dlouhodobě nabízejí produkty a software, pomocí kterého je zákazník schopen svoje elektrické zařízení projektovat a konstruovat ve 3D. (Zdroj: Rittal)

Zlepšování produktivity a inovace

Stejně jako strojírenství i výroba řídicích a distribučních rozváděčů čelí výzvám, mezi které patří neustálé zlepšování produktivity, systematicky vytvářené inovace a výroba/dodání výrobků pod stále větším časovým a finančním tlakem. Příležitosti, které se otevřely díky digitalizaci v souladu s průmyslovým internetem věcí (Průmysl 4.0), jsou stále zřejmější. Společnosti Eplan a Rittal se společně snaží předvést zákazníkům potenciální výhody svých řešení v praxi.

Charakteristickými rysy nové verze produktu Eplan Platforma 2022 jsou snadné ovládání a velká výkonnost. (Zdroj: Eplan)

Interakce softwaru, dat a konfiguračních řešení

Inteligentní interakce softwaru, dat a konfiguračních řešení nabízených společnostmi Rittal a Eplan napomáhá objasnit, jak jednotlivé nástroje fungují společně a jak tím podporují hodnotu inženýrských procesů prostřednictvím posílené účinnosti. Společnost Eplan představuje inovativní řešení pro zvýšení efektivity v procesu vývoje výrobku. Ústředními body jsou nová verze Eplan Platforma 2022, podporující mezioborovou spolupráci a sdílení dat prostřednictvím cloudu, integrace tepelného návrhu (Thermal Design Integration), konfigurační nástroje RiPanel a Rittal Therm a také portály (Eplan Data Portal, PARTcommunity) pro data softwaru CAD/CAE.

Reklama
Reklama

Automatizace ve výrobě rozváděčů

Na veletrhu Amper si budou moci návštěvníci vyzkoušet např. tyto produkty z nabídky společnosoti Rittal Automation Systems: přířezové centrum Secarex AC18 pro přípravu kabelových kanálů a DIN lišt, mobilní stanici CW 120-M pro dělení, děrování a ohýbání měděných přípojnic, poloautomaty pro úpravu vodičů, dále Smart Lifter, což je zdvihací a přepravní zařízení pro rozváděčové skříně, a v neposlední řadě sortiment ručního nářadí. Propojení reálného a virtuálního světa si bude možné vyzkoušet při zapojování rozváděče pomocí aplikace Eplan Smart Wiring.

Od ručních nástrojů až po plně automatické stroje, které významně urychlují výrobu rozváděčů. (Zdroj: Rittal)

Rozváděčové skříně a rozvod proudu do 6 300 A

Z portfolia skříní bude k vidění řada malých skříněk KX a kompaktních skříní AX, které úspěšně nahradily předcházející řady. V sekci věnované rozvodu proudu si bude možné prohlédnout skříň s ověřeným řešením dle ČSN EN 61439 (až do 6 300 A) a rovněž pole s ochranou proti obloukovému zkratu, tzv. Arc Flash. Součástí stánku bude i sekce věnovaná venkovním skříním Rittal.

Klimatizační systémy zvyšují efektivitu a současně chrání životní prostředí pomocí energeticky úsporných a ekologických klimatizačních systémů pro rozváděče a nejrůznější stroje. (Zdroj: Rittal)

Průmyslové chlazení

Na letošním veletrhu Amper bude – kromě jiných chladicích systémů společnosti Rittal – možné vidět novou rozváděčovou chladicí jednotku o výkonu 500 W. Jedná se o zástupce nové řady Blue e+ S, která je právě uváděna na trh (k dispozici budou výkony 300, 500 a 1 000 W). Doplňuje nástěnné chladicí jednotky Blue e+ vyšších výkonů (1,6–5,8 kW), přebírá veškeré atributy technologie Blue e+ (invertorem řízený výkon jednotky, aktivní a pasivní chladicí okruh apod.) a přináší inovace, po kterých naši zákazníci volají – nové chladivo R513A s nižším GWP (potenciál globálního oteplování) a integrovanou možnost připojení k systému dálkového dohledu Smart Service Portal.

Reklama
Nové inteligentní napájecí jednotky PDU s funkcemi monitorování a řízení přístupu. (Zdroj: Rittal)

IT připravené na budoucí výzvy

Dnešní doba zažívá obrovský nárůst zařízení připojených k internetu, ať už se bavíme o Smart Home, Smart Cities, nebo o zařízeních IoT, případně IIoT. Všechna tato zařízení generují obrovské množství dat, které je potřeba zpracovávat a ukládat. Zároveň je velký tlak na tzv. zelená řešení, která se specializují na monitorování okolních podmínek a na efektivní řízení výkonu jednotlivých komponent na základě naměřených hodnot. V souvislosti s tím nabízí společnost Rittal ucelené řešení v podobě systému RiMatrix Next Generation, který zahrnuje všechny prvky IT infrastruktury. Na veletrhu Amper si bude možné prohlédnout nový rack VX IT, který je základem systému RiMatrix NG, síťový rack TX CableNet s inovativním systémem zavedení kabelů střechou, inteligentní napájecí lišty PDU, umožňující monitorování okolního prostředí a řízení přístupů, nebo bezpečnostní řešení v podobě Micro Data Centra.

Firmy Eplan a Rittal se na veletrhu Amper 2022 představí s mottem
„Vaši silní partneři pro výrobu rozváděčů“.

Související články
Modulární stavebnice NN pro rozvod proudu

Co to je Rittal VX25 Ri4Power? Jde o komponenty firmy Rittal, díky nimž je zákazník schopen vytvořit páteřní rozvod proudu NN rozváděčů, a to jak rozváděčů distribučních, tak i řídicích. O jaké konkrétní komponenty jde? Skříň řady VX25, systémová šasi, nosné lišty, různé druhy měděných přípojnic, ohýbané měděné připojení hlavních jističů, různé druhy pojistkových odpínačů.

Nový systém řadových skříní

Společnost Rittal uvádí na trh nový systém řadových skříní VX25. Jedná se o první systém rozváděčových skříní, který byl plně vyvinut podle požadavků na zvýšení produktivity při výrobě rozváděčů a na hodnotový řetězec podle Průmyslu 4.0. Rittal slibuje významný inovační skok, díky intenzivní analýze a dialogu se zákazníky. Výsledkem bylo mnoho nápadů, které nastavily nová měřítka v oblasti efektivní výroby řídicích a distribučních rozváděčů.

Kompletní řešení pro výrobu rozváděčů

Společnost Rittal je dodavatelem kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou řídicích a distribučních rozváděčů. Spojením produktů, automatizačních strojů, poloautomatů a softwaru její sesterské společnosti EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu konceptu Průmysl 4.0.

Související články
Jak chladicí jednotky připravit na internet věcí

Aby firma mohla implementovat Průmysl 4.0, musí být její stroje a zařízení schopny komunikovat mezi sebou a sítí. Rittal nabízí speciální adaptér, který rozšiřuje komunikační schopnosti chladicích jednotek Blue e tak, aby je bylo možno integrovat do nadřazených monitorovacích a IoT systémů.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Související články
IT bezpečnostní řešení pro EDGE a cloudová datová centra

Společnosti Rittal a Innovo Cloud představují kompletní portfolio bezpečnostních IT řešení pro hardware, software a cloud. Innovo Cloud implementujte zabezpečené cloudové řešení s certifikací C5 a s datovými centry situovanými v Německu.

Zvyšování efektivity při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů

Rittal začíná být vnímán jako dodavatel kompletního řešení pro firmy zabývající se výrobou silových a řídících rozváděčů. Spojením produktů, dále automatizačních strojů / poloautomatů firmy Rittal a softwaru/aplikací firmy EPLAN vzniká ideální prostředí pro realizaci výroby rozváděčů v duchu Průmyslu 4.0.

Chytré chlazení s menším množstvím chladiva

Firma Rittal svou novou řadou chillerů Blue e s rozsahem chladicího výkonu od 11 do 25 kW významně zdokonalila svou nabídku technologie chlazení pro obráběcí stroje a rozváděče. Tím, že nová řada chillerů používá o 40 % menší náplň chladiva, stává se významným příspěvkem k ochraně životního prostředí. Uživatelé zároveň profitují z přesné regulace teploty, zjednodušeného provozu a instalace, jakož i z nových bezpečnostních funkcí. K dispozici jsou rovněž předkonfigurované sady volitelného příslušenství.

Řešení pro návrh rozváděčů podle Průmyslu 4.0

Na veletrhu Amper 2019, který se bude konat v Brně od 19. do 22. března, se společnost Rittal představí jako poskytovatel řešení hodnotového řetězce při výrobě řídicích a distribučních rozváděčů. Těžištěm expozice bude představení nového systému řadových skříní VX25 uváděného na trh se sloganem "System Perfection". Jedná se o první systém skříní, který byl vyvinut tak, aby splňoval nároky na zvýšení produktivity a byl vhodný pro Průmysl 4.0. Rittal společně s firmou Eplan slibuje výrazné zvýšení produktivity díky integrovaným řešením se softwarovými nástroji a daty.

Systematicky inovativní skříně

Po pěti letech vývoje představila společnost Rittal na veletrhu v Hannoveru svůj nový systém řadových skříní VX25. Jedná se o první skříňový systém, který byl plně vyvinut tak, aby splňoval požadavky na zvýšenou produktivitu v oblasti řízení a výroby rozváděčů v souladu s hodnotovými řetězci Průmyslu 4.0. VX25 nabízí nejvyšší možnou kvalitu a konzistentnost dat, snižuje složitost, zajišťuje úspory času a bezpečnou montáž. Více než 25 patentů prokazuje vysokou úroveň inovativnosti.

Systém nosných ramen pro rozhraní člověk-stroj

Systémy nosných ramen umožňují snadné a přesné otáčení, jakož i zvedání a vychýlení ovládacího panelu. Díky tomu je obsluha stroje kdykoliv „v obraze“ a má kontrolu nad strojem nebo zařízením. To, že i v systémech nosných ramen je ještě hodně inovačního potenciálu, ukazuje společnost Rittal dalším zdokonalením svých řešení v podobě systémové stavebnice s označením CP 60/120/180.

Zkraty a nadproudy bez rizika poruchy

Zkrat nebo nadproud, který může nastat na zařízení externě připojeném k rozváděči stroje, zapříčiní vybavení nadproudové ochrany, nejčastěji jističe, a tím může dojít k nechtěnému vypnutí celého stroje nebo jeho části.

Nové kabely pro obráběcí stroje

Společnost igus, v ČR zastoupená firmou Hennlich, rozšiřuje svou rozsáhlou nabídku flexibilních kabelů chainflex pro obráběcí stroje. Díky čtyřem řadám servokabelů pro pohyb v energetických řetězech lze jednoduše snížit procesní i produktové náklady při zachování vysoké kvality konstrukčního řešení.

Skutečná účinnost datového centra pomocí transparentnosti napájení

V současné době se velká většina vlastníků a provozovatelů datových center při jejich správě zabývá neuvěřitelným množstvím činností. Od malých až po extrémně velká datová centra je zvláštní pozornost věnována všem aspektům jejich provozu včetně „zelené“ IT, chlazení a topologie. Velký důraz je kladen také na měření výkonu aplikací a na využívání mnoha ukazatelů výkonnosti softwaru pro zvyšování efektivity a optimalizaci. Bohužel nejsou tyto činnosti vždy tak konzistentní a komplexní, jak by mohly být. Dennis O’Sullivan, provozní specialista řešení datových center ve společnosti Eaton EMEA, zkoumá, jak by tento problém měl být řešen.

Elektrická bezpečnost je již zajištěna

Bezpečnost má v oblasti elektrických rozváděčů absolutní prioritu. Aby nedošlo ke zranění osob nebo k poškození majetku, musí být dodrženo mnoho norem a nařízení. Mezi požadavky patří i vyrovnání potenciálu mezi všemi kovovými částmi rozváděčové skříně. Systém řadově spojitelných skříní TS 8 společnosti Rittal je příkladem, jak může být bezpečnosti dosaženo v mnoha aplikacích pomocí automatického vyrovnání potenciálu bez nutnosti samostatného uzemnění všech kovových částí rozváděčové skříně.

Reklama
Předplatné MM

Dostáváte vydání MM Průmyslového spektra občasně zdarma na základě vaší registrace? Nejste ještě členem naší velké strojařské rodiny? Změňte to a staňte se naším stálým čtenářem. 

Proč jsme nejlepší?

  • Autoři článků jsou špičkoví praktici a akademici 
  • Vysoký podíl redakčního obsahu
  • Úzká provázanost printového a on-line obsahu ve špičkové platformě

a mnoho dalších benefitů.

... již 25 let zkušeností s odbornou novinařinou

      Předplatit